Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік м. Жмеринка зміс т стор - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма економічного І соціального розвитку Володарсько-Волинського... 3 677.65kb.
Програма економічного І соціального розвитку Ружинського району на... 3 527.96kb.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного... 4 900.71kb.
Програма економічного І соціального розвитку Чернігівського району... 11 792.19kb.
Програма економічного і соціального розвитку Валківського району... 6 1521.95kb.
Програма економічного і соціального розвитку Сокирянського району... 11 1610.48kb.
Програма економічного І соціального розвитку Прилуцького району на... 8 979.71kb.
Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік к... 10 2209.73kb.
Рішення районної ради № програма економічного І соціального розвитку... 7 1119.74kb.
«Про підсумки економічного І соціального розвитку району за І півріччя... 1 279.65kb.
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Генічеського... 8 1643.62kb.
Перелік міжрегіональних та регіональних виставково-ярмаркових заходів... 1 243.1kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік м. Жмеринка зміс - сторінка №1/5ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 17 сесії районної Ради 6 скликання
від грудня 2012 року №
ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ РАЙОНУ

НА 2013 РІКм. Жмеринка

З М І С Тстор.Вступ

3
І.

Соціально-економічний розвиток району у 2012році

5

ІІ.

Цілі та завдання на 2013 рік

24

ІІІ.

Пріоритетні напрямки економічного та соціального розвитку району на 2013 рік

25

ІV.

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей

27

V.

VI.

Ризики та можливі перешкоди

Результати виконання програми57

59

Додатки: 1. Перелік довгострокових та середньострокових програм, які реалізуються у різних галузях економіки району

60
2. Основні показники соціального й економічного розвитку Жмеринського району у 2013 році

64
3. Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Жмеринського району,

реалізація яких буде здійснюватися у 2013 році

71


ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Жмеринського району на 2013 рік (далі – Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної ситуації в районі за попередній період та визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на розвиток регіону. Вона передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку району.

Проект Програми розроблено відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.09.2012року № 509 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2013 рік» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.09.2012року № 461 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік».

В основу проекту Програми покладені цілі та основні пріоритети Cтратегії розвитку Жмеринського району на 2013-2020 роки затвердженої рішенням 16 сесії районної ради 6 скликання від 08.11.2012року, ключові положення передвиборчої Програми Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Модернізація України – наш стратегічний вибір”, Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”.

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району. Відповідно до Програми головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення.

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку району на 2013 рік розроблені на підставі статистичних даних Держкомстату України та управління статистики у Жмеринському районі з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та області на 2013 рік і відображають наміри структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, організацій і господарств району щодо результатів їх діяльності у наступному році.

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та власників завдання і заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів державної влади, профспілок та роботодавців.

Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, факторний аналіз, принципи стратегічного планування.

Проект Програми погоджений та розглянуто на засіданнях постійних комісій районної Ради та доопрацьовано з урахуванням зауважень.

Організацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи Програми.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються районною Радою за поданням районної державної адміністрації.І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ У

2012 РОЦІ

Протягом 2012 року райдержадміністрацією разом із місцевими органами виконавчої влади проводилася робота спрямована на стабілізацію економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району.

Характерною особливістю соціального та економічного розвитку району в 2012 році є:


 • збільшення доходів населення та соціальних стандартів: середньомісячна заробітна плата – на 15%, прожитковий мінімум у середньому на одну особу зріс на 7,6%, мінімальна заробітна плата – на 5,7%, мінімальна пенсія за віком – на 12,7 %;

 • зростання надходжень до Зведеного бюджету на 15,8%;

 • збільшення вантажоперевезення автомобільним транспортом на 8,2%; вантажообороту - на 34,9%.

