Програма економічного І соціального розвитку гайсинського району на 2014 рік м. Гайсин - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма економічного І соціального розвитку Володарсько-Волинського... 3 677.65kb.
Розпорядження від жовтня 2013 року № Про розроблення проекту програми... 1 34.37kb.
Рішення тридцять другої сесії 27. 12. 2013 №334 Про програму економічного... 12 2573.8kb.
Рішення 15 сесії шостого скликання 07. 02. 2012 №141 Про програму... 7 1603.19kb.
Рішення 22 сесії шостого скликання 21. 12. 2012 №240 Про внесення... 1 89.54kb.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Арцизького... 4 608.4kb.
Рішення сесії № Про програму економічного, соціального та культурного... 12 2573.65kb.
Україна миколаївська область новобузька районна рада рішення від 12 2881.81kb.
Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік та... 11 1638.01kb.
Програма економічного І соціального розвитку Чернігівського району... 11 792.19kb.
Програма економічного І соціального розвитку Прилуцького району на... 8 979.71kb.
Рішення 22. 11. 2013 №4 Про районну Програму поліпшення стану безпеки... 1 143.91kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма економічного І соціального розвитку гайсинського району на 2014 рік м. Гайсин - сторінка №2/3

ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію пріоритетів у соціально-гуманітарній сфері, економічній сфері, сфері природокористування та безпеки життєдіяльності людини та сфері розвитку громадянського суспільства.У соціально-гуманітарній сфері

Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення району

Шляхи досягнення:

 • визначення заходів, спрямованих на забезпечення зростання заробітної плати та формування джерел її подальшого підвищення;

 • поетапне наближення рівня заробітної плати до реальної вартості робочої сили на ринку праці, відновлення нормування праці з метою ефективного використання трудового потенціалу та робочого часу;

 • удосконалення механізму колективно-договірного регулювання оплати праці, формування фондів оплати праці залежно від результатів виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств;

 • запровадження додаткових заходів щодо посилення захисту прав працівника на своєчасне одержання заробітної плати;

 • забезпечення належного соціального захисту незайнятого населення і безробітних шляхом надання соціальних послуг, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

 • забезпечення працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій соціального захисту та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, , в тому числі з наданням роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

 • забезпечення організацію навчання безробітних з числа осіб, які потребують додаткових соціальних гарантій, в першу чергу осіб без професії, або які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки;

 • забезпечення виконання угоди про співробітництво між Вінницьким обласним центром зайнятості, Вінницьким обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Вінницьким міжрегіональним Центром професійної реабілітації інвалідів “Поділля”, обласним центром медико-соціальної експертизи, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України по Вінницькій області та обласним об’єднанням роботодавців щодо вирішення питань зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, ефективного використання установленого законодавством нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;

 • використання в повному обсязі субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

 • сприяння працевлаштуванню людей з обмеженими фізичними можливостями шляхом здійснення контролю за виконанням нормативу працевлаштування людей з особливими фізичними можливостями роботодавцями області.

Очікувані результати:

 • підвищення рівня реального розміру заробітної плати;

 • забезпечення виплати поточної заробітної плати та недопущення виникнення її заборгованості;

 • недопущення значного зростання рівня бідності та поширення соціальної вразливості населення.


Пріоритет 2. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп
Шляхи досягнення:

 • сприяння розвитку та функціонуванню сімейних форм виховання дітей–сиріт та позбавлених батьківського піклування;

 • забезпечення соціального інспектування 100% виявлених сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, за потребою, їх соціальний супровід;

 • охоплення 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатного закладу тренінговим курсом соціальної адаптації та підготовки до самостійного життя;

 • забезпечення діяльності спеціалізованих формувань центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи» та «Консультативний пункт при пологовому стаціонарі та жіночої консультації» з метою надання соціальних послуг, спрямованих на запобігання відмовам від новонароджених дітей, профілактику дитячої бездоглядності та безпритульності;

 • сприяння підтримці національного усиновлення, розвитку інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Очікувані результати:

 • створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

 • збільшення кількості дітей, що повернені із закладів до біологічних родин та влаштовані у сім’ї громадян;

 • створення належних умов у системі освіти для проживання та виховання дітей,

 • збільшення кількості зайнятих молодих людей та кількості молоді, яка бере активну участь у громадському житті;

 • зменшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

 • збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги жертвам насильства в сім’ї та торгівлі людьми;

 • зменшення гендерних дисбалансів;

 • збільшення відсотку оздоровлених дітей шкільного віку.


