Програма фахових вступних випробувань історія української літератури - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма фахових вступних випробувань історія української літератури 1 86.42kb.
Програма фахових вступних випробувань історія української літератури 1 84.85kb.
Програма фахових вступних випробувань історія Польської літератури 1 36.67kb.
Програма фахових вступних випробувань історія української літератури... 1 138.53kb.
Програма фахових вступних випробувань історія болгарської літератури 1 30.31kb.
Програма фахових вступних випробувань історія Словацької літератури 1 31.99kb.
Програма фахових вступних випробувань історія Словацької літератури 1 30.38kb.
Програма фахових вступних випробувань історія Хорватської літератури 1 19.49kb.
Програма фахових вступних випробувань історія перської літератури 1 17.42kb.
Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною... 1 141.72kb.
Програма фахових вступних випробувань історія основної слов’янської... 1 37.89kb.
Нвк «Горлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 багатопрофільний... 1 326.26kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма фахових вступних випробувань історія української літератури - сторінка №1/1

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬІсторія української літератури
Фольклор


 1. Основні поняття і категорії фольклористики як науки.

 2. Фольклор і художня література. Проблема “фольклоризації” літературних текстів.

 3. Проблема колективного та індивідуального у фольклорі. Стаття Івана Франка “Як виникають народні пісні” // Зібрання творів у 50-ти томах. – К., 1980. – Т.27. – С.57-65.

 4. Питання жанрово-тематичної співвіднесеності колядок і щедрівок.

 5. Цикл весняних обрядів та вірувань веснянок.

 6. Жанрово-тематична характеристика народних дум.

 7. Народні думи, які відображають різні аспекти стосунків українського народу з турками і татарами.

 8. Образи і поетика соціальних дум.

 9. Етапи історичного розвитку українського народу і тематична класифікація історичних пісень.

 10. Характеристика “Пісні про Байду” (“В Цариграді, на риночку”). Стаття Івана Франка “Пісня про Байду” // Зібрання творів у 50-ти томах. – К., 1980. – Т.42. – С. 161-189.

 11. Тематичне розмаїття ліричних пісень.

 12. Питання жанру балади. Специфіка літературної фольклорної балади.

 13. Основні типи баладних сюжетів.

 14. Основні жанри дитячого фольклору.

 15. Жанрове визначення казки. Казка і легенда.Історія української літератури


 1. Різновиди літописних оповідань у Повісті минулих літ.

 2. Українська житійна традиція.

 3. “Слово о законі і благодаті” митрополита Іларіона: жанрово-стильові ознаки.

 4. Києво-Печерський патерик: історія написання й функціонування тексту.

 5. Галицько-Волинський літопис: проблематика і поетика.

 6. “Слово о полку Ігоревім” (історія перекладу й дослідження).

 7. Творчість Івана Вишенського.

 8. Острозький літературний осередок кінця XVII – початку XVIII ст.

 9. Літературна спадщина Львівської братської школи кінця XVI - початку XVIII cт.

 10. Касіян Сакович. Вірші на похорон гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

 11. Образ Богдана Хмельницького в українській літературі середини ХVІІ – початку ХVІІІ ст.

 12. Література Києво-Могилянської академії: тематика, жанри, імена.

 13. Вірші Івана Величковського.

 14. "Історія Русів": специфіка жанру.

 15. Українська літописна традиція: козацькі літописи.

 16. Українське літературне бароко: хронологія, проблематика, поетика.

 17. “Сад божественних пісень” Григорія Сковороди.

 18. Жанрово-стильова характеристика поеми І.Котляревського “Енеїда”. Суперечливі оцінки ролі і місця поеми в історії української літератури.

 19. Драматичні твори І.Котляревського. Їх місце в історії українського театру.

 20. Школи українського романтизму (харківська, київська, галицька).

 21. “Руська трійця” і її роль у розвитку української літератури в Галичині на народній основі.

 22. Риси сентименталізму і реалізму в прозі Г.Квітки-Основ’яненка.

 23. Романтичні балади та історичні поеми Т.Шевченка.

 24. Поезія Т.Шевченка періоду “трьох літ” (“Кавказ”, Єретик”, “І мертвим, і живим...”).

 25. Творчість Т.Шевченка періоду каземату та заслання.

 26. Творчість Т.Шевченка останніх років.

