Програма київ − 2010 оргкомітет воробйова О. П.  голова оргкомітету, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Лизанчук Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач... 3 849.02kb.
Листопада 2012 року Програма Полтава 2012 Організаційний комітет 2 431.85kb.
Організаційний комітет пілюшенко Віталій Лаврентійович – голова оргкомітету... 1 55.96kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних... 5 1456.27kb.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 15 2877.38kb.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7 1426.16kb.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 9 1795.42kb.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували 1 254.71kb.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували 3 881.04kb.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни " Ділова... 4 858.31kb.
Програма навчальної дисципліни 1 298.5kb.
Збірників наукових праць – 1 (11,9 др арк.) Статей – 51 1 143.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма київ − 2010 оргкомітет воробйова О. П.  голова оргкомітету, доктор філологічних - сторінка №1/1
Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра лексикології та стилістики англійської мови

Міжнародна наукова конференція

«Слово й текст у просторі культури», присвячена 80-річчю

з дня народження

проф. О. М. Мороховського

КНЛУ, Київ, 26-27 листопада 2010 р.
ПРОГРАМА

Київ − 2010ОРГКОМІТЕТ
Воробйова О.П.  голова оргкомітету, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

Присяжнюк Л.Ф. − заступник голови оргкомітету,

кандидат філологічних наук, доцент

Члени оргкомітету

Андрущенко І.О. − викладач

Буняк А.В. − викладач

Гулідова І.С. − кандидат філологічних наук, старший викладач

Ізотова Н.П. − кандидат філологічних наук, старший викладач

Редька І.А. − кандидат філологічних наук, старший викладач

Ситенька О.В. − викладач

Щокіна Д.В. − викладач
За особистої підтримки

ректора КНЛУ, доктора філологічних наук, професора

Романа Володимировича Васька
Розклад роботи конференції


26 листопада (п’ятниця)

27 листопада (субота)

8.30  09.45

Реєстрація учасників9.00 − 11.30

Заключне пленарне засідання
09.45  10.00

Відкриття конференції11.30 − 12.00

Перерва на каву
10.00  12.15

Пленарне засідання12.00

Закриття конференції

12.15  13.30

Обідня перерва12.45

ЕкскурсіяКиївські перехрестя Булгаківських героїв

13.30  16.00

Засідання секцій


16.00 16.30

Перерва на каву


16.30  18.00

Засідання секцій


16.30  18.00

Круглий стіл "Від слова до тексту: стріла часу (еволюція наукових поглядів проф. О.М.Мороховського)"18.15

ФуршетРЕГЛАМЕНТ:

Доповідь на пленарному засіданні  20 хвил.

Доповідь на засіданні круглого столу  15 хвил.

Виступ на засіданні секції  10 хвил.

Виступ в обговоренні  3 хвил.

26 листопада
8.30  09.45

хол конференц-залу (ІІІ корпус, І поверх)

Реєстрація учасників


09.45  10.00

конференц-зал (ІІІ корпус, І поверх)

Відкриття конференції


Вітальне слово ректора КНЛУ, д.філол. наук., проф. Васька Р.В.
Вітальне слово голови оргкомітету, д.філол. наук., проф., завкафедри лексикології та стилістики англійської мови КНЛУ Воробйової О.П.
10.00  12.15

конференц-зал (ІІІ корпус, І поверх)

Пленарне засіданняВедуть засідання:

д.ф.н., проф. Воробйова О.П.

д.ф.н., проф. Колєгаєва І.М.
Кухаренко В.А. (Одеса). Кумулятивный образ в системе художественного текста.

Кшановська-Ключевська Е. (Краків, Польща). Discourse worlds and the space of culture.

Жаботинська С.А. (Черкаси). Лексическая полисемия: лингвокогнитивный ракурс

Морозова О.І. (Харків). Лексическое значение с позиций деятельностного подхода.

Скибіна В.І. (Запоріжжя − Воен, Канада). Cultural dimensions of 'Australian bush’

Теркулов В.І. (Горлівка). Слово та номінатема: новий вимір теорії номінації

Мінкін Л.М. (Харків). Лингвистическая дихотомия язык/речь и мышление (когитативность и когнитивность).

Молчанова Г.Г. (Москва, Росія). Символ как код культуры.

Колегаєва І.М. (Одеса). Відтворений дискурс: художня vs. нехудожня комунікація.