Пріоритет 3.Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки
Шляхи досягнення:

 • вирішення питання кадрового забезпечення навчальних закладів кваліфікованими педагогічними кадрами;

 • забезпечення навчальних закладів практичними психологами, соціальними педагогами, медичними працівниками;

 • виконання обласної програми комп`ютеризації навчальних закладів;

 • оновлення навчального і лабораторного обладнання шкіл з використання різних джерел фінансування ;

 • оновлення навчально – матеріальної бази позашкільних закладів;

 • розширення мережі дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості.

Очікувані результати:

 • удосконалення системи підвищення фахової майстерності педагогічних працівників відповідно до потреб модернізації початкової освіти;

 • створення умов для утвердження особистого зорієнтованого навчання;

 • покращення умов для організації навчально-виховного процесу учнів;

 • підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників;

 • створення додаткових місць, зменшення соціальної напруги за рахунок скорочення черги дітей на прийом у дошкільні заклади області.


Пріоритет 4. Створення сучасних навчальних програм та подальше покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, реалізація обласних програм: „Вчитель”, „Сільська школа”, „Шкільний автобус” тощо

Шляхи досягнення:

 • поліпшення матеріально-технічної бази сільських шкіл, забезпечення їх меблями та спортивним інвентарем в рамках програм «Сільська школа»;

 • забезпечення підвозу учнів до навчальних закладів в рамках програми «Шкільний автобус».

Очікувані результати:

 • створення належних умов для організації навчально-виховного процесу.


Пріоритет 5. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та забезпечення виконання заходів відповідно до прийнятих програм щодо покращення стану здоров’я нації. Підвищення якості медичного обслуговування.

Шляхи досягнення:

 • покращення рівня медикаментозного забезпечення АЗПСМ, ФАПів, ФП з метою забезпечення надання гарантованого державного обсягу безплатної медичної допомоги;

 • продовження впровадження електронного реєстру пацієнтів;

 • забезпечення лікувально-профілактичних заходів відповідними імунологічними засобами з метою планової та екстреної профілактики інфекційних захворювань;

 • створення на базі центральної районної лікарні багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування з відділенням екстреної(невідкладної) медичної допомоги та консультативною поліклінікою ;

 • проведення реорганізації акушерського стаціонару та впровадження сучасних перинатальних технологій.

Очікувані результати:

 • покращення стану здоров’я населення району;

 • покращення якості надання медичної допомоги населенню району ;

 • забезпечення доступу населення до отримання якісних медичних послуг;

 • подальший розвиток системи охорони здоров’я з орієнтацією на запобігання захворюванням та забезпечення високоякісної медичної допомоги населенню.


Пріоритет 6. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення

Шляхи досягнення:

 • стимулювання створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та організаційно-правових форм господарювання;

 • сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і рівень якої відповідає потребам економіки та ринку праці;

 • посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізації відносин у сфері зайнятості населення;

 • збільшення, порівняно з 2013 роком, обсягу працевлаштування сільського населення;

 • сприяння розширенню сфери прикладання праці у сільській місцевості шляхом створення робочих місць в агропромисловому комплексі та сільській інфраструктурі, укомплектуванню їх кваліфікованою робочою силою;

 • надання організаційної та матеріальної підтримки безробітним для започаткування власної справи;

 • проведення професійної підготовки кваліфікованих робітників з числа безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості;

 • розширення напрямків і видів оплачуваних громадських робіт, забезпечення збільшення видатків на цю мету з місцевих бюджетів для організації таких робіт на підприємствах комунальної власності та в сільських радах для паритетного фінансування таких робіт з Фонду та місцевих бюджетів;

 • видача ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці району.