 27. Повісті Т.Шевченка: літературна доля, проблематика, художня вартість.

 28. „Щоденник” Т.Шевченка як джерело суспільних та естетичних поглядів поета.

 29. Сучасні проблеми шевченкознавства.

 30. "Чорна рада" П.Куліша – перший соціально-історичний роман в українській літературі.

 31. Роман виховання А.Свидницького "Люборацькі".

 32. Національно-фольклорні джерела прози О.Стороженка.

 33. Соціально-психологічні основи прози Марка Вовчка.

 34. Український театр корифеїв: історія виникнення, діяльність, творчість.

 35. Історичні романи І.Нечуя-Левицького ("Князь Єремія Вишневецький", "Гетьман Іван Виговський"): тематика і проблематика.

 36. Соціально-побутові повісті І.Нечуя-Левицького: своєрідність характерів, особливості гумору, комізм ситуацій.

 37. І.Нечуй-Левицький: перші українські романи з життя інтелігенції ("Хмари", "Над Чорним морем").

 38. Проблема "пропащої сили" в прозі Панаса Мирного ("Хіба ревуть воли, як ясла повні").

 39. Соціально-психологічний роман "Повія" Панаса Мирного: історія написання і публікації, композиція, соціально-психологічна зумовленість поведінки головної героїні.

 40. Творчість Б.Грінченка.

 41. Новаторство політичної лірики І.Франка.

 42. Філософські поеми І.Франка.

 43. Лірична драма І.Франка "Зів’яле листя".

 44. Мала проза І.Франка: тематика і поетика.

 45. Велика проза І.Франка: проблема естетичного ідеалу.

 46. Соціально-психологічна та історична драма І.Франка.

 47. Перекладацька діяльність І.Франка.

 48. Іван Франко – літературний критик.

 49. "Покутська трійця": Василь Стефаник, Лесь Мартович, Марко Черемшина.

 50. Ранній український модернізм, його філософські та естетичні засади. Дискусія: М.Вороний – І.Франко.

 51. Літературні групи "Молода Муза" та "Українська хата".

 52. Українська новелістика кінця XIX – початку XX ст. Жанрові модифікації. І.Франко про психологізм малої прози.

 53. Поетика драматичної поеми Лесі Українки ("На полі крові”, "Оргія", "Бояриня").

 54. Художня трансформація фольклорно-міфологічного начала в "Лісовій пісні" Лесі Українки.

 55. В.Винниченко – новеліст ("Краса і сила").

 56. Ідея "чесності з собою" в драматургії В.Винниченка.

 57. Риси індивідуального стилю М.Коцюбинського.

 58. "Філософія життя" О.Кобилянської: "Царівна", "Земля".

 59. Літературні організації і групи 20-30-х рр. ХХ ст.

 60. Літературна дискусія 1925-1928 рр.

 61. Естетична програма поетів-неокласиків.

 62. Рання поезія П.Тичини ("Сонячні кларнети", "Замість сонетів та октав", "Плуг", "Вітер з України").

 63. Лірика В.Сосюри.

 64. Поезія М.Рильського 20-30-х років ХХ ст.

 65. Драматургія М.Куліша і театр Леся Курбаса.

 66. Жанрово-стильові особливості драматургії 20-30-х рр. ХХ ст.

 67. Проза Миколи Хвильового.

 68. Роман "Місто" В.Підмогильного.

 69. Поеми М.Бажана "Різьблена тінь", "Смерть Гамлета", "Сліпці".

 70. Новелістика Григорія Косинки.

 71. Поезія Є.Плужника, Д.Фальківського, О.Влизька.

 72. Поезія Б.-І.Антонича.

 73. "Співець Степової Еллади" (Є. Маланюк).

 74. "Празька школа "української поезії.

 75. Романи Івана Багряного "Сад Гетсиманський", "Тигролови".

 76. Улас Самчук ."Волинь", "Марія".

 77. Драматургія Івана Кочерги ("Свіччине весілля", "Алмазне жорно").

 78. Юрій Яновський. Роман "Чотири шаблі".

 79. Кіносценарії Олександра Довженка.

 80. Фольклорність поезії А.Малишка.

 81. Шістдесятництво як суспільно-політичний і літературний феномен.

 82. Перша фаза реабілітації репресованих письменників (кінець 50 – початок 60-х рр. ХХ ст.).

