Програма економічного І соціального розвитку Володарсько-Волинського району на 2014 рік зміс т - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма економічного І соціального розвитку Ружинського району на... 3 527.96kb.
Розпорядження від жовтня 2013 року № Про розроблення проекту програми... 1 34.37kb.
Рішення тридцять другої сесії 27. 12. 2013 №334 Про програму економічного... 12 2573.8kb.
Рішення 15 сесії шостого скликання 07. 02. 2012 №141 Про програму... 7 1603.19kb.
Рішення 22 сесії шостого скликання 21. 12. 2012 №240 Про внесення... 1 89.54kb.
Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік м. 5 1274.33kb.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Арцизького... 4 608.4kb.
Рішення сесії № Про програму економічного, соціального та культурного... 12 2573.65kb.
Україна миколаївська область новобузька районна рада рішення від 12 2881.81kb.
Програма економічного І соціального розвитку району на 2013 рік та... 11 1638.01kb.
Програма економічного І соціального розвитку Чернігівського району... 11 792.19kb.
Для практичного використання методичні рекомендації з питань організації... 1 201.6kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма економічного І соціального розвитку Володарсько-Волинського району на 2014 - сторінка №2/3
Очікувані результати:

Згідно розрахункових показників Міністерства фінансів України доходи місцевих бюджетів ( без трансфертів з держбюджету) на 2014 рік складуть 44,1млн.. грн., що на 10,0 % більше за відповідний період минулого року.

Видатки місцевих бюджетів на 2014 рік зростуть на 3,2 % і складуть 158,9 млн. грн.

1.2. Інвестиційна політика

Проблемні питання:

- недостатньо розвинена система стимулювання інвестиційної діяльності;

- складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;

- велика кількість перевіряючих та контролюючих органів;

- складний та фінансово обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів;

- недосконалість і нестабільність законодавчої та нормативної бази, що регулює інвестиційну діяльність;

- погіршення привабливості для інвесторів через скасування спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

- високий рівень та постійні зміни податкових зборів, невчасне відшкодування підприємствам експортного ПДВ.


Основні напрями діяльності:

1. Формування сприятливого інвестиційного клімату та ціле- спрямована робота по збільшенню залучення інвестиційних ресурсів в економіку району.

2. Максимальне сприяння реалізації інвестиційних проектів ( ПВП «Сіріус»).

3. Поновлення та випуск презентаційних матеріалів щодо економічної, історико-культурної та туристичної привабливості.

4. Проведення зустрічей керівників органів влади з іноземними делегаціями та потенційними інвесторами з метою узгодження позицій щодо реалізації інвестиційних проектів і програм.

5. Організація та сприяння участі суб’єктів підприємництва району на міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках в Україні та області з питань інвестиційної діяльності з метою створення позитивного інвестиційного іміджу району.

6. Супроводження інвестиційних проектів галузевими управліннями райдержадміністрації.

7. Оновлення бази даних з доступом до інформації про наявні вільні виробничі приміщення, земельні ділянки, які пропонуються в оренду або придбання на території району, а також розповсюдження даної бази через мережу Internet.Очікуваний результат:

Обсяг прямих іноземних інвестицій збільшиться порівняно з 2013 роком на 8,4% і складе 65,0 млн.дол.СШАІнструменти виконання:

Районна Програма залучення інвестицій в економіку району на 2011-2015 роки, а також заходи по її виконанню на 2014 рік.


1.3. Розвиток зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності

Проблемні питання:

- конкурентоспроможність продукції підприємств району знаходиться на недостатньому рівні для закріплення позицій на зовнішніх ринках;

- несвоєчасність повернення експортного ПДВ підприємствам ;

- недостатньо активна позиція торгових представництв держави за кордоном та відповідних центральних органів влади в напрямку просування продукції вітчизняного виробництва на ринки інших країн.

- відсутність досвіду та спеціальних знань щодо виходу на зовнішні ринки у більшості підприємств.

Основні напрями діяльності:

1.Активізація зовнішньоторговельної діяльності, підвищення експортного потенціалу району, просування вітчизняних товарів і послуг на зовнішній ринок шляхом:

- подальшого розвитку торговельно-економічних контактів із країнами світу;

- надання інформаційної підтримки підприємствам-експортерам району;

- участі підприємців району в проведенні презентацій економічного та інвестиційного потенціалу області за кордоном та на загальнодержавному рівні;

- залучення підприємств району до участі у загальнодержавних виставково-ярмаркових заходах.

2.Сприяння розширенню міжрегіонального співробітництва та розвиток зовнішніх зносин:

- виконання двосторонніх угод і договорів про економічне і соціальне співробітництво між Володарсько-Волинським районом та гміною Ожиш Республіки Польща, Єльським районом республіки Білорусь, Скуодаським районом Республіки Литва, Російською Федерацією.

3.Посилення позицій підприємств району в конкурентних умовах світового ринку:

- активізація діяльності по представленню конкурентноспроможної продукції підприємств району під час проведення універсальних і спеціалізованих виставок, та сприяння участі у конференціях, семінарах, присвячених новітнім розробкам та механізмам їх запровадження;

- доведення до підприємств району інформації про потреби зовнішніх споживачів;

- участь у нарадах та семінарах по ознайомленню з інноваційними технологіями та застосуванням сучасних методів виробництва.

4. Участь громад району у програмах та проектах міжнародної технічної допомоги, які реалізуються на території України міжнародними інституціями:

- сприяння місцевим органам виконавчої влади у підготовці проектних пропозицій по залученню міжнародної технічної допомоги;

- проведення моніторингу проектів, які впроваджуватимуться в районі за підтримки міжнародних фінансових і донорських організацій та у рамках програм міжнародної технічної допомоги.
Очікувані результати:

- забезпечення стабільного розвитку існуючих та налагодження нових зв’язків між районом та окремими регіонами держав близького і далекого зарубіжжя;

- збільшення експорту продукції підприємств району на 20,0% та імпорту на 20,0 %;

- розширення підприємств-експортерів району на існуючих та вихід на нові ринки збуту з власною продукцією;

- покращення обізнаності широких верств населення щодо пріоритетів держави в контексті європейської інтеграції;

- формування позитивного сприйняття євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні;

- залучення додаткових коштів для розвитку району у вигляді міжнародної технічної допомоги.
Інструменти виконання:

Програма стимулювання експорту продукції, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 №498-р.

