Програма зайнятості населення Варвинського району на 2012 2014 роки Загальні положення та мета Програми Програма зайнятості населенн - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення Мелітопольської районної ради № програма зайнятості населення... 2 494.81kb.
Рішення обласної ради від 17 липня 2012 №6-12/2012 програма зайнятості... 5 864.37kb.
Рішення міської ради грудня 2011 року (16 сесія 6 скликання) 2 540.89kb.
Програма зайнятості населення дергачівського району на 2010-2011... 1 299.2kb.
Рішення від "27" липня 2012 року №419 Про програму зайнятості населення... 3 430.45kb.
Звіт про виконання у 2012 році програми зайнятості населення Хмельницької... 1 51.07kb.
Програма зайнятості населення Полтавської області на 2013-2017 роки... 3 752.44kb.
Рішення 24. 02. 2012 №3 Про Програму зайнятості населення Чернігівського... 2 567.59kb.
Закону України «Про зайнятість населення» 1 369.38kb.
Закону України «Про зайнятість населення» 1 369.21kb.
Рішення від 21 грудня 2012 року смт Олександрівка №195 Про хід виконання... 1 89kb.
Програма реформування житлово-комунального господарства Краснопільського... 1 77.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма зайнятості населення Варвинського району на 2012 2014 роки Загальні положення - сторінка №1/1
ПРОГРАМА
зайнятості населення Варвинського району
на 2012 – 2014 роки

Загальні положення та мета Програми

Програма зайнятості населення району на 2012-2014 року розроблена відповідно до завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки» «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», статтею 14 Закону України «Про зайнятість населення», наказом Міністерства соціальної політики України від 5 жовтня 2011 року №383 «Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки», розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.10.2011 року №358 «Про організацію роботи з розроблення та узгодження проектів обласної, районних та міських програм зайнятості населення на 2012-2013 роки», розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27.10.2011 року № 330 «Про організацію роботи з розроблення та узгодження проекту районної програми зайнятості населення на 2012-2013 роки», листа Чернігівської обласної державної адміністрації від 25.11.2011 року № 01.05-08/2677 щодо прогнозованих показників ринку праці та розроблення проектів програм зайнятості населення на 2012-2014 роки.

В основу програми покладені головні пріоритети державної політики у сфері зайнятості населення, враховані загальнодержавні заходи щодо підвищення життєвого рівня населення та забезпечення продуктивної зайнятості, основні тенденції соціально-економічного розвитку району.

Головною метою програми є сприяння збереженню продуктивної зайнятості населення, упередження масового безробіття, підвищення ефективності організаційних та економічних заходів, спрямованих на поліпшення ситуації на ринку праці, посилення соціального захисту безробітних. Її вирішення полягає у використанні ефективних механізмів стимулювання створення нових робочих місць, дієвій підтримці малого та середнього бізнесу, інших суб’єктів господарювання, розвитку самостійної зайнятості населення, збалансованому регулюванню усіх сегментів ринку праці шляхом впровадження заходів активної політики зайнятості.


Основні завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості

Основними завданнями Програми є:

- збереження та створення нових робочих місць, оцінка процесів, що відбуваються на ринку праці району;

- сприяння продуктивній зайнятості населення, спрямованій на підвищення його рівня життя;

- сприяння розвитку підприємництва та самозайнятості;

- забезпечення моніторингу та контролю за станом виконання завдань і заходів реалізації Програми.

Реалізація зазначених завдань забезпечується шляхом:

- активізації інвестиційних процесів в економіку району, залучення інших джерел фінансування;

- підвищення якості робочої сили відповідно до потреб ринку праці та шляхом професійного навчання і перенавчання кадрів;
- збереження ефективних та створення нових робочих місць за рахунок всіх джерел фінансування;

- розширення сфери прикладання праці в сільській місцевості;

- розвитку сфери малого бізнесу та збільшення чисельності зайнятого в ній населення;

- вирішення питань працевлаштування соціально найменш захищених верств населення, зокрема молоді, якій надається перше робоче місце, осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- детінізації відносин у сфері зайнятості населення та посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

- здійснення ефективного контролю за дотриманням роботодавцями чинного трудового законодавства та законодавства про оплату праці.