 • збільшення обсягів експорту товарів в 2,2 рази;

 • зростання обсягів будівельних робіт на 77,9%;

 • зростання введення в експлуатацію житла в 2,6 рази;

До негативних факторів, які мають безпосередній вплив на економічну ситуацію в районі належать:

- вплив світової фінансової кризи на фінансово-кредитну сферу та економіку району;

- зростання цін на енергоносії;

- спад обсягів виробництва промислової продукції на 38 %;

- зменшення обсягів прямих іноземних інвестицій на 55 % ;

- зменшення обсягів роздрібного товарообороту на 10%;

- погіршення ситуації на ринку праці: рівень працевлаштування знизився на 5,76%, збільшилася чисельність незайнятого населення на обліку в службі зайнятості на 91 чол.

До чинників, що гальмують економічний розвиток, також належать недостатність власних коштів у підприємств для здійснення інвестування, низька якість транспортної та енергетичної інфраструктури, застаріле енерговитратне промислове виробництво з орієнтацією на сировинні ринки, невідповідність фахової структури трудових ресурсів потребам ринку.

В таких умовах основні зусилля районних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування були спрямовані на реалізацію стабілізаційних заходів, що дало змогу досягти відповідних результатів у різних галузях економіки.

Агропромисловий комплекс є одним із найбільших і важливих секторів економіки району. Від ефективності роботи цієї галузі залежить соціально-економічна ситуація в районі, робота переробних підприємств та інших галузей, рівень і якість життя населення.

Основу агропромислового комплексу району складають 66 сільськогосподарських підприємства різних організаційно-правових форм господарювання та господарства населення, з них: ПАТ- 2 од., ПП-11од.,ТОВ-9од.,ФГ-43од. та Чернятинський аграрний коледж.

Підприємства мають в обробітку площу в розмірі 43,9 тис. га ріллі, з них 52,8% ріллі обробляється ТОВ «Курланд» та ПАТ «Браїлівське», 36 % сільськогосподарськими товариствами, 11 % фермерами.

Крім того в районі працюють 19165 особистих селянських господарств, які обробляють 7,8 тис. га ріллі або 13%від площі усієї ріллі.Загалом в 2012 році посівна площа сільськогосподарських культур по Жмеринському районі по всіх категоріях господарств становить 60,7 тис. га, що більше на 3,3 тис. га ніж в 2011 році.

У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить рослинництву, валова продукція даної галузі в середньому за останні роки займає 93 %. Перевага надається вирощуванню зернових культур, а саме озимої пшениці, ячменю озимого та ярого, кукурудзи, гороху та проса, з технічних культур вирощують ріпак озимий та ярий, сою, соняшник.


Валове виробництво зернових та зернобобових культур по всіх категоріях господарств району становить 124 тис. т у вазі після доробки, що менше на 4 тис. т ніж у 2011 році. Урожайність становить 44,6 ц з 1га зібраної площі, що менше на 2,3 ц/га ніж за попередній рік.

Протягом 2012 року було залучено 1,6 млн. грн. по укладених форвардних контрактах з Аграрним фондом, (укладено 5 контрактів на 1400 тонн зерна пшениці 3-4 класу). Також залучено 750,0 тис. грн. короткострокових кредитів.

По всіх категоріях господарств району проведено посів озимих зернових культур під урожай 2013 року на площі 15545га, або 100% від запланованого і менше на 464 га ніж у 2012 році та посіяно 4490 га озимого ріпаку.

Структурою посівних площ під урожай 2013 року прогнозується збільшення площ посіву зернових культур порівняно з 2012 роком на 2232га і в структурі посівних площ зернові будуть займати 52%, площі технічних культур будуть зменшені за рахунок зменшення посіву соняшника і в структурі будуть займати 25% .

В галузі тваринництва здійснюють свою діяльність 10 сільськогосподарських підприємств, в яких утримується 289 голів великої рогатої худоби, в тому числі 79 корів, 994 голови свиней та 486 голів овець та кіз. В 2012 році в порівнянні з попереднім роком збільшено загальну чисельність великої рогатої худоби на 246 голів, свиней – на 543 голови, овець та кіз – на 40 голів. Виробництво молока збільшено на 106,1 т., вирощування мяса в живій вазі – на 18,6 т та його реалізація на забій – на 3,6 т., зросли середньодобові прирости свиней на 91 г., покращилися показники відтворення поголів’я: в розрахунку на 100 корів одержано по 117 телят (більше на 27 голів) та введено 78 нетелей, на 100 свиноматок – 904 поросяти ( більше на 570 голів).

