Програма економічного І соціального розвитку гайсинського району на 2014 рік м. Гайсин - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма економічного І соціального розвитку Володарсько-Волинського... 3 677.65kb.
Розпорядження від жовтня 2013 року № Про розроблення проекту програми... 1 34.37kb.
Рішення тридцять другої сесії 27. 12. 2013 №334 Про програму економічного... 12 2573.8kb.
Рішення 15 сесії шостого скликання 07. 02. 2012 №141 Про програму... 7 1603.19kb.
Рішення 22 сесії шостого скликання 21. 12. 2012 №240 Про внесення... 1 89.54kb.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Арцизького... 4 608.4kb.
Рішення сесії № Про програму економічного, соціального та культурного... 12 2573.65kb.
Україна миколаївська область новобузька районна рада рішення від 12 2881.81kb.
Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік та... 11 1638.01kb.
Програма економічного І соціального розвитку Чернігівського району... 11 792.19kb.
Програма економічного І соціального розвитку Прилуцького району на... 8 979.71kb.
Рішення 22. 11. 2013 №4 Про районну Програму поліпшення стану безпеки... 1 143.91kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма економічного І соціального розвитку гайсинського району на 2014 рік м. Гайсин - сторінка №1/3

проект
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ___ сесії
районної ради 6 скликання
від _______ 2013 року №____


ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2014 РІК


м. Гайсин

грудень 2013

З м і ст
Вступ…………………………………………………………
3

І.

Оцінка соціального та економічного розвитку району………...
5


ІІ.

Цілі та пріоритети на 2014 рік……..……………………………..
27


ІІІ.

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей………………………………………….……...
29


ІV.

Ризики та можливі перешкоди……………………………………
47
Додатки:1.Основні показники економічного і соціального розвитку Гайсинського району на 2014 рік
2. Перелік районних програм, які будуть реалізовуватись у 2014 році з використанням усіх джерел фінансування (згідно з додатком 1).
3. Перелік об’єктів будівництва, які планується фінансувати у 2014 році за рахунок бюджетних коштів (згідно з додатком 2)

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Гайсинського району на 2014 рік (далі – програма) спрямована на забезпечення подальших перетворень в усіх сферах суспільного життя, активізації економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, збільшення інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальшому розвитку малого та середнього бізнесу, проведення фінансового оздоровлення у різних галузях економіки, а також відродження духовності, національної свідомості серед населення району. Програма базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішні та внутрішні чинники.

Програма соціально-економічного розвитку Гайсинського району на 2014 рік підготовлена управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами райдержадміністрації, промисловими, сільськогосподарськими, транспортними, будівельними підприємствами та організаціями відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року №1602 –ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», на виконання розпорядження районної державної адміністрації від 17 вересня 2013 року №307. Вона передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні району.

Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України «Україна – для людей» та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», схваленої на засіданні Комітету з економічних реформ 2 червня 2010 року, у Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери району.

Організацію виконання заходів Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи Програми.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією районної ради за поданням районної державної адміністрації.Головною метою програми на 2014 рік є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці району, підвищення її конкурентоспроможності через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.
І. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2013 РОЦІ

Протягом 2013 року основні зусилля в районі були спрямовані на економічне зростання господарського комплексу, збільшення надходжень до бюджету, розвиток соціальної сфери.

Аналіз тенденцій економічного та соціально розвитку району у 2013 році свідчить, що в районі утримуються стабільні темпи економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності.

Протягом січня-жовтня 2013 року райдержадміністрацією разом із місцевими органами виконавчої влади проводиться робота, спрямована на забезпечення зростання економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району.


Цей період проти відповідного періоду 2012 року характеризується:

 1. зростанням надходжень до зведеного бюджету на 9,3%;

 2. приростом доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) на 9,7%;

 3. збільшенням обсягів реалізованої продукції на 66%;

 4. зростанням товарообороту у порівняльних цінах на 15,2%;

 5. зменшенням обсягу реалізованих послуг – на 4,1%;

 6. зростанням середньомісячної заробітної плати на 18,1%;

В цілому протягом 10-ти місяців поточного року в районі склалась позитивна тенденція серед платників податків щодо своєчасності та в повному обсязі перерахувань до бюджетів усіх рівнів. Сформовано свідомий, відповідальний клас платників податків при зростаючій податковій культурі.

Як наслідок, надходження до зведеного бюджету по району, з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, зросли протягом січня-жовтня 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 9,3%, або на 7064,9 тис.грн. і становлять 83368,9 тис.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету зросли на 0,9%, або на 131,3 тис.грн. і склали 14649,2 тис.грн.

Станом на 01.11.2013 року забезпечено приріст надходжень по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 32,9% (+1041,1 тис.грн.), платі за землю – на 10,6% (+1731,0.грн.), податку з доходів фізичних осіб – на 9,2% (+3576,5 тис.грн.).

В структурі надходжень податків і зборів по Вінницькій області за січень-жовтень 2013 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб (50,7%) і його сума становила 42274,3 тис.грн., податок на додану вартість – (8,0%) відповідно 6638,5 тис.грн., податок на прибуток підприємств (6,5%) – 5377,9 тис.грн. та плата за землю - (21,7%) – 18087,4 тис.грн.

До бюджету району за 10 місяців 2013 року надійшло власних і закріплених доходів на суму 50999,4 тис.грн., що становить 79,8% до уточненого плану на рік, затвердженого органами місцевого самоврядування. Надходження по власних та закріплених доходах за січень-жовтень 2013 року більше надходжень за відповідний період 2012 року на 4510,4 тис.грн.

Дотація вирівнювання надійшла в район в розмірі 60848,0 тис.грн., що становить 97,2% до планових показників.

Субвенції з державного та обласного бюджетів на виплату допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії ветеранам війни і населенню надійшло в обсязі 48201,5 тис.грн., що становить 88,5% до призначень на січень - жовтень 2013 року.


За 10 місяців 2013 року з бюджету району було проведено видатків на суму 163428,4 тис.грн., що становить 90,1% уточнених призначень на 10 місяців 2013 року. За рахунок субвенції з державного бюджету на соціальний захист було використано коштів в сумі 45832,2 тис.грн. або 88,2% виконання призначень на 10 місяців 2013 року.

У звітному періоді в цілому покращилась робота господарського комплексу.Промисловий сектор району представляють 10 промислових підприємств, де працює біля 15 відсотків від всього населення зайнятого економічною діяльністю.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за січень-вересень 2013 року становить 655,03 млн. грн., що на 360,53 млн.грн більше рівня відповідного періоду 2012 року.

Більшість промислових підприємств тісно налагодили співпрацю щодо реалізації виробленої продукції в 25 країн як ближнього, так і дальнього зарубіжжя.

