Публікації немлій л. С. 2007-2012р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Публікації немлій л. С. 2007-2012р - сторінка №1/1
ПУБЛІКАЦІЇ НЕМЛІЙ Л.С. 2007-2012р.

1.Немлій Л.С. Формування навичок педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів на тренажерному комплексі засобом проективної діяльності // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми навігації і управління рухом». – К.:2010.- С.143.

2. Мороз В., Мороз С., Немлій Л. Розвиток творчого мислення майбутніх фахівців у процесі самостійної роботи // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-науково-практичної конференції «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця». – К.: 2007. - С.161.

3. Петращук О.П., Немлій Л.С. Комунікативні уміння диспетчера-інструктора під час практичної підготовки диспетчерів-стажерів на тренажерному комплексі // Матеріали першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма».


4. Петращук О.П., Немлій Л.С. Комунікативні уміння диспетчера-інструктора під час практичної підготовки диспетчерів-стажерів на тренажерному комплексі // Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011».

5. Петращук О.П., Немлій Л.С. Роль педагогічної компетентності диспетчера-інструктора у процесі тренажерної підготовки фахівців УПР. Науковий журнал. Вісник НАУ №1, 2012. – С.266-270.

6. Немлій Л.С. Особливості організації практичного заняття англійської мови для авіадиспетчерів.// Матеріали другої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної для спеціальних цілей : компетентнісна парадигма». –К.: 30 березеня 2012

7. Немлій Л.С. Педагогічна компетентність диспетчера-інструктора управління повітряним рухом як наукова педагогічна проблема. - Черкаський науковий вісник. 2012 №15(228).- С.38-42.

8. Немлій Л.С. Комунікативна компетенція як умова формування педагогічної компетенції майбутнього диспетчера-інструктора управління повітряним рухом у процесі фахової підготовки. Науковий журнал. Вісник НАУ №3,2012. – С.170-173.

9. Немлій Л.С. Ефективність інтерактивних методів підготовки авіадиспетчерів на заняттях авіаційної англійської мови.// Матеріали другої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентністна парадигма»., 30 березня 2012 року.: тези доп. - К., 2012р

10. Nemliy L. The effect of interactive pedagogical technology in air traffic control operator instructors’ training. //Матеріали 5 Всесвітнього конгресу «Авіація в 21 столітті. – Безпека авіації та космічні технології. – 25-27 September 2012.

11. Немлій Л.С. Модель формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом.// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Проблеми навігації правління рухом». - 27 листопада 2012

12. Nemliy L. Teaching adults. // Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»., 3 квітня 2013 року.: тези доп. - К., 2013р.

13. Немлій Л.С. Модель формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора управління повітряним рухом. // Матеріали міжнародної науково-технічної конференцій «Авіа -2013» 22 травня 2013року.: тези доп.-К., 2013р.

 

Список наукових праць

за спеціальністю

13.00.04_Теорія та методика професійної освіти

(шифр і назва спеціальності за Переліком спеціальностей)Немлій Людмили Сергіївни

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)п/п

Назва праці

Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших

Кіль-кість друко-

ваних аркушів

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

1.

Розвиток творчого мислення майбутніх фахівців у процесі самостійної роботи

Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VIIІ Міжнародної науково-науково-практичної конференції, 22-23 березня 2007р.: тези доп.– К., 2007.– С. 161.


1

В.Мороз, С.Мороз, Л.Немлій

2.

Формування навичок педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів на тренажерному комплексі засобом проективної діяльності

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів. Проблеми навігації і управління рухом 23-24 листопада 2010.: тези доп.– К., 2010.– С.143.1

Немлій Л.С.

3.

Комунікативні уміння диспетчера-інструктора під час практичної підготовки диспетчерів-стажерів на тренажерному комплексі

Матеріали першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма».1

Петращук О.П.,

Немлій Л.С4.

Комунікативні уміння диспетчера-інструктора під час практичної підготовки диспетчерів-стажерів на тренажерному комплексі

Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011


1

Петращук О.П.,

Немлій Л.С5.

6.