Очікувані результати від реалізації Програми

У результаті впровадження Програми на 2012-2014 роки очікується досягнення таких показників:

- створення по 425 нових робочих місць у 2012 - 2014 роках з належними умовами та гідною оплатою праці в усіх сферах економічної діяльності;

- забезпечення працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця у 2012 році 480 осіб, у 2013 році – 490 незайнятих громадян, у 2014 році – 495 незайнятих громадян та безробітних зареєстрованих в державній службі зайнятості;

- з метою підвищення конкурентоспроможності безробітних направити на професійне навчання з урахуванням потреб ринку та замовлень роботодавців у 2012 році - 155 осіб, у 2013 році - 160 осіб, у 2014 році - 165 осіб;

- залучення до участі у оплачуваних громадських роботах 380 осіб у 2012 році, 390 осіб 2013 році, 395 у 2014 році;

- надання профорієнтаційних послуг в 2012 році - 2260 особам, в 2013 році – 2290 особам та в 2014 році 2300 незайнятим та зайнятим громадянам;

- рівень зайнятості населення складе в 2012 році – 59,2%, в 2013 році – 59,1%, в 2014 році 58,9%.І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

Варвинського району на 2010-2011 роки
2010 рік
Ринок праці 2010 року характеризувався традиційним для економічної рецесії зменшенням попиту на робочу силу при зростанні вимог до претендентів на робочі місця. Триває процес зменшення чисельності населення в працездатному віці.

За статистичними даними, станом на 31.12.2010 року чисельність наявного населення району становила 17,4 тис. осіб. в т.ч. міське поселення – 8,5 тис. осіб.

Станом на 31 грудня 2010 року заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах району складала 40,2 тис.грн.

За рахунок всіх джерел фінансування в галузях економіки створено 425 нових робочих місць.

В 2010 році загальний обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування склав 75,6 млн.грн.

2010 рік був ювілейним для державної служби зайнятості, не зважаючи на важкий посткризовий період забезпечено зростання обсягів надання соціальних послуг незайнятому населенню та роботодавцям.

До центру зайнятості надійшло 547 вакансій, з них 385 укомплектовано.

У 2010 році нового змісту та форм набула професійна орієнтація безробітних, так рівень охоплення незайнятих громадян такими послугами склав 96,5 % від усіх перебуваючих на обліку в центрі зайнятості протягом 2010 року. Питання вибору професії особливо гостро стоїть перед шкільною молоддю, тому одним із пріоритетних напрямків роботи Варвинського районного центру зайнятості є надання профорієнтаційних послуг школярам. Самовизначенню молоді в отриманні професії сприяли проведені Дні відкритих дверей центру зайнятості, ярмарки професій, акції «Випускник», семінари та інші масові заходи.

Всього протягом року в районному центрі зайнятості отримали профорієнтаційні послуги 2798 незайнятих та зайнятих громадян.

Протягом звітного періоду проходили професійне навчання 122 безробітних.

За цей же період працевлаштовано 402 незайнятих громадян та безробітних (в т.ч. 45 на дотаційні робочі місця та 7 особам надана одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності).

Протягом року 226 (в т.ч. 47 осіб, які підпадають під 5% квоту) безробітних взяло участь в оплачуваних громадських роботах по благоустрою населених пунктів, ремонту об’єктів соціальної сфери, інформуванню населення про порядок призначення житлових субсидій.

За направленням центру зайнятості працевлаштовано 9 осіб (100% виконання), які підпадають під 5% квоту на заброньовані робочі місця.

Не поза увагою знаходилось надання соціальних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями. Протягом року до РЦЗ звернулося 11 інвалідів 1,3 груп. 4 з них працевлаштовані, в т.ч. 2 стажувалися безпосередньо у роботодавця на робочих місцях. На обліку в центрі зайнятості перебувало 16 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Станом на 01 січня 2011 року на обліку перебувало 10 інвалідів з метою пошуку роботи.

Всього активними формами сприяння зайнятості було охоплено 750 осіб, або 58,0 % від загальної чисельності перебуваючих на обліку.

Незважаючи на проведену роботу кількість безробітних різко зросла, і станом на 1 січня 2011 року склала 610 осіб, з них 590 мали статус безробітного. Це більше, ніж на відповідний період минулого року на 21,0 %. та 21,6 відповідно.


Січень-листопад 2011 року

Сьогодні в Україні відбуваються адміністративна та пенсійна реформи, неоднозначними виявились наслідки зміни податкового законодавства, не демонструє стабільності економіка. Отже, ринок праці знаходиться на етапі адаптації до нових глобальних викликів.