Угоди про міжрегіональне співробітництво між райдержадміністрацією та відповідними органами регонів Російської Федерації, Республіки Білорусь, Литовської Республіки, Республіки Польща.

План заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 №896-р. та інших державних програм довгострокового економічного співробітництва.1.4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Проблемні питання:

- неузгодженість та протиріччя норм чинних нормативно-правових актів у сфері дозвільної діяльності, складність процедур видачі дозвільних документів, більше половини яких видається на центральному рівні;

- недотримання контролюючими органами вимог законодавства щодо проведення перевірок та втручання в діяльність суб’єктів підприємницької діяльності;

- недостатній кваліфікаційний рівень освіти кадрів, які займаються підприємницькою діяльністю або бажають розпочати власну справу у бізнесі;

- недостатній рівень залучення молоді до підприємництва;

- низькій рівень середньомісячної заробітної плати в малому бізнесі;

- недостатня активність представників малого і середнього підприємництва щодо захисту власних інтересів;

- нерівномірність розвитку підприємництва у сільській та міський місцевості.Основні напрями діяльності:

1. Удосконалення роботи дозвільного центру в районі за принципом «єдиного вікна». Посилення відповідальності посадової особи дозвільного центру за порушення вимог законодавства у дозвільній сфері. Продовження роботи по покращенню матеріально-технічного стану дозвільного центру. Забезпечення видачі документів дозвільного характеру виключно через дозвільний центр.2. Проведення роботи спільно з місцевими органами виконавчої влади та

органами місцевого самоврядування по дотриманню принципів державної регуляторної політики, в тому числі прозорості та врахування громадської думки на всіх етапах підготовки регуляторних актів у сфері господарської діяльності. Оприлюднення в засобах масової інформації річних планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, аналізів впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів.

3. Залучення кандидатів на участь у програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива», що має підвищити професіональний рівень та ділову активність підприємців. Сприяння у проведенні навчальних семінарів, тренінгів для підприємців району.

4. Надання суб’єктам підприємництва фінансової підтримки за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами.

5. Забезпечення фінансування програми підтримки малого та середнього підприємництва. Найважливішим фактором успішної реалізації регіональної програми підтримки малого та середнього підприємництва є фінансове забезпечення виконання її заходів.

6. Покращення соціального партнерства між об’єктами інфраструктури підтримки підприємництва та органів влади з метою створення загального захисту інтересів бізнесу.

7. Сприяння активізації діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

Очікувані результати:

- покращення підприємницького середовища в районі шляхом проведення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності, зокрема у дозвільній, реєстраційній та регуляторній сферах;

- зростання кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення на 10,0 %;

- збільшення кількості зайнятих працівників у малому підприємництві на 8,5%;

- збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 10 тис. осіб населення на 7,0 %;

- збільшення питомої ваги малих підприємств в загальних обсягах реалізації продукції району до 3,4%;

- прийняття економічно доцільних регуляторних актів у сфері господарської діяльності з метою недопущення регуляторного тиску на бізнес-середовище;

- розширення мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

- підвищення кваліфікації кадрів малого та середнього підприємництва, навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності;

- обмеження втручання органів державної влади у господарську діяльність підприємств малого і середнього бізнесу та вдосконалення роботи органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.


Інструменти виконання:

Комплексна програма підтримки малого та середнього підприємництва у Володарськ-Волинському районі на 2013-2014 роки


1.5. Розвиток конкуренції та демонополізації

Проблемні питання:

- встановлення чіткої процедури затвердження та погодження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги органами місцевого самоврядування при обов’язковому проведенні експертних висновків відповідних спеціалістів;

- недостатній розвиток конкурентного середовища у сфері житлово-комунального господарства;

- дотримання конкурсних засад при визначенні суб’єктів господарювання, яким надається право здійснювати певні види господарської діяльності;

- забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності.

- недостатньо розвинута ринкова інфраструктура, що забезпечувала б вільний доступ суб’єктів господарювання до фінансових ресурсів


Основні напрями діяльності:

1. Сприяння у здійсненні повноважень Антимонопольного комітету України у сфері підтримки і захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму та контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Недопущення антиконкурентних дій державних органів влади, органів місцевого самоврядування та контролю.

3. Вжиття заходів щодо забезпечення захисту конкуренції у сфері державних закупівель.

4.Сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

5.Створення рівних умов господарювання для усіх суб’єктів підприємницької діяльності.

6. Поширення та популяризація серед суб’єктів господарювання і споживачів інформації про законодавство з питань захисту економічної конкуренції.Очікуваний результат:

Подальший розвиток економічної конкуренції, удосконалення механізмів державного регулювання економіки та забезпечення конкурентних відносин, обмеження монополізму в господарській діяльності.


1.6. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери

Проблемні питання:

- недосконалість законодавства, що регулює інноваційну сферу;

- низький рівень зацікавленості підприємств у запровадженні науково-дослідних робіт;

- практично відсутні високотехнологічні розробки.Основні напрями діяльності:

1. Підтримка реалізації інноваційно-інвестиційних проектів в районі.

2. Активізація інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.

3. Інформаційна підтримка інноваційних процесів в районі.Інструменти виконання:

- розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2012 №88 «Про забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Житомирській області».

- розпорядження голови облдержадміністрації від 23.05.2012 № 181«Про заходи щодо сприяння в активізації інноваційної діяльності».