 83. "Третє цвітіння" української поезії (М.Рильський, П.Тичина, А.Малишко, М.Бажан, Л.Первомайський).

 84. Космічна тема в українській поезії 60-х рр. ХХ ст.

 85. Новелістика 60-х років ХХ ст., її представники.

 86. Перекладацька діяльність Миколи Лукаша і Григорія Кочура.

 87. Роман О.Гончара "Собор", його проблематика і поетика.

 88. Роман-епопея І.Вільде "Сестри Річинські": мистецтво індивідуалізації жіночих персонажів.

 89. Літературно-мистецьке об'єднання МУР. Концепції "великої літератури" (У.Самчук), "національно-органічного стилю" (Ю.Шерех) та дискусії навколо них.

 90. Історичні романи П.Загребельного, їх проблематика та особливості стилю.

 91. Збірки Д.Павличка "Сонети подільської осені" і "Таємниця твого обличчя".

 92. Драматургія 60-80-х рр. ХХ ст., основні представники.

 93. Збірки Ліни Костенко "Над берегами вічної ріки" та "Неповторність", їх проблематика та поетика.

 94. Поезія Василя Симоненка.

 95. Літературна критика 60-80-х рр. ХХ ст., основні представники.

 96. Новелістика Григора Тютюнника. Мотив скаліченого дитинства.

 97. Історичні романи Романа Іваничука та Романа Федоріва. Мотиви історичної пам’яті та яничарства.

 98. Романи Ліни Костенко "Маруся Чурай" і "Берестечко". Коло проблем.

 99. Літературне об’єднання "Слово". Його програма, основні представники.

 100. Трилогія Валерія Шевчука "Три листки за вікном", образ літописця.

 101. Дисидентська поезія 60-80-х років ХХ ст. Творчість Василя Стуса та Ігоря Калинця.

 102. „Химерна проза” 70-х рр. ХХ ст.

 103. Нью-Йоркська школа поетів. Естетичні засади й основні представники.

 104. Друга хвиля реабілітації української літератури (кінець 80 – початок 90-х рр. ХХ ст.).Теорія літератури


 1. Основні жанри драматичних творів. Драма як рід і як жанр літератури.

 2. Роль поетик у розвитку літературознавства. Українські поетики XVII – XVIII ст.

 3. Культурно-історична школа в літературознавстві, її основні положення. Представник культурно-історичної школи в українському літературознавстві.

 4. Психологічна школа у літературознавстві. Основні положення психолінгвістичної теорії О.Потебні.

 5. Теорія психоаналізу З.Фройда, її стосунок до літератури і мистецтва. Концепція колективного підсвідомого К.Г.Юнга.

 6. Стиль бароко в літературі. Риси українського бароко.

 7. Поезія, музика і малярство. Спільне і відмінне між ними за інтерпретацією І.Франка.

 8. Зміст і форма художнього твору, їх взаємозв’язок. Компоненти змісту і форми.

 9. Основні системи віршування.

 10. Сюжет у художньому творі, основні компоненти сюжету. Сюжет і фабула.

 11. Композиція літературного твору, основні елементи композиції.

 12. Художній образ і його функція в літературі.

 13. Стиль класицизму в літературі. Особливості українського класицизму.

 14. Модернізм в літературі та його течії. Філософські засади модернізму.

 15. Символізм як літературний стиль. Етапи розвитку українського символізму.

 16. Авангардизм в літературі та його течії. Риси українського авангарду.

 17. Постмодернізм як дискурс і художня практика.

 18. Історія літератури як галузь літературознавства. Історії індивідуальні і колективні. Основні історії української літератури.

 19. Категорії епічного, ліричного та драматичного як родові ознаки літератури.

 20. Літературна критика як галузь літературознавства і фактор літературного процесу.

 21. Бібліографія як наукова дисципліна, типи бібліографії.

 22. Основні жанри ліричних творів, поділ лірики за тематичним принципом.

 23. Жанри епічних творів.

 24. Жанри ліроепічних творів.

 25. Тропи у художній системі твору, їх різновиди.

 26. Роль звукопису у художньому творі, його елементи.

 27. Роль риторичних фігур у художньому творі, їх різновиди.

 28. Строфіка: прості і канонізовані строфи. Верлібр.

 29. Літературознавчі школи ХХ століття: феноменологія, герменевтика, структуралізм.