Як і в попередні роки, флагманом промислового виробництва залишається цукровий завод ТОВ «ПК «Зоря Поділля», частка якого в загальнорайонному виробництві є найпотужнішою. Не втрачає свої позиції ТОВ «Гайсинський молокозавод», стабільно працюють ПП «Гайсин-м’ясокомбінат», ТОВ «Авеста А», хлібзавод та комбінат хлібопродуктів ПАТ «Концерну хлібпром», ТОВ «Гайсинський машинобудівний завод». Усе сприятиме нарощуванню, обсягів виробництва посуду оцинкованого, борошна, хлібобулочних та м’ясомолочних виробів.

Також, підтвердженням позитивності роботи промислових підприємств в 2013 році є і те, що протягом 9 місяців поточного року вироблено в натуральному виразі більше 44 тис. тонн продуктів харчування, що на 0,5 тис. тонн більше відповідного періоду 2012 року.

Як свідчить аналіз, в загальному об’ємі виробленої продукції виробництво борошна складає 38,8%, олії нерафінованої – 27,3%, цукру – 27%, хліба та кондитерських виробів - 8,0 %, молочної продукції - 10%, м’ясопродуктів - 1,2%.

Ось уже декілька останніх років залишається незмінним внесок нашого району в загальний об’єм виробництва промислової продукції області і складає в межах 2 відсотків.

Позитивні тенденції розвитку промисловості підтверджується фінансовим результатом їх діяльності. За 9 місяців 2013 року підприємствами було отримано прибутку в сумі 4633 тис.грн., ріст якого становить 186,8 відсотків до відповідного періоду минулого року.

Так, отримано позитивний фінансовий результат до оподаткування в сумі 3315,4 тис. грн.

Як і в попередні періоди продовжувалась робота по формуванню інвестиційного іміджу району. Активно здійснювалось супроводження ряду важливих для району проектів. Зокрема, будівництво «Бізнес – центру» по вул. 1 Травня, початок будівництва 8-ми квартирного будинку по вул. Тімірязева по програми «Доступне житло», реконструкція тваринницького комплексу СВК «Трудівник» с.Ярмолинці, реконструкція прибудови під виробництво комбікормів, преміксів і концентратів ТОВ «НЮСАЙНС РІЕЛ ІСТЕТТ ЛТД», введення в дію відділення виробництва плавлених сирів на ТВ «Гайсинський молокозавод».Створення сприятливого інвестиційного клімату в районі дозволило залучити в економіку району як внутрішні, так і зовнішні інвестиції. Обсяг капітальних інвестицій за звітний період склав майже 110,0 млн.грн. В район забезпечено надходження майже 900,0 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій.

Завдяки позитивним інвестиційним процесам в поточному році За січень–вересень 2013 року введено в експлуатацію 10,37 тис.м2 загальної площі житла, з яких 2,35 тис.м2 (22,7% загального обсягу) побудовано у сільській місцевості. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–вересні 2013 року порівняно з січнем–вереснем 2012 року зріс на 10%.

Все це свідчить про стабільність в будівельній галузі району, де сьогодні працює 10 підприємств. Обсяг виконаних будівельними підприємствами будівельно-монтажних робіт складає майже 5 млн. грн.

Значні інвестиції направлені в розвиток соціальної сфери, що сприяло відновленню внутрішніх туалетів в школах району. У 2013 року виведено з підвального приміщення котельні у СЗШ І-ІІІ ступенів сіл Нараївка та Бондурі. Проводиться робота по будівництву нової котельні у школі села Чечелівка та заміні котлів на енергозберігаючі у СЗШ І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин. У поточному році завершено проведення ремонтних робіт в усіх 39 запланованих фельдшерсько-акушерських, фельдшерських пунктах та амбулаторіях. Дані підрозділи також забезпечені водопостачанням, внутрішніми вбиральнями. Загалом на заклади медицини на ремонтні роботи використано коштів на суму біля 850 тис. грн.Певні позитивні зрушення відбуваються в розвитку і покращення діяльності підприємствами сільськогосподарського спрямування.

В районі взято курс на підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.

За обсягами виробництва валової продукції сільського господарства район входить у першу п’ятірку серед районів області. Питома вага району у загальному виробництві сільгосппродукції області становить 4,2%.

За даними статистики станом на 01.11.2013 року по всіх категоріях господарств, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшилась урожайність зернових і зернобобових культур (включаючи кукурудзу) на 18,8 ц/га, у т.ч: кукурудзи на зерно – на 34,8 ц/га, соняшника – 10,7 ц/га, цукрових буряків – на 76,7 ц/га, сої – 1,5 ц/га.

У тваринництві за 10 місяців 2013 року всіма категоріями господарств вироблено 12512 тонн молока, м’яса (реалізація) – 598 тонн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року нарощено обсяги виробництва молока – на 1,5 тис. тонн (13,1%), м’яса (реалізація) – на 91 тонну (18,1%).

З початку року всіма категоріями господарств нарощено поголів’я ВРХ на 1 тисячу голів (7,1%), в т.ч. корів – на 193 голови (2,4%).

В районі закінчено комплекс осінньо-польових робіт. Закладається основа під урожай 2014 року. Станом на 01.11.2013 року підготовлено ґрунту на зяб на площі 38 тис. га.

Існуючі позитивні результати позитивно позначаються на зростанні продуктивності праці, нарощуванню рівня заробітної плати та зайнятості населення.

Рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника сільського господарства за 10 місяців 2013 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зріс на 10,6% і становить 2960,6 грн.

По всіх категоріях господарств у 2013 році очікуване виробництво валової продукції становитиме 642,7 млн.грн., в т.ч. продукції рослинництва – 492,6 млн.грн. та тваринництва – 150,1 млн.грн.

Валовий збір зернових культур очікується понад 201,5 тис. тонн, цукрових буряків – 250,8 тис. тонн, соняшнику – 12,8 тис. тонн, картоплі – 92,3 тис. тонн.

Всіма категоріями господарств буде вироблено 37,5 тис. тонн молока, або на 2% більше як у 2012 році, м’яса (реалізація) – 3,4 тис. тонн, або на 3,0% більше.

За 9 місяців 2013 року виплата орендної плати за земельні частки (паї) складає 24,0 млн. грн. (79,43%). За надані в оренду землі запасу - 743,0 тис. грн. (74,11%), землі резервного фонду – 793,0 тис. грн. (71,5%) та землі водного фонду – 205,0 тис. грн., що становить 64%.


Значна роль у формуванні економічного потенціалу районної територіальної громади надається розвитку торговельної галузі району.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2009 року № 593 «Про основні напрямки розвитку внутрішньої торгівлі області на період до 2012 року» в районі розроблено відповідні заходи, що затверджені на колегії райдержадміністрації від 16.02.2010 року рішення № 3 «Про основні напрямки розвитку торгівельної галузі району на період до 2014 року».