Очікувані результати:

- збільшення частки інноваційної продукції в загальному обсязі промислового виробництва району;

- підвищення рівня зацікавленості промислових підприємств району до здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

- зростання кількості інноваційно активних підприємств.1.7. Розвиток внутрішньої торгівлі

Проблемні питання:

- скорочення кількості юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у зв’язку з переходом на оподаткування за спрощеною системою зі зміною організаційно-правової форми на приватних підприємців. Така тенденція призводить до зниження ефективності контролю за якістю торгово-виробничої діяльності, збільшення випадків нелегального працевлаштування найманих працівників та недоотримання державою значної суми податків;

- скорочення кількості юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері послуг, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у сільській місцевості;

- недостатній рівень забезпеченості об’єктами інфраструктури в сільській місцевості;

- недостатній рівень розвитку матеріально-технічної бази ринків, слабо розвинена інфраструктура, обмежена кількість послуг, що надаються продавцям і покупцям на ринках;

- неналежний рівень якості торговельного та побутового обслуговування споживачів.Основні напрями діяльності:

- продовження реалізації державної політики у сфері торгівлі та послуг, спрямованої на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб споживачів у якісних товарах і послугах за доступними цінами;

- сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та закладів побуту в сільській місцевості;

- підвищення ефективності системи державного контролю та нагляду на споживчому ринку;

- припинення стихійної торгівлі у невстановлених місцях;

- проведення ярмаркових заходів з продажу продовольчих товарів безпосередньо від товаровиробників.

Інструменти виконання:

Програма захисту прав споживачів у Житомирській області на 2012-2015 роки.

Заходи щодо удосконалення функціонування роздрібних ринків Житомирської області на період до 2015 року.Очікувані результати:

Оборот роздрібної торгівлі у 2014 році складе майже 70,0 млн.грн. , що у порівняльних цінах на 7,7 % більше показника 2013 року. Річний товарооборот на душу населення досягне 1995 грн.1.8. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ району

Проблемні питання:

- неефективне використання окремих об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;

- відсутність документів про право власності на окреме нерухоме комунальне майно та правопосвідчуючих документів на земельні ділянки, на яких розташовані ці об’єкти;

- від’ємний фінансовий результат окремих підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району; неефективна управлінська політика керівників таких підприємств, відсутність контролю у співвідношенні доходів та витрат при здійсненні господарської діяльності; окремі об'єкти спільної власності територіальних громад сіл та селищ району використовуються неефективно;Основні напрями діяльності:

1. Аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств з метою виведення їх на прибутковий рівень та досягнення зростання фінансових результатів.

2. Забезпечення фінансового планування у комунальних підприємствах та контроль за їх виконанням.

3. Вжиття заходів по упорядкуванню та документальному оформленню комунального майна і земельних ділянок, на яких розміщені ці об’єкти.

4. Внесення пропозицій щодо приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

5. Розміщення на офіційних сайтах райдержадміністрації та районної ради інформації про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, що запропоновані до приватизації, з метою розширення кола потенційних покупців до участі в конкурсах.


Інструменти виконання:

Рішення районної ради від 06.10.2011 № 109 « Про делегування повноважень по оперативному управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району» із змінами відповідно до рішення районної ради від 28.11.2013 № 333.

Рішення районної ради від 28.03.2013 № 274 « Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району».
Очікуваний результат:

Ефективне та раціональне використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Підвищення відповідальності керівників установ, організацій, підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Забезпечення покращення показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.

Зростання доходної частини районного бюджету за рахунок:

- внесення пропозицій по виявленню та передачі вільних площ в оренду;

- приватизації неефективного комунального майна;

- відрахування частини прибутку (доходу) комунальними підприємствами.


2. Модернізація виробництва та розвиток інфраструктури

2.1. Використання промислового потенціалу
Проблемні питання:

- висока енерго- та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності промисловості та ефективності виробництва;

- значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва;

- дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих професій;

- низький рівень технологій, які використовуються;

- недостатньо інноваційна активність підприємств для здійснення модернізації виробництва та виробництва нових видів продукції у зв’язку з погіршенням показників економічної ефективності в окремих галузях;

- суттєве скорочення попиту на продукцію підприємств каменепереробної галузі;

- зростання частки збиткових промислових підприємств та обсягу одержаних ними збитків;

- зменшення коштів, спрямованих на технічне переоснащення та модернізацію промислового виробництва;

- неврегульованість на державному рівні окремих питань користування надрами, що стримує розвиток підприємств добувної промисловості та розроблення кар’єрів;

- несвоєчасні розрахунки за відвантажену продукцію та наявність залишків готової продукції на складах підприємств.


Основні напрями діяльності:

1. Сприяння реалізації інвестиційних проектів у промисловості.

2. Сприяння модернізації виробничих процесів на підприємствах району.
Очікуваний результат:

Зростання обсягів реалізованої промислової продукції в діючих цінах на 14,5 %.2.2. Добувна промисловість

Основні напрями діяльності:

1. Заходи по модернізації виробництва та впровадженню нових технологічних процесів у 2014 році будуть реалізовуватись на підприємстві:

- ТОВ «Юніком-пром» розширюватиме асортимент та збільшуватиме обсяги виробництва продукції за рахунок придбання та встановлення двох ліній: по випуску бордюр з граніту та по переробці відходів виробництва в щебеневу продукцію.

2. Продовження реалізації інвестиційних проектів з метою введення в експлуатацію родовищ:

- ПП «Кванта-ЛЧ» здійснюватимуться заходи щодо будівництва кар’єру для розробки Катеринівського родовища;

- ПрАТ «Кварцсамоцвіти» здійснюватимуться заходи з відновлення виробничої діяльності на Волинському родовищі.

3. Сприяння по впровадженню інвестиційного проекту підприємством добувної галузі: - ПВП «Сіріус» - будівництво гірничо-металургійного комбінату.

4. Сприяння у прискоренні робіт із підготовки нових ділянок для розробки родовищ розсипного ільменіту і випуску титанового концентрату.


Очікуваний результат:

Зростання обсягів реалізованої промислової продукції в діючих цінах на 14,5 %.2.3. Виробництво неметалевих мінеральних виробів

Основні напрями діяльності:

- впровадження сучасного високотехнологічного обладнання на каменеобробних підприємствах і розширення виробництва матеріалів для будівельної індустрії;

- використання місцевих сировинних ресурсів;

- виробництво облицювальних виробів з природного каменю;Очікуваний результат:

Зростання обсягів реалізованої промислової продукції в діючих цінах на 14,5 %.2.4. Реалізація політики у сфері енергозбереження

Проблемні питання:

-  низький рівень ефективності використання енергоресурсів на промислових та комунальних підприємствах та в закладах соціальної сфери;

-  відсутність належного фінансування, значна частина запланованих енергозберігаючих заходів залишились нереалізованими.

