Програма львів 2013 Організаційний комітет Ярослав Гарасим декан філологічного факультету - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет 1 128.01kb.
Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет 1 216.97kb.
Програма 12 травня 2011р. Організаційний комітет 1 212.33kb.
Організаційний комітет: Співголови конференції: Ігор Тревого – Президент... 1 59.06kb.
Тамара мельник, канд пед наук, декан філологічного факультету Севастопольського... 1 130.55kb.
Програма Міжнародної науково-практичної конференції Львів 2010 Організаційний... 1 110.8kb.
Тамара мельник, канд пед наук, декан філологічного факультету Севастопольського... 1 111.75kb.
Розпорядження від 07 травня 2013 року м. Тернопіль №191-од/61 Про... 1 59.15kb.
"затверджую" декан медичного факультету іфнму 1 61.37kb.
"Затверджую" Декан стоматологічного факультету доц. Максютенко С. 1 42.33kb.
«затверджую» Декан факультету психології Мусіяка В. Г. (підпис) 1 167.22kb.
Програма всеукраїнської наукової конференції волинь повстанська до... 1 71.86kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма львів 2013 Організаційний комітет Ярослав Гарасим декан філологічного факультету - сторінка №1/1


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філологічний факультет

Кафедра загального мовознавстваІІ тур Всеукраїнського конкурсу

студентських досліджень із соціолінгвістики

Львів, 45 квітня 2013 р.


ПРОГРАМА

Львів 2013

Організаційний комітетЯрослав Гарасим

декан філологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

Галина Мацюк

професор кафедри загального мовознавства

Львівського національного університету імені Івана Франка

Оксана Трумко

аспірантка кафедри загального мовознавства

Львівського національного університету імені Івана Франка

Адріана Чучвара

аспірантка кафедри загального мовознавства

Львівського національного університету імені Івана Франка

Оксана Васильців

магістрант філологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка
КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНКУРСУ
Головний корпус

Львівського національного університету імені Івана Франка

вул. Університетська, 1
Четвер, 4 квітня

8.00 – 9.00 Реєстрація учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики (ауд. 343)

9.00 – 9.30 Відкриття конкурсу: вітальне слово проректора Львівського національного університету імені Івана Франка професора Богдана Котура, декана філологічного факультету доктора філологічних наук Ярослава Гарасима та професора кафедри загального мовознавства Галини Мацюк (ауд. 312)

9.30 – 12.00 Доповіді учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики (ауд. 312)

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 17.00 Продовження роботи конференції

17.00 – 18.30 Екскурсія вечірнім Львовом
Презентація результатів наукового дослідження – 10 хв.
П’ятниця, 5 квітня

10.00 – 12.30 Участь студентів у відкритті та пленарному засіданні X Всеукраїнського соціолінгвістичного семінару (Дзеркальна зала)

12.20 – 12.35 Нагородження переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 17.00 Продовження роботи конференції

17.00 Від’їзд


Четвер, 4 квітня
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ УЧАСНИКІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Цар Іванна. Мовне право особи як проблема прикладної соціолінгвістики.

Салецька Мар’яна. Розвиток категорійної бази сучасної соціолінгвістики: поняття «дискримінація за мовною ознакою» (на матеріалі нормативно-правових актів, соціологічних моніторингів, публікацій ЗМІ).

Куртяк Наталія. Проблема «мова села» в соціолінгвістиці: аспекти дослідження крізь призму теорії мовної особистості.

Залізницька Юлія. Особливості афроамериканського діалекту на сучасному етапі.
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Нестеренко Людмила. Київський білінгвізм як історико-культурний феномен.

Криницька Наталія. Проблема диглосії в учнів молодших класів на території Півдня України.

Ніколайцева Марія. Вплив стереотипу рідної мови на комунікативну поведінку студентів в умовах білінгвізму.
ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ В СУСПІЛЬСТВІ
Новоселецька Світлана. Соціолінгвістичні особливості канадської англійської мови як самостійної мовної системи.

Токар Ольга. Особливості вербальної самопрезентації користувачів у соціальній мережі «Вконтакті»: мовний і соціолінгвістичний аспекти.

