Програма економічного І соціального розвитку Володарсько-Волинського району на 2014 рік зміс т - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма економічного І соціального розвитку Ружинського району на... 3 527.96kb.
Розпорядження від жовтня 2013 року № Про розроблення проекту програми... 1 34.37kb.
Рішення тридцять другої сесії 27. 12. 2013 №334 Про програму економічного... 12 2573.8kb.
Рішення 15 сесії шостого скликання 07. 02. 2012 №141 Про програму... 7 1603.19kb.
Рішення 22 сесії шостого скликання 21. 12. 2012 №240 Про внесення... 1 89.54kb.
Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік м. 5 1274.33kb.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Арцизького... 4 608.4kb.
Рішення сесії № Про програму економічного, соціального та культурного... 12 2573.65kb.
Україна миколаївська область новобузька районна рада рішення від 12 2881.81kb.
Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік та... 11 1638.01kb.
Програма економічного І соціального розвитку Чернігівського району... 11 792.19kb.
Для практичного використання методичні рекомендації з питань організації... 1 201.6kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма економічного І соціального розвитку Володарсько-Волинського району на 2014 - сторінка №1/3П Р О Е К Т

Програма

економічного і соціального розвитку Володарсько-Волинського району

на 2014 рік


З М І С Т


І.

Загальна характеристика Програми

4

ІІ.

Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку району у 2012 та 2013 роках

5

ІІІ.

Основна мата і завдання програми

8

ІV.

Основні пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку району у 2014 році

11

1.

Забезпечення умов для соціально-економічного зростання у 2014 році.

11

1.1

Фінансово-бюджетна політика

11

1.2

Інвестиційна політика

12

1.3

Розвиток зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності

13

1.4

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

15

1.5

Розвиток конкуренції та демонополізації

17

1.6

Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери

18

1.7

Розвиток внутрішньої торгівлі

19

1.8

Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

20

2.

Модернізація виробництва та розвиток інфраструктури

21

2.1

Використання промислового потенціалу

21

2.2

Добувна промисловість

22

2.3

Виробництво неметалевих мінеральних виробів

22

2.4

Реалізація політики у сфері енергозбереження

23

2.5

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

23

2.6

Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу

27

2.7

Розвиток шляхового господарства

28

2.8

Розвиток зв’язку та інформаційних технологій

29

3.

Соціальні стандарти та рівень життя населення

30

3.1

Грошові доходи та заробітна плата

30

3.2

Ринок праці

32

3.3

Соціальний захист населення

32

3.4

Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування

32

3.5

Будівництво та житлова політика

33

3.6

Покращання охорони здоров’я населення

34

3.7

Політика у сфері освіти

35

3.8

Розвиток культури

36

3.9

Розвиток туристичної сфери

37

3.10

Молодіжна і сімейна політика

38

3.11

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

39

3.12

Захист прав та інтересів дітей

41

3.13

Розвиток фізичної культури і спорту

42

3.14

Політика у сфері житлово-комунального господарства

43

4.

Безпека життєдіяльності

44

4.1

Охорона навколишнього природного середовища (поводження з відходами )

44

4.2

Природна і техногенна безпека

45

4.3

Протипожежний захист

45

4.4

Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян

47

V.

Розвиток сіл та селищ району

48

VІ.

Заходи по виконанню Програми
VIІ.

Додатки до Програми (таблиці основних показників та перелік обласних цільових програм, що фінансуватимуться у 2014 році за рахунок коштів обласного бюджету

І. Загальна характеристика Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік


1. Ініціатор розроблення Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік
Райдержадміністрація

2. Дата номер і назва розпорядчого документа
Розпорядження голови райдержадміністрації від 16.08.13 № 338 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік»

3. Розробник Програми
Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації


4. Співрозробники Прог-рами
Управління, відділи та служби райдержадміністрації, інші районні управління та установи


5. Відповідальний вико-навець Програми
Райдержадміністрація

6. Учасники Програми
Управління, відділи та служби райдержадміністрації, інші районні управління та установи, суб’єкти підприємницької діяльності

7. Термін реалізації Програми

2014 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний, районний, сільські та селищні бюджети

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, тис. грн.
154316,7 тис.грн.

в т.ч.:державного бюджету
97032,6 тис.грн.

районного та місцевих бюджетів
9959,0 тис.грн.

інших джерел фінансування
47325,1 тис.грн.


ІІ. Оцінка тенденцій економічного і соціального

розвитку району у 2012 та 2013 роках
У 2013 році більшість галузей економіки району мають позитивні тенденції розвитку.