Очікувані результати:

 • охоплення незайнятого населення, яке перебуває на обліку в службі зайнятості активними формами зайнятості, забезпечення безробітних і роботодавців якісними соціальними послугами;

 • забезпечення зайнятості сільського населення, сприяння стабілізації ринку праці.Пріоритет 7. Розвиток туристично-рекреаційної сфери, збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва

Шляхи досягнення:

 • підвищення якості культурно-мистецьких послуг, які надаються мешканцям району;

 • організація та проведення відзначення державних, національних свят та ювілейних дат;

 • розвиток аматорського мистецтва;

 • проведення фестивалів народної творчості, мистецьких пленерів, семінарів з метою підтримки культури на селі;

 • участь в міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалях та конкурсах;

 • збереження стабільної кількості закладів культури, в першу чергу у сільській місцевості; забезпечення державних гарантій працівникам галузі, передбачених чинним законодавством України

 • збереження та належне використання об’єктів культурної спадщини району;

 • забезпечення надійної охорони історико-культурних цінностей району;

 • забезпечення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини на території району, шляхом складання електронних паспортів за уніфікованою формою;

 • покращення роботи ринку екскурсійних послуг району;

 • сприяння у розробленні та впровадження нових туристичних та

 • екскурсійних маршрутів;

 • популяризація туристично-рекреаційного потенціалу району;

 • представлення пропозицій туристично-рекреаційної галузі району;

 • популяризація туристичного бренду району через місцеві ЗМІ.


Очікувані результати:

 • охорона, збереження і розвиток традиційної культури, розвиток внутрішнього туризму;

 • відродження національної свідомості та духовних цінностей народу;

 • збереження та адаптація нерухомої культурної спадщини до сучасних потреб суспільного життя;

 • збереження закладів культури на селі, поліпшення культурологічного обслуговування сільського населення.


Пріоритет 8. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту

Шляхи досягнення:

 • підтримка в зміцненні матеріально-технічної бази КЗ ДФОТ «Ювілейний»

 • сприяння реалізації в районі Програми розвитку фізичної культури та спорту;

 • пропаганда здорового способу життя;

 • забезпечення проведення спортивно-масових заходів в районі та області згідно з календарним планом на 2014 рік;

 • проведення роботи щодо залучення дітей шкільного віку до занять у спортивних відділеннях дитячо-юнацької спортивної школи;

 • проведення спортивних заходів, спрямованих на популяризацію любительського спорту та залучення до занять фізичною культурою дітей та молоді;

 • підтримка розвитку футболу в районі;

 • будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям;

 • реконструкція трибун стадіону «Дружба».

Очікувані результати:

 • підвищення авторитету Гайсинщини, як фізкультурно-спортивного району;

 • підвищення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних верств населення, особливо інвалідів і дітей-сиріт;

 • активізація фізкультурно-спортивної роботи серед населення, розвиток масового спорту та спорту вищих досягнень, підвищення якості роботи спортивної школи, поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом.


Пріоритет 9. Реалізація програм доступного житла в районі

Шляхи досягнення:

 • продовження реалізації в області ініціатив Президента України в частині забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов, доступним житлом, в тому числі за рахунок здешевлення вартості іпотечного кредитування;

 • організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;

 • стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергоощадної активності суб'єктів господарювання на ринку житлово-комунальних послуг;

 • посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Очікувані результати:

 • покращання рівня забезпечення населення житлом;

 • розвиток житлово-комунального господарства шляхом технічного переоснащення галузі;

 • скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг;

 • відповідність житлового фонду сучасним вимогам енергозбереження стосовно теплового опору, підвищення експлуатаційних якостей житлового фонду до сучасних стандартів;

 • забезпечення захисту прав та інтересів споживачів житлово-комунальних послуг, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;

 • досягнення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

 • залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективний механізм подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб.В економічній сфері
Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу району з метою насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами
Шляхи досягнення:


 • запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

 • реконструкція мийної установки автомолцистерн на ТОВ «Гайсинський молокозавод»;

 • впровадження інвестиційного проекту щодо модернізації цеху по переробці сироватки ТОВ « Гайсинський молокозавод»;

 • реконструкція регенераційної колони та бродильної установки ДП «Гайсинський спиртовий завод» ;

 • сприяння подальшому нарощуванню виробництва конкурентоспроможної продукції, розширенню асортименту та підвищенню її якості на підприємствах;

 • надання підтримки підприємствам району для участі у виставково-ярмаркових заходах всіх рівнів;

 • розширення кола підприємств, на яких передбачається запровадження європейської системи контролю якості продукції, згідно з міжнародними стандартами якості продукції – ISO 9000, для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг;


Очікувані результати:


 • модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності за рахунок впровадження нових технологій;

 • виробництво та використання альтернативних джерел енергії та сировини;

 • активізація зовнішньоекономічних зв’язків підприємств району;

 • підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку.


Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу на основі інтенсифікації виробництва та впровадження інвестиційних проектів в галузі рослинництва, тваринництва та інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції.
Шляхи досягнення:


 • утвердження приватної власності в аграрному секторі, сприяння розвитку орендних відносин на землю та майно;

 • формування інфраструктури аграрного ринку для забезпечення прозорих каналів збуту сільськогосподарської продукції;

 • сприянні участі сільгоспвиробниками в регіональних ринках в спеціалізованих сільськогосподарських аукціонах і ярмарках, створення мережі фірмової торгівлі;

 • недопущенні адміністративного обмеження рівня цін на сільськогосподарську продукцію та усунення бар’єрів на шляху її реалізації;

 • подальше поглиблення конкурентного середовища між сільгосппідприємствами району.


Очікувані результати:

 • зростання ефективності роботи агропромислового комплексу;

 • збільшення обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції.


Пріоритет 3. Розвиток овочівництва та інфраструктури для збереження виробленої продукції з використання сучасних технологій зберігання продукції

Шляхи досягнення:

 • розвиток галузі садівництва та інфраструктури для збереження плодоягідної продукції;

 • нарощення обсягів виробництва картоплі та овочів, розвиток інфраструктури для збереження картоплі та овочів, будівництво сучасних картоплеовочесховищ для збереження виробленої продукції;

 • розвиток бурякоцукровиробництва.


Очікувані результати:

 • створення запасу продовольчих товарів, необхідного для забезпечення потреб району;

 • забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку за рахунок створення запасів продовольчих товарів.

Пріоритет 4. Розвиток тваринництва шляхом нарощування поголів’я сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах, будівництва нових та реконструкції існуючих тваринницьких комплексів та ферм

Шляхи досягнення:

 • збільшення поголів’я корів в сільськогосподарських підприємствах району;

 • збільшення надоїв молока з розрахунку на 1 корову;

 • збільшення обсягів виробництва м’яса.


Очікувані результати:

 • збільшення обсягів валової продукції сільського господарства району;

 • забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку.


Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

Шляхи досягнення:

 • здійснення енергозберігаючих заходів в навчальних закладах шляхом заміни віконних та дверних блоків, заміни та утеплення дахів, встановлення енергозберігаючих ламп, переведенням котелень на альтернативні види палива;

 • популяризація серед населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

 • зменшення обсягів споживання природного газу та заміна його на альтернативні види палива;

 • переведення на альтернативні види палива Чечелівської ЗОШ І-ІІІ ст., ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин та ДНЗ №2 м. Гайсина;

 • проводиться моніторинг використання енергоресурсів підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, в тому числі бюджетної сфери, з метою їх ефективного використання.

Очікувані результати:

 • переведення закладів соціально-культурної сфери на альтернативні джерела енергії;

 • зменшення залежності споживачів від імпорту енергоресурсів та підвищення рівня їх енергетичної безпеки;

 • зменшення обсягів виробничих витрат та невиробничих втрат енергоносіїв;

 • відповідність житлового фонду сучасним вимогам енергозбереження стосовно теплового опору, підвищення експлуатаційних якостей житлового фонду до сучасних стандартів.


Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу району.

Шляхи досягнення:

 • проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного потенціалу підприємств району;

 • висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності на розширених нарадах, в засобах масової інформації, на сайті районної державної адміністрації ;

 • створення привабливого інвестиційного клімату в районі;

 • надання консультативних послуг для залучення інвестицій.


Очікувані результати:

 • створення умов для збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор економіки області;

 • створення додаткових робочих місць;

 • забезпечення проведення прозорої та відкритої інвестиційної політики.


Пріоритет 7. Здійснення структурних перетворень у сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення якості обслуговування населення району.

Шляхи досягнення:

 • створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, забезпечення належної якості торговельного обслуговування населення;

 • удосконалення державного контролю та нагляду на споживчому ринку;

 • створення об’єктів торгівлі та побутового обслуговування населення в сільській місцевості;

 • збільшення обсягів послуг, що надають суб’єкти підприємництва;

 • створення в органах місцевого самоврядування структурних підрозділів із питань розвитку внутрішньої торгівлі, сфери послуг та цінової політики в разі їх відсутності.