Ломакіна Ольга. Віртуальна лексикографія у гендерному вимірі.
МОВА І МІСТО
Макарова Анна. Структурно-семантична характеристика урбонімів м. Херсона.

Литвиненко Олександр. Без назви, є тільки шифр «контакти» (Ергоніми м. Сум: структурний, типологічний та прагматичний аспекти).
МОВА І СОЦІОГРУПА
Савонік Євгенія. Джерела поповнення українського молодіжного сленгу.

Борис Богдана. Сленгова лексика американських підлітків у романі Сесилі фон Зігесар «Gossip Girl. You know you love me. All I want is everything» (стилістичний аналіз).

Коломієць Ніна. Соціолінгвістичні особливості функціонування сучасного соціолекту в комунікативному середовищі рукодільниць.

Кравченко Катерина. Особливості використання сленгізмів у мовленні студентів та учнів старших класів.

Суліменко Катерина. Компаративний аналіз сленгової та жаргонної лексики сучасної молоді.

Єпіфанова Тетяна. Роль жаргонних засобів у сучасному спілкуванні молоді (соціолінгвістичне опитування школярів СШ № 52 м. Луганська).
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ І КОМУНІКАЦІЇ
Горбишена Ірина. Комунікативні невдачі та шляхи їх подолання (на прикладі сучасних англомовних фільмів).

Мирончук Наталія. Відображення домінантних рис культури в англомовній комунікації на прикладі аналізу англомовних загадок, прислів’їв та приказок.

Морикіт Вікторія. Соціолінгвістичні особливості самопрезентації у політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих президентських дебатів 2012 року).

Бобильова Тамара. Телеведучі-провокатори сучасних українських діалогових програм: комунікативні тактики і типи амплуа.

Костюк Ірина. Новітні перифрази політичного дискурсу в українських ЗМІ як засіб впливу на реципієнта.

Зеленська Юлія. Екстремальні види спорту: лексикографічний та дискурсивний підхід.

Колесник Катерина. Дискурс глюттонічної комунікації.

Кравченко Світлана. Оказіоналізми як лексичний компонент у системі створювання експресії в публіцистичних текстах.

Мерзлюк Юлія. Соціолінгвістичний аспект трансформації сталих висловів у загаловках українських друкованих ЗМІ.

Савченко Ірина. Соціолінгвістичні особливості креолізованого тексту новорічної листівки.

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ
1. Бобильова Тамара – студентка 4 курсу філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Тема доповіді: Телеведучі-провокатори сучасних українських діалогових програм: комунікативні тактики і типи амплуа.

У центрі уваги – схематизація теледіалогу. Тому авторка класифікує комунікативні тактики телеведучих. Робота має дисциплінарний характер: ключові поняття осмислюються не лише з позиції соціокомунікативістики, а з погляду культурології, психології, лінгвістики та політології. Авторка розкриває підходи до поняття «метод провокації». Обсяг роботи 30 с. У списку літератури 55 праць. Є додатки (с. 31–34), які містять систематизовані провокаційні прийоми телеведучих: брехня, висловлення недовіри, глузування, демонстрація обізнаності. Апеляція до чужих суджень, комплімент, некоректні запитання і под. Для збору ілюстративного матеріалу авторка використала анкетування (опитано 38 респондентів), метод прихованого і неприхованого спостереження, інтерв’ю.Ключові слова: амплуа, телеведучий, провокація, теледіалог, імідж, образ, телевізійна комунікація.
2. Борис Богдана – студентка 4 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Тема доповіді: Сленгова лексика американських підлітків у романі Сесилі фон Зігесар «Gossip Girl. You know you love me. All I want is everything» (стилістичний аналіз).

Наукову роботу присвячено дослідженню сленгу в мові підлітків та особливостям його функціонування в художньому тексті. Матеріалом послужили 200 сленгових одиниць, які проаналізовані з урахуванням особливостей на граматичному, синтаксичному та лексичному рівнях і крізь призму лексико-стилістичних прийомів. Автор визначає стильові ознаки мови підлітків. Категорійна база аналізу включає поняття «мікрополе» («Людина», «Продукти матеріальної діяльності», «Абстрактні поняття»), яке диференціюється на підпорядковані підгрупи, об’єднані певним значенням (характеризують особу за інтелектуальними здібностями, емоційним, психічним та фізіологічним станом). Обсяг роботи – 20 с., у списку літератури – 27 праць.Ключові слова відсутні.
3. Горбишена Ірина – студентка 6 курсу факультету іноземної філології Житомирського державного університету імені І. Франка.

