Програма «Ліцей і здоров’я» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Програма «Ліцей і здоров’я» - сторінка №1/1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИПрограма «Ліцей і здоров’я»

Харків - 2007За редакцією:
Гусь Ірини Миколаївни – директора ліцею, вчителя фізики, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста, відмінника освіти України.

Нечитайло Ольги Миколаївни – заступника директора, вчителя української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії.

Ковирягіної Надії Іванівні – вчителя хімії вищої кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста.

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………….3

Мета програми «Ліцей і здоров’я» ………5

Зміст програми «Ліцей і здоров’я» ………6
Вступ
Конституція України визначає життя і здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей; наша країна сприяє розвиткові молодого покоління, задоволенню його потреб, що передбачено Конституцією про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей. Виховати всебічно розвинену особистість не можна, не приділяючи належної уваги проблемі збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я старшокласників.

Проблема погіршення репродуктивного здоров’я сьогодні постала дуже гостро. Значне погіршення стану здоров’я учнів викликане не лише несприятливим навколишнім середовищем, соціальними умовами, зниженням якості медичного обслуговування, поширенням шкідливих звичок серед учнівської молоді, а й, передусім, недостатньою просвітницькою роботою.

Проведений аналіз стану здоров’я учнів по картам здоров’я показав, що з 168 учнів здорові 83 учнів. Найпоширеніші захворювання приведені в таблиці.з/п

Види захворювання

Кількість хворих дітей

1

Шлунково-кишкового тракту

17

2

Серцево-судинна система

11

3

Центрально-нервова система

13

4

Органи зору

12

5

ЛОР

12

6

Опорно-рухова система

10

7

Сечовивідна система

3

8

Ендокринна система

2

9

Органи дихання

4

10

Кісно-м’язна система

1

Результати огляду схематично можна зобразити так:


Програма «Ліцей і здоров’я» передбачає підвищення якості профілактичної роботи, покращення стану здоров’я дітей, формування у них засад здорового способу життя, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності.


Метою програми «Ліцей і здоров’я» є:


  • формування у дітей прагнення бути здоровими та засвоєння ними системи знань, практичних умінь і навичок здорового способу життя та безпечної поведінки;

  • зміцнення морального та фізичного здоров’я;

  • виховання свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших людей як важливої умови повноцінного життя і успішного навчання;

  • постійна пропаганда принципів здорового способу життя;

  • прищеплення моральних, гуманних та доброзичливих стосунків між дітьми;

  • залучення батьків, медичних працівників, представників соціальних служб до утвердження принципів здорового способу життя.


Зміст програми «Ліцей і здоров’я»
Зміст

Термін

Відповідальний

1.

1.1.


Валеологічний напрямок

Цикл виховних годин:

- «Цінність людського життя»;

- «Вплив природних умов на  здоров’я»;

- «Вплив алкоголізму, наркоманії,  проституції на здоров’я»;

- «Взаємозв’язок освіти, науки, мистецтва, релігії із здоров’ям  людини»;

- «Про чоловічу і жіночу гідність  або про дружбу, кохання, секс»;

- «Залежність вибору майбутньої  професії від стану здоров’я».
Протягом року

Класні керівники, заступник директора, медичні працівники, представники соціальних служб

1.2.

1.3.


1.4.

1.5.


1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.


Анкетування учнів з метою вивчення рівня знань учнів щодо питань формування здорового способу життя.

Фізичне тестування з метою динамічного спостереження за рівнем фізичної підготовленості учнів та внесення коректив до фізичного навантаження на уроках.

Інтеграція проблем здоров’я в контексті навчальних предметів.

Введення «Паспорту здоров’я учня ліцею», що містить дані про фізичний та функціональний розвиток учнів, їх толерантність до фізичних навантажень, наявність шкідливих звичок.

Підвищення захисних сил організму:


  • уроки фізичної культури;

  • заняття у спортивних секціях;

  • дні здоров’я;

  • день фізкультурника

Інформування учнів про вплив фізичної культури, загартування, раціонального харчування на здоров’я.

Проведення диктантів з медичної тематики.

Проведення циклу профілактичних бесід:

- Культура сексуальної поведінки.

- Шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

- Медичні поради щодо запобігання Сніду.

- Профілактика венеричних хвороб та Сніду.

- Гігієнічні аспекти статевого виховання.


Цикл бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму (за окремим планом).

Всесвітній день здоров’я (конкурс малюнків, плакатів, рефератів з питань охорони здоров’я).

Відвідування виставок, музею анатомії, театральних вистав тощо.

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі Снідом


(конкурс плакатів, стіннівок).

26 квітня – День Чорнобильської трагедії (виховні години, конкурс рефератів на екологічну тематику).

Всесвітній день без тютюну.


Вересень, квітень

Постійно


Упродовж року

Упродовж року

Вересень, грудень, березень
Упродовж року

Упродовж року

7 квітня
Упродовж року

1 грудня


26 квітня

31 травня

Класні керівники

Вчителі фізкультури

Вчителі-предметники

Класні керівники


Вчителі фізкультури

Учителі фізкультури, класні керівники, медпрацівники

Вчителі української мови


Медичні працівники, представники соціальних служб

Класні керівники

Заступник директора

Класні керівники

Заступник директора

Класні керівники


Заступник директора

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.


Медико-оздоровчі заходи

Проходження учнями медичного огляду.

Профілактика інфекційних захворювань (профілактичні бесіди, своєчасне щеплення, випуск санбюлетенів).

Підвищення захисних сил організму шляхом раціонального харчування, загартування, дотримання режиму дня, відвідування спортивних секцій тощо.

Заповнити листи здоров’я учнів.

Зобов’язати всіх учителів проводити на уроках фізкультхвилинки, дотримуватись здорового режиму.

Скласти карту занять учнів у спортивних секціях.


Вересень
Упродовж року

Постійно


До 01.10.2006р.

Постійно

Жовтень


Класні керівники, медична сестра

Чернікова О.С.


Вчителі-предметники
Садовська І.Ю.

3.
3.1.

3.2.Санітарно-гігієнічна просвіта

Ознайомлення педагогів з найпоширенішими захворюваннями серед ліцеїстів та можливими причинами їх виникнення.

Випуск санітарних бюлетенів з тематики:

- інфекційні захворювання;

- шкідливі звички;

- харчування;


Жовтень

Упродовж року

Заступник директора

Класні керівники


3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.


3.9.

3.10.


- особиста гігієна;

- «чистота – запорука здоров’я»

Оформлення стенду «Здоров’я – багатство людини».

Проведення годин спілкування з медичними працівниками на тему «Питання і відповіді з проблем здоров’я».

Створення робочого режиму для ліцеїстів, який є найбільш сприятливим і відповідає віковим особливостям учнів.

Оформлення куточків здоров’я (висловлювання видатних людей про здоров’я, інформаційний матеріал щодо попередження випадків дитячого травматизму тощо).

Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних правил приміщень ліцею (режим провітрювання, чистота дошки, підлоги; відповідність розмірів парт та стільців росту учнів; норми освітлення навчальних кабінетів).

Зробити виставку літератури «За здоровий спосіб життя».

На засіданнях кафедр розглянути питання «Санітарно-гігієнічний аспект уроку та його аналіз».

Спланувати проведення екологічного місячника.Січень

Упродовж року

Вересень

Січень

Постійно

Жовтень


Жовтень

Квітень


Заступник директора

Класні керівники, медпрацівники


Адміністрація

Класні керівники

Адміністрація

Іващенко Т.В.Завідуючи кафедрами
Ковирягіна Н.І.