Основні зусилля в районі були спрямовані на реалізацію завдань Президента та Кабінету Міністрів України, голови обласної державної адміністрації щодо подолання негативних наслідків в економіці та соціальній сфері, що дало змогу:- впродовж січня-вересня 2013 року реалізовано споживачам промислової продукції у відпускних цінах підприємств без ПДВ та акцизу на 559,5 млн. грн., що на 14,5 млн грн. або 2,7 % більше до відповідного періоду минулого року.

Питома вага району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції складає 4,8 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції на 1 особу населення за звітний період склав 15717,2 грн.

- за 9 місяців 2013 року виробити 449,9 тис. тон ільменітового концентрату, деталей пам’ятників, бруківки - 23,0 тис. м2 та 4,3 тис.тонн, блоків із природного каменю та буту – 8,9 тис.м3.

- збільшити номінальну заробітну плату, за підсумками 9 місяців поточного року її середній рівень зріс порівняно з попереднім роком на 5,9 % і становив 2828 грн., по області – 2530 грн.;- збільшити обсяг експорту товарів, приріст яких за 6 місясяців 2013 року до відповідного періоду минулого року становив 14,6 %.

- збільшити чисельність великої рогатої худоби на 0,8 %, у тому числі корів – на 14,4 %, станом на 01.10.2013 року поголів’я відповідно становить 1136 та 611 голів;

- зростання виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) на 38,2 %, станом на 01.10.2013 року обсяг виробництва становить 79 тонн;

- збільшення виробництва зерна на 16,9 % , станом на 01.10.2013 року зібрано 5,4 тис.тонн;

- стабілізувати ситуацію на внутрішньому споживчому ринку та зовнішній торгівлі. Темп росту обсягу обороту роздрібної торгівлі за січень-червень 2013 року у порівняльних цінах склав 103,8 %.. Станом на 01.07.2013 року обсяг обороту роздрібної торгівлі становить 29,5 млн.грн.

- зменшити заборгованість по страхових внесках до Пенсійного фонду України в районі за 9 місяців 2013 року на 1421,4 тис. грн., яка станом на 01.10.13 р. становила 3126,91 тис. грн.;

- зменшити напругу на зареєстрованому ринку праці. Кількість безробітного населення на 1 жовтня 2013 року становить 1401 особа, що на 8,1% менше відповідного періоду 2012 року. Протягом січня-вересня 2013 року працевлаштовано 975 незайнятих громадян, що на 12,4% більше до відповідного періоду минулого року. З початку 2013 року в усіх сферах економічної діяльності створено 609 нових робочих місць (при плані 560), річне завдання виконане на 108,8%.

- забезпечити протягом 9 місяців 2013 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів району на суму 26 274,4 тис.грн. власних доходів, що більше за відповідний період минулого року на 1 673,9 тис.грн.

- виконати за 9 місяців поточного року уточнений плановий показник на 111,3 %. Додаткові надходження склали 2 673,1 ти.грн.;

- зменшити недоїмку до бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2013 року до початку року на 919,6 тис.грн. Станом на 01.10.2013 року недоїмка становить 1988,6 тис.грн.Динаміка основних економічних показників за 2010-2013 роки до відповідного періоду попереднього року


Показники

Одиниця виміру

2010

2011

2012

2013

Обсяг реалізованої промислової продукції

млн. грн.

408,9

504,7

735,3

559,5 (9 міс)

Валова продукція сільського господарства сільгосппідприємств у цінах 2010 року - всього

млн. грн.8,1

8,1

22,7

7,8 (9 міс.)

Обсяг виконаних будівельних робіт

млн. грн.

12,2

20,3

23,2

11,8(9міс)

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку –всього

млн. дол. США

11,3

29,0

44,8

44,0(6міс)

Обсяг роздрібного товарообороту

млн. грн.

41,3

57,1

58,8

29,5 (6міс)

Експорт товарів і послуг

млн. дол.

США


5,2 (послуги)

14,8


17,3

*


Кількість зареєстрованих безробітних(незайнятих громадян, які перебува-ють на обліку в РЦЗ) на кінець звітного періоду

чол.

1817

1632

1620

1491(9міс)

Середньомісячна номінальна заробітна плата

грн.

1872

2290

2683

2828(9міс)

Середній розмір пенсії

грн.

985,9

945,3

1231,07

1326,29 (9міс)

* - відсутні дані.


Завдяки залученню інвестиційних ресурсів в районі введено в експлуатацію ряд промислових об’єктів. Так, планується відновлення виробничо-господарської діяльності на ПАТ «Кварцсамоцвіти» - проведення модернізації гранувальної фабрики потужністю 4 млн.грн. продукції в рік, зокрема ювелірного дорогоцінного та напівдорогоціннного каміння.