Тема доповіді: Комунікативні невдачі та шляхи їх подолання (на прикладі сучасних англомовних фільмів).

Автор розглядає один із аспектів вивчення міжособистісної комунікації. Мета дослідження: розробити рекомендації для забезпечення успішної комунікації. Структура роботи: вступ, два розділи, загальні висновки, список літератури та додатки. Категорії для аналізу: комунікація, спілкування, адресат, адресант, конфлікт, комунікативна невдача. Автор вважає, що серед умов комунікації «для комунікативної лінгвістики найважливіші є ті, що пов’язані із комунікативною та мовною компетенціями учасників комунікації» (с. 11). На основі отриманих результатів розроблено основні методи забезпечення успішності комунікації. Обсяг дослідження 29 с., у списку літератури 21 праця. Додаток містить постери до обраних фільмів.Ключові слова: комунікація, монолог, діалог, успішна комунікація, конфлікт, комунікативна невдача.
4. Єпіфанова Тетяна – студентка 5 курсу факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Т. Шевченка.

Тема доповіді: Роль жаргонних засобів у сучасному спілкуванні молоді (соціолінгвістичне опитування школярів СШ № 52 м. Луганська).

Авторка вивчила наукову літературу із жаргонології (вступ, перший розділ). Для виконання сформульованих завдань ілюстративний матеріал зібрала за допомогою анкетування (опитано 96 респондентів). Висновки містять міркування автора про структуру, роль і функції молодіжного жаргону, основне призначення якого вербалізація та оцінка мовного факту (с. 28). Робота складається зі вступу, двох розділів та висновків. Обсяг роботи 32 с., у списку літератури 35 праць.Ключові слова: жаргон, жаргонізація мовлення, сленг, просторіччя, соціолінгвістична анкета, літературна мова, національна мова.
5. Залізницька Юлія – студентка 6 курсу факультету іноземної філології Житомирського державного університету імені І. Франка.

Тема доповіді: Особливості афроамериканського діалекту на сучасному етапі.

Автор аргументував потребу вивчення соціальної та територіальної варіативності афроамериканського діалекту в соцілінгвістичному, прагмакогнітивному і лінгвокультурологічному аспектах. Тому мета дослідження: в контексті взаємовпливу культур дослідити процес адаптації афроамериканського діалекту до сучасної стандартної американської англійської мови. Один із методів дослідження – збір матеріалу у формі інтерв’ю з носіями мови – студентами Лютер Коледжу у м. Декора, Айова, США. Обсяг роботи – 26 с., у списку літератури 31 праця, є додаток, який містить 1 таблицю афроамериканських діалектизмів.Ключові слова: афроамериканський діалект, вокалізація приголосних, елізія, редукція, монофтонг, дифтонг, омонімія, подвійне заперечення.
6. Зеленська Юлія – студентка 3 курсу факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Т. Шевченка.

Тема доповіді: Екстремальні види спорту: лексикографічний та дискурсивний підхід.

Авторка зібрала та проаналізувала неологізми спортивної терміносистеми. Вона наповнює ознаками зміст поняття «спортивний дискурс», вважаючи, що в номінаціях екстремальних видів спорту виявляються універсальні та національно-специфічні уявлення. У другому розділі автор здійснила лексикографічне портретування видів спорту. Висновки розкривають адаптацію іншомовних номінацій з урахуванням різних вікових та соціальних груп мовців, а також засвідчують про закріплення у вжитку мови (в індивідуальному та груповому лексиконі) запозичених назв. Обсяг роботи – 34 с. У списку літератури 41 покликання. Словник термінів (додаток) містить 51 термін на позначення екстремальних видів спорту.Ключові слова: запозичення, лексикографія, дискурс, дискурс-аналіз, спортивний дискурс.
7. Колесник Катерина – студентка 5 курсу факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Т. Шевченка.

