Програма впровадження сучасних технологій муніципального управління у - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Ю. Г. Машкаров екологічний менеджмент як нова парадигма муніципального... 1 88.7kb.
Модель впровадження сучасних інформаційно-компьютерних технологій... 1 79.4kb.
Танцювальні вправи у вступній частині уроку (досвід впровадження... 1 66.49kb.
Проблема: Використання ікт на уроках фізики, астрономії та факультативних... 1 33.77kb.
Програма VII го Українського муніципального форуму 29 червня 2 липня... 1 36.14kb.
Програма проведення VII го Українського муніципального форуму 29... 1 38.32kb.
Програма проведення VII го Українського муніципального форуму 29... 1 83.82kb.
Програма міжнародної науково-практичної конференції молодих учених... 1 251.13kb.
С., Кадемія М. Ю. Управління навчальною діяльністю учнів І студентів... 1 149.02kb.
Програма міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень... 1 103.27kb.
Програма «Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів... 1 32.99kb.
Концепція формування інтегративної моделі розвитку країн єс 1 266.11kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма впровадження сучасних технологій муніципального управління у - сторінка №1/1
Затверджена рішенням Славутської

міської ради від 30.04.2013р. №4-29/2013


Програма впровадження сучасних технологій муніципального управління у виконавчому комітеті Славутської міської ради на 2013-2017 роки
ВСТУП

Муніципальне управління в умовах ринкових відносин є складним процесом регулювання економічної, соціальної, політичної та інших сфер суспільного життя, функціонування і розвитку територіальної громади, що відбувається під одночасним впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. З одного боку, формується нова економічна реальність: глобалізація світової економіки; застосування інноваційних технологій тощо. З іншого, має місце модернізація концептуальних підходів до процесу муніципального управління, а саме: спрямованість на задоволення потреб суспільства; створення і використання багатоканальних комунікацій; розширення спектру надання управлінських послуг органами місцевого самоврядування та їх наближення до європейських стандартів, зорієнтованих на сприйняття громадян як клієнтів. 

 Зазначені трансформаційні процеси обумовлюють доцільність створення нових навичок та технологій як адекватних інструментів функціонування органів місцевого самоврядування в нових умовах. 

Актуальність посилюється й практичною нагальністю формування таких технологій муніципального управління, які б відповідали вимогам сучасних відносин – враховували потреби споживачів послуг на відповідній території, сприяли визначенню пріоритетних цілей розвитку муніципальних утворень (у відповідності з загальносвітовими тенденціями), ґрунтувалися на вивченні та адаптації найкращого світового досвіду управління та сучасних методів планування, організації і контролю. 

На сьогоднішній день загальновизнаного підходу щодо стандартів надання послуг та переліку потреб громади у системному вигляді ще не сформовано. Як свідчить світовий досвід, найбільш прогресивним напрямком у підвищенні результативності та ефективності роботи державних органів є системний підхід до організації діяльності, що базується на принципах загального управління якістю і відповідних міжнародних стандартах з управління якістю. Системний підхід полягає у координації усіх аспектів діяльності, постійному плануванні, управлінні взаємопов’язаними процесами для результативного та ефективного досягнення цілей. Система управління, побудована за такою моделлю, охоплює усі організаційні, ресурсні, методологічні і, що найбільш важливо, соціальні фактори, веде до помітного підвищення ефективності управління, націлена на безперервний саморозвиток і удосконалення.