Іноземні інвестиції в розрахунку на 1 жителя району станом на 01.10.2013 року становлять 1250,9 дол. США, тоді як по області даний показник становить 294,3 дол.США.


Певна робота проводиться у галузі житлово-комунального господарства. Заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги в порівнянні із початком року зменшилася на 28,1% і станом на 01 вересня 2013 року становила 698,4 тис. грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг склав 104,5%.

Разом з тим, залишилися не вирішеними ряд проблем, що негативно впливають на подальший розвиток району.

Через несприятливі погодні умови у вересні поточного року темпи посіву озимих зернових культур значно знизилися, що призвело до зменшення показника минулого року на 6,7 % і становить 82,0 % до планового показника.

У сільському господарстві не вдалося подолати негативну тенденцію щодо зменшення виробництва молока, яке за 9 місяців 2013 року зменшилося на 15,1 % до відповідного періоду минулого року і на 01.10.2013 року становить 553 тонни.

Розвиток сільського господарства відбувається в умовах незавершеності аграрної реформи, що є одним із стримуючих чинників інвестиційних процесів, особливо у підвищенні родючості земель,оновленні основних фондів, освоєнні інноваційних технологій та ефективному використанні землі.

За І півріччя 2013 року в зв’язку із ліквідацією ТОВ «Росукркар’єр» темпи зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій до обсягів на початок звітного року становили 98,3 %. Це стало причиною того, що за І півріччя 2013 року за рейтинговою оцінкою соціально-економічного розвитку району по даному показнику за січень-червень 2013 року район посів 26 місце, тоді як за 2012 рік район посідав 2 місце в загальнообласному рейтингу.

Обсяги прямих іноземних інвестицій по району станом на 01.07.2013 року становили 44,0 млн.дол.США.

Залишаються не вирішеними ряд проблем у галузі охорони здоров’я. Залишається відкритим питання опалення амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Іршанськ. На даний час вже виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво газової топкової та системи опалення у смт. Іршанськ вартістю 35102,00 грн., кошторисна вартість якої становить 607696,00 грн.

Потребує ремонту дах приміщень амбулаторно-поліклінічної служби Центру ПМСД, амбулаторій ЗПСМ смт. Іршанськ, смт. Нова Борова та с. Топорище.

Потребує вирішення питання щодо переведення на індивідуальне опалення приміщення амбулаторно-поліклінічної служби Центру ПМСД.

Всі фельдшерські пункти потребують капітального ремонту.

Незадовільним залишається стан матеріально-технічної бази. Структурні підрозділи Центру ПМСД забезпечені медобладнанням на 34 %.

Стан матеріально-технічного забезпечення центральної районної лікарні також потребує дооснащення згідно з табелем оснащення.

Найбільш гострою проблемою на даний час залишається пошкодження тепломережі, що проходить до корпусу інфекційного відділення лікарні. Із-за багаторічної експлуатації труби теплотраси покрилися корозією, часто відбуваються пориви. Для вирішення проблеми необхідно провести капітальний ремонт теплотраси протяжністю 250 п.м.

Потребує капітального ремонту дах приміщення стаціонару.

На низькому рівні залишається охоплення туберкуліндіагностикою дитячого населення в зв’язку з відсутністю туберкуліну.

Однією з невирішених проблем у галузі культури є неповна зайнятість працівників культури, особливо у сільській місцевості, де працює 84 чоловіка – з них: на 0, 5 ставки – 26 чоловік, на 0, 75 ставки – 12 чоловік.

Залишаються не вирішеними багато проблем у житлово-комунальному господарстві. Термін роботи 95% водопровідних та каналізаційних мереж, а також об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства вже перевищує 30-40 років. 60% мереж вичерпали свій армотизаційний ресурс, 8-10% перебувають в аварійному стані.

Враховуючи складність та масштабність цих проблем, їх вирішення буде забезпечуватися шляхом реалізації пріоритетних напрямів, завдань заходів, які передбачені програмою економічного і соціального розвитку району на 2014 рік.
ІІІ. Основна мета і завдання програми

Основною метою Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік є забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, модернізації виробництва та інфраструктури, підвищення життєвого рівня населення району.

З урахуванням мети, регіональна політика в районі буде спрямована на такі основні напрями:
1. Створення умов для зростання обсягів виробництва продукції у галузях виробничої сфери:
1.1 У промисловості

- сприяння у реалізації 3 інвестиційних проектів у добувній промисловості ( ПВП «Сіріус»);

- сприяння у модернізації виробничих процесів на підприємствах добувної та каменепереробної галузі;

- розширення асортименту продукції та сприяння у відновленні раніше втрачених та пошуку нових ринків збуту;

- нарощування обсягів основних фондів, підвищення фондовіддачі та продуктивності праці за рахунок впровадження у виробництво нових технологій;

- активізація інноваційної діяльності.