Тема доповіді: Дискурс глюттонічної комунікації.

Завдання доповіді – розглянути глюттонію як вид дискурсу (глюттонічний, або гастрономічний, дискурс постає як культурний та соціально значимий об’єкт). Зміст викладено у двох розділах, висновки підсумовують міркування автора про обессію, синестезію та ін. Автор вважає, що «розгляд глюттонічного дискурсу в лінгвокультурологічному аспекті ілюструє його можливість нести інформацію про культуру...» (с. 29). Окремий розділ присвячено гастрономічному неймінгу (на матеріалі меню кафе м. Луганська). Обсяг роботи – 33 с., у списку літератури 31 праця. Є додатки (с. 34–38).Ключові слова: дискурс, глюттонологія, гедонізм, синестезія, гастрономічний неймінг, гастрономічні комунікації.
8. Коломієць Ніна – студентка 4 курсу факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету.

Тема доповіді: Соціолінгвістичні особливості функціонування сучасного соціолекту в комунікативному середовищі рукодільниць.

У роботі за об’єкт аналізу обрано соціолект рукодільниць. За допомогою анкетування опитано 50 осіб. Методику аналізу розкрито на с. 13–14. Авторка вважає, що жаргон рукодільниць належить до професійного соціолекту. Два розділи показують пошук відповідей на завдання. Висновки самостійні. Автор стверджує, що запозиченими є 89% лексем для позначення ознак вишивання та 50% одиниць – для бісероплетіння. Обсяг роботи 30 с. У списку літератури 29 праць. Є додатки (с. 31–35).Ключові слова: комунікативна поведінка, соціолект, професійний жаргон, способи номінації, експресивні засоби.
9. Костюк Ірина – студентка 3 курсу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Тема доповіді: Новітні перифрази політичного дискурсу в українських ЗМІ як засіб впливу на реципієнта.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, які розкривають різні аспекти характеристики ілюстративного матеріалу. В одному із них перифраз постає як стилістична одиниця і предмет соціолінгвістичного аналізу. Автор враховує різні підходи до дослідження та вивчення перифраза і подає основні ознаки цих одиниць – описовість, співвіднесеність, наявність вказівки на характерну рису названого об’єкта тощо. Водночас в роботі виявлено багатогранність перифраза і його поліфункціональність (с. 10). Широкий підхід дозволив розкрити новітні перифрази політичного дискурсу та визначити функції перифразів цього типу, зокрема евфемістичну, емоційно-експресивну, номінативну, патетичного засобу, шаблонізації. Автор вважає, що перифраз політичного дискурсу впливає на свідомість реципієнта більше, ніж будь-який інший. Обсяг роботи – 23 с., список літератури – 5 праць.Ключові слова: перифраз, дискурс, політичний дискурс, медійний дискурс, ЗМІ, соціолінгвістика.
10. Кравченко Катерина – студентка 3 курс факультету філології та журналістики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Тема доповіді: Особливості використання сленгізмів у мовленні студентів та учнів старших класів.

Авторка дослідила мовлення школярів та студентів і на основі аналізу лексико-семантичних значень сленгових одиниць стверджує, що шкільний і студентський сленг можна згрупувати у молодіжний (с. 24). Зміст роботи викладено у двох розділах, є самостійні висновки. Опрацьовано 36 праць (с. 2–28). Додатки містять приклади заповнених анкет респондентів (35 анкет). Анкети заповнювали учні Скадовської гімназії та ЗОШ м. Миколаєва № 34, № 50 та студенти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.Ключові слова: українська літературна мова, загальнонародна мова, діалект, соціолект, арго, жаргон, сленг, молодіжний сленг.
11. Кравченко Світлана – студентка 3 курсу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Тема доповіді: Оказіоналізми як лексичний компонент у системі створювання експресії в публіцистичних текстах.