Реалізація зазначених заходів посприяла тому, що протягом 9-ти місяців 2013 року товарообіг по району в порівнянні до аналогічного періоду минулого року зріс на 28,7 млн. грн. і за статистичними даними становить 217,4 млн.грн Прогноз на 2014 рік очікується близько 339,1 млн. грн.

Продовжується вдосконалення торгівельної мережі шляхом розширення діяльності 27 споживчих товариств, які входять до складу районного споживчого товариства, Кількість суб’єктів підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб, основним видом діяльності яких є торгівля становить майже 2 тис. одиниці і в загальному об’ємі їх частка складає 64 відсотків.

В поточному році розпочали роботу фірмовий магазин мережі «АТБ» та 20 магазинів. Загалом створено мережу нових магазинів загальною площею понад 3,5 тис. кв. метрів по вул. Леніна, 1 Травня та Карла Маркса.

В цілому проведений аналіз свідчить, що торгівельні послуги району надають 209 об’єктів торгівлі та ресторанного господарства. З них 160 магазинів, в тому числі 69 в сільській місцевості, 49 об’єктів ресторанного господарства.

Здійснено ряд заходів, які спрямовані на вдосконалення діяльності ринків «Колгоспний» та «Центральний». В сільській місцевості працює 3 постійно-діючих ярмарки.

Поряд із здійсненням торгівельної діяльності в районі вироблено послуг на суму 35288,2 тис. грн., що майже на 2500 тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Населенню реалізовано послуг на 17447,3 тис.грн., що становить 49,4% від загальних обсягів і на 6,0% більше відповідного періоду минулого року.Зовнішньоторговельний оборот району за 9 місяців 2013 року збільшився на 147,6%, порівняно з відповідним періодом 2012 року та становить 10417,6 тис. дол. США. При цьому, обсяги експорту проти січня-вересня 2012 року збільшились на 22,5%, імпорту – зменшились на 43,6% і склали, відповідно, 11397,1 та 9979,5 тис. дол. США.

Сольдо зовнішньої торгівлі товарами у січні-вересні 2013 року продовжує залишатись позитивним і складає 10417,6 тис. дол. США.

В зовнішньоторговельному обороті району торгівельні потоки розподілено наступним чином: Європа – 1548,9 тис. дол. США, країни СНД – 6331,8 тис. дол. США, Азія – 2412,9 тис. дол. США.

На країни СНД припадає – 55,5% зовнішньої торгівлі, що свідчать про їх домінуючу роль зовнішньоторговельної діяльності Гайсинщини.

Експертно-імпортними поставками займається 13 підприємств району, експерт товарів якими здійснювався в Німеччину, Російську Федерацію, Болгарію, Казахстан, Саудівську Аравію, Польщу, Естонію, Ізраїль, Туреччину. Імпортні надходження проводились з Німеччини, Бельгії, Російської Федерації, Словаччини, Польщі, Іспанії.

Для забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства району протягом 2013 року підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та відомчої належності, виконані наступні організаційно-технічні заходи, зокрема здійснено:


 • ремонт покрівлі в 25 будинках загальною площею 9210,0 кв.м;

 • ремонт опалювальних систем в 3 будинках;

 • проведено промивку 2 опалювальної системи;

 • проведено ремонт холодного водопостачання в 3 будинках;

 • ремонт 40 під’їздів;

 • ремонт вхідних дверей в 14 під’їздах;

 • ремонт та заміну 400 м водопровідної мережі;

 • поточний ремонт всіх оглядових колодязів, теплових мереж та 7 котелень.

Підприємством Гайсинський ККП здійснено поточний ремонт 1,58 тис. кв. м доріг на суму 361,15 тис. грн., що становить 65,0 % до запланованих та капітальний ремонт доріг 11,0 тис.кв.м. на суму 1317,01 тис.грн. До початку осінньо-зимового періоду заготовлено 10 тонн технічної солі та 60 метрів кубічних посипкового матеріалу та реагентів. Відремонтована 1 одиниця спеціалізованої прибиральної техніки із 6 одиниць наявних.

Філія «Гайсинський райавтодор» обслуговує 292, 0 км автодоріг району. Для обслуговування доріг в зимовий період стовідсотково підготовлені: майданчик для матеріалів, обладнаний 1 пункт обігріву, виробничі будівлі, утеплено бокси для зберігання техніки, та інші лінійні виробничі пункти.

Постійно проводиться моніторинг використання енергоресурсів підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, в тому числі бюджетної сфери, з метою їх ефективного використання. Розроблено заходи з скорочення енергоспоживання та запровадження енергозберігаючих технологій на поточний рік.

На об’єктах соціальної сфери частково проведені роботи по заміні віконних рам на енергозберігаючі вікна та заміні електричних ламп розжарювання на сучасні прилади освітлення. На всіх підприємствах і організаціях району проведено інвентаризацію котельного обладнання.

Одним з пріоритетних завдань, визначених Гайсинською райдержадміністрацією спільно з міською радою, було поліпшення благоустрою та зовнішнього вигляду міста. Відповідно був розроблений план заходів з визначенням конкретних об’єктів.

Згідно цього плану протягом року здійснено ряд заходів, а саме: • виконані роботи по благоустрою скверу з пам’ятним знаком визволення м. Гайсина по вул. 1 Травня (біля автовокзалу) (вартість робіт становить 97,5 тис. грн.);

 • завершені роботи по влаштуванню тротуарної плитки від 2 пров. 1 Травня до вул. К.Маркса, замощено 760 м2 (вартість - 178 тис.грн.);

 • облаштовано автомобільну стоянку на 12 автомобілів біля магазину «Універмаг»;

 • встановлено 18 урн для сміття, 70 квітникарок, 8 лавок на центральних вулицях міста;

 • додатково встановлено 3 павільйони автобусних зупинок, а саме: біля стадіону "Дружба", по вул. Тімірязєва та Жовтнева;

 • виконані роботи по влаштуванню тротуарної плитки площею 3230 кв.м. загальною вартістю 1,3 млн. грн;

 • проведено капітальні ремонти по вулиць Південна, Тімірязєва, К.Маркса, Райдужна, Б.Хмельницького, Відродження, Радянська на суму 4634 тис. грн. та поточні ремонти вулиць Українська, Бакалова, І.Франка на суму 337 тис.грн.

З метою виконання заходів обласної Програми зовнішнього вуличного освітлення, то слід зазначити, що станом на 01.11.2013 року в населених пунктах району відновлено 19,2 км ліній освітлення.