Основні напрями діяльності:

1. Проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі: переведення котелень соціальної сфери на використання альтернативних видів палива.

2. Реконструкція та модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

3. Упровадження техніко-технологічних заходів з енергозбереження в господарському комплексі району, у тому числі на підприємствах, установах, організаціях соціальної та бюджетної сфери.

4. Упровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах комунальної власності.
Інструменти виконання:
Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки, затверджена рішенням обласної ради від 08.09.10 №1157 (зі змінами).
2.5. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

Проблемні питання:

- запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення;

- необхідність завершення інвентаризації земель населених пунктів та проведення суцільної інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

- наявність застарілих планово-картографічних та інформаційних матеріалів про стан ґрунтів в районі;

- необхідність проведення повторних нормативних грошових оцінок земель населених пунктів;

- необхідність проведення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

- повільно йде процес із складання проектів консервації земельних ділянок з деградованими та з малопродуктивними ґрунтами, схем землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень та проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів.

Основні напрями діяльності:

1. Формування системи землевласників та землекористувачів. Виконання землевпорядних робіт по передачі земель громадянам у власність, яким надані земельні ділянки для ведення особистих селянських господарств, будівництва та обслуговування житлових будинків, садівництва, дачного та гаражного будівництва за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб. Орієнтовний обсяг фінансування складає 654,3 тис. грн..

2. Формування ринку земель.

Виконання землевпорядних робіт по грошовій оцінці земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Обсяги фінансування складатимуть 60,1 тис. грн., фінансування здійснюватиметься за кошти юридичних та фізичних осіб.

Підготовка до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення через аукціон. Обсяги фінансування складають 22,0 тис. грн. за кошти місцевих бюджетів.

3. Інвентаризація земель.

Виконання землевпорядних робіт по інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів територіальних громад району потребує фінансування в сумі 100,0 тис. грн. за кошти юридичних та фізичних осіб.4. Розмежування земель державної та комунальної власності.

Виконання землевпорядних робіт та виготовлення проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності в сумі 26,3 тис.грн..5. Встановлення меж населених пунктів.

Виконання землевпорядних робіт по встановленню меж населених пунктів. Передбачається залучити кошти юридичних та фізичних осіб та кошти місцевих бюджетів в розмірі 7,0 тис. грн..6. Охорона земель.

Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів. Обсяги фінансування складають 350,0 тис. грн., в тому числі:

- проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та рекультивація порушених земель - 120 тис. грн., в тому числі: 50,0 тис. грн. обласний бюджет та 70,0 тис. грн. за кошти місцевих бюджетів;

- проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та консервація деградованих малопродуктивних угідь - кошти юридичних та фізичних осіб в сумі 180 тис. грн.;

- здійснення заходів щодо поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь на суму 50 тис. грн.. в т.ч. за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів.

7. Проведення землеустрою територій.

Вартість робіт по складанню проектів землеустрою адміністративно-територіальних утворень з техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель – 85,6 тис. грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів.Очікувані результати:

Захист прав власника землі, формування реального ефективного господаря, розвиток вільного підприємництва, створення умов для прибуткового господарювання, підвищення рівня життя в сільській місцевості.

Проведення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, прозоре проведення земельних аукціонів. Проведення нормативної грошової оцінки земель забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю та оренди земель, визначення державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земель.

Проведення інвентаризації земель населених пунктів, земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів дозволить ввести новий механізм з управління землями, який зробить неможливим її розкрадання та використання не на користь держави.

Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної та комунальної власності.

Складання схем землеустрою з техніко-економічним обґрунтуванням та охорони земель адміністративно-територіальних утворень забезпечить раціональне використання, підвищення культури землеробства, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування та поліпшення природних ландшафтів.

Основною метою розробки проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж сіл, селищ на сьогодні є впорядкування адміністративно-територіальних устрою та юридичне закріплення фактичних меж населених пунктів, які сформувались на момент складання проекту. Вони забезпечують реалізацію прав територіальних громад по регулюванню земельних відносин на території, яка є просторовим базисом громади та об’єднує як одне ціле житлову, громадську та промислову забудову, інженерну інфраструктуру, землі загального користування, рекреаційного та іншого призначення.

Складання проектів консервації земельних ділянок з деградованими та малопродуктивними ґрунтами розробляються для забезпечення оптимізації структури угідь шляхом вилучення деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських угідь з інтенсивного їх використання.

В результаті проведення залуження та заліснення малопродуктивних та деградованих земель зменшиться розораність території та збільшиться лісистість.

При розробленні схем землеустрою з техніко-економічні обґрунтуванням та охорони земель адміністративно-територіальних утворень визначається правовий статус земельних ділянок, виявляються вільні земельні ділянки та земельні ділянки, які використовуються неефективно, або без правовстановлюючих документів, розробляється економічне прогнозування використання земельних ділянок, використання земель у межах та за межами населених пунктів, визначення водоохоронних зон, водоохоронні та прибережні захисні смуги.

Запровадження даних Схем дасть можливість органам виконавчої влади і місцевого самоврядування здійснювати належний контроль у галузі охорони та використання земельних ресурсів згідно із Земельним кодексом України і Законом України «Про землеустрій».

Проведення землеустрою та заходів з охорони земель забезпечить саморегуляцію антропогенних територій з мінімальними затратами енергії і ресурсів, підвищить їх стійкість до деструктивних процесів.


Інструменти виконання:

Закони України „Про охорону земель”, „Про оцінку земель”, „Про розмежування земель державної та комунальної власності”, „Про землеустрій”, „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”.

Комплексна програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Володарськ-Волинському районі на 2007-2015 роки.

Заходи будуть реалізовуватися шляхом розробки проектів та документацій з землеустрою.

Замовником документації, які будуть розроблятись за кошти місцевого бюджету, будуть органи місцевого самоврядування.

Всі інші проектні документації із землеустрою будуть виконуватися на замовлення юридичних та фізичних осіб за власні кошти.