За статистичними даними, станом на 01.10.2011 року чисельність наявного населення району становила 17,2 тис. осіб, в т.ч. міське поселення – 8,5 тис. осіб. Демографічна ситуація характеризувалася зменшенням чисельності населення через його природне скорочення.

На підприємствах, в установах та організаціях району відсутня заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності.

Економічна та соціальна стабільність держави у найближчій перспективі значною мірою залежить від зростання продуктивності праці, підвищення мобільності робочої сили та вирішення проблем, пов’язаних з демографічною кризою. В 2011 році загальний обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування за очікуваними даними складе 103,0 млн.грн.

Характерним для ринку праці 2011 року стало збільшення кількості вакансій, що позитивно вплинуло на зайнятість населення.

До районного центру зайнятості від роботодавців надійшло 467 вакансій, з них 375 укомплектовані.

За рахунок всіх джерел фінансування в галузях економіки за січень-жовтень 2011 року створено 525 нових робочих місць.

Одним з пріоритетних напрямків залишається робота з молоддю, її професійна орієнтація на здобуття професій, що потрібні на сучасному ринку праці. Значна роль у цьому відведена програмно-апаратним комплексам «Профорієнтаційний термінал», який активно використовуються в школах району (встановлено 5 шт.), отримано ще 5 таких терміналів, які будуть безкоштовно передані на користування загальноосвітнім навчальним закладам району. В результаті проведеної роботи районним центром зайнятості, отримали профорієнтаційні послуги 1980 зайнятих та незайнятих громадян. Рівень охоплення незайнятих громадян профорієнтаційними послугами складає 95,0 %.

В 2011 році розширене коло професій, що можуть здобути безробітні, збільшена кількість освітніх установ та підприємств, з якими укладені договори на професійне навчання. В результаті чого протягом звітного періоду проходили професійне навчання 120 безробітних.

За цей же період працевлаштовано 417 незайнятих громадян та безробітних (в т.ч. 32 на дотаційні робочі місця, 28 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності).

Протягом січня-листопада 2011 року 411 безробітних взяло участь в громадських роботах по благоустрою населених пунктів, ремонту об’єктів соціальної сфери.

За направленням центру зайнятості працевлаштовано 7 осіб, які підпадають під 5% квоту на заброньовані робочі місця.

Всього на обліку в центрі зайнятості перебувало 17 осіб з обмеженими фізичними можливостями. 8 з них працевлаштовані, в т.ч. 4 стажувалися безпосередньо у роботодавця на робочих місцях. Станом на 01 грудня 2011 року на обліку перебуває 4 інваліда з метою пошуку роботи.

Всього активними формами сприяння зайнятості охоплено 948 осіб, або 83,3% від загальної чисельності перебуваючих на обліку.

Станом на 1 грудня 2011 року в центрі зайнятості перебувало на обліку 366 осіб, з них 354 мали статус безробітного.

Очікується, що заплановані завдання передбачені програмою зайнятості населення району на 2010-2011 роки в 2011 році будуть виконані в повному обсязі.
Проблеми та фактори, що негативно впливають на

стан ринку праці

Основними проблемами у сфері зайнятості населення є професійно-кваліфікаційна незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили, відсутність державної фінансово-кредитної підтримки перспективних інноваційно-інвестиційних проектів, відсутність кредитування господарської діяльності комерційними банками, скорочення робочих місць та вивільнення працівників, погіршення кон’юнктури ринку праці.

З причин недостатньої чутливості системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які шукають роботу, змін попиту на робочу силу відповідно до потреб економіки, підготовка кадрів в системі освіти не повною мірою відповідає потребам ринку праці. Це спричиняє подальше перенасичення ринку праці спеціалістами з високим освітнім рівнем без відповідного досвіду практичної діяльності і ускладнює можливості їхнього працевлаштування.

Значимою проблемою щодо використання наявних вакансій як реальних робочих місць є вкрай низький рівень заробітної плати, що пропонується офіційно. Зокрема, у 55% актуальних вакансій, що були надані, рівень запропонованої заробітної плати був нижчим за прожитковий мінімум, і лише 1,2% вакансій пропонували заробітну плату вище середньообласної. В результаті середня тривалість пошуку роботи для однієї незайнятої особи у 7 разів перевищує термін укомплектування вакансії і становить 41 день.