З метою збільшення виробництва продукції тваринництва в поточному році проведено ряд заходів щодо нарощування чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин та створення нових тваринницьких підприємств. ПП «УкрТерраПлюс» с. Токарівка закупило 231 гол. ВРХ та ФГ «МАГДІМАС» с. Леляки за рахунок власного відтворення наростило чисельність корів на 4 голови. Новостворене підприємство ТОВ «Фірмовий мак» с. Сідаво закупило 600 голів відгодівельного молодняку свиней зарубіжної селекції.

За червень-жовтень 2012 року фізичним особам, що утримують молодняк ВРХ, нараховано 823,75 тис. грн. спеціальної бюджетної дотації за утримання та збереження 1922 голови молодняку великої рогатої худоби та 31,762 тис. грн. часткового відшкодування витрат на закупівлю 8 одиниць установок індивідуального доїння. Фактично виплачено кошти в сумі 501,25 тис.грн. за утримання молодняка ВРХ та 15,22 тис.грн. за доїльні апарати.

Промисловий комплекс району представлений 9-ма промисловими підприємствами, а саме: в харчовій галузі працюють: Мартинівське МПД (спирт етиловий ректифікований з харчової сировини), ТОВ«Кристал» (цукор) ПрАТ «Чернятинське пиво» (пиво, солод), Комбінат кооперативної промисловості (хлібобулочні, макаронні та кондитерські вироби), добувна галузь представлена ТОВ«Гранітний кар»єр» (щебінь, відсів, просів), в галузі виробництва інших неметалевих мінеральних виробів працює ТОВ «Конкорд» (цегла), в легкій галузі працює ПрАТ «Швейна фабрика «Браїлівчанка» (сорочки форменні), в металообробній ДП «Поллукс» ВАТ «Агромаш» (ливарна продукція для с/г техніки) та виробництво деревини та виробів з неї здійснює ДП «Жмеринське лісове господарство».

За 11 місяців 2012 року підприємствами району було вироблено промислової продукції ( у фактичних цінах) на суму 75225,8 тис. грн., що менше в порівнянні з відповідним періодом 2011 року на 49442,1 тис. грн., або на 40%. Основною причиною спаду виробництва у 2012 році стало припинення виробництва цукру ТОВ «Кристал, питома вага якого, в загальному обсязі виробництва минулих років становила в середньому 42- 46%.

Обсяг реалізованої промислової продукції по району за січень-жовтень 2012року становить 95124,3 тис. грн.., що на 13344,7 тис.грн., або на 16,3% більше ніж за відповідний період минулого року.


Діяльність малого і середнього бізнесу продовжує відігравати важливу роль в економіці району.

Всього в сфері малого і середнього підприємництва району діє 1007 суб’єктів господарювання, з яких 68 одиниць – малі підприємства – юридичні особи, 5 одиниць – середні підприємства, 892 приватних підприємця – фізичних особи та 42 діючих фермерських господарства.

Як і в попередні роки, існуючі суб’єкти малого і середнього підприємництва (юридичні особи) по всім населеним пунктам району за видами діяльності розподіляються таким чином :В районі створюються нові суб»єкти підприємництва. Протягом 2011 року та 11 місяців 2012 року зареєстровано 23 одиниці – юридичних осіб, а саме : товариств з обмеженою відповідальністю – 12, приватних підприємств – 3, фермерських господарств – 4, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 3 та одне комунальне підприємство. Сфери діяльності, де підприємці вирішили себе проявити, різноманітні, це : вирощування зернових, технічних культур, фруктів, ягід, овочів; виробництво м»ясних виробів; виробництво будівельних металевих конструкцій; добування декоративного та будівельного каменю; виробництво столярних виробів та дерев»яних будівель; надання послуг у рослинництві; посередництво у торгівлі сільгоспсировиною; вивіз сміття та інше.

