Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік м. Жмеринка зміс т стор - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма економічного І соціального розвитку Володарсько-Волинського... 3 677.65kb.
Програма економічного І соціального розвитку Ружинського району на... 3 527.96kb.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного... 4 900.71kb.
Програма економічного І соціального розвитку Чернігівського району... 11 792.19kb.
Програма економічного і соціального розвитку Валківського району... 6 1521.95kb.
Програма економічного і соціального розвитку Сокирянського району... 11 1610.48kb.
Програма економічного І соціального розвитку Прилуцького району на... 8 979.71kb.
Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік к... 10 2209.73kb.
Рішення районної ради № програма економічного І соціального розвитку... 7 1119.74kb.
«Про підсумки економічного І соціального розвитку району за І півріччя... 1 279.65kb.
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Генічеського... 8 1643.62kb.
Перелік міжрегіональних та регіональних виставково-ярмаркових заходів... 1 243.1kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік м. Жмеринка зміс - сторінка №4/5

VI. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Послідовна реалізація визначених завдань надасть можливість у 2013 році закріпити позитивні тенденції макроекономічної та фінансової стабілізації, посилити соціальну складову та перейти на траєкторію стійкого економічного зростання, а саме:

зміцнення промислового потенціалу району та нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, забезпечення приросту продукції промислового виробництва на 30% (по Україні – на 8,1%), продукції харчової промисловості на 70%;

приріст валової продукції сільського господарства на 3% (по Україні 3,7%), отримання у 2013/2014 маркетинговому році 123 тис. тонн зерна;

продовження формування інвестиційного потенціалу та збільшення обсягів інвестицій в основний капітал планується на 11,5%;

темп зростання споживчих цін становитиме 7,5 %, що відповідатиме показнику по Україні

створення умов для сталого розвитку району, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та безробіття;

поглиблення соціальної орієнтації економічного розвитку: середньорічні темпи зростання заробітної плати становитимуть 14,6% (по Україні – 16%);

поліпшення демографічної ситуації в районі;

своєчасне і комплексне розв’язання проблем охорони довкілля.

Додаток 1
Перелік

короткострокових та довгострокових програм, які реалізуються у різних галузях економіки району

Виконанню заходів Програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік сприятиме впровадження в дію всіх галузевих програм, що реалізовуватимуться протягом 2013 року і будуть фінансуватися за рахунок бюджетів виконавців та районного бюджету, а саме: 1. „Районна програма розвитку малого підприємництва на 2013-2014 р.р.”;

 2. «Районна Програма  місцевих стимулів для  медичних працівників Жмеринського району 2012-2014 рр.»;

 3. «Районна програма розвитку позашкілля на 2012-2015 роки»;

 4. «Комплексна програма мобілізації зусиль органів місцевого самоврядування, державної податкової служби, інших відомств по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів та удосконаленню системи адміністрування податків і зборів на 2012 – 2016 роки»;

 5. «Районна програму “Питна вода” на 2012-2015 роки»;

 6. «Районна програма подолання та запобігання бідності на період 2012-2015 роки»;

 7. «Районна програма підтримки діяльності Жмеринської районної організації ветеранів на 2013 рік»;

 8. «Програма забезпечення засновниками діяльності міжрайонної газети «Жмеринський меридіан» на 2013 рік»;

 9. «Програма забезпечення діяльності міськрайонного радіомовлення «Обрій» на 2013 рік»;

 10. «Програма збереження архівних фондів у Жмеринському районному трудовому архіві на 2013 рік»;

 11. «Програма підтримки та розвитку Жмеринської міськрайонної організації товариства Червоного Хреста України у Вінницькій області на 2013 рік»;

 12. «Районна цільова соціальна молодіжна програма «Молодь Жмеринщини» на період 2013-2017 рр.»;

 13. «Заходи на виконання обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року»;

 14. «Програма розвитку агропромислового комплексу Жмеринського району на 2011-2015 роки»;

 15. „Програма розвитку тваринницької галузі Жмеринського району на 2009-2015 роки ”

 16. „Програма зайнятості населення Жмеринського району на 2012-2013р.”