Чекулай І.В., Прохорова О.М. (Бєлгород, Росія). До проблеми принципів стилістичних досліджень на когнітивних підставах.

Дискусія


12.15  13.30

Обідня перервауніверситетська їдальня, І корпус
13.30  16.00

Засідання секцій


Секція 1 (ауд. 309, ІІІ корпус)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА СТИЛІСТИКИ

Керівники секції:

д.ф.н., проф. Жаботинська С.А.

к.ф.н., доц. Якимчук Л.Д.
Якимчук Л.Д. (Київ). Постулати емержентної лінгвістики: діалог в маргінальних зонах.

Махачашвілі Р.К. (Запоріжжя). Параметри семіотичної динаміки англомовної інноваційної лінгвосфери буття в методологічному контексті філософської лінгвістики.

Кривенко Г.Л. (Київ − Стокгольм, Швеція). Міждоменне картування і дискурсна залежність (на матеріалі спеціалізованого корпусу української мови).

Лук’янець Т.Г., Лук’янець Г.Г. (Київ). Практичні шляхи використання методики корпусного дослідження текстів у стилістиці.

Бистров Я.В. (Івано-Франківськ). Від слова до тексту: про інтерпретацію підсвідомого у новелі Джеймса Джойса “Евеліна”.

Охріменко М.А. (Київ). Емоційний стан як лінгвістична категорія (на матеріалі фразеологічних одиниць перської і української мов).

Поздняков Д.О. (Одеса). Пространственная метафора КОНТЕЙНЕР как компонент когнитивной структуры англоязычного концепта INSANITY.

Присяжнюк Л.Ф. (Київ). Змінені стани свідомості в художній семантиці.

Тарасевич Л.О. (Мінськ, Білорусь). О некоторых методах исследования лексического значения предлогов.

Кирилова В. М. (Київ). Скалярність і контінуумність в аксіології.

Ларькова Л.Х. (Київ). Про деякі актуальні проблеми стратифікації лексичного складу німецької мови.

Бабенко О.В. (Київ). Особливості організації лекційних занять з лексикології англійської мови.

Драбовська В.А. (Вінниця). Лінгвокультурологічна концепція навчального тлумачного словника американського варіанту англійської мови.

Матузкова О.П. (Одеса). Предпереводческий анализ письменного текста в современном переводоведении.

Рак Н.В. (Луцьк). Реалії як безеквівалентна лексика та способи їх перекладу.

Снєгірьова Є.О. (Київ). Мистецтво риторики і синхронний переклад.

Ущина В.А. (Луцьк). Solution of ethnocultural differences in the translated text.
Секція 2 (ауд. 313, ІІІ корпус)

СЛОВО ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН У РАКУРСІ СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ

Керівники секції:

д.ф.н., проф. Теркулов В.І.

к. ф. н., доц Гнаповська Л.В.
Галуцьких І.А. (Запоріжжя). English historical core vocabulary in South African English: Сontact-induced change.

Гнаповська Л.В. (Суми). Текст імені у тексті культури: антропонімічний етюд.

Лєбєдєва Н.М., Бутенко О.А. (Херсон). Политический никнейм как единица лингвистического исследования.

Мінцис Ю.Б. (Івано-Франківськ). Context-based connotations оf diminutive proper names.

Дорда С.В. (Суми). NetspeakIs It the Future?

Котюжан К.С. (Одеса). “Winter” и “Summer” как сфера источника в семантично транспонированных единицах английского языка.

Мінчак Г.Б. (Київ). Соціально-ідеологічна емотивність у лексичній семантиці слів

Янова О.А. (Київ). Семантика імені комерційного аромату.

Дорофеєва А.В. (Київ). Хімічний термін і його визначення.

Танчинець М.І. (Київ). Системно-фонологічні аспекти вивчення фонетичної структури слова.

Анікєєнко І.Г. (Київ). Структурно-семантические особенности конверсионных образований от глагольных сочетаний типа V+Pp.

Данилюк Л.В. (Київ − Полтава). Культурологічні аспекти абревіатур як способу словотвору в англійській мові.

Гармаш О.Л. (Запоріжжя). Складання афіксальних елементів як спосіб творення англомовних лексем.
Секція 3 (ауд. 302, ІІІ корпус)

СТИЛІСТИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ

Керівники секції:

к. ф. н., проф. Дворжецька М.П.

к. ф. н., доц. Бабелюк О.А.
Дворжецька М.П. (Київ). Rhetorical value of intonation in English speech communication: Phonostylistic aspect.