Реалізація заходів програми здійснюватиметься на основі укладання договорів між замовником і виконавцем заходів.
2.6. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу

Проблемні питання:


 • недостатній рівень залучення інвестицій;

 • недотримання підприємствами інвесторами оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах;

 • по господарствах району нараховується 4,3 тис. га сильно кислих ґрунтів, які необхідно вапнувати;

 • недостатнє проведення сортозаміни та сортооновлення;

 • постійне зростання диспаритету цін на матеріально – технічні ресурси та продукцію сільського господарства;

 • малоефективна державна фінансова підтримка галузі тваринництва та рослинництва;

 • відсутність посівних площ льону-довгунця за рахунок вкладень інвестицій в галузь, залучення інвестицій у місцевий льонозавод;

 • скорочення чисельності поголів’я тварин в сільськогосподарських підприємствах, зменшення обсягів валового виробництва молока та продуктивності тварин внаслідок зменшення чисельності поголів’я та недостатнє забезпечення кормами;

 • зношеність сільськогосподарської техніки в середньому на 95-98 % не діє Державна програма з 30-ти відсоткового здешевлення техніки для сільськогосподарських підприємств;

 • проблема з трудовими ресурсами та кадрами в ряді господарств районі;

 • створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Основні напрями діяльності:

1. Сприяння у залучені вітчизняних та іноземних інвестицій, бюджетних ресурсів для забезпечення розвитку галузі тваринництва шляхом: • нарощування поголів’я худоби за рахунок власного відтворення та закупівлі тварин в особистих селянських підприємствах;

 • стабілізація виробництва м’яса худоби, а також молока;

 • забезпечення ветеринарного обслуговування та епізоотичної безпеки;

 • подальшого підвищення продуктивності молочного стада.

- поліпшення селекційної роботи, збільшення поголів’я худоби української чорно-рябої породи молочного напрямку та закупівлі сімені високоякісних бугаїв – плідників для штучного осіменіння корів.

 • розведення м’ясної худоби абердин – інгуської породи;

 • підвищення рівня забезпечення худоби кормами, як передумови для стабілізації поголів’я та підвищення її продуктивності.

2. Сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій, бюджетних ресурсів для забезпечення розвитку галузі рослинництва шляхом:

 • удосконалення структури посівних площ з урахуванням попиту і пропозицій аграрного ринку та переробної промисловості у продукції сільського господарства, посів льону – довгунця до 200 га, значне збільшення площ посіву зернових, технічних та кормових культур;

 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

 • проведення єфективної селекції в рослинництві за рахунок впровадження нових високоврожайних сортів зернових культур жита – «Ірина», «Клич», «Сіверське»; пшениці – «Золотокоса», «Царівна», «Торчинська»; вівса – «Житомирський», «Нептун».

3. Відновлення матеріально-технічної бази шляхом сприяння товаровиробникам у придбанні сільськогосподарської техніки, механізмів та обладнання на умовах лізингу.

4. Сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій, бюджетних ресурсів для забезпечення та підвищення родючості ґрунтів шляхом: • збільшення обсягів внесення мінеральних добрив;

 • здійснення агрохімічного обстеження ґрунтів, з метою проведення вапнування сильно кислих ґрунтів на площі 480 га, організація контролю за змінами їх якісного стану;

 • послідовне відтворення природної родючості ґрунтів за рахунок раціонального використання земель та впровадження ресурсозберігаючих технологій.

5. Сприяння у залучені коштів державного та місцевого бюджетів для розвитку виробничої та соціальної інфраструктури сільських територій шляхом:

 • розширення будівництва житла на селі;

 • проведення оцінки стану наявної інфраструктури об’єктів соціального призначення;

 • створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.


Очікувані результати:

Виробництво зерна зросте на 5,6 %, соняшника на 4,3 %, картоплі на 2,9 %.Загальний обсяг валової продукції рослинництва зросте в цілому на 4,8%..

Збільшиться виробництво молока на 6%, рівень виробництва – реалізації м’яса зросте на 8,2 % до попереднього року. В цілому обсяг виробництва валової продукції тваринництва збільшиться на 6,1 %. Зросте поголів’я ВРХ, покращиться надання ветеринарних послуг, поліпшиться епізоотична ситуація в районі.

В цілому в аграрному комплексі району буде вироблено валової продукції на 5,0 % більше з очікуваним за 2013 рік.


2.7. Розвиток шляхового господарства

2.15 Розвиток шляхового господарства

Проблемні питання:

- більша частина доріг місцевого значення, мости потребують проведення капітального ремонту та значних капіталовкладень;

- виконання мінімальних заходів з безпеки дорожнього руху.
Основні напрями діяльності:
1. Завершення будівництва та введення в експлуатацію мосту через р.Ірша в с.Рижани Вол.-Волинського району загальною протяжністю 66 погонних метрів.

2. Підтримання проїзної спроможності автомобільних доріг району

за рахунок виконання поточного середнього ремонту доріг та

експлуатаційного утримання.

3. Виконання заходів з безпеки дорожнього руху.
Інструменти виконання:
Проектно-кошторисна документація на будівництво, проведення осінньо-весняного обстеження автомобільних доріг та дефектні акти на поточний ремонт доріг.
Очікувані результати:
Утримання доріг загального користування в належному стані, забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах, зниження аварійності на дорогах за рахунок поліпшення умов руху, інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху, створення комфортних умов для пасажиро- та вантажоперевезень.
2.8. Розвиток зв’язку та інформаційних технологій

Поштовий зв’язок
Проблемні питання:

- залишається занедбаним стан абонентських шаф житлових будинків та під’їздів;

- відсутність пільг щодо оплати патентів на реалізацію широкого спектру товарів народного споживання в усіх об’єктах поштового зв’язку.
Основні напрями діяльності:

1. Забезпечення доступності послуг поштового зв’язку та покращення якості.

2. Технічне переоснащення об’єктів поштового зв’язку.

3. Забезпечення таємниці листування та схоронності періодичних друкованих видань.

4. Соціальна підтримкак працівників поштового зв’язку.

5. Сприяння розвитку економіки підрозділів поштового зв’язку району.