Найбільшого впливу на кількісні показники розвитку суб’єктів малого підприємництва мало скорочення реєстрації фізичних осіб-підприємців. В 2011 році у порівнянні з 2010 роком зареєстровано фізичних осіб-підприємців на 34,7% менше (або на 43 особи). Зазначена тенденція має продовження і у 2012 році. Кількість підприємців, що припинили свою діяльність, перевищує кількість тих, що розпочали у 2011 році на 21 %. За 11 місяців 2012 року цей показник становить 45 %. Це пов'язано, в першу чергу, із проблемою необхідності обов’язкової сплати єдиного соціального внеску для суб’єктів підприємництва, які обрали спрощену систему оподаткування, та закриттям тих підприємців, які не здійснювали вже довгий час підприємницьку діяльність. Зазначена тенденція проявилася і продовжується після прийняття змін до законодавства і свідчить про необхідність перегляду ставок єдиного соціального внеску для суб’єктів малого підприємництва, або диференціювання його за ставками єдиного податку.

Одним із головних завдань розвитку малого і середнього бізнесу залишається вирішення питань зайнятості населення. В районі в малому і середньому бізнесі працює 38 % усього зайнятого населення, або понад 1800 осіб.

Зростає роль малого і середнього бізнесу у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів. Загальна сума надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва у 2011 році становила 15183,3 тис.грн., або 57,3 % від загальних обсягів надходжень, це на 2665,0 тис. грн., або на 21,2 % більше, ніж у 2010 році.

Надходження до місцевого бюджету від діяльності малого і середнього бізнесу у 2011 році у порівнянні з 2010 роком зросли на 2249,6 тис. грн., або на 25,4%, а його частка в загальних надходженнях становить 73,1 %. При цьому зростання надходжень до місцевого бюджету характеризуються випереджаючими темпами ніж зростання загальних обсягів (+4,4). За 11 місяців 2012 року надходження становлять 17138,4 тис. грн.

Від суб’єктів малого і середнього підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), за 9 місяців 2012 року надійщло 664,5 тис. грн. від сплати єдиного податку. Середній розмір єдиного податку становив : у 2011 році – 115,0 грн., станом на 01.10.2012 р. – 160,0 грн.

Жмеринською районною державною адміністрацією забезпечено повноцінне функціонування Єдиного дозвільного офісу Жмеринського району, який підключено до Реєстру дозвільних документів. При зверненні суб»єктів господарювання в Єдиний дозвільний офіс забезпечується виконання принципу організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру.

З місцевими дозвільними органами розроблено регламенти видачі документів дозвільного характеру. Протягом 11 місяців 2012 року суб’єктам господарювання видано безпосередньо державним адміністратором 79 документів дозвільного характеру та надано понад 95 консультацій.

Основним завданням на сьогоднішній день є досягнення беззбиткової діяльності по всіх галузях економіки району. За статистичними даними по результатам роботи за 9 місяців 2012 року із 3-х підприємств основного кола району (без підприємств сільського господарства), 1 підприємство (ТОВ «Кристал») спрацювало з від’ємним фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування. Сума збитків складає 13,9 млн. грн.

З прибутками спрацювали: ТОВ «Гранітний кар»єр» та ТОВ «Конкорд». Сума отриманих прибутків складає 3,1 млн. грн. Загальний фінансовий результат до оподаткування по району станом на 01.10.2012 року становить 10,8 млн.. грн. збитку.

З метою аналізу збиткової діяльності підприємств району при райдержадміністрації постійно діє робоча група з питань перевірки причин збитковості підприємств району. Протягом 9 місяців 2012 року проведено 5 засідань робочої групи на яких розглядалась збиткова діяльність 8 підприємств району, які отримали збитки в 2011 та за 9 місяців 2012 року.

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями району за 9 місяців 2012 року склав 14,4 млн. грн.., що менше до відповідного періоду минулого року на 17,6%.

