Програма щодо запобігання І протидії корупції в районі на 2013 2015 роки загальна характеристика Програми - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма щодо запобігання І протидії корупції в районі на 2013 2015... 1 221.42kb.
Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції... 1 34.41kb.
Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції... 4 972.17kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання і протидії корупції... 1 87.55kb.
Здійснення моніторингу успішності впровадження Державної програми... 3 590.07kb.
Програма щодо запобігання І протидії корупції на 2013-2015 роки донецьк... 1 125.49kb.
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 1 302.38kb.
Програма щодо запобігання І протидії корупції на 2011-2015 роки Мета... 5 831.76kb.
Програма щодо запобігання І протидії корупції на 2011-2015 роки Мета... 5 852.54kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 146.96kb.
Районної Програми запобігання і протидії корупції у Первомайському... 1 22.98kb.
Вся правда про міледі Вінтер. Дійові особи 3 570.71kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма щодо запобігання І протидії корупції в районі на 2013 2015 роки загальна - сторінка №1/1
Затверджена рішенням районної ради від 01.03.2013 року №___

ПРОГРАМА

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

В РАЙОНІ НА 2013 - 2015 РОКИ
Загальна характеристика Програми


1.

Ініціатор розроблення Програми

районна державна адміністрація


2.

Розробник Програми

апарат райдержадміністрації

3.

Відповідальний виконавець

районна державна адміністрація

4.

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, районні установи та організації

5.

Термін реалізації Програми

2013 - 2015 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти районного, сільських та селищних бюджетів

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

У межах фінансових можливостей
У тому числі з них коштів:районного бюджету

У межах фінансових можливостей
сільських та селищних бюджетів

У межах фінансових можливостей

8.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти районного, сільських та селищних бюджетівЗагальні положення Програми
Корупція в Україні набула ознак системного явища, яке поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденному житті як основний, швидкий та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей. Масштаби поширення корупції загрожують національній безпеці України. Це потребує вжиття системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер і базуються на єдиній Національній антикорупційній стратегії на 2011-2015 роки.
Успішна протидія корупції можлива за умови наявності таких складових: ефективного застосування антикорупційного законодавства відповідними органами державної влади і органами місцевого самоврядування, координації їх діяльності; ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування та на всіх рівнях; відкритості та інформованості громадянського суспільства про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; взаємодії громадських структур з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, підтримки антикорупційних заходів держави громадянським суспільством.

В умовах соціально-економічних реформ, які наразі здійснюються в державі, пріоритетними напрямами антикорупційної політики мають стати виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти у виникненні корупції, а також запобігання спробам їх створити.
Програма розроблена на основі положень Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001 та з врахуванням завдань і заходів, визначених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (в частині, що стосується місцевих органів державної влади), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, а також у відповідності до вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 09.11.2012р. №393 «Про схвалення Програми щодо запобігання і протидії корупції в області на 2013 - 2015 роки».
При підготовці Програми враховано вимоги Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” та інших нормативно-правових актів з антикорупційної політики.
Мета Програми
Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в районі відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки, забезпечення ефективної реалізації загальнодержавної антикорупційної політики у сфері запобігання і протидії корупції в районі, здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти у виникненні корупції, а також запобігання спробам їх створити через упровадження превентивних заходів, налагодження узгодженої та дієвої співпраці місцевих органів влади та громадських структур у зазначеній сфері.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Проблему передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів загальнодержавної антикорупційної політики, що визначені Національною антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки, через:

- ефективне застосування антикорупційного законодавства органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

- створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;

- посилення взаємодії громадськості з місцевими органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики у сфері запобігання і протидії корупції, забезпечення підтримки громадянами антикорупційних заходів, що здійснюються в районі;

- формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;

- забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.


Проблему передбачається розв'язати шляхом:

- визначення причин і умов, що спричиняють виникнення корупції, усунення факторів, що призводять до її виникнення та негативних наслідків;

- визначення основних напрямів державної політики у сфері запобігання і протидії корупції в районі;

- підвищення рівня довіри громадян до місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування.