Овсяннікова О.В. (Запоріжжя). Риторическое оформление фатической функции в англоязычном дискурсе.

Ланчуковська Н.В. (Одеса). Acoustic parameters of speech compositional forms in British detective stories.

Овсянніков В.В. (Запоріжжя). Стилистический факт в англоязычном дискурсе.

Пономарьова Л.В. (Дніпропетровськ). Дискурсивний простір як об’єкт аналізу прагмастилістики.

Бабелюк О.А. (Дрогобич). Нові тенденції у тлумаченні стилістичних засобів і прийомів: лінгвосинергетичний підхід.

Некряч Т.Є. (Київ). Мовно-стилістична оригінальність роману В.Набокова “Лоліта”.

Андрієвська В.В. (Луцьк). Стилістичні особливості франкомовного драматургічного дискурсу абсурдизму.

Бондаренко В.С. (Київ). Сучасний магрибський роман на зламі європейської та арабської традицій.

Носик С.Г. (Вінниця). Експресивні елементи у мові давньоанглійських офіційно-ділових документів.

Горчак Т.Ю. (Київ). Словесний образ-символ: семіотичний i когнітивний аспекти.

Ковальова Т.П. (Житомир). Символ як інструмент формування змістової структури художнього тексту (на матеріалі роману Тоні Моррісон “Beloved”).

Харкевич Г.І. (Луцьк). Онірична символіка у текстовому втіленні стану тривоги персонажа (на матеріалі англомовної художньої прози).

Ємець О.В. (Хмельницький). Роль і місце парадоксу в науковій парадигмі сучасної стилістики.

Дойчик О.Я. (Івано-Франківськ). Метафора в ідіостилі Джуліана Барнса.

Зозуля М.О. (Київ − Донецьк). Персоніфікація природи у творчості У.Голдінга крізь призму концептуальної метафори.

Мінцис Е.Є. (Івано-Франківськ). Personification in “Sister Carrie” by Theodor Dreiser.

Ємець Н.О. (Київ). Лінгвостилістичні особливості втілення концепту природа в ліриці Емілі Дікінсон і Роберта Фроста.

Марченко Ю.М. (Севастополь). Зооним как стилистическая единица.
Секція 4 (ауд. 201, ІІІ корпус)

ДИСКУРС КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Керівники секції:

д.ф.н., проф. Валігура О.Р.

к.ф.н., доц. Федорів Я.Р.
Приходько Г.І. (Запоріжжя). Лінгвокультурні компоненти дискурсивної діяльності.

Валігура О.Р. (Київ). Мовленнєві стереотипи в контексті міжкультурної комунікації.

Брандес А.П. (Київ). Культурный компонент лингвоэтнического барьера.

Кущ Е.О. (Запоріжжя). Національно-культурна специфіка лінгвальної реалізації етнічних упереджень у Великобританії та США.

Марціяш М.З. (Київ − Тернопіль). Особливості лінгвокультурологічної інтерференції в ситуаціях міжкультурної комунікації.

Нагорна О.О. (Хмельницький). Структура значення етнокультурно маркованих англомовних фразеологізмів.

Ільєнко О.Л. (Харків). Дискурс политического памфлета в пространстве культуры.

Петлюченко Н.В. (Одеса). Homo charismaticus у публічному дискурсі (політика, наука, мистецтво, релігія): контрастивний аспект.

Снєжик О.П. (Київ). Особливості національного стилю комунікації (на матеріалі сучасного французького президентського дискурсу).

Федорів Я.Р. (Київ). Лінгвокультурні особливості публічного звернення: проблеми породження та сприйняття.

Андрущенко І.О. (Київ). Тривалість політичної промови у реалізаціях різних типів акцентуйованих особистостей.

Артюхова А.О. (Одеса − Білефільд, Німеччина). Риторическая специфика митингового дискурса (на материале немецких политических митингов).

Федорів М.Л. (Київ). Мовний простір у контексті тоталітаризму.

Секція 5 (ауд. 205, ІІІ корпус)

ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ

Керівники секції:

д.ф.н., проф. Бєлєхова Л.І.

к.ф.н., доц. Тихомирова О.В.
Чугу С.Д. (Вінниця). Соціокультурний вимір художнього тексту (на матеріалі роману Д.Лоджа “Терапія”).

Третьякова Г.М. (Мінськ, Білорусь). Топологический подход к исследованию эстетического потенциала художественного дискурса.