Завершуються роботи з будівництва лінії електропередач з вуличним освітленням від вул. І. Франка до Будинку школяра. Також, розроблено технічну документацію та замовлено необхідне обладнання для будівництво ліній від вул. Бакалова до вул. 14 Березня 0,2 км.

На контролі знаходиться вирішення важливої проблеми забезпечення жителів м.Гайсин цілодобовим водопостачанням. Проводяться заходи по передачі свердловин, які належать військовій частині А3769 на баланс міської ради. На стадії завершення питання придбання артезіанської свердловини у приватного підприємства «Тріада» орієнтовною вартістю 220 тис.грн;

В районі проведений цілий ряд заходів по упорядкуванню сільських сміттєзвалищ.

Станом на 01.11.2013 року на території району експлуатується 36 сміттєзвалищ, з них:

- 34 обваловані та встановлені шлагбауми що становить 94,4%;

- 22 обсаджені зеленими насадженнями, що становить 61,1%;

- 29 мають задовільний стан під'їзних шляхів, що становить 80%;Протягом 2013 року продовжувався процес створення розгалуженої мережі банківських установ, нарощування її ресурсної бази за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, збільшення обсягів кредитування реального сектору економіки. На території району грошово-кредитну політику здійснюють 9 відділень банків України. Це Гайсинські відділення Ощадного банку №2967, «Дельта-банк», «Газпромбанк», «Райффайзен банк «Аваль», «КредіАгрігольБанк», філії ВАТ КБ «Надра» Вінницької РУ, ВФ КБ «Приват Банк», АКІБ «Укрсиббанк», ВАТ КБ «Хрещатик».

Всі вони надають широкий спектр банківських послуг - відкривають депозити для фізичних та юридичних осіб, видають кредити для фізичних та юридичних осіб, відкривають поточні рахунки, здійснюють платежі, переказують кошти, обслуговують різнопланові картки. Клієнтами відділень банків є фізичні особи-підприємці, юридичні особи, населення.Виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік направлено на підтримку підприємницької ініціативи, створення належних умов в діяльності як малих підприємств, так і фізичних осіб-підприємців.

Невід’ємною складовою Програми економічного та соціального розвитку району є Програма підтримки малого підприємництва.

Станом на 01.11.2013 року в Гайсинській МДПІ зареєстровано 2743 фізичних осіб-підприємців, з них сплачують податки 2633 підприємця, що складає 96%. 110 приватних підприємців перебувають на обліку, але діяльність не проводять, з них 27 осіб взагалі не приступали до її здійснення. З такою категорією підприємців проводиться роз’яснювальна робота щодо скасування підприємницької діяльності. Так, протягом січня - жовтня було подано 95 заяв на ліквідацію підприємницької діяльності.

За десять місяців поточного року здійснили державну реєстрацію 148 суб’єктів підприємницької діяльності (7 – юридичних осіб, 141 - фізичних осіб-підприємців), що на 18,7% менше відповідного періоду 2012 року.

Припинили господарську діяльність 187 суб’єктів господарювання (16 – юридичних осіб, 171 - фізична особа-підприємець), що на 6,1% менше відповідного періоду минулого року.

На сьогоднішній день кількість зайнятих у малому і середньому бізнесі району становить близько 5,5 тисяч громадян, а це біля 44% населення, зайнятого у господарському комплексі району.

До місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва надійшло кошти в сумі 13666,7 тис. грн., частка їх надходжень складає 22,5%. В тому числі від юридичних осіб надійшло 4910,3 тис.грн, від фізичних осіб – 8756,4 тис.грн..

До бюджету усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва надійшло 16471,2 тис.грн. і частка їх надходжень становить 22,2%.

Відповідна роль відводиться малому підприємництву у вирішенні проблеми зайнятості населення.

З метою заохочення безробітних громадян до підприємницької діяльності з фонду районного центру зайнятості протягом 10 місяців 2013 року виділено допомогу в сумі 60,6 тис. грн. 18 безробітним.

Крім того, постійно виділяються підприємцям-роботодавцям дотації для створення нових робочих місць. Станом на 1 листопада поточного року таких дотацій виділено в сумі 936,4 тис.грн.

З метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг розпорядженням голови райдержадміністрації створено Центр надання адміністративних послуг.Політика у сфері оплати праці здійснювалась у відповідності на засадах: повного дотримання державних соціальних гарантій та забезпечення випереджаючого зростання заробітної плати щодо росту споживчих цін. Як наслідок, в районі збережено позитивну динаміку зростання доходів населення.

Так, за статистичними даними станом на 1 жовтня 2013 року фонд нарахованої заробітної плати збільшився в порівнянні з минулим роком на 16,2 % і становив 226 927 тис. грн. За цих умов середньомісячна заробітна плата штатного працівника в районі збільшилась, в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 12,5 % і становить 2646 грн., що більш як в 2 рази перевищує встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб та розмір мінімальної заробітної плати. Порівняно з початком поточного року вона збільшилась 251 грн. Росту заробітної плати досягнуто, практично, у всіх галузях економіки та бюджетної сфери, зокрема: освіти – на 7,3 %; в промисловості – на 34,0%; в сільському господарстві – на 10,6 %; в закладах охорони здоров’я – на 6,7 %.

Одночасно з поступовим зростанням рівня заробітної плати на підприємствах району протягом поточного року забезпечувалась її вчасна і в повному обсязі виплата.

Динаміка росту середньомісячної заробітної плати

працівників, зайнятих в економіці

району у 2012-2013 роках (грн.)
При підготовці Програми було здійснено аналіз стану розрахунків по виплаті заробітної плати та шляхи підвищення її розміру. Даний аналіз дає підстави стверджувати, що в 2014 році є можливість наростити фонд заробітної плати в порівнянні з 2013 роком на 11,2%, що становитиме 344223,0 тис. грн., в той час як середньомісячну заробітну плату вдасться збільшити на 10,7%, що складатиме 3010 грн.

В розрахунку повної зайнятості мінімальна заробітна плата запроваджена на всіх підприємствах району, але частині працівників виплачується менше законодавчо встановленого рівня згідно фактично відпрацьованого часу.

Протягом 10 місяців проведено 8 засідань районної комісії з питань своєчасності погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення повної сплати податків і зборів, ефективного використання бюджетних коштів та перевірки причин збитковості підприємств та 19 засідань районної постійно діючої комісії з питань забезпечення трудових прав працівників, легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

На засідання комісії запрошувалися керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці.

Як результат роботи комісії, чисельність працівників, які отримують заробітну плату менше встановленого мінімуму, в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зменшилася в 4,7 рази і становить 185 осіб. В порівнянні з січнем 2013 року чисельність працівників, яким виплачено заробітну плату менше мінімальної, зменшилась на 574 особи.