Очікувані результати:

 • покращення умов праці, забезпечення належного стану будівель;

 • надійність поштових перевезень;

 • забезпечення належного технічного стану автомобілів;

 • підвищення продуктивності та умов праці листонош;

- раціональне використання енергоносіїв, покращення теплового режиму та умов праці;

- прискорення та якість надання і обліку послуг;

- прискорення управлінського обліку та покращення його якості;

- забезпечення схоронності відправлень, корпоративного стилю та іміджу пошти, забезпечення неперервного технологічного процесу.3. Соціальні стандарти та рівень життя населення
3.1. Грошові доходи та заробітна плата
Проблемні питання:

- значна диспропорція у рівнях заробітної плати між галузями економіки;

- не подолано негативної тенденції використання робочої сили без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцями;

- значна кількість робочих місць пропонується на рівні мінімальної заробітної плати.


Основні напрями діяльності:
1. Підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників, у першу чергу шляхом створення нових робочих місць з високим рівнем оплати праці.

2. Сприяння зростанню частки населення з доходами та працівників з рівнем заробітної плати вище прожиткового мінімуму.

3. Забезпечення дотриманням державних соціальних гарантій в оплаті праці шляхом посилення контрольно-перевірочної роботи щодо використання роботодавцями найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин.
Очікувані результати:

Забезпечення виплат заробітної плати з урахуванням поетапного збільшення її мінімального розміру.

Завдяки вжиттю заходів щодо легалізації виплати заробітної плати з дотриманням відповідних державних гарантій, середній розмір заробітної плати штатних працівників в районі у 2014 році зросте на 10,4 % і становитиме 3200 грн., у промисловості – на на 3,6% ( 44000 грн.), у сільському господарстві – на 15,0% (1400 грн.).
3.2. Ринок праці

Проблемні питання:

- високий рівень безробіття у сільській місцевості;

- професійно-кваліфікаційний рівень незайнятих громадян не відповідає сучасним вимогам ринку праці;

- більше третини вакантних посад із мінімальною заробітною платою.


Основні напрями діяльності:

1. Сприяння у наданні допомоги безробітним у доборі підходящої

роботи, а підприємствам, установам та організаціям – потрібних працівників.

2. Заохочення громадян до самозайнятості через виплату належної допомоги з безробіття одноразово для організації власної справи.

3. Вдосконалення системи профорієнтації населення.

4. Забезпечення різних форм взаємодії служби зайнятості із представниками владних структур, роботодавців та громадських організацій з метою популяризації послуг центрів зайнятості у задоволенні їх потреб у робочих кадрах.

5. Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників.
Інструменти виконання:

Програма зайнятості населення Володарсько-Волинського району на період до 2017 року.


Очікувані результати:

 • збільшення кількості нових робочих місць на 3,5 % (570 місць);

 • збільшення кількості зайнятих працівників у малому підприємстві на 8,5 %.

 • зменшити обсяг безробіття у тому числі серед молоді сільського населення;

 • підвищення мобільності робочої сили на ринку праці, її якості та конкурентоспроможності, зокрема осіб віком від 45 років;

 • зменшення відтоку економічно активного населення за кордон.


3.3. Соціальний захист населення

Проблемні питання:

- залишається великою черга для забезпечення спецавтотранспортом інвалідів різних груп та категорій;

- лише четверта частина ветеранів війни та інвалідів забезпечуються путівками на санаторно курортне лікування.
Основні напрями діяльності:


 1. Підняття клопотання перед обласним фінансовим управлінням збільшення для району обсягу субвенцій з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян .

 2. Забезпечення виплат державних видів допомог і компенсаціях у розмірах, визначених чинним законодавством.

 3. Забезпечення адресності соціальної допомоги в залежності від майнового стану і доходів сім’ї .


Очікувані результати :

За прогнозними розрахунками 3,6 тис. сімей з дітьми та 250 малозабезпечених сімей отримують державну соціальну допомогу, 1,9 тисяч сімей – житлову субсидію, 120 фізичних осіб, які надають соціальні послуги – компенсації.

Безкоштовний проїзд отримують пільгові категорії громадян району згідно з чинним законодавством.

Інваліди різних груп та категорій які перебувають на обліку будуть забезпечені спеціальним автотранспортом , що дасть можливість зменшити соціальну напругу в районі.


3.4. Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування

Проблемні питання:

- повільне погашення заборгованості страхових внесків (станом на 01.12.2013 заборгованість становить 3091,4 тис.грн.);

- більше половини усіх боргів припадає на підприємства-банкрути;

- залишається значною заборгованість економічно-активних підприємств;

- значними є борги по невідшкодованих сумах пенсій, призначених на пільгових умовах.

Основні напрями діяльності:

- погашення сум заборгованості перед Пенсійним фондом;

- збільшення надходжень до Пенсійного фонду ;

- забезпечення дієвого контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду;

- забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, які визначені на державному рівні.

Очікувані результати:

У зв’язку з підвищенням на державному рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність середній розмір пенсій за прогнозом збільшиться на 8,3% і складатиме у 2014 році в межах 1450,0 грн.


3.5. Будівництво та житлова політика

Проблемні питання:

- зменшення обсягів будівельних робіт через відсутність коштів;

-погіршення фінансового стану будівельних підприємств та організацій;

- вкрай повільно зростають обсяги будівництва житла;

- наявність об’єктів незавершеного будівництва;

- потреба у газифікації населених пунктів району.

- скорочення обсягів фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Основні напрями діяльності:

Розроблення проектної документації та будівництво об’єктів різного призначення з урахуванням сучасних проектних рішень, будівельних матеріалів, конструкції та енергозберігаючих технологій.

Забезпечення виконання Програми коригування генеральних планів сіл і селищ міського типу за рахунок коштів місцевих бюджетів в межах фінансових можливостей.

Сприяння скороченню кількості об’єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися за державні кошти шляхом добудови, передачі у комунальну власність територіальних громад, продажі з аукціону та приватизації.

Продовження будівництва підвідного газопровіду Десятини-Старий Бобрик-Володарськ-Волинський та газифікація населених пунктів району.

Забезпечення введення в дію об’єктів соціальної сфери з високим ступенем будівельної готовності.


Очікуваний результат:

Обсяг виконаних будівельних робіт у фактичних цінах становитиме 25 млн. грн., що на 4,2 % більше очікуваного у 2013році.

Прогнозується ввести в експлуатацію житла у 2014 році 2500 квадратних метрів загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування.