Вкрай важливим напрямом подолання дефіциту робітничих кадрів та підвищення професійного рівня працівників залишається питання удосконалення професійного навчання та перенавчання кадрів на виробництві.

Основними факторами, що стримують розв’язання проблеми зайнятості осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями є: порівняно низький рівень освіти та професійної підготовки, недостатня кількість спеціалізованих робочих місць та майже відсутність надомних робочих місць, невідповідність між заявленими роботодавцями вакансіями та кваліфікацією і станом здоров’я інвалідів, які виявили бажання працювати.

На державному рівні подальшого вдосконалення потребуватиме система легалізації тіньової зайнятості, регулювання та посилення контролю за процесами, що відбуваються у сфері соціально-трудових відносин.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону

та розвитку регіонального ринку праці

Враховуючи результати соціально-економічної ситуації району, наявні проблеми та можливі очікувані зміни у політичній та економічній ситуації на національну економіку, основною метою розвитку Варвинського району у 2012-2014 роках визначено створення умов для макроекономічної стабілізації та поступового відновлення економічного зростання господарського комплексу району шляхом ефективного використання економічного, трудового і природного потенціалу та задіяння місцевих резервів розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання гострих соціальних проблем.

Підґрунтям для досягнення поставленої мети є :


  • сприяння налагодженню стабільної роботи промислових підприємств;

  • створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;

  • створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності та нарощування обсягів капітальних вкладень з використанням усіх джерел фінансування, пошук потенційних інвесторів та адміністративний супровід при впровадженні інвестиційних проектів в господарському комплексі та соціальній сфері;

  • підвищення соціально-побутового рівня життя населення;

  • оптимізація та комплексний розвиток рослинництва, тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції;

  • збереження тенденцій до збільшення обсягів залучених в аграрну галузь фінансових ресурсів.

Перебіг подій, що відбуватимуться на районному ринку праці у 2012–2014 роках, буде зумовлений загальним соціально-економічним становищем у державі. В цих умовах реальним є скорочення неефективних робочих місць, продовження процесів звільнення сезонних працівників. Підвищення попиту на робочу силу очікуватиметься лише на тих підприємствах, де будуть умови для випуску конкурентоспроможної продукції та для розширення обсягів виробництва, збільшення обсягів надання послуг.

Очікується, що обсяг інвестицій в основний капітал складе в 2012 р. – 100,8 млн.грн., 2013 р- 101,0 млн.грн., 2014 р.-102,0 млн.грн.

Виходячи із загальнодержавної стратегії підвищення життєвого рівня населення середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки у 2011 році зросте до 2257 грн., у 2012 році до 2550 грн., у 2013 році до 2709 грн, у 2014 році до 3140 грн.

За демографічним прогнозом, як і у попередні роки, в районі поглиблюватиметься процес депопуляції населення за рахунок природного скорочення. Однак трудовий потенціал району буде на достатньому рівні для забезпечення сталого економічного розвитку.

Збережуться (за прогнозами) незначні обсяги вивільнення працівників в 2012-2014 роках.

Розширення сфери прикладання праці у 2012–2014 р.р. відбуватиметься передусім за рахунок створення не менш як 425 нових робочих місць щорічно. Значна кількість з них буде створена в сфері малого бізнесу, в галузі торгівлі та надання різного роду послуг.

Подальшого розвитку набуватимуть процеси підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, збільшення їх масштабів, зростання ролі колдоговірної роботи у регулюванні цим процесом.

Значна увага приділятиметься питанням сприяння зайнятості особам з обмеженими фізичними можливостями, які бажають навчатися та працювати у напрямах їх більш широкого інформування та створення відповідних умов для реабілітації та подальшої професійної діяльності.

Удосконалюватиметься соціальний захист неконкурентоспроможних на ринку праці осіб, розгортатимуться діючі та впроваджуватимуться нові програми вторинної зайнятості дітей та студентської молоді. На підприємствах, в установах і організаціях для працевлаштування соціально вразливих категорій незайнятого населення планується щорічно бронювати по 5 робочих місць.