Постійно проводиться робота з питань легалізації зайнятості населення. Так, в результаті здійснених 37 перевірок легалізовано 37 робочих місць.

Протягом 10 місяців 2013 року створено 580 робочих місць (69% від річного завдання).
В районі забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань.

Протягом 2013 року головним пріоритетом в роботі управління Пенсійного фонду були і залишаються питання наповнення бюджету Фонду, своєчасна виплата пенсій та допомог.

Власні надходження за 9 місяців 2013року склали 76870,5 тис. грн., що на 551,5 тис. грн. менше запланованого. План власних надходжень виконано на 99,3%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 5%.

У зв’язку з проведеним підвищенням пенсій та їх перерахунком місячна потреба в коштах зросла в 1,02 рази: з 22496,4 в 2012 році до 22860,0 тис. грн. у вересні цього року.

Головним з завдань є питання погашення боргів зі сплати страхових внесків, єдиного внеску, по відшкодуванню пільгових пенсій, також штрафних санкцій та пені.

Станом на 01.10.2013 року загальна сума заборгованості підприємств-боржників, суб’єктів підприємницької діяльності складає: 1153,4 тис. грн.

Для оперативного вирішення питань погашення заборгованості з боку Пенсійного фонду своєчасно, в межах повноважень, проводилась претензійно-позовна робота. Протягом року подано 89 позовних заяви на суму 227,2 тис. грн.

Станом на 01.10.2013 року в районі нараховується 18504 одержувачів пенсій. За 9 місяців поточного року видатки на виплату пенсій склали 208416,8 тис. грн. і порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшились на 17135,3 тис. грн.

Середній розмір пенсійної виплати на 1 пенсіонера за 9 місяців 2013 року склав 1206, 58 грн., що на 3,1 % більше відповідного періоду попереднього року (+36,65 грн.). Ріст пояснюється тим, що протягом 2013 року неодноразово проводились перерахунки пенсій у зв’язку із змінами в законодавстві.

В поточному році стабільно та ритмічно забезпечується помісячна виплата всіх видів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та інших соціальних виплат вразливим верствам населення.

Протягом поточного року у цій сфері в рамках реалізації нової державної політики та соціальних ініціатив Президента України в районі удосконалювалась та набула свого подальшого розвитку робота щодо реформування системи адресної підтримки малозабезпечених верств населення, яка спрямована на поліпшення їх матеріального забезпечення, подолання бідності та зниження ступеня розшарування суспільства за рівнем доходів.

На початок жовтня поточного року нею охоплено майже 8,5 тисяч одержувачів різних видів адресної грошової соціальної допомоги, компенсацій та житлових субсидій.

Заходи, що вживаються в цьому напрямі, удосконалення роботи в умовах єдиної технології прийому громадян за принципом «єдиної заяви», дозволили посилити соціальний захист вразливих категорій громадян району, підвищити рівень їх соціального обслуговування.

Протягом січня-вересня на підтримку соціально незахищених верств населення шляхом виплати різних видів соціальної допомоги та компенсації спрямовано 35510,8 тис. грн. Ці соціальні виплати отримали 5855 фізичних одержувачів, серед яких:

– 168 малозабезпечених родин на суму 2413,0 тис. грн.;

– 4315 сімей з дітьми на суму 25095,1 тис. грн.

– 678 інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів на суму 6125,8 тис. грн.;

– 3 сім’ї, які виховують 4-х прийомних дітей на суму 166,4 тис. грн.;

– 64 малозабезпечених осіб, які проживають разом з інвалідом I чи ІI групи внаслідок психічного розладу на суму 547,7 тис. грн.

Крім того, 66 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», протягом поточного року отримали одноразову грошову винагороду на загальну суму 757,0 тис. грн.

Загальна сума виплати всіх видів соціальної допомоги та компенсацій протягом 9-ти місяців 2013 року зросла порівняно з відповідним періодом 2012 року на 5425,7 тис. грн. (18,3 %).Надання адресних грошових допомог та компенсаційних виплат

в 2010-2013 роках

Значну державну підтримку одержали малозабезпечені громадяни у вигляді житлових субсидій.

Станом на 01.10.2013 року призначено житлових субсидій 1013 сім’ям, з яких 347 родинам – на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та 666 родинам – на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива.

Загалом, впродовж 9 місяців поточного року жителі району скористалися житловими субсидіями на загальну суму 2105,8 тис. грн. з якої щодо оплати житлово-комунальних послуг на суму 1665,9 тис. грн. та щодо готівкових виплат для покриття витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу – на суму 439,9 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна сума нарахованих субсидій зменшилась на 395,5 тис. грн. (15,8 %).

Надання житлових субсидій протягом січня-вересня

в 2010 та 2013 роках


Під впливом кампанії щодо реалізації заходів, передбачених соціальними ініціативами Президента України, проголошених ним в 2012-2013 роках в районі в поточному році й надалі прослідковується тенденція щодо покращення соціального захисту інвалідів, дітей-інвалідів та ветеранів війни. Серед іншого протягом січня-вересня:

– 434 особи інвалідів та дітей-інвалідів згідно з медичними висновками забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, з яких 18 – кріслами колісними та 267 протезно-ортопедичними виробами

– 1 інвалід з дитинства, 1 інвалід загального захворювання, 3 інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’я, яка складається із 2 інвалідів забезпечені спеціально обладнаними автомобілями;

– 3 інваліда з дитинства пройшли навчання у Міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів «Поділля» та 1 дитину-інваліда направлено до Вінницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь».

– 17 інвалідів загального захворювання, 7 ветеранів війни та 2 вдови померлих ветеранів війни оздоровились в санаторно-курортних закладах;

– 55 осіб з інвалідністю пройшли курс реабілітації і лікування в Печерській лікарні відновлювального лікування та у відділенні реабілітації санаторія «Хмільник»;

– 92 ветерани війни та 8 солдатських вдів пролікувались у Вінницькому госпіталі ветеранів війни;

– 12 ветеранам війни здійснено безкоштовне протезування зубів на суму 11,1 тис. грн.;

– значна кількість ветеранів війни за 1074 пільговими рецептами безкоштовно забезпечені медичними препаратами на суму 34,5 тис. грн.;

– 139 особам з обмеженими фізичними можливостями, які мають спеціально обладнані автомобілі, виплачена грошова компенсація на їх технічне обслуговування і бензин на суму 9,9 тис грн. та 108 інвалідам, які перебувають у черзі на отримання таких автомобілів, – компенсація на транспортні витрати на суму 10,5 тис. грн.;

– 13 інвалідам загального захворювання, 2 дітям-інвалідам та 2 малозабезпеченій особі за рахунок коштів державного бюджету надана одноразова грошова допомога на загальну суму 4,5 тис. грн.