Сьогодні перед громадою міста стоїть одна із найбільших проблем - потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до суб'єктів місцевого самоврядування. Співпраця органів місцевої влади та громадян сприяє посиленню участі громадян у процесах децентралізації та демократизації суспільства та влади, є потужним імпульсом для сприяння реформам на загальнонаціональному рівні. Це, зокрема, демонструє сфера надання адміністративних послуг населенню.Питання адміністративних послуг тісно пов’язане з правовим регулюванням адміністративної процедури та загальними вимогами до публічного муніципального управління. У демократичних країнах кожній особі гарантується право на неупереджене, чесне вирішення її справи за обґрунтований проміжок часу. Це право включає: право особи бути вислуханою до прийняття будь-якого індивідуального рішення, що може на неї негативно вплинути; право кожної особи на доступ до матеріалів справи, які її стосуються; зобов’язання адміністративних органів обґрунтовувати свої рішення. Зазначені права повинні бути закріплені на законодавчому рівні та стосуватися усіх адміністративних органів без винятку.

Вдосконалення системи муніципального управління забезпечується використанням новітніх технологій, в тому числі ті, які базуються на застосуванні всесвітньої мережі «Інтернет».

Передусім це передбачає автоматизацію бізнес-процесів, введення електронного документообігу, надання он-лайнових послуг населенню та клієнтам.

Інформація, яку необхідно враховувати посадовим особам місцевого самоврядування всіх рівнів та депутатам міської ради для прийняття рішень, швидко змінюється, що викликано новими умовами господарювання, ринковою економікою та реформами державного управління. Необхідність підтримувати на належному рівні кваліфікацію кадрів в цих умовах призводить до нагальної потреби в постійному підвищенні кваліфікації великої кількості людей у всіх регіонах України.

При використанні традиційних форм навчання це вимагає значної кількості додаткових висококваліфікованих викладацьких кадрів, збільшення кількості навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і збільшенню їх навчальних потужностей, частих та тривалих відлучень від роботи працівників органів місцевого самоврядування. Все це - час та кошти, яких дуже не вистачає нашому місту. В той же час Славута не може собі дозволити утримувати на відповідальних посадах людей, професійний рівень яких не відповідає вимогам часу.

Безумовно, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування не можуть залишатись осторонь того інноваційного та технологічного руху, який ми спостерігаємо в суспільстві.

Виходячи з вищенаведеного, виконавчий комітет Славутської міської ради вбачає за доцільне використання нових технологій муніципального врядуванням через наступні компоненти розвитку: 1. Використання нових підходів до підвищення кваліфікації через цільове групове навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів Славутської міської ради, шляхом проведення тематичних навчань на місці, без відриву від виробництва шляхом доведення викладацької майстерності до кожного слухача досвідченими фахівцями.

 2. Створення і впровадження власної системи електронного документообігу у виконавчому комітеті Славутської міської ради шляхом поступового, поетапного впровадження в практику роботи установи, інтелектуальних технологій, що ґрунтуються на засадах організаційних знань, передових технологій програмування, та європейського досвіду, а також створення умов, що сприятимуть забезпеченню впровадження даної системи в усі сфери життя міста.

 3. Здійснення управлінської діяльності через призму системи управління якістю згідно стандарту ISO 9001:2008 задля: чіткого розподілу відповідальності між усіма працівникам щодо реалізації поставлених цілей та завдань; підвищення рівня якості надання муніципальних послуг населенню міста; уніфікації документообігу; внутрішнього контролю, спрямованого на оперативне усунення виявлених невідповідностей, коригування і впровадження попереджувальних дій; створення фундаменту для постійного удосконалення діяльності;

Задля досягнення вищевказаних завдань виконавчим комітетом Славутської міської ради було направлено для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування проект «Впровадження нових підходів до підвищення кваліфікації у виконавчому комітеті Славутської міської ради» та проект «Розробка та впровадження системи електронного документообігу «Доканаліз» у виконавчому комітеті Славутської міської ради.

У травні 2012 року виконавчий комітет Славутської міської ради отримав сертифікат якості стосовно виконання повноважень органу місцевого самоврядування.РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

Місто Славута – мальовничий куточок Подільського краю, перша документальна згадка про який датується 25 квітня 1633 року.