Беляков О.О. (Луцьк). Метанаративний дискурс: статус і функції.

Тихомирова О.В. (Київ). Metafictional narratіves in the text and on the screen: А study of Ian McEwan's “Atonement” and its 2007 adaptation.

Ямчинська Т.І. (Вінниця). Вторинні тексти в сучасній літературній традиції.

Короткова Л.В. (Херсон). Игровое пространство постмодернистского текста.

Румбешт Г.Ю. (Київ). Вербалізація концепту усамітнення у постмодерній англомовній прозі.

Ситенька О.В. (Київ). Міф і сучасність в англомовній постмодерністській прозі: лінгвокультурологічний аспект.

Гулідова І.С. (Київ). Концептуальне мапування як механізм формування паремій в американських поетичних текстах ХХ століття.

Веприняк І.Д. (Івано-Франківськ). Рольова структура фрейму-сценарію VIOLENCE (за романом Ентоні Берджеса “Механічний апельсин”).

Редька І.А. (Київ). Магія поетичного слова, або синестезійність метамовлення.
16.00 16.30

ауд. 304, ІІІ корпус

Перерва на каву


16.30  18.00

Засідання секцій


Секція 2 (ауд. 313, ІІІ корпус)

СЛОВО ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН У РАКУРСІ СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ

Керівники секції:

д.ф.н., проф. Теркулов В.І.

к. ф. н., доц. Гнаповська Л.В.
Єнікєєва С.М. (Запоріжжя). Самоорганізація мікросистем словотвору (на матеріалі англійської мови).

Грачова І.Є. (Вінниця). Формування категорії кількості (діахронічний аспект).

Квіренко Л.О. (Київ). Особливості утворення множини у берлінському міському діалекті.

Кірковська І.С. (Дніпропетровськ). Мононегативность и полинегативность категорий отрицания в современном французском языке.

Козлова Т.О. (Запоріжжя). Modelling and generative capacity of iconicity in Proto-Indo-European roots.

Просалова Я.В. (Донецьк). Еволюція французького іменника “maison”.

Філіппова Н.М. (Миколаїв). RETRO как культурно-семантическая история.

Суржикова К.П. (Чернівці). Архаїчна й історична лексика як зразок динаміки мовних процесів та культурних перетворень.

Цобенко О.В. (Одеса). Походження номінацій ювелірних прикрас в англійській мові.

Гавриленко В.І. (Київ). Соціолекти як лексика обмеженого вживання у сучасній німецькій мові.

Клименко О.Л. (Запоріжжя). Слова-символи афро-американської культури.

Сидельникова Л. В. (Київ). Символізм графіки французької мови.

Кузнєцова Д. Ю. (Київ). Феномен обличчя у лінгвокультурологічному висвітленні.

Герасимчук Ю.О. Лінгвокультурне осмислення концепту самотність.

Герман Л.В., Турченко В.О. (Харків). Концепт скромность в американской лингвокультуре.

Поліна Г.В. (Київ). Метафорична номінація концепту ЛЮБОВ в англійській релігійній картині світу.

Загребельна Н.В. (Одеса). Образ “корабля” в английском языке и культуре.

Кобилянська Г.Д. (Одеса). Лексикализация концепта SEA/OCEAN в современном английском языке.

Корольова Н.Л. (Одеса). Концепт bикторианская мораль: специфика вербализации.

Сніжко А.М. (Київ). Концепт УСПІШНА ЛЮДИНА в українській і англійських мовах.

Литвиненко Ю.М. (Київ − Чернігів). Геральдична символіка лексико-тематичної групи рослинного світу.
Секція 4 (ауд. 201, ІІІ корпус)

ДИСКУРС КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Керівники секції:

д.ф.н., проф. Валігура О.Р.

к.ф.н., доц. Федорів Я.Р.
Ведута В.В. (Київ). Модель розвитку ситуації “Порушення норм етики” в сучасному англомовному дискурсі.

Гуз О.П. (Луцьк). Мовленнєва агресія як засіб вирішення конфлікту.

Лисичкіна І.О. (Харків). Іміджеформувальні чинники військового дискурсу.

Лисичкіна О.О. (Харків). Дискурс ділових переговорів у культурологічному аспекті.

Шкворченко Н.М. (Одеса). Связующие элементы в деловом дискурсе.