– 1 інваліду війни, 1 учаснику бойових дій та 3-м учасникам війни телефонізовані їх помешкання;

– 3036 ветеранам війни та сім’ям загиблих ветеранів війни виплачено щорічну разову допомогу до Дня Перемоги на загальну суму 1174,8 тис. грн.

527-ми одиноким непрацездатним громадянам в місті та 38 селах району, станом на 01.10.2013 року, соціальні послуги надаються комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування, на базі якої функціонує стаціонарне відділення постійного проживання одиноких непрацездатних громадян «Надія». На утримання цих закладів в протягом 9 місяців 2013 року з районного бюджету витрачено коштів на загальну суму 2256,3 тис. грн. За цей період одиноким громадянам похилого віку, які перебувають на обслуговуванні у даній комунальній установі, її соціальними робітниками надано понад 10,5 тис. різних видів соціальних послуг. Крім того, 30 осіб зазначених категорій громадян проживали в стаціонарному відділенні «Надія», де вони забезпечувались 4-х разовим харчуванням, постійним доглядом, медичним обслуговуванням, санітарно-гігієнічними процедурами та отримували інші соціальні послуги.

В галузі освіти збережено мережу навчальних закладів, яких в районі нараховується 67. На початок 2013-2014 навчального року розпочали роботу 34 середні загальноосвітні школи: 23 – І-Ш ступенів, 11 - І-ІІ ступенів, 3 навчально-виховні комплекси, Кисляцький НВК: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад, де навчається 93 учні та 2 позашкільних заклади освіти, підпорядкованих відділу освіти, де займається 1300 дітей. Всього в районі функціонує 27 ДНЗ, в яких виховується 1771 дитина.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1305 від 20.07.99 р. “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи”, обласної програми “Сільська школа” в районі зберігається мережа сільських загальноосвітніх шкіл: 19 СЗШ І-Ш ст. та 11 – І-П ступенів, в яких навчається 2666 учнів. За програмою «Шкільний автобус» для учнів, які проживають за межами зони пішохідної доступності (понад 3 км) та вчителів, які доїжджають до місці роботи у сільській місцевості організовано підвіз.


Підвіз учнів та вчителів

Н

а виконання районної програми національного виховання та системи роботи з обдарованими і здібними дітьми у 2013 році проведено шкільні, районні олімпіади, конкурси, спартакіади, огляди дитячої самодіяльної творчості. На ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в 2013 році учні району вибороли 49 призові місця та 1 учень став призером ІV етапу.2012-2013 навчальний рік розпочався в районі вчасно, організовано, всі школи були підготовлені до нового навчального року.

В 2013 році планувалося оптимізація школи І-ІІ ступенів села Лад.-Хутори, в якій навчалося 29 учнів, на даний час навчається 24. Відсутні 3-й, 6-й, 8-й і 9-й класи (учні навчаються на базі інших шкіл).

На поточний ремонт шкіл виділено 361,0 тис. грн. та залучено 768,0 тис. грн. позабюджетних коштів.

При підготовці дошкільних закладів району до нового навчального року на капітальний ремонт було використано бюджетних коштів 502,9 тис. грн. (міська рада); на поточний ремонт - 313,7 тис. грн. (201,242 грн. – міська рада; 112,458 тис. грн. – сільські ради), дошкільні заклади сільської місцевості залучили 12,825 тис. грн. спонсорської допомоги.

Під час підготовки до роботи у новому навчальному році замінено на енергозберігаючі 68 вікон на суму 102,0 тис.грн., утеплено частину фасаду у школі с. Бондурі на суму 28,0 тис. грн. Виведено з підвального приміщення котельні у СЗШ І-ІІІ ст. с. Бондурі та с. Нараївка. Проводяться роботи по переведенню котелень СЗШ І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин та с. Чечелівка на альтернативні види палива.

Закінчується будівництво СЗШ І-Ш ст. с. Михайлівка.

Харчування організовано в усіх школах, безкоштовно харчуються учні 1-4 класів та діти пільгових категорій.

Всі загальноосвітні навчальні заклади забезпечені комп¢ютерною технікою. В 33 школах встановлено 39 комп’ютерних комплексів.

У загальноосвітніх школах району навчається 14 сиріт та 37 дітей, позбавлених батьківського піклування. Для них створені належні умови для навчання та виховання. Забезпечені гарячим харчуванням, повністю підручниками, відповідно до нахилів, здібностей відвідують гуртки, секції, клуби, беруть участь у заходах. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, мають Єдині квитки, всі оздоровлені.

З метою соціально-правового захисту дітей службою у справах дітей райдержадміністрації взято участь у 51 засіданні суду, внаслідок чого розглянуто 24 судових справ, у провадженні суду знаходяться 5 цивільних справ.

Всього протягом 2013 року посиротіли – 7 дітей, із них 1 дитина-сирота та 6 дітей набули статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.

З метою запобігання дитячій бездоглядності службою забезпечено влаштування протягом 2013 року:

- 1 дитина, позбавлена батьківського піклування – усиновлена;

- 1 дитина-сирота та 5 дітей, позбавлених батьківського піклування – під опіку/піклування;

З метою профілактики та запобігання дитячої бездоглядності і безпритульності навчальними закладами району проводиться постійний контроль за відвідуванням учнями школи та поведінкою під час навчання, здійснюються заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків, юнаків та дівчат, організації їх дозвілля та відпочинку. У 2013-2014 навчальному році у загальноосвітніх закладах району працює 347 гуртків, секції та інші творчі об’єднання 4289 дітей здобуває позашкільну освіту в гуртках, секціях та ін.

Протягом червня 2013 року в районі функціонувало 37 таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх школах, у яких відпочило 2289 дітей.

На харчування дітей у пришкільних таборах було витрачено 320,0 тис. грн. з районного бюджету.

Обсяг фінансування закладів освіти району у порівнянні з минулим роком збільшились на 2,8 млн.грн і складають 57,5 млн. грн.

Головною метою діяльності в галузі охорони здоров’я району залишається забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги, динамічний розвиток системи охорони здоров’я з орієнтацією на профілактику захворювань, формування мотивації до здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації.

В галузі охорони здоров’я медичну допомогу надають комунальна установи «Гайсинська районна лікарня» та комунальна установа «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» (КУ «ГРМЦ ПМСД»), який об'єднав 38 ФАП (ФП), 10 сільських амбулаторій (усі діючі сільські лікувально-профілактичні заклади).

Завдання, що стояли перед медичною галуззю району в 2013 році і залишаються на 2014 рік, пов’язані, насамперед, з реалізацією пілотного проекту з реформування охорони здоров’я, заходів, визначених І та ІІ етапами реформи.