Перша згадка про місто датується ще 1617 роком, у 1633 році місту було даровано Магдебурзьке право. Вдале економічне розташування нашого міста призвело до швидкого зростання населення, розвитку ремісництва і торгівлі. З 1710 року місто переходить у власність роду князів Сангушків, яким належить до 1917 року. У ХVIII столітті Славута стає відомим торговельним центром Південно-Східної Волині.

У другій половині ХІХ століття Славута була промисловим центром Волині. Сприяло цьому відкриття відомими польськими князями Сангушками значної кількості промислових підприємств, які успішно працюють і сьогодні. Князь Євстафій Сангушко сприяв будівництву церкви в ім’я Різдва Пресвятої Богородиці, побудував Костьол Святої Дороти - пам’ятку архітектури загальнодержавного значення. Останній князь Роман-Даміан Сангушко заснував у місті кумисолікувальний заклад, пивоварний завод, побудував лікарню для безкоштовного лікування робітників та їх дітей. Славутчани шанують пам’ять про княжий рід Сангушків, іменем «Князів Сангушків» названо одну з центральних вулиць міста.

Славута відома також активною участю її мешканців у боротьбі з фашизмом на окупованій території під час Великої Вітчизняної війни. Місто відоме розташованим на його околиці Міжнародним меморіальним комплексом «Поле Пам’яті» на місці масових поховань 150 тисяч військовополонених, що загинули у 1941-1944рр. у таборі «Грослазарет Славута. Табір 301».

29 листопада 1979 р. Славута стала містом обласного значення.

Сьогодні Славута - адміністративний центр Хмельницької області площею 2250га та населенням у кількості 35 500 жителів.

Сьогодні Славута є одним з великих промислових центрів Хмельницької області. Тут успішно працює 32 промислових підприємства, а також біля 500 підприємств торгівлі, громадського харчування, підприємств сфери побутових послуг.

Найбільше багатство міста – це його мешканці: щирі та працьовиті. Завдяки старанням славутчан ефективно розвиваються усі галузі міста. Сьогодні Славута має основні програми, які сприяють її плановому розвитку. Це - Стратегічний план економічного розвитку міста, Генеральний план та аерофотозйомка міста. Основними пріоритетними напрямками розвитку міста було визначено: залучення інвестицій, розвиток людських ресурсів та бізнесу. Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції є наявність земельних ділянок.

Значна увага приділяється соціальному захисту населення та забезпеченню наданню якісних медичних послуг. Сприяє розвитку цього напрямку активна діяльність волонтерського руху міста.

Освітні потреби юних славутчан з раннього віку до повноліття у місті забезпечують 7 дошкільних навчальних закладів та 11 загальноосвітніх закладів. 85% дітей охоплені позашкільною освітою різних напрямків, політика якої – розвиток юних талантів та обдарувань, поширенню здорового способу життя, виховання у дітей шанобливого ставлення до традицій та звичаїв рідного краю, поваги до історії свого народу.

Славута здавна славиться своїми природними багатствами. Офіційно визначено 9 ділянок рекреаційного призначення. Серед справжніх скарбів природи - «Голубі озера», річки та хвойні ліси, які можуть стати чудовим місцем для відпочинку.

Крім того, у місті знаходиться 30 пам’яток історії, архітектури та монументального мистецтва. Найдавнішими спорудами є Костел Святої Дороти (1825 р.) та Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1819 р.).

Велику увагу на Славутчині приділяють збереженню історичних та культурних традицій: у 2009 р. проведено акцію «Вишиваймо прапор міста разом!», у якій взяли участь близько 12 тис. славутчан різного віку та гостей міста. З метою вивчення та поширення традицій українського народу у місті створено Міжнародну громадську організацію «Козацтво Запорозьке» на чолі із міським головою В. Сидором. За участю членів утворення проведено багато козацьких кінних походів різними історичними місцями України.

Громаді нашого міста стало під силу відкрити ще одну сторінку слави тепер уже у книзі рекордів України. Завдячуючи спонсорській допомозі підприємців, керівників підприємств, депутатів Славутської міської ради у нашому місті з’явилася ще одна нагода для приємного дозвілля славутчан різного віку – лавочка на набережній, довжина якої - 213 м. 12 см. - перевищила усі попередні рекорди України.