Завдання і заходи Програми
Основними завданнями Програми є:

- реформування системи державного управління та адміністративних процедур;

зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки;

забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування;

- поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів;

удосконалення антикорупційної експертизи;

- зниження рівня корупції у приватному секторі;

зниження рівня корупції в зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній, у сферах державних закупівель, державної служби тощо;

- формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи.


Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку.
Очікувані результати, ефективність Програми
За умови реалізації завдань та заходів Програми передбачається:

- підвищити ефективність системи запобігання і протидії корупції в районі;

- суттєво зменшити рівень корупції в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

- зменшити в районі обсяги тіньової економіки;

- підвищити ступінь довіри громадськості району до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- сформувати у громадськості району активну позицію із запобігання і протидії корупції.


Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів у межах фінансових можливостей, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку під час складання проекту районного бюджету та місцевих бюджетів на відповідний рік на підставі наданих виконавцями заходів обґрунтованих розрахунків.


Контроль за ходом виконання заходів Програми

Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює юрисконсульт апарату районної державної адміністрації.

Інформація про хід виконання заходів Програми періодично, у міру потреби, заслуховується на розширених нарадах при голові районної державної адміністрації і не рідше одного разу на рік вноситься на розгляд колегії райдержадміністрації.


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИз виконання Програми щодо запобігання і протидії корупції в районі

на 2013 - 2015 роки
з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело

фінансу-

вання

Очікуваний

результат

1.

Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

1)

Участь у межах повноважень у реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

2013 – 2015 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою);

Громадська рада при районній державній адміністрації (за згодою)


Коштів не потребує

Зменшення рівня корупції в районі

2)

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення сторінок веб – сайту райдержадміністрації, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації

Коштів не потребує

Зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади

3)

Запровадження (розробленої на загальнодержавному рівні) системи електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Центральна районна лікарня (за згодою)Коштів не потребує

Зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з посадовими особами

4)

Створення та забезпечення роботи багатофункціональних центрів (прозорих офісів) для надання фізичним та юридичним особам адміністративних послуг

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації


Районний бюджет

Забезпечення прозорості в роботі та діяльності місцевих органів виконавчої влади

5)

Запровадження стандартів управління якістю відповідно до ISO 9001 в місцевих органах виконавчої влади

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх

повноважень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади2.

Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

1)

Удосконалення (розробленої на загальнодержавному рівні) системи ”єдиного вікна”, максимального комп’ютеризування документообігу

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

Зменшення кількості безпосередніх контактів громадян з посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

3.

Забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування

1)

Розроблення щорічних внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Зниження рівня корупції в районі

2)

Розроблення на основі Закону України ”Про правила етичної поведінки”, наказу Головдержслужби України ”Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців” від 04.08.2010 № 214, зареєстрованого в Мін’юсті від 11.11.2010 за № 1089/18384 та впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2013

рік


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)
Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

3)

Розроблення на основі законів України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, ”Про правила етичної поведінки”, наказу Головдержслужби України ”Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців” від 04.08.2010 № 214, зареєстрованого в Мін’юсті від 11.11.2010 за № 1089/18384 та впровадження механізмів врегулюванню конфлікту інтересів на державній службі та в органах місцевого самоврядування

2013

рік


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх

повноважень посадовими особами, напрацювання механізму врегулювання конфлікту інтересів4)

Періодичне заслуховування інформації про стан виконання Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, внутрішніх планів запобігання та протидії корупції на розширених нарадах і не рідше одного разу на рік вносити на розгляд колегії районної державної адміністрації

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Зниження рівня корупції в районі

5)

Забезпечення суворого дотримання процедури конкурсного добору кандидатів на заміщення вакантних посад у місцевих органах виконавчої влади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)
Коштів не потребує

Зниження рівня корупції в районі при прийнятті на службу та проходженні служби в місцевих органах виконавчої влади

6)

Організація та проведення занять з питань запобігання і протидії корупції для різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2013-2015

роки


Апарат райдержадміністрації

Коштів не потребує

Підвищення знань у сфері антикорупційного законодавства різних категорій посадових осіб місцевих органів виконавчої влади

4.

Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи

до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1)

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" та громадський моніторинг виконання цього Закону розпорядниками публічної інформації

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою) Громадська рада при районній державній адміністрації (за згодою)Коштів не потребує

Формування ефективного механізму доступу громадськості до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади, забезпечення прозорості в роботі місцевих органів виконавчої влади

2)

Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)
Коштів не потребує

Забезпечення прозорості в роботі місцевих органів виконавчої влади

3)

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування щодо запобігання і протидії корупції

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Залучення громадськості до участі в заходах щодо запобігання і протидії корупції

4)

Удосконалення механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень посадовими особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Активізація інформаційного обміну між громадськістю та місцевими органами виконавчої влади

5)

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення та обговорення проектів нормативно-правових актів, які готуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Залучення громадськості до участі в реалізації державної соціально-економічної політики

6)

Висвітлення у засобах масової інформації результатів ревізій та перевірок використання бюджетних коштів, державного та комунального майна

2013-2015

роки


Фінансове управління райдержадміністрації

Коштів не потребує

Забезпечення прозорості в роботі місцевих органів виконавчої влади

5.

Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

1)

Забезпечення прозорості процедур та процесів закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Забезпечення прозорості у діяльності місцевих органів влади у сфері державних закупівель

2)

Проведення щорічного моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, виділених району для виконання програм соціально - економічного, науково - технічного, національно - культурного розвитку району та охорони довкілля

2013-2015

роки


Фінансове управління райдержадміністрації;

Громадська рада при районній державній адміністрації (за згодою)Коштів не потребує

Забезпечення контролю за використанням бюджетних коштів під час виконання загальнодержавних програм

3)

Залучення громадськості до здійснення контролю за використанням державного майна, державними закупівлями, орендою та наданням у користування (у власність) земельних ділянок, прозорістю генеральних планів розбудови населених пунктів Ємільчинського району

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

Громадська рада при районній державній адміністрації (за згодою)


Коштів не потребує

Забезпечення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів

4)

Виявлення об’єктів нерухомого державного майна, які тимчасово не використовуються, та можуть розглядатися як потенційні об’єкти оренди

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Попередження зловживань при використанні майна

5)

Організація проведення вибіркового моніторингу етапів реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу до 2015 року, пов’язаних з відшкодуванням вартості товарно-матеріальних цінностей та участі у фінансових операціях

2013-2015

роки


управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Коштів не потребує

Виключення обставин отримання неправомірної вигоди у ході реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу до 2015 року

6)

Здійснення контролю за використанням державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)
Коштів не потребує

Попередження зловживань при використанні бюджетних коштів

7)

Здійснення контролю за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей шляхом перевірки відомостей зазначених посадовими особами у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, які подаються посадовими особами кадровим службам за місцем роботи (служби) з даними, які знаходяться в базі державної податкової служби

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Забезпечення контролю за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

6.

Удосконалення антикорупційної експертизи

1)

Забезпечення прозорої процедури нормотворення шляхом розміщення розпорядчих документів на офіційному веб-сайті

2013-2015

роки


Райдержадміністрація


Коштів не потребує

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з розпорядчими документами місцевих органів виконавчої влади

2)

Забезпечення доступності проектів розпорядчих документів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для громадськості шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті та на відповідних стендах для ознайомлення та проведення громадської антикорупційної експертизи

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Врахування думки громадськості при виданні розпорядчих документів місцевими органами виконавчої влади

7.

