Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних... 4 776.8kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних... 4 1023.43kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних... 1 137.5kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх 5 871.8kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних... 4 504.22kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних... 6 1159.74kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних... 1 201.02kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних... 2 377.58kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх 1 343.77kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх 4 754.13kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх 4 760.1kb.
Державна підсумкова атестація з технологій. Напрямок підготовки «Кравець». 1 49.1kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх - сторінка №1/3
Міністерство освіти і науки України

ТЕХНОЛОГІЇ

10–11 класи

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх

навчальних закладів

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ


ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ
Спеціалізація „ШВЕЙНА СПРАВА“

Пояснювальна записка

Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія» та концепції трудового навчання.

Трудове навчання ­– загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія». Вивчення нової освітньої галузі «Технологія» дозволяє молоді набути спеціальні знання і вміння; забезпечує інтелектуальний, фізичний, етнічний та естетичний розвиток, що сприяє її адаптації до сучасних соціально-економічних умов за короткий термін.

Ці цілі можуть бути досягнуті за умови: • приділення уваги політехнічному, економічному, екологічному аспектам діяльності;

 • ознайомленню з інформаційними та високими технологіями;

 • якісному виконанню робіт;

 • готовності до самоосвіти;

 • готовності до збереження сімейних, національних, регіональних традицій та загальнолюдських цінностей.

Головна мета – підготовка учнів до самостійного трудового життя в умовах ринкової економіки.

Реалізація змісту цієї програми повинна забезпечувати розв’язання наступних завдань: • формування творчо мислячих, активно діючих учнів, які здатні легко адаптуватись в нових соціально-економічних умовах, починаючи з визначення потреби в продукції до її реалізації;

 • формування знань та умінь використовувати засоби та знаходити шляхи перетворення матеріалів, енергії та інформації в продукт споживання або послуги в умовах свободи вибору;

 • підготовка учнів до само усвідомленого професійного самовизначення в межах диференційованого навчання та до досягнення життєвих цілей;

 • формування в учнів культури праці, відповідальності за результати власної діяльності, творчого відношення до трудової діяльності.

Програму для профільного навчання технологічного напрямку «Швейна справа» поділено на розділи. Теми розділів програми забезпечують послідовне включення учнів в усі етапи цілісного процесу проектування і виготовлення одягу.

Така структура змісту навчання забезпечує залучення учнів до практичної, проектної, дослідницької діяльності; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз і оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати технологічні процеси та технічні засоби.

В програмі виділено час на теоретичне навчання і виконання практичних робіт. Особлива увага приділяється дотриманню правил безпечної праці, виробничої санітарії.

Оцінювання якості підготовки учнів здійснюється у двох аспектах: • рівень володіння теоретичними знаннями;

 • якість практичних умінь.

Теоретичні знання можуть бути виявлені в процесі усного або письмового опитування.

Практичні уміння можуть бути виявлені в процесі виготовлення виробу: • уміння користуватись різними видами конструкторсько-технологічної документації;

 • якість виробу;

 • дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог;

 • рівень самостійності у процесі організації й виконання роботи.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

10 клас

РОЗДІЛИ, ТЕМИ

Кількість годин

Вступ

1

Розділ 1. Основи виробничої діяльності

7

Тема 1.1. Основні відомості про швейне виробництво

3

Тема 1.2. Стандартизація та контроль якості продукції

2

Тема 1.3. Безпека праці в шкільних майстернях

2

Розділ 2. Основи спецмалювання та елементи графічної грамоти

21

Тема 2.1. Загальні відомості про рисунок

3

Тема 2.2. Малювання симетричних фігур

2

Тема 2.3. Характеристика фігур за пропорціями

2

Тема 2.4. Геометричне зображення силуета

2

Тема 2.5. Правила малювання моделей одягу, складок, драпіровок

2

Тема 2.6. Основи художнього оформлення одягу

6

Тема 2.7. Розрізи, перерізи, складальне креслення в швейній технології

3

Розділ 3. Техніка швейного виробництва

10

Тема 3.1. Обладнання для підготовчо-розкрійного виробництва

4

Тема 3.2. Класифікація швейних машин

4

Тема 3.3. Обладнання для волого-теплової обробки

2

Розділ 4. Технологічні процеси виготовлення швейних виробів


10

Тема 4.1. Технологія ручних операцій

3

Тема 4.2. Технологія машинних операцій

4

Тема 4.3. Технологія ВТО

3

Розділ 5. Технологія обробки окремих вузлів, деталей швейних виробів

30

Тема 5.1. Різновиди виточок, складок, защипів тощо та технологія їх обробки

5


Тема 5.2. Класифікація та технологія обробки кишень

13

5.2.1. Технологія обробки накладних кишень

5

5.2.2. Технологія обробки прорізних кишень

5

5.2.3. Технологія обробки не прорізних кишень

3

Тема 5.3. Види застібок та технологія їх обробки

4

Тема 5.4. Обробка верхнього зрізу виробів

5

Тема 5.5. Обробка низу виробів

4

Тема 5.6. Оздоблення виробів

5

Розділ 6. Проектування виробу

25

Тема 6.1. Вибір об’єктів праці та художнє конструювання виробів

5

Тема 6.2. Конструкційні матеріали та їх вибір

4

Тема 6.3. Технічне конструювання

11

Тема 6.4. Розкроювання деталей виробу

5

Розділ 7. Монтаж виробів. Техніко-технологічна документація

50

Тема 7.1. Загальна схема обробки виробу

3

Тема 7.2. Підготовка виробу до першої примірки

3

Тема 7.3. Дефекти виробу та їх усунення

15

Тема 7.4. Обробка виробу після примірки

24

Тема 7.5. Остаточна обробка виробу та ВТО

3

Тема 7.6. Оцінка якості готового виробу

3

Перелік об’єктів для виготовлення: поясні вироби
Всього годин

160

Резерв часу

50

Разом

210


наступна сторінка >>