1.2 У сільському господарстві

- впровадження у сільськогосподарських підприємствах сучасних підходів у розвитку молочного скотарства ( нарощування поголів’я корів, підвищення їх продуктивності на умовах співфінансування із державного бюджету);

- впровадження за рахунок обласного бюджету пілотного проекту по створенню фермерського господарства з розвитку м’ясного скотарства;

- створення фермерського господарства з розвитку свинарства;

- сприяння у створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
2. Сприяння у залученні інвестицій в економіку району та подальшому розвитку підприємницької діяльності:

- створення сприятливих умов інвесторам для вкладання коштів у пріоритетні галузі виробництва;

- створення ефективної системи пошуку інвесторів під пріоритетні інвестиційні проекти району та їх супроводження галузевими управліннями райдержадміністрації;

- участь підприємців в проведенні презентацій інвестиційного потенціалу області в Україні та за кордоном;

- реалізація завдань програми залучення інвестицій в економіку району на 2011-2015 роки, а також заходів по її виконанню на 2013 рік;

- реалізація заходів комплексної програми підтримки малого і середнього підприємництва у Володарсько-Волинському районі на 2013-2014 роки.


3. Забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури:

- підтримка і супроводження інвестиційних проектів, у яких передбачається впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що потребують фінансової допомоги з державного бюджету;

- продовження будівництва підвідного газопроводу с. Десятини – с. Старий Бобрик – смт. Володарськ-Волинський;

- завершення будівництва та введення в дію школи у с. Солодирі на 108 учнівських місць;

- завершення будівництва та введення в дію спортивного корпусу в районі існуючого стадіону в смт. Володарськ-Волинський по вул. І.Франка;

- створення умов для відкриття нових підприємств, у тому числі з іноземним капіталом;

- розширення асортименту продукції та сприяння промисловим підприємствам у відновленні раніше втрачених та пошуку нових ринків збуту.
4. Підвищення стандартів життя населення:

- посилення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці;

- проведення перерахунків заробітної плати та державних соціальних виплат населенню з урахуванням законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати та прожиткового мінімуму;

- здійснення заходів щодо соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- забезпечення виконання програми зайнятості населення району на період до 2017 року;

- підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.ІV. Основні пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку району у 2014 році

З урахуванням мети економічна політика в районі буде спрямована на таких основних напрямах:1. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання у 2014 році

1.1. Фінансово-бюджетна політика

Фінансова політика

Проблемні питання:

- залишається заборгованість підприємств і організацій по платежах до бюджетів усіх рівнів, пенсійного та страхових внесків;

- значна частка збиткових підприємств;

Основні напрями діяльності:
- проведення організаційних заходів з керівниками підприємств середнього та малого бізнесу щодо поліпшення їх фінансово-господарської діяльності;

- проведення організаційних заходів щодо скорочення заборгованості по платежах до бюджетів усіх рівнів;

- нарощування обсягів виробництва за рахунок підвищення рівня інвестиційної діяльності підприємств;

- підтримка підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу.Очікувані результати:

- позитивний фінансовий результат від діяльності підприємств зросте на 50,0 %;

- 3аборгованість по платежах до бюджетів усіх рівнів скоротиться на 23,0%;


  • збитки підприємств зменшаться порівняно з 2013 роком на 50%;

- питома вага підприємств, які одержать збиток, скоротиться із 46% до 45%. Прибуткових підприємств буде 55%, проти 54% у 2013 році.

Бюджетна політика

Основні напрями діяльності:

- збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб за рахунок підвищення доходів населення, зменшення частки тіньового сектору економіки, підвищення ставки оподаткування, а також розширення бази оподаткування;

- поетапне зниження податкового навантаження на платників податків, у тому числі зниження ставки податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, стимулювання конкурентних позицій вітчизняного бізнесу за рахунок зменшення частки податків у витратах;

- проведення контрольно-перевірочної роботи щодо легалізації робочих місць з метою збільшення податку на доходи фізичних осіб;

- забезпечення ефективної роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо сплати податків та обов’язкових платежів.

- поновлення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів, в яких термін її дії завершився та активізація роботи в частині збільшення плати за землю;

- забезпечення надходжень від місцевих податків і зборів, передбачених Бюджетним Кодексом України.наступна сторінка >>