Данилюк С.С. (Черкаси). Композиційно-тематичні елементи веб-сайту в аспекті комунікативної спрямованості.

Буняк А.В. (Київ). Прагматика текстів-анотацій англомовних наукових публікацій.

Ніколенко А.П. (Київ). Особливості структурної організації англомовного газетного дискурсу як вияв авторського начала (на матеріалі публікацій Ричарда Рея).

Кривенок Ю.С. (Івано-Франківськ). Authorial preface: Communicative and pragmatic parameters and potential.

Козуб Л.С. (Київ). Національно-культурні особливості спортивних повідомлень у друкованих засобах масової інформації.

Палійчук Е.О. (Київ). Ситуація “Торгівля людьми”: метафоричні проекції в сучасному англомовному медійному дискурсі.

Шальов А.С. (Одеса). Просодична організація британських телебесід.

Шнуровська Л.В. (Київ). Соціокультурні передумови вияву просодичної інтерференції в усному іншомовному дискурсі.

Секція 5 (ауд. 205, ІІІ корпус)

ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ

Керівники секції:

д.ф.н., проф. Бєлєхова Л.І.

к.ф.н., доц. Тихомирова О.В.
Колбіна Н.В. (Київ − Полтава). Семантика образу дверей у романі Н. Геймана “Задвір’я” (“Neverwhere”).

Щокіна Д.В. (Київ). Образ дзеркала та дзеркального відбиття як інструмент злиття й накладання текстових світів в англомовній художній прозі.

Буць Ж.В. (Київ). Метафоричне відображення текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у французьких соціально-побутових романах ХІХ – ХХ століть (на матеріалі романів Ф.Стендаля “Le Rouge et le Noir” та Ф.Моріака “Thérèse Desqueyroux”).

Мікава Н.М. (Одеса). Мужской vs. женский гендер в художественной прозе: компаративный анализ лексических маркеров (на материале американских рассказов).

Молокова О.Ф. (Київ). Номінативне поле текстового концепту пам’ять (на матеріалі художньої прози П. Модіано).

Ізотова Н.П. (Київ). Наративна поліфонія англомовних біографічних романів ХХ століття: лінгвосеміотичний аспект.

Савчук Р.І. (Київ). Наративні стратегії інтерпретації художнього тексту (на матеріалі сучасної французької прози).

Чхетіані Т.Д. (Київ). Жанр vs. мовленнєва подія в лінгвістиці.

Блажко Л.В. (Вінниця). Monologic and dialogic discourses in the genre of drama.

Країло О.В. (Івано-Франківськ). Непрямі мовленнєві акти у творах Ісаї Ямамото (“Seventeen Syllables”) та Кері Хальме (“One Whale, Singing”).

Сорокіна Л.Є. (Київ). Структурні характеристики маніпулятивної ситуації у діалогічному дискурсі.
16.30  18.00

ауд. 309, ІІІ корпус

Круглий стіл "Від слова до тексту: стріла часу (еволюція наукових поглядів проф. О.М.Мороховського)"


18.15 − 19.30

Фуршет


університетська їдальня, І корпус

27 листопада
9.00 − 11.30

конференц-зал, ІІІ корпус

Заключне пленарне засіданняВедуть засідання:

д.ф.н., проф. Левицький А.Е.

д.ф.н., проф. Жаботинська С.А.
Буніятова І.Р. (Київ). Зміни у ранньоновоанглійській граматиці у світлі теорії катастроф.

Левицький А.Е. (Київ). Процеси словотворення в епоху глобалізації.

Шевченко І.С. (Харків). Что в имени тебе моем: прецедентные имена в когнитивной лингвистике, истории и социологии.

Потапенко С.І. (Ніжин). Смиренность по-американски и по-украински: когнитивно-риторический анализ инаугурационных обращений Барака Обамы и Виктора Януковича.Кагановська О.М. (Київ). Категорія ретроспекції у розгортанні текстових концептів художнього твору.

Бєлєхова Л.І. (Херсон). Словесний поетичний образ у когнітивному висвітленні (на матеріалі американської поезії).

Воробйова О.П. (Київ). Пейзажний дискурс у культурному просторі модернізму: оптика і геометрія.

Дискусія
11.30-12.00

Перерва на каву


12.00

Закриття конференції12.45 − 15.45

Екскурсія

Київські перехрестя Булгаківських героїв

(початок екскурсії від пам'ятника М.Грушевському,перехрестя бул. Шевченка та вул. Володимирської)