 30. Місце текстології серед літературознавчих дисциплін, основні завдання текстології.

 31. Історія тексту літературного твору.

 32. Встановлення тексту літературного твору, його причини і принципи.

 33. Цензура і самоцензура, їхній вплив на текст літературного твору.

 34. Датування і локалізація літературного твору, їх різновиди і методи.

 35. Методи атрибуції літературного твору. Атетеза.

 36. Поняття твору і тексту у сучасному літературознавстві.

 37. Проблема автора у сучасному літературознавстві.

 38. Завдання і методи генетичної критики.


Література

 1. Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. – Львів, 1992, 1994.

 2. Грушевський М. Історія української літератури: В 6 кн. 9 т. – К., 1993 – 1996.

 3. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 4. Криса Б. Пересотворення світу. Українська поезія XVII – XVIII століть. – Львів, 1997.

 5. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.

 6. Барабаш Ю. „Коли забуду тебе, Єрусалиме...”: Гоголь і Шевченко. – Харків, 2001.

 7. Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст. // Білецький О. Зібрання праць у 5-ти томах. – Київ, 1965. – т.5.

 8. Гнатюк М.П. Українська поема першої половини ХІХ століття: Проблеми розвитку жанру. - К.,1975.

 9. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.

 10. Івакін Ю. Коментар до "Кобзаря" Шевченка. – К., 1964. – Т. 1; К., 1968. – Т. 2.

 11. Івашків В. Українська романтична драма 30 – 80 – х років ХІХ ст. – К., 1990.

 12. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття). (за ред.Хропка П.П.).-К.,1992.

 13. Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. – К., 1995 – 1997. (Кн. 1, кн. 2, кн. 3

 14. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. Кн. І. – Київ, 1996.

 15. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. – К., 1990.

 16. Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму: проблема національного й інтернаціонального. – Львів, 1983.

 17. Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка: У 4 т. – Нью-Йорк, Едмонтон, Торонто, 2001.

 18. Махновець Л. Гумор і сатира предків//Давній український гумор і сатира. - К.,1959. Мейзерська Т. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Шевченка. – Одеса, 1997.

 19. Мишанич О.В. Українська література другої половини ХУІІІ ст і усна народна творчість. - К.,1980.

 20. Нахлік О.М. Письменник – Нація – Універсум. – Львів, 1999.

 21. Нудьга Г. Українська балада. – К., 1970.

 22. Нудьга Г.На шляхах до реалізму//Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ століття. - К.1959.

 23. Петраш О. "Руська трійця" та її послідовники. – К., 1986.

 24. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – поч.ХХ ст. — К.,1986.

 25. Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991.

 26. Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.

 27. Українська літературна енциклопедія.-К.,1988-1990-ті.(3 томи з 5).

 28. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ-поч.ХХ століття /укл. І.З.Бойко/- К.,1967.

 29. Українські письменники: Біо-бібліографічний словник: У 5 т. - К.,1963. - Т.2-3.

 30. Українські поети-романтики: Поетичні твори (Вступ.стаття М.Яценка)— К.,1987.

 31. Хропко П. Становлення нової української літератури.—К.,1988.

 32. Хропко П. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. – К., 1972.

 33. Хропко П.Біля джерел української реалістичної поезії (10-40-ві роки ХІХ ст.).—К.,1972.

 34. Бондар М.П. Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів. – К., 1986.

 35. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1981.

 36. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т. 2.

 37. Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. – К., 1996. – Кн. 1-3.

 38. Історія української літератури : У 2 т. / За ред. О.Гнідан. – К., 2003

 39. Калениченко Н.Л. Українська література ХІХ ст. Напрями, течії. – К., 1977.

 40. Козлов А.В. Українська дожовтнева драматургія. Еволюція жанрів. – К., 1991.

 41. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1984. – Т. 41.

 42. Ільницький М. Від "Молодої Музи" до "Празької школи". – Львів, 1995.

 43. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1989.

 44. Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Проблеми естетики і поетики. – К., 1995.

 45. Кузнецов Ю.Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського. – К., 1989.

 46. Лесин В.М. Василь Стефаник. Літературний портрет. – К., 1981.

 47. Леся Українка. Малорусские писатели на Буковине // Леся Українка. Зібрання творів: У 12 т. – К., 1977. – Т. 8.