Об’єктом дослідження є оказіоналізми, виявлені на сторінках української преси. Авторка аналізує матеріал у двох розділах: «Оказіоналізм як мовленнєва одиниця експресії в ЗМІ», «Оказіоналізм як один із предметів вивчення соціолінгвістики». Предмет аналізу – структурно-семантичні та функціонально-стилістичні особливості цих одиниць з урахуванням екстралінгвальної характеристики. Авторка вивчила різні види оказіоналізмів (які мають виразно позитивний характер, з негативно маркованим змістом, з високим рівнем експресивності тощо). У роботі засвідчено кількісну характеристику одиниць, зокрема авторка вважає, що оказіональні лексеми на означення назв людей, назви абстрактних процесів, номінації певних епох є найчисельнішими. Обсяг роботи 21 с. Список літератури – 5 праць.Ключові слова: неологізм, оказіоналізм, експресія, соціолінгвістика, ЗМІ.
12. Криницька Наталія – студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Тема доповіді: Проблема диглосії в учнів молодших класів на території Півдня України.

Об’єкт аналізу в дослідженні – письмове мовлення учнів 1–4 класів Миколаївської загальноосвітньої школи № 33 як ілюстрація явищ білінгвізму та диглосії. Авторка розглядає диглосію як результат білінгвізму жителів Півдня України і вважає, що до виховання двомовного учня повинні долучатися не тільки вчителі, але і батьки. Зміст викладено у двох розділах. Висновки самостійні (с. 3–33). Авторка запропонувала три принципи ефективного розв’язання проблеми ранньої інтерференції та диглосії і визначення механізмів виховання білінгва. Список використаної літератури – 60 праць. У додатках – копії письмових робіт учнів (140 прикладів), які служили ілюстративним матеріалом для аналізу.Ключові слова: білінгвізм, диглосія, мовна стійкість, інтерференція, мовний код.
13. Куртяк Наталія – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Тема доповіді: Проблема «мова села» в соціолінгвістиці: аспекти дослідження крізь призму теорії мовної особистості.

У роботі проаналізовано вербально-семантичний рівень мовної особистості сільського жителя (респонденти з с. Банюнин і с. Дідилів Кам’янка-Бузького району Львівської обл.) та окреслено перспективи аналізу інших рівнів. За ілюстративний матеріал служать іменники́ учнів та батьків школи, іменни́к дитячого садка та неофіційний іменни́к сільського школяра (всього 673 одиниці). Теоретичну базу становлять праці із соціолінгвістики, ономастики та теорії мовної особистості. Зміст викладено у двох розділах. Висновки розкривають перспективи аналізу нової проблеми і висвітлюють ознаки вербально-семантичного рівня мовної особистості сільського жителя. У списку літератури 39 праць, є додатки з іменника́ми різних вікових груп (с. 32–56).Ключові слова: соціолінгвістика, мова населеного пункту, мовна особистість сільського жителя, офіційний іменни́к, неофіційний іменни́к.
14. Литвиненко Олександр – студент 5 курсу факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету.

Без назви, є тільки шифр «контакти» (Ергоніми м. Сум: структурний, типологічний та прагматичний аспекти).

Автор обґрунтовує об’єм поняття «місцеві титульні номени» в сумських реаліях (с. 4), у роботі проаналізовано 500 ергонімів у структурному, типологічному та прагматичному аспектах. Автор вивчив питання (у списку літератури покликання на 32 праці) і дослідив ілюстративний матеріал у двох розділах. Висновки самостійні (с. 31–32), відповідають завданням. Один із пунктів висновків – запропонована типологія місцевих номенів, яка охоплює 6 груп титульних назв.Ключові слова відсутні.
15. Ломакіна Ольга – студентка 5 курсу факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Т. Шевченка.

Тема доповіді: Віртуальна лексикографія у гендерному вимірі.

Авторка аналізує зміст словникових статей електронного видання: «Жіночий фразеологічний словник. Довідник для чоловіків» (російською мовою). Словник має особливості: містить інформацію, яку творять жінки, однак інтерпретують особи чоловічої статі. Матеріал засвідчує про існування двох картин світу – жіночої та чоловічої. Зміст роботи викладено в двох розділах, висновки підсумовують міркування авторки про електронний словник як цілісний гендерний дискурс, ознака якого – високий ступінь щирості у подачі інформації, відмінні уявлення жінок та чоловіків про комунікативну достатність інформації, різне ставлення до дійсності і под. Обсяг роботи – 30 с., використано 26 праць.Ключові слова: гендерна лінгвістика, гендерні стереотипи, дискурс, інтенція, евфемізми, дисфенізми, іронія, симулякри, концепт.
16. Макарова Анна – студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету.

