Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни " філософія" - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору 1 205.42kb.
Робоча програма навчальної дисципліни " філософія, релігієзнавство... 3 672.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни " філософія" 3 586.35kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 2 485kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 1 344.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01 філософія 1 321.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Г. Д. Галкіна нарисна геометрія інженерна та машинна графіка методичні... 1 26.1kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни " філософія" - сторінка №1/1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Затверджую:

перший проректор Стадник Г.В.

«___»________________ 2007р.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА

Робоча програма навчальної дисципліни

ФІЛОСОФІЯ”


(для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки

6.060103 Гідротехніка)


Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Харків – ХНАМГ – 2009


Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Філософія” для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 Гідротехніка / Укл. Фатєєв Ю.О. – Харків: ХНАМГ, 2009. - 20 с.

Укладач: Фатєєв Ю.О.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Рецензент: проф. Будко В.В.

Затверджено на засіданні кафедри філософії та політології (протокол № 1 від 29.08.08)

© Фатєєв Ю.О. ХНАМГ, 2009