Програма економічного І соціального розвитку гайсинського району на 2014 рік м. Гайсин - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма економічного І соціального розвитку Володарсько-Волинського... 3 677.65kb.
Розпорядження від жовтня 2013 року № Про розроблення проекту програми... 1 34.37kb.
Рішення тридцять другої сесії 27. 12. 2013 №334 Про програму економічного... 12 2573.8kb.
Рішення 15 сесії шостого скликання 07. 02. 2012 №141 Про програму... 7 1603.19kb.
Рішення 22 сесії шостого скликання 21. 12. 2012 №240 Про внесення... 1 89.54kb.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Арцизького... 4 608.4kb.
Рішення сесії № Про програму економічного, соціального та культурного... 12 2573.65kb.
Україна миколаївська область новобузька районна рада рішення від 12 2881.81kb.
Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік та... 11 1638.01kb.
Програма економічного І соціального розвитку Чернігівського району... 11 792.19kb.
Програма економічного І соціального розвитку Прилуцького району на... 8 979.71kb.
Рішення 22. 11. 2013 №4 Про районну Програму поліпшення стану безпеки... 1 143.91kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма економічного І соціального розвитку гайсинського району на 2014 рік м. Гайсин - сторінка №3/3

Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій району від можливих надзвичайних ситуацій
Шляхи досягнення:

 • впровадження технічних систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення;

 • вживання заходів щодо зберігання, розвитку і удосконалення створених резервів індивідуального та колективного захисту, матеріальних резервів для подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

 • забезпечення проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту);

 • поповнити матеріальні резерви для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно з визначеною номенклатурою – 15 тис. грн.


Очікувані результати:

 • забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і території області при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій;

 • зниження соціальної напруги серед населення, що проживає в зонах підтоплення;

 • мінімізація можливих збитків від шкідливої дії води.


Пріоритет 3. Реалізація державної політики у сфері безпеки виробництва та охорони праці
Шляхи досягнення:

 • забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

 • налагодити дієвий контроль за охороною праці на всіх організаційних рівнях, на кожному підприємстві, установі, організації;

 • забезпечити проведення аудиту охорони праці на виробництві;

 • приведення до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

 • удосконалення системи навчання з охорони праці.


Очікувані результати:

 • забезпечення функціонування об’єктових, галузевих та регіональних систем управління охороною праці;

 • забезпечення реалізації прав робітників на пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці, удосконалення системи пільг та компенсацій, забезпечення їх профілактичного характеру;

 • становлення та розвиток соціального партнерства в діяльності щодо забезпечення умов та безпеки праці.


В сфері розвитку громадянського суспільства
Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки
Шляхи досягнення:

 • організація та проведення семінарів, засідань «круглих столів» за участю керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 • укладання угод з редакціями засобів масової інформації на висвітлення діяльності районної державної адміністрації та районної Ради;

 • проведення роботи із вдосконалення форм інформаційно-просвітницької роботи з метою поліпшення поінформованості населення, особливо у сільській місцевості;

 • впровадження галузевої інформаційної системи, побудованої на сучасних веб-технологіях та електронному документообігу, з надання інформаційних послуг населенню;

 • реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист національного інформаційного простору, підтримку друкованих та електронних ЗМІ;

 • висвітлення в засобах масової інформації та веб-порталі райдержадміністрації інформації щодо діяльності регіонального Комітету з економічних реформ в частині виконання програми Президента України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».


Очікувані результати:

  • реалізація державної інформаційної політики в районі, розвиток інформаційного простору Гайсинщини;

  • налагодження ефективних механізмів комунікації між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства;

  • активізація участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, залучення населення до проведення публічних обговорень у засобах масової інформації щодо прийняття суспільнозначущих рішень.Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства.
Шляхи досягнення:

  • створення умов для укріплення сім’ї та відповідального ставлення батьків до виховання дітей;

  • запровадження дієвого механізму протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми;

  • проведення заходів, спрямованих на запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;

  • підтримка розвитку творчих здібностей молоді;

  • здійснення соціальної підтримки дітей, у першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

  • організація оздоровлення дітей пільгових категорій.