В рамках модернізації первинної медичної допомоги проведена у 2013 році наступна робота:

- з метою дооснащення підрозділів районного медичного центру первинної медико-санітарної допомоги (АЗПСМ, ФАП), покращення їх матеріально-технічного стану придбано 12 електрокардіографи, 10 пульсоксиметри, аналізатор біохімічний медичний - 6, 2 холодильники, сумку-укладка сімейного лікаря – 28, сумка – укладка фельдшера - 44, 25 комп¢ютери та друкувально – копіювальну техніку та інше оснащення, 3 легкові автомобілі, та меблі на загальну суму близько 1811,9 тис. грн.

Проведено ремонт й забезпечено водопостачанням, встановлено внутрішні вбиральні та забезпечено гарячим водопостачанням 4 АЗПСМ, 35 ФАПи та ФП, використано понад 815 тис. грн.;

- здійснені заходи щодо реалізації нового фінансового механізму використання бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги, в тому числі шляхом запровадження договору на медичне обслуговування населення між районним медичним центром ПМСД та районною державною адміністрацією;

- запроваджена нова модель оплати праці медичних працівників, що надають первинну медико-санітарну допомогу;

- з метою забезпечення укомплектованості посад лікарів загальної практики-сімейної медицини районного медичного центру ПМСД підготовлено в інтернатурі з загальної практики-сімейної медицини 1-го лікаря;

- проведені заходи щодо формування реєстру пацієнта до лікарів загальної практики – сімейної медицини, реалізації прав громадян на вільний вибір лікаря первинної медико-санітарної допомоги;

З метою роз’яснення серед населення питань реформування системи медичного обслуговування проведена наступна робота:

- затверджений план заходів з інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням щодо реформування системи охорони здоров¢я;

- забезпечено активну участь медичних працівників в проведенні роз¢яснювальної роботи та інформування населення. Задіяні районні засоби масової інформації щодо висвітлення ходу реформування медичної галузі та питань збереження здоров¢я (публікації в пресі – 38, радіовиступи – 17).

- проведені зустрічі медичних працівників структурних підрозділів Центру ПМСД з обговоренням питань ходу проведення реформування системи охорони здоров¢я. з народними депутатами, представниками МОЗ України, УОЗ та К облдержадміністрації.

В 2013 році рішенням 15 сесії 6 скликання Гайсинської районної ради від 06.08.2013 року затверджена «Районна цільова Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки». Здійснено комплекс заходів з лікування та профілактики туберкульозу, що забезпечило зменшення рівня захворюваності на дану патологію. Разом з тим, важливим завданням на наступний рік залишається максимальне охоплення населення флюорографічним обстеженням, особливо неорганізованих контингентів, максимальне охоплення дітей та підлітків імунопрофілактикою та туберкулінодіагностикою.

Протягом 2013 року хворі інсулінозалежним цукровим діабетом на 100% були забезпечені інсуліном, виділялись необхідні кошти на забезпечення хворих цукровим діабетом пероральними гіпоглікемічними засобами. Питання необхідного фінансового забезпечення лікування хворих цукровим діабетом є пріоритетним і на 2014 рік.

Покращення медичного догляду за дітьми першого року життя, впровадження сучасних перинатальних технологій дозволили в 2013 році добитись зниження показників смертності дітей першого року життя, перинатальної смертності та мертвонароджуваності на рівні та нижче середньообласних.

В 2013 році центральною районною лікарнею забезпечено в цілому виконання нормативних показників надання медичної допомоги населенню району на вторинному рівні.

В рамках модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги проведена наступна робота:

- покращено матеріально-технічне забезпечення структурних підрозділів закладу, які поповнились медичною апаратурою та іншим обладнанням. Зокрема придбані 3 камери «Панмед» в стоматологічне відділення, сенсор, експрес-аналізатор глікованого гемоглобіну в клінічну лабораторію, в акушерський стаціонар - кувез «Інкубатор для новонародженого», апарат «Променеве тепло», монітор по контролю за станом плоду, реанімаційний набір для новонародженого, 3 комп’ютери та інше;

- здійснені ремонтні роботи в терапевтичному, травматологічному, хірургічному, акушерсько-гінекологічному відділеннях, клінічній лабораторії та інших структурних підрозділах загальною вартістю 204 тис. грн.;

- 01.01.2013 року відкрите і функціонує відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, яке утворене шляхом реорганізації приймального відділення. Відділення укомплектоване лікарями, які забезпечують в цілодобовому режимі надання невідкладної медичної допомоги, а також кадрами середнього та молодшого медичного персоналу. В цілодобовому режимі забезпечується променева та лабораторна діагностика;

- за результатами аналізу складу хворих в цілодобовому стаціонарі в розрізі класів і груп захворювань за 2010 – 2012 роки проведено оптимізацію стаціонарного ліжкового фонду із скороченням неефективних стаціонарних ліжок в обсязі 40 ліжок (хірургічні – 10, інфекційні для дорослих – 5, інфекційні для дітей – 5, патології вагітних – 5, гінекологічні – 5, педіатричні – 10). Показник забезпеченості стаціонарними ліжками на 10 тис. населення доведено до 40,84;

- акушерсько-гінекологічне відділення поповнилось апаратурою та обладнанням в рамках українсько-швейцарського проекту «Здоров’я матері та дитини» на загальну суму 249,0 тис. грн.;

- проведений ремонт ІІ поверху акушерського стаціонару (3 палати, коридор, санітарні кімнати). Загальна вартість проведених ремонтних робіт та матеріалів склала 47,0 тис. грн.;

В рамках модернізації системи екстреної медичної допомоги проведена наступна робота:

- з метою забезпечення прибуття бригад ШМД на виїзд в інтервалі 20-ти хвилин з моменту звернення у сільській місцевості відкрито пункт тимчасового базування бригади ШМД;

- створено Гайсинську станцію швидкої медичної допомоги Вінницької облради, затверджено її статут, проведено державну реєстрацію та забезпечено її функціонування як самостійного закладу.

Зокрема медичними працівниками закладу проведена робота щодо реалізації в районі пілотного проекту з державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Виписано понад 4 тис. рецептів, використано коштів більше 8 тис. грн., отримали лікарські засоби більше 600 осіб. Робота з реалізації даного соціального проекту є пріоритетною для медичних працівників закладу і на 2014 рік.

За 10 місяців поточного року обсяг фінансування закладів охорони склав 8,6 млн. грн., що на 0,6 млн. грн. більше відповідного періоду минулого року.

В районі збережено основну мережу закладів культури та кадровий потенціал. Працює 28 клубних установ, з них 1 (районний будинок культури) на балансі відділу культури і 50 на балансі сільських рад, 35 бібліотек, 1 дитяча музична школа.