 17. „Комплексна районна програма соціального захисту населення «Турбота» на 2011-2013 роки;

 18. „Районна програма "Репродуктивне здоров’я на період до 2015 року”;

 19. „Комплексна програма розвитку культури та духовного відродження на період до 2014 року”;

 20. „Програма захисту населення і території Жмеринського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2009-2015 роки”;

 21. „Районна програма національно-патріотичного виховання молоді Жмеринського району”;

 22. „Районна програма „Створення сприятливих умов для розвитку книговидання письменників Жмеринського району”;

 23. Районна програма „Ліси області 2002–2015 рр.”;

 24. «Програма організації і впровадження профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Жмеринського району на 2010-2015 роки»;

 25. Районна програма «Соціальний захист і підтримка дітей незахищених категорій на 2011-2016 рр.»;

 26. «Районна програма забезпечення аналітичними статистичними матеріалами органів державної влади та місцевого самоврядування на 2010-2014 рр.»;

 27. «Єдина комплексна правоохоронна програма Жмеринського району на 2010-2014рр.»;

 28. «Програма фінансової підтримки діяльності Жмеринської районної первинної організації глухих на 2011-2015 роки»;

 29. «Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об»єктів всіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в Жмеринському районі Вінницької області на період до 2015 року»;

 30. «Програма розвитку фізичної культури і спорту у Жмеринському районі на 2011-2015 роки»;

 31. «Заходи на виконання Обласної програми «Цукровий діабет на 2011-2015 роки»;

 32. «Цільова Програма заліснення земельних угідь Жмеринського району Вінницької області на період до 2015 року»;

 33. «Районна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки»;

 34. «Районна комплексна програма «Сільська школа» на 2011-2015 роки;

 35. «Районна Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 роки»;

 36. «Районна програма роботи з обдарованими і творчими дітьми в Жмеринському районі на 2011-2015 роки»;

 37. «Районна програма військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби в Збройних Силах України на період з 2011 по 2015 рік»;

ОПЕСРР Додаток 2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ __ЖМЕРИНСЬКОГО__ РАЙОНУ НА 2013 РІК


Показники

Одиниця виміру

2011 рік

звіт


2012 рік

очікув.


2013рік прогноз

2013 рік прогноз

у % до


очік. вик.

2012 року1

2

3

4

5

6

Розвиток основних сфер економічної діяльності

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього

тис. грн.

110600

110500

110500

100,0

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення

грн.

3073,2

3069,0

3086,6

100,6

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності - всього

%

150,0

60,0

130,0

Х

Добувна промисловість

%

140,0

230,0

107,0

Х

у тому числі:
добування паливно-енергетичних корисних копалин

%


Х

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

%

140,0

230,0

107,0

Х

Переробна промисловість

%

148,0

38,0

150,0

Х

у тому числі:
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

%

148,0

32,0

170,0

Х

легка промисловість

%

80,0

123,0

101,0

Х

виробництво деревини та виробів з деревини

%


Х

целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа

%


Х

виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива

%


Х

хімічна та нафтохімічна промисловість

%


Х

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

%

140,0

110,0

104,0

Х

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

%

85

110,0

102,0

Х

машинобудування

%


Х

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

%


Х

Сільське господарство
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях

господарств у цінах 2010 року - всього


млн. грн.485,3

462,5

474,4

103

в тому числі:
Рослинництво

млн. грн.

388,6

365,3

375,8

103

Тваринництво

млн. грн.

96,7

97,2

98,6

101

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

Зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу

тис. тонн

128,4

121,5

123,5

102

Цукрові буряки

тис. тонн

75,6

4,1

9,5

231

Соняшник

тис. тонн

6,5

9,3

4,2

45

Картопля

тис. тонн

68,7

68

69,5

102

Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

тис. тонн

1,1

1,13

1,2

103

Молоко

тис. тонн

21,9

22,1

23,01

101

Показники рівня життя
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

1812

2085

2390

114,6Показники розвитку споживчого ринку
Обсяги обороту роздрібної торгівлі - підприємств юридичних осіб

млн. грн.