Очікувані результати:

 • збільшення кількості зайнятих молодих людей та кількості молоді, яка бере активну участь у громадському житті;

 • зменшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

 • збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги жертвам насильства в сім’ї та торгівлі людьми;

 • збільшення відсотку оздоровлених дітей шкільного віку.Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів жителів району.
Шляхи досягнення:

 • вжиття заходів для розкриття тяжких, особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов’язаних з посяганням на особисту та майнову безпеку громадян, встановлення і притягнення до відповідальності винних осіб;

 • підвищення ефективності розшуку безвісти зниклих громадян та злочинців, які переховуються від органів слідства та суду;

 • спрямування зусиль на припинення кримінального обігу зброї та вибухівки, попередження і розкриття кримінальних правопорушень із їх застосуванням;

 • протидія незаконному розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, викриття фактів збуту наркосировини, ліквідація місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків, каналів їх надходження на територію області;

 • проведення заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань ринку переробної промисловості району, припинення порушень законодавства щодо виготовлення та обігу спирту й алкогольних виробів, інших підакцизних товарів, виявлення осіб, які незаконно здійснюють реалізацію спиртової та лікеро-горілчаної продукції, займаються контрабандою продуктів та підакцизної групи товарів;

 • вжиття заходів щодо своєчасного викриття та припинення фактів скоєння службових злочинів, особливо хабарництва та корупційних правопорушень, вчинених особами, уповноваженими на виконання функцій держави, наділених значними владно-управлінськими повноваженнями і які своїми протиправними діями можуть завдати істотної шкоди державним інтересам та суспільству;

 • вжиття цільових заходів, в межах чинного законодавства, щодо перевірки виконання бюджету, правильності розрахунків та обґрунтувань доходів і видатків місцевих бюджетів, дотримання бюджетного законодавства, припинення фактів незаконного та нецільового використання бюджетних коштів та їх розкрадання з боку посадових осіб;

 • забезпечення громадського порядку і безпеки громадян в громадських місцях, профілактика пияцтва і алкоголізму, безпеки дорожнього руху, недопущення розповсюдження на території області недоброякісної продукції тваринного походження, належної протидії незаконній міграції;

 • сприяння працевлаштуванню осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх адаптації та розв’язанню соціально-побутових проблем;

 • проведення заходів оперативно-профілактичного та попереджувально-правоохоронного характеру у напрямках та пріоритетах, непередбачених типовими планами операцій “Діти вулиці”, “Канікули”, “Неблагополучна сім’я”, “Побут”, “Літо”, “Урок” та “Ялинка”.


Очікувані результати:

 • зменшення рівня криміналізації економіки району;

 • запобігання поширенню наркоманії та пияцтву;

 • підвищення ефективності профілактичної роботи, забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки, захист прав і свобод, законних інтересів та майна громадян від злочинних посягань.


Пріоритет 4. Залучення міської та сільських територіальних громад до розробки програм з комплексного розвитку територій, які реалізуються за рахунок обласного і державного бюджетів та завдяки міжнародній технічній допомозі.
Шляхи досягнення:

 • поширення передового досвіду проведення конкурсів територіальних громад;

 • сприяння залученню додаткових коштів для більш системного і раціонального вирішення проблем громади;

 • створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку шляхом самоорганізації та соціальної активізації міської та сільських громад;

 • надання технічної допомоги територіальним громадам в реалізації проектів.


Очікувані результати:

 • підвищення активності громадян в питаннях управління територіальними громадами та вирішення проблемних питань розвитку територій;

 • набуття досвіду розв’язання проблемних питань розвитку територій.


IV. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ
Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці району:

 • високий рівень інфляції та відсоткових ставок за кредитами, що призводять до зниження темпів приросту майже у всіх секторах економіки;

 • втрати податкових надходжень через значну кількість збиткових підприємств та “нульовиків”;

 • низька інвестиційна привабливість та можливість розширення масштабів залучення іноземного капіталу;

 • зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок внутрішніх ресурсів;

 • низькі темпи впровадження енергоощадних технологій в енергетиці та низькі темпи зниження втрат в електромережах;

 • небезпечно низький рівень платоспроможності підприємств та населення, низький рівень заощаджень;

 • низький рівень ділової активності суб’єктів малого бізнесу;

 • негативна тенденція скорочення обсягів пасажирських та вантажних перевезень;

 • негативне сальдо міграції, відтік кваліфікованих кадрів;

 • показники смертності все ще перевищують показники народжуваності.


ДОДАТКИ

<< попередня сторінка