Тема доповіді: Структурно-семантична характеристика урбонімів м. Херсона.

Об’єктом дослідження є урбонімія м. Херсона як шар лексики сучасного міста. Серед завдань: окреслення змісту понять «топонімія», «урбонімія», вивчення природи назв внутрішньоміських об’єктів, класифікація урбонімів. Висновки містять визначення урбоніма, характеристику твірних основ, класифікацію авторки. Зміст роботи розкрито в двох розділах. У списку джерел – 25 праць. Авторка уклала словник назв внутрішньоміських об’єктів м. Херсона (додатки, с. 30–37).Ключові слова: урбонімія, локальні урбоніми, годонім, агоронім, ергонім, Херсон.
17. Мирончук Наталія – студентка 5 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Тема доповіді: Відображення домінантних рис культури в англомовній комунікації на прикладі аналізу англомовних загадок , прислів’їв та приказок.

Наукову роботу присвячено виокремленню домінантних рис культури в англомовній комунікації за допомогою лінгвокультурологічного та лексико-семантичного аналізу. Авторка стверджує, що найбільший відсоток становлять прислів’я та приказки, які увійшли до груп «Видимість та суть», «Вчинки», «Дружба», «Обережність», «Вміння». Менші показники мають групи: «Працелюбність», «Життєві труднощі», «Соціальний статус». Подібний аналіз зроблено і на матеріалі загадок, авторка дала їм частотну характеристику. Обсяг роботи 28 с., які включають виклад проблеми, список використаної літератури (8 праць), додатки.Ключові слова відсутні.
18. Мерзлюк Юлія – студентка 3 курсу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Тема доповіді: Соціолінгвістичний аспект трансформації сталих висловів у загаловках українських друкованих ЗМІ.

Мета праці – дослідити основні засоби інтенсифікації виразності загаловка у текстах сучасних ЗМІ. Автор бере до уваги експресивність трансформації сталих синтаксичних сполук, синтаксичну роль таких висловів у ЗМІ, рівень впливу на аудиторію. Ілюстративний матеріал, заголовки сучасних друкованих видань (за 2000–2012 рр.). У роботі застосовано семантичну та структурно-семантичну класифікації. Окрема увага – до трансформованих сталих висловів біблійного та грецького походження, які вживаються у заголовках. Обсяг дослідження – 25 с. У списку використаної літератури – 17 праць.Ключові слова: трансформація, сталі вислови, соціолінгвістика, ЗМІ, заголовок, фразеологія.
19. Морикіт Вікторія – студентка 5 курсу факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Тема доповіді: Соціолінгвістичні особливості самопрезентації у політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих президентських дебатів 2012 року).

Автор розв’язує такі завдання: з’ясовує роль ідентичностей та контексту у процесі самопредставлення у політичному дискурсі, виявляє основні фрейми самопредставлення Барака Обами у президентських виборчих дебатах 2012 р., визначає мовні засоби, які активують фрейм самовизначення. У першому розділі розкрито ознаки сучасного політичного дискурсу, запропоновано соціолінгвістичні аспекти його вивчення. У другому розділі самопрезентація постає через конкретні фрейми (всього чотири). У висновках автор стверджує, що «вибір ідентичності самопредставлення передбачає конкретну імплікатуру, в основі якої лежать соціокультурні знання» (с. 27). Обсяг роботи 30 с. У списку літератури – 24 праці.Ключові слова: політичний дискурс, фрейм, самопрезентація, ідентичність, контекст.
20. Нестеренко Людмила – студентка 3 курсу Гуманітарного інституту Київського національного університету імені Бориса Грінченка.

Тема доповіді: Київський білінгвізм як історико-культурний феномен.