 48. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1984. – Т. 41.

 49. Чопик Р. Переступний вік. – Івано- Франківськ, 1998.

 50. Зеров М. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т. 2.

 51. Ільницький М. Західноукраїнська і еміграційна поезія 20 – 30 – х років. – К., 1992.

 52. Ільницький М. Література українського відродження: напрями і течії в українській літературі 20-х – початку 30-х років ХХ ст. – Львів, 1994.

 53. Історія української літератури ХХ ст. – Кн. І (1910 – 1930-ті роки) / За ред. В.Г.Дончика. – К., 1993.

 54. Ковалів Ю. Літературна дискусія. 1925 - 1928 рр. – К., 1990.

 55. Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади. – Едмонтон, 1987. – Кн.1.

 56. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. – Мюнхен, 1959.

 57. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка. – К., 1994.

 58. Макаров А. П'ять етюдів. Підсвідомість і мистецтво. Нариси з психології творчості. – К., 1990.

 59. Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років: Мікропортрети в стилях і напрямах. – К., 1991.

 60. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. – К., 1980.

 61. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.

 62. Працьовитий В. Українська історична драма. – Львів, 2002.

 63. Салига Т.Ю. Високе світло. – Львів – Мюнхен, 1994.

 64. Салига Т.Ю. Продовження. – Львів, 1991.

 65. Стрілецька Голгофа: Спроба антології / Упорядник, автор вступної статті і приміток Т.Ю.Салига. – Львів, 1992.

 66. Хвильовий М. Памфлети // Хвильовий М. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т.2.

 67. Мельник В.О. Суворий аналітик доби . валер’ян Підмогильний в ідейно естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст.. – К., 1994.

 68. Безхутрий Ю.М. Хвильовий: проблеми інтерпретації. – Харків: «Фоліо», 2003.

 69. Панченко В. Володимир Винниченкр: парадокси долі і творчості. – К., 2004.

 70. Луцький Юрій. Ваплітянський збірник. – видання Канадського Інституту українських Студій: «Мозаїка», 1977.

 71. Андріанова Н.М. Іван Кочерга. – К., 1963.

 72. Голубєва З.С. Микола Бажан. – К., 1984.

 73. Дем'янівська Л.С. Андрій Малишко. – К., 1977.

 74. Історія української літератури ХХ століття. У двох книгах. – К., 1994. – Кн. 2. – Ч. 1.

 75. Історія української літератури. В двох томах. – К., 1988. – Т. 2.

 76. Моренець В. Володимир Сосюра. – К., 1990.

 77. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. – К., 1980, 1993.

 78. Нові імена в програмі з української літератури. – К., 1993.

 79. Панченко В. Юрій Яновський. – К., 1988.

 80. Погрібний А. Олесь Гончар. – К., 1987.

 81. Штонь Г. Романи Михайла Стельмаха. – К., 1985.

 82. Дончик В. Істина – особистість: Творчість Павла Загребельного. – К., 1984.

 83. Ільницький М. Безперевність руху. – К., 1983.

 84. Ільницький М. Дмитро Павличко: Нарис творчості. – К., 1985.

 85. Ільницький М. Іван Драч. – К., 1986.

 86. Ільницький М.М. Багатогранність єдності. – К., 1984.

 87. Історія української літератури ХХ століття: У 2 т. – К., 1998. (Кн. 1 – 6; кн. 2, ч. 1 – 6, ч. 2 –

 88. Мороз Л. Григір Тютюнник. – К., 1991.

 89. Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина. – К., 1993.

 90. Салига Т. Микола Вінграновський. – К., 1989.

 91. Салига Т.Ю. Продовження. – Львів, 1991.

 92. Ткаченко А. Василь Симоненко. – К., 1990.

 93. Салига Т. Вогнем пречистим. – Львів: Світ, 2004. – 184 с.

 94. Печарський А. Поетика творчости Осипа Турянського. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 202 с.

 95. Коцюбинська М. Мої обрії: У 2 т. – К.: Дух і літера, 2004.

 96. Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія. – Харків: Ранок, 2003.

 97. Празька поетична школа. Антологія. – Харків: Ранок, 2003.

 98. Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка. – Тернопіль: Джура, 1994.

 99. Шумило Н. Під знаком національної самобутності: Українська художня проза і літературна критика кінця ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Задруга, 2003.