Радіоастрономiчний - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Радіоастрономiчний iнститут national Academy of Sciences of Ukraine... 1 329.59kb.
Visit Ukraine — ставка на в’їзний туризм Прес-реліз 30. 10. 1 28.72kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Радіоастрономiчний - сторінка №1/1

Нацiональна академiя наук

України
РАДІОАСТРОНОМIЧНИЙ

IНСТИТУТ
61002, Харкiв, МСП, Червонопрапорна, 4

Для телеграм: Харкiв-2, Арктур

Тел\факс: 706-14-15

National Academy of Sciences

of Ukraine


INSTITUTE OF RADIO

ASTRONOMY
4 Chervonopraporna Str., Kharkiv , 61002, Ukraine

Fax: +380 (572) 706-14-15

E-mail: rai@ira.kharkov.ua


___________№ ___ _ __________________________

на_________від_________ __________________________

__________________________
Запрошуємо вас прийняти участь у конкурсних торгах Радіоастрономічного інституту НАН України шляхом запиту цінових пропозицій на закупівлю паливно-мастильних матеріалів.

Просимо надати вашу цінову пропозицію у письмовій формі за підписом учасника, прошиту, пронумеровану, та скріплену печаткою, у запечатаному конверті до 10-00 16.10.2012 р. за адресою, яка зазначена у запиті. На конверті має бути вказано: «НЕ ВІДКРИВАТИ до «16» жовтня 2012 р. до 10-30», «Цінова пропозиція до участі в торгах по закупівлі продуктів нафтоперероблення рідких для потреб Радіоастрономічного інституту НАН України», а також адреса та назва Замовника, адреса та назва Учасника.

Кожний учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію (за кожним лотом), яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається за кожним лотом окремо (з визначенням номеру лота).

Учасник, разом з ціновою пропозицією, повинен надати Замовнику наступні документи:

- копію Статуту із змінами до Статуту (для підприємств);

- копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ - для учасника, який є платником ПДВ;

- копію свідоцтва про сплату єдиного податку - для учасника, який є платником єдиного податку;

- копію документа, що підтверджує право уповноваженої особи (керівника) на укладання договору;

- завірений належним чином перелік АЗС Учасника в Чугуївському районі Харківської області та/або у м.Харкові (відповідно до лотів).

Копії документів мають бути засвідчені підписом уповноваженої посадової особи Учасника із зазначенням посади, прізвища та ініціалів та відбитком печатки (у разі наявності).

При необхідності Замовник має право вимагати інші документи, що стосуються умов укладення договору.

Цінові пропозиції, отримані Замовником після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються, не розглядаються і повертаються Учасникам, що їх подали.
Додатки: запит цінових пропозицій – 2 стор. (додаток №1)

форма цінової пропозиції конкурсних торгів – 1 стор. (додаток №2)


Голова комітету

з конкурсних торгів РІ НАНУ Р.П.Федій

Додаток №1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922 

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ЗАПИТ
цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування: Радіоастрономічний інститут НАН України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02772020

1.3. Місцезнаходження: м.Харків, Київський р-н, вул. Червонопрапорна, 4, 61002

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 352 1700 1000 479 ГУДКСУ у Харківській обл., МФО 851011.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Заступник голови комітету з конкурсних торгів, провідний інженер з державних закупівель Домрачов Павло Олександрович, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, провідний інженер з державних закупівель Шарапов Сергій АнатолійовичУчасники можуть здійснювати зв'язок з відповідальними за торги особами замовника за адресою м. Харків, Київський р-н, вул. Червонопрапорна, 4, кім.5, за телефоном: (057) 706-14-06, sta@rian.kharkov.ua

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна Академія Наук України, 00019270

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: Загальний фонд держбюджету.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення).

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.ri.kharkov.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Продукти нафтоперероблення рідкі (кат.23.20.1):лот №1: бензин А-76 (А-80) - 1400 л, бензин А-92 - 700 л, дизельне паливо - 112л; лот №2: бензин АБ-92-Е40 - 200 л, бензин А-95 – 450 л.

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Лот № 1: бензин А-76 (А-80) - 1400 л, бензин А-92 - 700 л, дизельне паливо – 112 л. Місце поставки товарів – Чугуївський район Харківської області.

Лот №2: бензин АБ-92-Е40 - 200 л, бензин А-95 – 450 л. Місце поставки - м. Харків.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: жовтень - грудень 2012 р. р.

6. Основні умови договору: згідно зі статтею 40 Закону України від 01.06.2010 р. № 2289-VI

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання: 61002, м. Харків, Київський р-н, вул. Червонопрапорна, 4, Радіоастрономічний інститут, 1-й поверх, кім.5; особисто або поштою

8.2. Строк: 16.10.2012 р., 10-00

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: 61002, м. Харків, Київський р-н, вул. Червонопрапорна, 4, Радіоастрономічний інститут, 1-й поверх, кім.5

9.2. Дата: 16.10. 2012 р.

9.3. Час: 10-30

10. Додаткова інформація: Умови розрахунків – відтермінування платежу. Цінова пропозиція подається згідно з п.3 ст.36 Закону України від 01.06.2010 р. № 2289-VI.

Заст. директора РІНАНУ,

голова комітету з конкурсних торгів Р.П.Федій

Додаток №2

Форма цінової пропозиції конкурсних торгів(ФІРМОВИЙ БЛАНК УЧАСНИКА)
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ЗА ЛОТОМ № ______
КОМУ: Радіоастрономічний інститут НАН України, м.Харків, Київський р-н, вул. Червонопрапорна, 4, 61002
Ми, ___________________ (назва Учасника торгів), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю «Продуктів нафтоперероблення рідких» (кат. 23.20.1) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги, викладені в запиті Радіоастрономічного інституту НАН України, ми, що нижче підписалися, маємо можливість та погоджуємося виконати умови Замовника та договору на загальну суму_______________________(загальна сума пропозиції цифрами і прописом), в тому числі ПДВ _______________________(загальна сума ПДВ цифрами і прописом) за наступними цінами:
№ з/п

Найменування

товару


Одиниця товару

Кількість

Ціна за одиницю товару (без ПДВ),

грн.


Загальна вартість товару (без ПДВ),

грн.


Ціна за одиницю товару (з ПДВ),

грн.


Загальна вартість товару (з ПДВ),

грн.


Загальна вартість продукції без ПДВ, грн.
ПДВ, грн.
Загальна вартість продукції з ПДВ, грн.
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів Ваш запит разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів від дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленої Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути прийнята в будь-який момент до закінчення зазначеного терміну.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов'язання підписати договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше 14 днів з дня визначення переможця, та виконати всі умови, передбачені цим договором.

4. Умови розрахунків – відстрочка платежу.


________ ______________________________

[Підпис] [ПІБ, посада уповноваженої особи]

М.П.