Автор проаналізувала такі аспекти мовної ситуації в Києві: причини внутрішніх деформацій, форми мішаного українсько-російського мовлення, специфіку використання мов у вищих навчальних закладах столиці на прикладі Київського національного університету імені Бориса Грінченка. Три розділи розкривають ці аспекти. Автор розробила анкету для збору матеріалу й опитала студентів віком 17–20 рр. Висновки підсумовують отримані результати, які розглянуті в широкому контекті соціокультурних процесів формування соціально-диференційованої культури на базі української мови. Автор розкриває перспективи розвитку мовної ситуації Києва з урахуванням підходів студентів та викладачів. Обсяг роботи – 29 с. У списку літератури є 21 праця.Ключові слова: мовна ситуація, мовна політика, білінгвізм, суржик, диглосія.
21. Ніколайцева Марія – студентка 4 курсу інженерно-економічного факультету ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Тема доповіді: Вплив стереотипу рідної мови на комунікативну поведінку студентів в умовах білінгвізму.

Щоб розкрити питання, автор вивчила теорію та провела опитування у фокус-групах респондентів. Висвітлено вплив стереотипу, проаналізовано комунікативну поведінку на основі ілюстративного матеріалу, зібраного за допомогою опитування. Авторка послуговується такими категоріями, як стереотип, етнічний стереотип, мовна поведінка, білінгвальна ситуація, білінгви, мультилінгви, статус мови, ставлення до мови, міжгрупові та міжетнічні відносини тощо. Робочу гіпотезу перевірено в ході опитування у фокус-групі. Відповіді 27 респондентів (студенти інженерно-економічного факультету) проаналізовано у другому розділі. Обсяг роботи – 28 с. Список літератури містить 14 праць.Ключові слова: білінгвізм, стереотип, перемикання кодів, рідна мова, комунікативна поведінка, суржик.
22. Новоселецька Світлана – студентка 5 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Тема доповіді: Соціолінгвістичні особливості канадської англійської мови як самостійної мовної системи.

У широкому контексті варіантології, знаючи особливості американського, британського та австралійського варіантів англійської мови, авторка проаналізувала варіант англійської мови, який функціонує в Канаді. Об’єкт аналізу – мовна система англійської мови. Окремий розділ присвячено ознакам англійської мови в Канаді крізь призму поняття «канадизм». Обсяг роботи – 35 с. Автор опрацювала 31 працю. Є додатки: «Лексичні одиниці, притаманні лише канадському варіантові англійської мови», «Нові сфери вживання канадизмів», «Використання лексичних одиниць у канадському, американському та британському варіантах англійської мови», «Лексичні одиниці, притаманні лише австралійському варіанту англійської мови».Ключові слова відсутні.
23. Савонік Євгенія – студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету.

Тема доповіді: Джерела поповнення українського молодіжного сленгу.

Мета роботи – розкрити джерела розвитку цієї форми існування мови в суспільстві. Автор визначила низку завдань, які досліджувала у трьох розділах. У роботі охарактеризовано роль та місце сленгової лексики в молодіжному мовленні, з’ясовано традиційні способи творення молодіжного сленгу, проаналізовано англіцизми як джерела його поповнення. Застосовано соціолінгвістичні методи усного опитування, безпосереднього і включеного спостереження.

Загальний обсяг роботи 30 с., у списку літератури 24 праці.

Ключові слова: соціолінгвістика, молодіжний сленг, афіксація, усічення основи слова, основоскладання, абревіація, англіцизми.
24. Савченко Ірина – студентка 4 курсу факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету.

Тема доповіді: Соціолінгвістичні особливості креолізованого тексту новорічної листівки.

Взявши за об’єкт аналізу новорічну листівку, авторка виявляє соціокультурний вплив епохи на зображальний та вербальний компоненти, особливості оформлення листівки як різновиду креолізованого тексту. Використаний в роботі ілюстративний матеріал дозволив узагальнити теоретичні відомості про цей різновид тексту. Висновки самостійні, розкривають особливості оформлення листівок радянської доби та періоду незалежної держави. Зміст роботи розкрито у двох розділах та висновках (28 с.), у роботі є додатки (с. 29–76), які містять 100 новорічних листівок за 1950–2012 рр.Ключові слова: креолізований текст, листівка, трансформація, вербальний компонент, зображальний компонент.
25. Салецька Мар’яна – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Тема доповіді: Розвиток категорійної бази сучасної соціолінгвістики: поняття «дискримінація за мовною ознакою» (на матеріалі нормативно-правових актів, соціологічних моніторингів, публікацій ЗМІ).