Завершення будівництва та введення в експлуатацію школи І-ІІ ступенів з високим ступенем будівельної готовності в с. Солодирі на 108 учнівських місць.

Продовження будівництва підвідного газопроводу с. Десятини – с. Старий Бобрик – смт. Володарськ-Волинський – І черга.

Продовження будівництва спортивного корпусу в районі існуючого стадіону в смт. Володарськ-Волинський по вул. І.Франка.Інструменти виконання:

Програма розробки та коригування генеральних планів населених пунктів району, схеми районного планування.3.6. Покращення охорони здоров’я населення

Проблемні питання:

- ускладнюється ситуація щодо поширеності захворюваності на ВІЛ-інфекцію та СНІД;

- продовжується захворюваність на серцево-судинну патологію, яка спричиняє майже дві третини всіх випадків смерті та є причиною майже третини випадків інвалідності;

- не усі лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я оснащені обладнанням згідно табелю оснащення.


Основні напрями діяльності:

1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та поліпшення її матеріально-технічної бази .

2. Поліпшення надання медичної допомоги дітям і матерям.

3. Поліпшення надання допомоги хворим на вірусні гепатити.

4. Поліпшення надання допомоги малозабезпеченим верствам населення.

5. Реалізація заходів спрямованих на профілактику та лікування серцево-судинних захворювань.

6. Подальший розвиток сімейної медицини.
Інструменти виконання:

Указ Президента України № 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010- 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»".

Регіональна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

Обласна програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки.

Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів.

Закон України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI ,,Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 року”.


Очікувані результати:

 • зниження рівня загальної захворюваності населення;

 • зменшення показника смертності від СНІДу;

 • зменшення рівня захворюваності на злоякісні новоутворення;

 • зниження смертності від онкологічних захворювань;

 • зменшення рівня захворюваності та смертності населення на туберкульоз;

 • зниження смертності від інсультів та інфарктів.


3.7. Політика у сфері освіти

Проблемні питання:

 • потребує розширення мережа груп на базі функціонуючих дошкільних закладів;

 • недостатнє забезпечення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою;

 • не завершено підключення закладів освіти та надання швидкісного доступу до мережі Інтернет.


Основні напрями діяльності:

 1. Відкриття по одній додатковій групі у Рижанському, Дворищенському дошкільних закладах.

 2. Організація роботи по забезпеченню дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою.

 3. Продовження роботи по зміцненню матеріально-технічної бази загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

 4. Підключення освітніх закладів до мережі Інтернет.

 5. Модернізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

 6. Сприяння розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, збільшення відсотку учнів, охоплених позашкільною освітою.


Інструменти виконання:

Районна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

Районна цільова програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

Районна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій на період до 2015 року.


Очікувані результати:

 1. Відкриття додаткових груп на базі Дворищенського, Рижанського ДНЗ. Забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти дітей відповідного віку.

 2. Забезпечення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою.

 3. Буде підключено та надано швидкісний доступ до мережі Інтернет 10 дошкільним та 10 загальноосвітнім навчальним закладам.

 4. Кількість учнів , охоплених позашкільною освітою , збільшиться на 10 %.3.8. Розвиток культури

Проблемні питання:

- переведення працівників сільських закладів культури (26) на повну ставку заробітної плати;

- оновлення матеріально-технічної бази установ культури у сільській місцевості;

- більшість приміщень будинків культури та клубів потребують

капітального і поточного ремонтів;

- поновлення бібліотечних фондів, музичних інструментів, звукопідсилюючого обладнання.


Основні напрями діяльності:

1. Організація та проведення культурно-мистецьких заходів згідно районного та обласного планів.

2. Сприяння розвитку аматорських творчих колективів району.

3. Проведення творчого звіту району, присвяченого 200-річчю Т.Г. Шевченка.

4. Поповнення бібліотек періодичними виданнями та книжковою продукцією.

5. Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі народного музею історії.

6. Підтримка колективів національних культур.

7. Проведення капітального ремонту Грушківського сільського Будинку культури (покрівля).


Очікувані результати:

 • проведення ремонту приміщень районних закладів культури;

 • створення умов для масової аматорської творчості;

- вільний доступ широких верств населення, особливо соціально незахищених, до надбання українського мистецтва;

- збереження мережі закладів галузі культури району,відродження традиційних осередків народних промислів;

- створення єдиної бази даних та електронного каталогу об’єктів культурної спадщини;

- паспортизація нововиявлених об’єктів культурної спадщини.


3.9. Розвиток туристичної сфери

Проблемні питання:

- недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури.


Основні напрями діяльності:

1. Організація та проведення екскурсій.

2.Сприяння у пошуку інвесторів для розбудови туристичної інфраструктури.

3. Рекламування туристичного потенціалу Володарщини:

- здійснення публікацій в засобах масової інформації;

- участь в семінарах, конференціях, виставках, ярмарках, конкурсах, що будуть проводитись на обласному та загальнодержавному рівнях.

4. Співпраця з вищими учбовими закладами, громадськими організаціями, музеями, краєзнавцями, державними організаціями та установами з метою розвитку, інформаційного поглиблення туристичної сфери.

5. Активна пошукова та краєзнавча робота з метою поглиблення змісту маршрутів.

6. Видання рекламно-презентаційної продукції про туристичний потенціал Володарщини та об’єкти туристичної інфраструктури.
Очікувані результати:

- забезпечення потенційних туристів і екскурсантів актуальною, якісною туристичною інформацією та безперешкодного доступу до неї;

- посилення вивчення краєзнавчих питань на уроках історії рідного краю та поглиблення інтересу до краєзнавства;

- стимулювання розвитку сучасної туристичної інфраструктури, популяризація внутрішнього туризму, створення сприятливих умов для задоволення потреб місцевого населення та іноземних туристів в активному відпочинку, зміцненні здоров’я, залучення до культурних та історичних цінностей.3.10. Молодіжна і сімейна політика

Проблемні питання:

- незабезпечення у повному обсязі організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, низький рівень охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку;

- низький рівень поінформованості молоді з питань участі в усіх сферах суспільного життя, процесі формування і реалізації державної молодіжної політики;

- низька забезпеченість молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом, зокрема за програмою пільгового довгострокового кредитування;

- висока питома вага безробітної молоді, особливо у сільській місцевості;

- заходи з попередження насильства у сім’ї, протидії торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності у суспільстві не мають системного характеру.