Славута як місто обласного значення впроваджує нові технології муніципального менеджменту. Забезпечення якості надання послуг громадянам міста одних із важливих завдань діяльності органів місцевого самоврядування.


РОЗДІЛ 2.

МЕТА ПРОГРАМИ

Стратегічною метою Програми є визначення напрямів, механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спроможної максимально забезпечити передовсім надання якісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів демократії участі, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення ефективного надання муніципальних послуг населенню міста.
РОЗДІЛ 3.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Програмою передбачається виконання наступних завдань:


 • проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради з управлінських, правових, економічних, соціально-гуманітарних дисциплін, формування умінь їх застосовувати в практичній діяльності, особливо під час надання муніципальних послуг населенню;

 • впровадження електронного документообігу у виконавчому комітеті Славутської міської ради;

 • підтвердження функціонування системи управління якістю шляхом проведення наглядових та ресертифікаційних аудитів за сертифікованою системою управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 під акредитацією Національного агентства з акредитації України.

РОЗДІЛ 4.

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

До заходів, що дадуть змогу виконати визначені завдання відносяться:


4.1. За напрямком підвищення кваліфікації:

 1. Формування цільових груп за напрямками навчання.

 2. Створення організаційно-правової та кадрової бази для проведення цільового навчання.

 3. Організація проведення навчання.

 4. Моніторинг навчального процесу на етапі виконання (реалізації) проекту.

 5. Проведення оцінювання успішності та ефективності навчання.

 6. Підведення підсумків щодо навчання. Вироблення та реалізація пропозицій щодо удосконалення навчального процесу.


4.2. За напрямком електронного документообігу:

 1. Придбання ліцензійних версій програмного забезпечення корпорації Microsoft.

 2. Вдосконалення комплектуючих комп’ютерів працівників структурних підрозділів.

 3. Реєстрація авторського права на систему електронного документообігу.


4.3.За напрямком система управління якістю згідно вимог стандарту ISO 9001:2008:

 1. Проведення наглядових та ресертифікаційних аудитів зовнішніми центрами кості на предмет відповідності виконання повноважень виконавчого комітету Славутської міської ради вимогам стандарту ISO 9001:2008.

 2. Відслідковування ступеня задоволеності споживачів шляхом проведення соціологічних досліджень.РОЗДІЛ 5.

СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Програма розвитку сучасного муніципального управління у виконавчого комітеті Славутської міської ради на 2013-2017 роки розрахована на період 2013 – 2017 років.
РОЗДІЛ 6.

КООРДИНАТОРИ ТА ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ
Координатори Програми:

Координатором даної Програми є керуючий справами Крута В.Л.Виконавці Програми:

Виконавцем Програми є виконавчий комітет Славутської міської ради.


РОЗДІЛ 7.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів передбачених Програмою, здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету міста;

- коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

З метою урахування виконання заходів Програми у Програмі соціально-економічного розвитку міста Славута на наступний рік, виконавці щорічно надають головному розпоряднику бюджетних коштів фінансово-економічне обґрунтування заходів, передбачених Програмою.

У разі істотних змін в економічному середовищі, а також змін чинного законодавства, що впливають на формування собівартості виконання даної Програми, її загальна вартість індексується на визначений коефіцієнт.

При наявності обґрунтованих підстав, фінансування Програми за рахунок одного джерела може замінюватися фінансуванням з іншого джерела надходження коштів.

У разі невиконання завдань Програми в запланованому році, дані роботи переносяться на наступні роки в межах строку дії Програми (2013 - 2017 р.р.) разом з обсягом фінансування.

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми складає:Всього: - 389,37 тис. грн.,

з них:


- кошти бюджету міста – 389,37 тис. грн.