Зниження рівня корупції у приватному секторі

1)

Організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості району із залученням громадських організацій, засобів масової інформації

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Підвищення рівня знань у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення громадян до корупції

2)

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Підвищення рівня знань громадян області у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції

3)

Проведення соціально - просвітницьких заходів, системи антикорупційної освіти, тематичних занять з питань запобігання і протидії корупції у загальноосвітніх навчальних закладах

2013-2015

роки


Відділ освіти райдержадміністрації

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань, формування антикорупційної правосвідомості учнів ЗОШ у сфері запобігання і протидії корупції

4)

Забезпечення рівного доступу сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності, в тому числі особистих селянських господарств, до участі у галузевих програмах агропромислового комплексу шляхом максимального відкритого проведення процедур їх реалізації на всіх етапах

2013-2015

роки


Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Коштів не потребує

Попередження зловживань при використанні службового становища посадовими особами

8.

Зниження рівня корупції в зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній,

у сферах державних закупівель, державної служби тощо

1)

Ужиття заходів щодо усунення корупціогенних чинників, пов'язаних з неналежним фінансуванням у сферах підвищеного корупційного ризику

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

2)

Проведення більш жорсткого професійного добору кадрів на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування шляхом проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

3)

Запровадження дієвої системи професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику зокрема, медичній, земельній, освітній, сфері державних закупівель та на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

4)

Проведення у закладах освіти, медичних закладах тематичних занять з питань запобігання та протидії корупції

2013-2015

роки


Відділ освіти райдержадміністрації;

Центральна районна лікарня (за згодою)Коштів не потребує

Підвищення рівня знань громадян у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції, зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

5)

Ужиття заходів щодо встановлення чітких правил щодо приватизації земельних ділянок із державної власності зокрема, визначені строки надання земельних ділянок у власність, правила черговості надання земельних ділянок у власність, правила встановлення розміру земельних ділянок, прозорі процедури приватизації земельних ділянок, відкритий доступ до інформації про неприватизовані земельні ділянки

2013-2015

роки


Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

Відділ Держземагенства в Ємільчинському районі Житомирській області

(за згодою)


Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків у вирішенні земельних питань

6)

Посилення контролю за якістю надання медичної допомоги медичними установами та закладами району

2013-2015

роки


Райдержадміністрація

Коштів не потребує

Усунення корупціогенних чинників при наданні медичної допомоги

9.

Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

1)

Сприяння у діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо запобігання та протидії корупції, що вживаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Коштів не потребує

Залучення засобів масової інформації до участі в антикорупційній діяльності

2)

Забезпечення регулярного висвітлення у засобах масової інформації фактів вчинення корупційних правопорушень посадовими особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування району і вжитих заходах щодо їх профілактики та відповідний моніторинг цієї роботи, зі щоквартальним наданням результатів цього моніторингу (до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом) сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації

2013-2015

роки


Юрисконсульт апарату районної державної адміністрації

Коштів не потребує

Формування негативного ставлення громадян району до проявів корупції

3)

Виготовлення та розміщення в місцях де здійснюється прийом громадян інформаційних стендів ”Суспільство проти корупції” з розміщенням на них витягів з антикорупційного законодавства, інформації про антикорупційні лінії прямого зв’язку, вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції, осіб які притягнуті судами до відповідальності та звільнені з державної служби за скоєння корупційних правопорушень тощо

2013 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Місцеві бюджети

Підвищення рівня знань громадян у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції

4)

Оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів про вжиті місцевими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, звітність про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в районі

2013-2015

роки


Структурні підрозділи райдержадміністрації;

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)Місцеві бюджети

Формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

5)

Запровадження дистанційного навчання посадових осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з питань підвищення знань у сфері антикорупційного законодавства шляхом утворення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації сторінки ”Запобігання проявам корупції” з розміщенням на ній матеріалів антикорупційного спрямування

2013-2015

роки


Апарат райдержадміністрації

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань посадових осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

6)

Проведення щорічного конкурсу на кращий плакат з антикорупційної тематики серед учнів загальноосвітніх шкіл району

2013-2015

роки


Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

Формування у учнів загальноосвітніх шкіл негативного ставлення до корупції


Заступник голови ради

О.В.Ващук