Авторка вивчила значення терміна «дискримінація» в словниках, проаналізувала сутнісні ознаки поняття в правознавстві (на матеріалі міжнародних і українських нормативно-правових актів протидії дискримінації) та розкрила передумови вивчення проблеми в соціолінгвістиці (як реакцію на запит сучасної мовної ситуації). В окремому розділі «Дискримінація за мовною ознакою як категорія і термін соціолінгвістики» досліджено сутнісні ознаки змісту цього поняття. Для порівняння підходів в роботі використано праці французьких мовознавців про мовне право і дискримінацію. Висновки містять ознаки поняття і дефініцію соціолінгвістичного терміна «дискримінація за мовною ознакою». Обсяг роботи 31 с., є додатки (с. 31–85). У списку використаної літератури 34 праць, список джерел – 45 одиниць (міжнародні та українські документи, соціологічні моніторинги, публікації ЗМІ).Ключові слова: соціолінгвістика, мовна ситуація, мовне законодавство, «дискримінація за мовною ознакою».
26. Суліменко Катерина – студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Тема доповіді: Компаративний аналіз сленгової та жаргонної лексики сучасної молоді.

Об’єкт аналізу – усне та писемне мовлення представників субкультурних груп, які є користувачами соціальних Інтернет видань. Предмет опису – «спеціальні мовні звороти та лексеми, які використовуються в субкультурному жаргоні». Авторка розкриває соціальну диференціацію мови молоді (оперує категоріями жаргон, жаргонізми, нелітературна мова, субкультура тощо). У практичній частині виокремлено 35 одиниць на позначення різних явищ субкультурного жаргону. Їх розглянули учні старших класів і давали визначення (про це таблиці, с. 13–27). Обсяг роботи 34 с. У списку літератури 37 праць. Є додатки (с. 35–40).Ключові слова: жаргон, соціолект, субкультура, диглосія.
27. Токар Ольга – студентка 5 курсу філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Тема доповіді: Особливості вербальної самопрезентації користувачів у соціальній мережі «Вконтакті»: мовний і соціолінгвістичний аспекти.

Авторка дослідила ознаки віртуальної комунікації, вивчивши досвід аналізу цього питання в низці найновіших публікацій (враховуючи поняття віртуальна ідентичність, ніконім-речення, ніконім-словосполучення та ін.). Вона аргументує, чому інтернет-комунікація є новим видом спілкування. За предмет аналізу служать нікнейми (155 одиниць). Тому в роботі розглянуто спільне і відмінне між поняттями: псевдонім, прізвисько і нікнейм, розкрито функції нікнеймів, їхні види (с. 16–26). У висновках розкрито мотиви вибору нікнеймів та власну класифікацію авторки. Обсяг роботи – 30 с., в бібліографії 24 праці.Ключові слова: комунікація, мовлення в соціальній мережі, самопрезентація, нікнейм, метафора.
28. Цар Іванна – студентка 4 курс філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Тема доповіді: Мовне право особи як проблема прикладної соціолінгвістики.

На основі проаналізованих законодавчо-правових актів Австро-Угорщини, Російської імперії та УРСР, авторка сформулювала засади вивчення нової проблеми в соціолінгвістиці. Розкрито історико-політичні чинники реалізації мовних прав особи в різних державних утвореннях ХІХ і ХХ ст. Для аргументації мовних прав досліджено такий ілюстративний матеріал: україномовні періодичні видання, які виходили в Галичині до 1939 р. (540 видань), засоби кодифікації української мови у 20–30 рр. XX ст. (60 джерел). Структура роботи: вступ, три розділи, висновки (с. 3–32). Список використаної літератури містить 43 позицій, список використаних джерел – 19 нормативно-правових актів. У Додатку № 1 систематизовано формулювання мовних прав особи у законодавстві ХІХ – першої половини ХХ століття (с. 40–51), у Додатку № 2 – назви періодичних видань, які виходили для українського населення Галичини (с. 52–69).Ключові слова: соціолінгвістика, мовне законодавство, мовна ситуація, мовне право особи.