57,5

62,0

65,6

105,8

Обсяг обороту роздрібної торгівлі підприємств юридичних осіб на одну особу

грн.

1592,5

1722,0

1832,0

106,4

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі підприємств юридичних осіб (у порівняних цінах)

%

104,0

100,0

100,0


Х

Обсяги реалізованих послуг

млн. грн.

15,1

10,0

11,0

110,0

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

%

115,2

66,2

110,0


Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність наявного населення

чол..

36300

36000

35800

99,4

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 – 70 років

-«-

5223

4750

4785

100,7


Інноваційна діяльність
Кількість інноваційно-активних підприємств


одиниць

-

-

-

-

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%


-

-

-

-

Впроваджено нових технологічних процесів, всього


одиниць

-

-

-

-

з них маловідходних, ресурсозберігаючихОсвоєно нових видів продукції, всього
-

-

-

-

з них нових видів технікиКількість підприємств, які сертифікували власну систему якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001
-

-

-

-Інвестиційна діяльність

Обсяг капітальних інвестицій:
у фактичних цінах

млн. грн.

51,7

53,8

60,0

111,5

у порівнянних цінах у % до попереднього року

%

163,1

104,0

111,5
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку - всього1

тис. дол. США

519,1

525,0

535,0

102,0

у % до попереднього року

%

140,4

101,2

102,0
Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій до початку року

тис. дол. США

149,4

5,9

10,0

169,5

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення


дол. США

14,3

14,6

14,9

102,0

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:
промисловість
229,0

229,0

229,0

Х

сільське господарство
290,1

296,0

306,0

103,4

будівництво

Х

торгівлятранспортфінансова діяльністьоперації з нерухомістю
Житлово-комунальне господарство
Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарствіТемп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%


Х

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.

0,002

0,002

0,001

33,3

Темп зростання (зниження) дебіторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%

40

100

50,0

Х

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги

млн. грн.

0,130

0,120

0,100

83,3

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

93,6

96,3

98,0
Рівень оплати населенням і бюджетними установами спожитого природного газу

%

99,96

99,97

100,0
Рівень оплати населенням і бюджетними установами спожитої електроенергії

%

99,3

99,7

100,0


Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери
за рахунок усіх джерел фінансування:
Загальна площа житла

тис. кв. м

2,976

3,100

3,300

106,5

Середні навчальні заклади

уч. місць

Дошкільні заклади освіти

місць

Лікарні

ліжок

Амбулаторно-поліклінічні заклади

відвід. за зміну

Водопровід

км13
Каналізація

км

Теплопостачання

км

Газові мережі

км

14,91

12,8

37,5

292,0

Розвиток малого підприємництва

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

один.

23

18

20

111,1

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб

один.

1098

893

910

102,0

Темп зростання (зменшення) зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, у відсотках до попереднього року

%

114,0

93,3

102,0

Х

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення

один.

264

248

254

102,4

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції

%

22,6

36,6

37,0

Х

Частка малих підприємств, які одержали прибуток

%

65

67

70

Х

Частка малих підприємств, які одержали збиток

%

35

33

30

Х

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування

тис. грн.

- 700,0

-400

-200

50,0

у тому числі:
прибуток

тис. грн.

1500

1700

1800

105,9

збиток

тис. грн.

2200

2100

2000

95,2

Надходження до місцевого бюджету від діяльності малого підприємництва

тис. грн.

4419,0

4800

5000

104,2

Питома вага надходжень від діяльності малого підприємництва в загальних надходженнях до місцевого бюджету

%

22,3

27,1

27,9

Х

Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок районного та міського бюджетів

тис. грн.-

-

30,0

-


<< попередня сторінка   наступна сторінка >>