Продовжується робота по відродженню фольклорно-етнографічної спадщини краю, естетичного виховання школярів та молоді, популяризації художньої літератури з питань розбудови та становлення української держави, права, краєзнавства, відродження української культури. З цією метою проводились огляди, конкурси, фестивалі, виставки образотворчого мистецтва, зустрічі з цікавими людьми, поетами, масові заходи як на районному так і на обласному рівні.

Протягом року клубними закладами району проведені масові заходи до державних, календарних та обрядових свят. Традиційно в населених пунктах району проводяться новорічно-різдвяні заходи, зокрема, новорічні дитячі ранки, театралізовані щедрівки, колядки, розважальні програми для молоді.

Велика увага приділяється патріотичному вихованню підростаючого покоління. Щороку до Дня Перемоги, річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників проходять мітинги - реквієми, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, святкові вогники. Особливо урочисто проходить святкування Дня Перемоги в районному центрі.

Працівники культури тільки за 10 місяців поточного року взяли активну участь в 18 культурно-мистецьких акціях обласного рівня, 4 Всеукраїнських конкурсах-фестивалях та 4 фестивалях Міжнародного рівня.

Працює в районі Гайсинська централізована бібліотечна система.

З початку року бібліотеки системи обслужили більше 28 тис. користувачів, їм видано 440 тис. екземплярів. Фонди бібліотеки поповнились на 7060 примірників документів на суму близько 70 тис грн.

Щорічно вживаються заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району. Так, протягом року було придбано музичної техніки та апаратури на суму 115 тис. грн., сценічних костюмів для районного Будинку культури на суму 85 тис. грн.; оргтехніки для РБК, музею В.Стуса в с. Рахнівка, Нараївської сільської бібліотеки-філії на загальну суму 50 тис. грн.

За рахунок коштів, виділених з місцевого бюджету та спонсорських асигнувань за 9 місяців 2013 року відремонтовано майже 50% закладів культури району на загальну суму 810 тис. грн. (в тому числі 85 тис. грн. - спонсорська допомога).

Значний обсяг ремонтних робіт було виконано в сільських закладах культури сіл Ш. Мітлинецька, Кунка, Гранів, Митків, Бубнівка, Куна, Рахнівка, Адамівка, Губник, Зятківці, Кузьминці, Носівці, Щурівці та ін.

За рахунок коштів місцевих бюджетів в сумі 170 тис. грн. повністю перекрито дах в Митківському, Кущинецькому сільських Будинках культури. Зроблено капітальний ремонт даху в Кунківському СБК, на що освоєно 15 тис. грн. місцевого бюджету.

У 2013 році, з метою зберігання теплової енергії були встановлені енергозберігаючі вікна в закладах культури сіл Зятківці, Куна, Косанове, Губник на загальну суму 70 тис. грн. коштів місцевого бюджету.

Завершено встановлення електроопалення в Басаличівському сільському клубі-бібліотеці за рахунок спонсорських асигнувань.

Проведений ряд поточних ремонтних робіт в музеях району.

Зокрема відремонтовані музей «Пам'ять Чорнобиля» в м. Гайсин за рахунок коштів, виділених районною спілкою «Союз Чорнобиль» в сумі 8 тис. грн., музей Василя Стуса с. Рахнівка, музей ветеранів Афганістану в м. Гайсин на загальну суму 20 тис. грн. спонсорських коштів.

Проведена відповідна робота відділом культури і туризму райдержадміністрації по збереженню пам'яток культурної спадщини району.

Мережа закладів культури району відповідає соціальним стандартам і є однією з найпотужніших і протягом останніх шість років займає перші позиції серед районів області.

На фінансування закладів культури за 10 місяців 2013 року спрямовано кошти в сумі 7,2 млн. грн.

У районі створено сприятливі умови для дальшого розвитку в Україні громадянського суспільства, запроваджено ефективний механізм взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства і взаємної відповідальності, забезпечено здійснення та захист прав людини і громадянина, забезпечено відкритість діяльності органів виконавчої влади. Досягненню стабільності в районі суспільно-політичної ситуації сприяло підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, забезпечення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації. За даними Гайсинського районного управління юстиції у Вінницькій області станом на сьогоднішній день у районі зареєстровано 75 районних організацій політичних партій, 22 міські організації політичних партій та 34 громадські організації. Гайсинська райдержадміністрація активно сприяє розвитку громадянського суспільства в районі. Найбільш структурованими та чисельними серед об’єднань громадян є: Гайсинська районна організація ветеранів, «Союз Чорнобиль Україна», «Інваліди Чорнобиля», Спiлка ветеранiв вiйни в Афганiстанi, районна молодіжна організація "Молоді регіони", Районна організація Всеукраїнської екологічної ліги.

При райдержадміністрації уже друге скликання успішно здійснює свою діяльність Громадська рада. До її складу увійшли представники найвпливовіших громадських організацій, профспілкових комітетів. Голова громадської ради є членом Колегії при райдержадміністрації, приймає активну участь у вирішенні важливих проблемних питань району. Інститути громадянського суспільства району приймають участь у проведені загальнорайонних заходів з нагоди відзначення державних свят. Громадські організації залучаються до обговорення проектів цільових програм соціально-економічного розвитку, бюджетних та інших документів.

Районна влада розглядає об’єднання громадян, як рівноправних партнерів з вирішення питань місцевого значення. Стан розвитку відносин між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування засвідчує демократичність і публічність процесів та реалістичність кроків подальшого розвитку громадянського суспільства на Гайсинщині.ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2014 РІК.

Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення, відновлення сталого економічного розвитку територіальних громад району завдяки впровадженню заходів Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

  стабілізації роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів;

  створення умов для надходження інвестицій  в агропромисловий комплекс з метою перетворення його на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;

  раціонального використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевого бюджету, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

  підвищення якості надання медичних та освітянських послуг ;

  створення сприятливих умов для надходження в район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу Гайсинщини;

  створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, розширення мережі інфраструктури підприємництва;


 • продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

 • забезпечення населення району доступним, якісним та комфортним житлом шляхом збільшення обсягів введення в експлуатацію нового, реконструкції, розширення та капремонту існуючого житлового фонду, підвищення якості житлово-комунальних послуг;

  зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення району, створення умов для зростання заробітної плати, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пом'якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення району.

 • збереження культурної спадщини та зміцнення матеріально-технічного стану закладів культури та мистецьких колективів. Створення умов для організації дозвілля та розвитку аматорської мистецької творчості, сприяння в проведенні культурно-мистецьких заходів в сільських населених пунктах районі.


ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТАнаступна сторінка >>