Основні напрями діяльності:

1. Забезпечення оздоровлення та організованого відпочинку дітей під час літніх канікул не менше 60%.

2. Розширення співпраці молоді з органами влади.

3. Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.

4. Попередження насильства у сім’ї, протидії торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності в суспільстві.

5. Організація зайнятості молоді та забезпечення підтримки її підприємницьких ініціатив.Інструменти виконання:

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 року.

Комплексна районна Програма розвитку фізичної культури та спорту, футболу, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд на 2012-2016 роки

Очікувані результати:

- охоплення всіма організованими формами оздоровлення та відпочинку не менше 60% дітей шкільного віку;

- впровадження корекційних програм роботи з кривдниками;

- організація упродовж року молодіжних трудових загонів;

- забезпечення вторинної зайнятості молоді;

- залучення молодіжних громадських організацій до навчання молоді з сільської місцевості основам підприємництва.3.11. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
Проблемні питання:

- низький рівень поінформованості населення з питань попередження та захисту від сімейного насилля та жорстокого поводження з дітьми, створення прийомних сімей, будинків дитячого типу;

- необхідність раннього виявлення і потреби у наданні соціальних послуг, здійсненні соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, попередженні дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального сирітства;

- незабезпечення в повному обсязі житлом осіб з числа дітей-сиріт;

- недостатній рівень забезпечення роботи з профілактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу, ХПСШ, правопорушень та злочинності.
Основні напрями діяльності:

- забезпечення діяльноті районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- забезпечення збереження чисельності працівників районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- забезпечення підвищення рівня професійної компетентності фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- подальша організація інформаційної кампанії «Візьміть дитину у родину»;

- забезпечення доступу населення району до соціальних послуг, які надає центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- організація профілактичної роботи з питань попередження та захисту від сімейного насилля та жорстокого поводження з дітьми, профілактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу, ХПСШ, правопорушень та злочинності;

- проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед населення щодо створення сімейних форм виховання дітей-сиріт.


Очікувані результати:

- забезпечення ефективної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до соціальних стандартів;

- недопущення скорочення чисельності працівників та фахівців центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

- підвищення рівня професійної компетенції фахівців районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- забезпечення дотримання в районі Типових стандартів надання соціальних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді;

- запобігання ранньому соціальному сирітству;

- надання соціальної допомоги дітям, молоді, різним категоріям сімей;

- забезпечення раннього виявлення оцінки потреб, надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах;

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання;

- підвищення рівня поінформованості населення з питань попередження та захисту від сімейного насилля та жорстокого поводження з дітьми, профілактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу, ХПСШ, правопорушень та злочинності, ведення здорового способу життя;


Інструменти виконання:

- Комплексна програма профілактики злочинності та безпеки дорожнього руху у Володарсько – Волинському районі на 2011-2015 роки;

- Районні програми: соціальної підтримки сімей, які опинились в складних життєвих обставинах; профілактики ВІЛ\СНІДу; щодо виконання заходів загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дітей на 2011-2016 роки»
3.12. Захист прав та інтересів дітей
Проблемні питання:

- не зменшується кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- низький відсоток забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Основні напрями діяльності:

1. Посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей, та головами сільських, селищних рад, як головами органів опіки та піклування щодо вчасного виявлення та постановки на облік дітей, які набули статусу дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

2. Забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях громадян.

3. Удосконалити механізми міжвідомчого співробітництва щодо захисту прав та розвитку дитини.

4. Вжиття дієвих заходів щодо запобігання поширенню соціального сирітства, створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.
Інструменти виконання

Районна програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки.

Районна цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки.
Очікувані результати:

- зменшення кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- збільшення питомої ваги дітей, охоплених сімейними формами виховання;

- збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечених житлом.


3.13. Розвиток фізичної культури і спорту

Проблемні питання:

 • недостатнє фінансове забезпечення фізичної культури і спорту;

- більшість спортивних споруд потребують капітальних та поточних ремонтів;

- відсутність власного транспорту для доставки спортсменів до місць змагань;

- вкрай повільно вирішуються питання щодо закріплення провідних тренерських кадрів, спортсменів та спеціалістів, створення належних житлово-побутових умов, забезпечення збірних команд та окремих спортсменів району сучасним інвентарем та обладнанням;

Недостатньою в районі є робота по підготовці спортивних резервів. Із загального обсягу фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл незначна частина коштів залишається на проведення спортивно-масових заходів та на придбання спортивного інвентарю і обладнання.


Основні напрями діяльності:

1. Продовження будівництва спортивного корпусу по вул. І.Франка в районі існуючого стадіону «Спартак», завершення будівництва майданчика з синтетичним покриттям (42х22м) в смт. Володарськ – Волинський.

2. Забезпечення утримання та ремонту спортивних споруд.

3. Підвищення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шляхом забезпечення сучасним спортивним інвентарем та обладнанням.

4. Сприяння у підготовці та участі спортсменів району у спортивно-масових заходах обласного та Всеукраїнського рівнів.
Очікувані результати:

1. Продовження будівництва спортивного комплексу по вул. І.Франка в районі існуючого стадіону «Спартак» вартістю 11,9 млн. грн., завершення будівництва майданчика з синтетичним покриттям (42х22м) в смт. Володарськ-Волинський..

2. Забезпечення функціонування діючої мережі спортивних споруд, зміцнення матеріально-спортивної бази.

3. Охоплення всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи 3,5 тисяч населення району.

4. Підготовка 5 призерів обласних та Всеукраїнських змагань.

5. Охоплення заняттями у дитячо-юнацьких спортивних школах не менше 16% загальної кількості дітей та підлітків віком 6-18 років, які проживають на території району.


Інструменти виконання:

Постанова Верховної ради України від 04.08.06 № 27809 „Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів”.

Комплексна районна програма розвитку фізичної культури, спорту та футболу, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд на період 2012-2016 років.

3.14. Політика у сфері житлово-комунального господарства<< попередня сторінка   наступна сторінка >>