У таких складних умовах пріоритетами в діяльності райдержадміністрації, районної ради, районного центру зайнятості, роботодавців будуть розгортання активних заходів сприяння зайнятості населення, активізація роботи з роботодавцями, підвищення якості робочої сили, результативності наданих послуг зайнятому та незайнятому населенню, профорієнтаційна робота з молоддю, зокрема випускниками загальноосвітніх шкіл, стимулювання самозайнятості та підприємницької діяльності, особливо селян, жінок та молоді.

Прогнозується, що в районному центрі зайнятості буде зареєстровано 690 незайнятих громадян в 2012 році, 700 в 2013 році, 710 в 2014 році. Найбільшу частину зареєстрованих, як і в попередні роки, становитимуть особи, звільнені за згодою сторін або на підставі припинення трудового договору.

Важливу роль на ринку праці відграватиме надання профорієнтаційних послуг незайнятому та зайнятому населенню, орієнтація молоді на отримання робітничих професій.

З метою зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією
робочої сили, підвищення конкурентоспроможності незайнятого населення передбачається організувати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних в 2012 році - 155, в 2013 році – 160 осіб, в 2014 році - 165 осіб. Планується за рахунок проведення інформаційно - роз’яснювальної компанії здійснювати направлення безробітних в центри професійно – технічної освіти Державної служби зайнятості. Система організації професійного навчання безробітних удосконалюватиметься в напрямку максимального задоволення потреб роботодавців в робітничих кадрах необхідного їм професійно-кваліфікаційного рівня, навчання за індивідуальними планами, шляхом стажування безпосередньо на підприємствах та в організаціях, підготовки спеціалістів на замовлення роботодавців. Особлива увага буде звернута на працевлаштування осіб після закінчення профнавчання (не менше 90 % від загальної кількості тих, хто отримав нову професію). Відповідно будуть внесені корективи і в перелік професій, яким надаватиметься перевага при організації професійного навчання.

В результаті в 2012 році прогнозується працевлаштувати 480, в 2013 році – 490, в 2014 році – 495 незайнятих громадян та безробітних.

Значна увага приділятиметься такій активній формі сприяння зайнятості, як оплачувані громадські роботи. До них прогнозується залучати в 2012 році 380 безробітних, в 2013 році 390 безробітних, а в 2014 році 395 безробітних, незалежно від отримання ними допомоги по безробіттю. Громадські роботи будуть орієнтовані на допомогу одиноким престарілим, інвалідам, ветеранам війни та праці, на благоустрій населених пунктів, на залучення до тимчасової зайнятості учнівської та студентської молоді тощо.

Таким чином, активними формами сприяння зайнятості буде


охоплено 1015 осіб в 2012 році, 1040 осіб в 2013 році та 1055 безробітних в 2014 році, що становитиме відповідно 85,2, 87,3, 89,0 відсотків від загальної чисельності незайнятого населення, яке перебуватиме на обліку в центрі зайнятості. Це дозволить стабілізувати ситуацію на ринку праці, не допустити зростання рівня безробіття, активізувати зусилля самих безробітних по визначенню свого подальшого трудового життя. Передбачається, що на кінець 2012 року перебуватиме на обліку 490 незайнятих громадян, 480 осіб в 2013-2014 році.

Розвиватимуться активні програми сприяння зайнятості таких категорій населення як молодь, жінки, соціально вразливі верстви населення, зокрема, сироти, інваліди.

Виходячи з державної політики зайнятості, підвищення життєвого рівня населення, заходи районної програми зайнятості на 2012–2014 роки здійснюватимуться у різних формах та спрямовуватимуться на вирішення завдань щодо забезпечення керованості процесами на ринку праці, стабілізації рівня зайнятості, посилення соціального захисту незайнятого населення та безробітних.


ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону


Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)2011 рік


2012 рік
(прогноз ні дані)

2013 рік
(прогноз ні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)перше півріччя


у цілому

за рік


перше півріччя

(звітні дані)у цілому

за рік

(очікувані дані)1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

-

х

-

-

-
2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

-

-

-

-

-

-
3. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

125,1

77,0

102,7

118,7

103,0

103,0

104,0

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

1913,2

4321

3765,1

6023,00

6036,00

6084,00

6182,0

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

х

387,6

х

126,8

98,0

100,2

101,0

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

-

-

-

-

-

-
7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

29

х

29

30

30

31

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

17,5

х


17,1


16,7


16,6


16,5

9. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

1152,0

1240,0

1350,0

1515,0

1538,0

1550,0

1560,0