Найбільше інвестовано коштів у придбання машин, обладнання та транспортних засобів такими підприємствами району, як : ТОВ «Курланд», ДП «Жмеринське лісове господарство», ФГ«Надія», ТОВ «Радой», ТОВ «Куриловецьке і К», ФГ «Кравчука В.С», ТОВ «Біо-Енерджі». Приватне підприємство «Агрокряж – 1» освоїло капітальні інвестиції у сумі 1,4 млн.грн. та направило їх на придбання матеріальних активів та землі.

В районі створюються привабливі умови для залучення інвестицій. Для відновлення молочного поголів»я та виробництва молока ПП «Агро Кряж 1» розпочало будівництво двох молочних комплексів на 1500 голів корів кожен, введення в дію яких планується на вересень 2013 року. На даний час закінчено «нульовий» цикл та проводяться планувальні роботи. Загальний обсяг інвестицій по даним проектам становить 360 тис. грн.. В 2012 році ПП «Укр Терра Плюс» с.Токарівка проведено реконструкцію молочно-товарної ферми під групове утримання та автоматизоване доїння на 300 корів, підприємством інвестовано майже 15 млн.грн. ФГ «Адоніс» с.Демидівка розпочато будівництво фруктосховища потужністю 300 тонн.

За січень - жовтень 2012 року виконано будівельних робіт на суму 2723 тис. грн.., що більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 77,9%.

За 9 місяців 2012 року введено в експлуатацію 2679 м2 загальної площі житла, що в 2,6 рази або на 1661 м кв. більше ніж у відповідному періоді минулого року. Обсяг інвестицій в житлове будівництво становить 7,3 млн. грн.

У вересні 2012 року здано в експлуатацію частину газопроводу до с.Носківці, протяжністю 3,78 км. Загальна кошторисна вартість всього будівництва становить 3886,1 тис. грн.., проектна потужність 9,3 км. З НАК «Нафтогаз України» укладено угоду на фінансування об’єкту в сумі 3549 тис.грн., фактично ж отримано 2089, тис. грн.

На території району в стадії завершення знаходяться будівництво підвідного газопроводу до с Кудіївці, протяжністю 2 км.

Для залучення додаткових коштів на розвиток територіальних громад 13 сільських та селищна ради району приймали участь в обласному конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування в 2012 році, переможцями визнано п’ять проектів, а саме: «Чиста вода - джерело життя» смт.Браїлів, «Сучасне село мріє про освітлені вулиці» с.Тарасівка, «Чиста вода – здорова нація» с.Стодульці, «Світла стежка» с. Северинівка та «Вода – джерело життя» с. Носківці. Загальна вартість всіх проектів - 758,6 тис.грн., з фонду обласного конкурсу на реалізацію даних проектів отримано 116,5 тис. грн., з місцевого бюджету профінансовано 144,9 тис.грн.

В районі продовжено практику співпраці з проектом ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - фаза ІІ. Завдячуючи проекту п’ять територіальних громад реалізовують проекти по наступним напрямкам:

Енергозбереження в дитячих садках - Жуковецька, Почапинецька та Олександрівська громади;

Освітлення вулиць – Чернятинська та Демидівська громади.

На стадії завершення реалізація проектів по Жуковецькій та Чернятинській сільських радах, які отримали вже по два транші фінансування від ЄС/ПРООН в сумі 112 тис.грн., співфінансування з районного бюджету – 115 тис. грн..Зовнішньоторговельний оборот району за 9 місяців 2012 року має позитивне сальдо і становить 573,1 тис. дол.. США, зокрема, обсяг експорту в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшився у 2,2 рази і становить 709,1 тис. дол.. США, а обсяг імпорту складає 135,9 тис. дол. США. На даний час в районі спостерігається збільшення обсягів експорту товарів за рахунок експортних поставок по підприємствах: ТОВ «Гранітний кар»єр» (щебінь в Російську федерацію та Молдову), ДП «Жмеринське лісове господарство» (дерево в круглому вигляді в Польщу, Литву, Болгарію,Туреччину, Велику Британію), ПП «Монтажсервіс» (обладнання для переробки сої на соєве молоко в Молдову), ТОВ «Чернятинське пиво» (солод в Грузію).
За 9 місяців 2012 року загальний обсяг роздрібного товарообороту становить 35,2 млн.грн, що менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,0 млн.грн. , або на 12,1%. Роздрібний товарооборот в розрахунку на одну особу складає 977,6 грн.

Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів становить 91,8%.

Обсяг реалізованих послуг населенню у фактичних цінах за 10 місяців 2012 року становить 3,7 млн. грн., що менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1,0 млн. грн, або на 22,5%.

Зусилля всіх гілок влади були направлені на виконання показників наповнення державного, місцевого бюджетів та погашення заборгованості до бюджетів та фондів.

За 11 місяців 2012 року здійснено комплекс заходів, які дали можливість збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів на 5,5 млн. грн. в порівняні з минулим роком, що становить 29,1 млн. грн.

Незважаючи на збільшення бюджетних надходжень, податкова заборгованість до бюджетів усіх рівнів становить 227,6 тис. грн.., вона зменшилась у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 180,2 тис. грн., або на 44,2%.

Зведений бюджет Жмеринського району по загальному фонду за 11 місяців 2012 року виконано на 100,5% до затверджених показників місцевими радами, що складає 126468,7 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року отримано доходів більше на 16193,8 тис. грн., або на 14,7%.

Власних та закріплених доходів за 11 місяців 2012 року надійшло до зведеного бюджету району 17138,4 тис. грн. та становить 115,8%, до затверджених показників місцевими радами і більше проти відповідного періоду 2011 року на 3858,4 тис. грн.

План 11 місяців 2012 року виконано по всіх 13 джерелах надходжень доходів, затверджених місцевими радами.

Із 27 сільських та І селищного бюджетів план 11-ти місяців 2012 року по власних та закріплених доходах виконано по двадцяти п’яти, невиконано по трьох, а саме:

- Біликовецька с/р - 67 %;

- Тарасівська с/р - 74,1 %;

- Лисогірська с/р – 65,5%.


Основними проблемами, які залишились невирішеними протягом року, є:

- Значний обсяг недоїмки з платежів до бюджету, в т.ч. по платі за землю, фіксованому сільскогосподарському податку, податку на доходи фізичних осіб;


  • Значна заборгованість по орендній платі за землі запасу, резервного фонду, невитребувані земельні паї;

  • Невиконання плану надходжень плати за торгові патенти, місцевих податків та зборів;

  • Невикористання в повному обсязі земель запасу, резервного фонду, невитребуваних земельних часток паїв.

 • Неповернення сільгосптоваровиробниками позик минулих років;

 • Незабезпеченість коштами відповідно до п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України на оплату праці та енергоносії по бюджетних установах району.

Регіональна політика протягом 2012 року у сфері оплати праці та виплати соціальних допомог населенню здійснювалась на засадах повного дотримання державних соціальних гарантій та забезпечення своєчасності виплати заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району за січень-вересень 2012 року складає 2058 грн., в порівнянні з початком року заробітна плата зросла на 246 грн. або на 13,5%.

На постійному контролі залишається питання своєчасності виплати заробітної плати. Станом на 01.11.2012 року заборгованість із виплати заробітної плати по економічно - активних підприємствах та по підприємствах, що призупинили свою діяльність, в районі відсутня. Залишається не виплаченою заробітна плата по підприємству – банкруту Браїлівський сокоморсовий завод в сумі 469,1 тис. грн., в порівнянні з початком року дана заборгованість збільшилась на 72,6 тис. грн. або в 18,3 %.


В районі забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.

Станом на 01.12.2012 року управлінням Пенсійного фонду України у м.Жмеринка та Жмеринському районі забезпечується виплата пенсій 21914 особам, з них по району 11 332 особам. За січень - листопад 2012 року призначено 598 нових пенсії та виплачено мешканцям району та міста пенсій на загальну суму 292094,1 тис. грн..
наступна сторінка >>