Очікувані результати:

 • підвищення ефективності здійснення торговельної діяльності; відповідно до вітчизняних правових норм;

 • наповнення внутрішнього ринку якісними вітчизняними товарами за економічно обґрунтованими цінами;

 • створення сільської мережі підприємств побутового обслуговування населення.


Пріоритет 8. Усунення зайвих регуляторних бар’єрів як мотивація для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу.
Шляхи досягнення:

 • забезпечення спрощення дозвільних процедур;

 • забезпечення функціонування дозвільного центру як організаційної складової центру надання адміністративних послуг;

 • забезпечення зменшення регуляторного тиску на бізнес-середовище шляхом перегляду та прийняття економічно доцільних регуляторних актів у сфері господарської діяльності щодо його покращення;

 • розширення і підтримка діяльності мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

 • удосконалення існуючого та запровадження нових механізмів фінансової підтримки підприємництва;

 • обмеження втручання органів держаної влади у господарську діяльність та вдосконалення роботи органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Очікувані результати:

 • створення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності;

 • зменшення втручання органів виконавчої влади у діяльність суб’єктів господарювання;

 • збільшення кількості зайнятих на малих підприємствах та кількості самозайнятих підприємницькою діяльністю.


Пріоритет 9. Продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетними кодексом України, розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань.
Шляхи досягнення:

 • забезпечення належного контролю за правомірністю отримання податкових пільг суб’єктами господарювання та цільовим використанням таких пільг;

 • своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, у тому числі автоматичного бюджетного відшкодування, згідно з вимогами Податкового кодексу України та недопущення виникнення заборгованості бюджету з відшкодування цього податку;

 • збільшення надходжень до державного та місцевого бюджету;

 • виявлення та ліквідація транзитних і фіктивних фірм;

 • легалізація заробітної плати;

 • удосконалення умов оподаткування суб`єктів малого підприємництва;

 • організація належного контролю за реалізацією заставного майна, підвищення ефективності заходів, спрямованих на стягнення боргу з підприємств-банкрутів;

 • посилення кадрового потенціалу, запобігання та недопущення корупційних проявів у роботі органів державної податкової служби;

 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

 • забезпечення використання в повному обсязі коштів субвенцій з державного бюджету;


Очікувані результати:

  • зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання та удосконалення системи адміністрування податків, що сприятиме збільшенню обсягів власних коштів підприємств, які можуть бути спрямовані на інвестиційні цілі;

  • забезпечення збільшення збору платежів шляхом руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, виявлення і припинення протиправної діяльності суб’єктів господарювання та ліквідація схем ухилення від оподаткування;

  • підвищення рівня заробітної плати та збільшення за рахунок цього надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб;

  • зменшення кількості випадків ухилення від оподаткування завдяки забезпеченню чіткого визначення об’єктів оподаткування;Пріоритет 10. Дальше вдосконалення і розвиток транспортної мережі пасажирських та вантажних перевезень. Розвиток міжнародного співробітництва.

Шляхи досягнення:

  • поліпшення стану автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів району;

  • сприяння в оновленні основних виробничих фондів (рухомого складу автотранспорту), забезпечення безпечної роботи транспорту, впровадження енергозберігаючих технологій;

  • удосконалити сферу автотранспортних послуг району;

  • забезпечення недопущення до експлуатації транспортних засобів з технічними несправностями;

  • облаштування вулиць місцями для паркування транспортних засобів.


Очікувані результати:

  • забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах району;

  • забезпечення потреби господарського комплексу і населення в перевезеннях вантажів, пасажирів та інших транспортних послуг.


В сфері природокористування та безпеки життєдіяльності людини
Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу району
Шляхи досягнення:

 • розробити екологічні програми по кожній сільській раді;

 • постійно ліквідовувати стихійні сміттєзвалища з дотриманням норм екологічного законодавства, які виникають на території району;

 • організовувати роботу по централізованому вивозу сміття на полігон ПП Чайковського Л.І.;

 • впровадження практики інформування населення про стан екологічної ситуації та виховання екологічної культури;


Очікувані результати:

 • підвищення рівня екологічної свідомості суспільства;

 • здійснення заходів із забезпечення екологічної безпеки та зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище.
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>