Реклама в інтернет-газеті поступ - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Форми реклами в інтернет студентка Смірнова Я.І 1 29.88kb.
Молодь і поступ біології 1 19.65kb.
Як Реклама царство дарувала 1 9.15kb.
Резюме проекту Реклама 1 344.08kb.
Альфред Джордж Сімен так сказав: Реклама це свіча, реклама це мастило... 1 61.26kb.
Управління виконавчої дирекції Фонду у Луганській області 25. 1 225.79kb.
І. Курієнко Люди, час, факти. (Повість у газеті з продовженням) 4 726.99kb.
Програма для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» 1 341.31kb.
Положення про інтернет-конкурс соціальної реклами «новий погляд»... 1 56.08kb.
Програма для студентів спеціальності 030302 „Реклама І зв’язки з... 2 419.15kb.
Програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки із громадськістю... 1 246.28kb.
Курс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич... 12 3977.27kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Реклама в інтернет-газеті поступ - сторінка №1/1
Реклама в інтернет-газеті ПОСТУП
(http://postup.brama.com)
1.Банери (розміщуються так, що показуються при перегляді всіх сторінок)

Розмір

Місце на сторінці

Вартість за місяць*728x90

Угорі сайта над лого

$200468x60

Зверху кожної статті

$150468x60

Внизу кожної статті

$120468x60

Внизу сайта

$100120х60

Зліва від лого

$50120x200/300/400

Зверху у колонці новин «КуПол» (зліва) або «Форум» та «Зміст») справа

$60

*За умови, що рекламодавець надає готові для розміщення банери. У разі потреби – виготовлення банерів оплачується додатково.
2.Текстова реклама

Розмір

Місце на сторінці

Вартість (одноразова)*Без обмежень

Розміщення матеріалу на спецсторінці «Реклама» як головного.(Після сторінки «Поступ у світ»), з умовою збереження анонса статті на головній сторінці сайта упродовж тижня

$80
Без обмежень

Спецсторінці «Реклама» як 2-й, 3-й і т.д. (З умовою збереження назви статті на головній сторінці сайта упродовж тижня)

$50

*За умови, що рекламодавець надає готові для розміщення тексти. У разі потреби – написання текстів оплачується додатково.

3. Розміщення гіперпосилань
Також ми можемо запропонувати Вам розміщення активних (гіпер) посилань на Ваш сайт (для просування його у пошукових системах)
На головній сторінці (Page Rank 6) - $50/міс.
На внутрішніх сторінках

Page Rank 4 - $30 (одноразова оплата)

Page Rank 3 - $15 (одноразова оплата)

Page Rank 2 - $10 (одноразова оплата)Page Rank 1 - $7 (одноразова оплата)
У разі розміщення активних (гіпер) посилань на Ваш сайт на нових сторінках вартість становитиме ціну за розміщення статті (див. п2. "Текстова реклама") + $5 за гіперпосилання.
Також можливе написання для Вас рекламної або інформаційної статті. Вартість визначається з розрахунку $3/1000 зн.

ADVERTISEMENT AT ON-LINE POSTUP
(http://postup.brama.com)
1. Banners
Only in first page
Size

Place at page

Price /1000 shows

Price in week (~10 000 shows)468x60

On top of page up of logo

$20

$120468x60

Over of 1-st material”(1 level )

$10

$60468x60

Over of 2-nd material (2 level )

$7

$40468x60

Over of 3-d material (3 level )

$5

$30468x60

Over of 4-th material (4 level )

$2

$20468x60

Over of 5-- material (5-7 level)

$1.5

$15468x60

On down of page

$2

$20140x800

Up to the news headline on 1 page

$4

$40160x100

Under to the news headline on 1 page

$2

$20


In all page468x60

On top of page near the logo

$70

$400468x60

On down of all materials

$50

$3002. Text advertisement

No limit

In special rubric “Advertisement” (or in your proposition) after the “Postup on World” with announce and image at main page

$20

$100No limit

Headline on the 2 position in 1-5 rubrics (1 page-“Postup in World”) (Bold shrift)

$5

$30.No limit

Headline on the 2 position in 6-8… rubrics

$3

$15


3. Placing of hyperlinks
Also we can offer to you placing of active (hyper) links to Your site (for advancement of him in the searching systems)
On a main page (Page Rank 6) - $50/міс.

On internal pages

Page Rank 4 - $30 (non-permanent payment)

Page Rank 3 - $15 (non-permanent payment)

Page Rank 2 - $10 (non-permanent payment)

Page Rank 1 - $7 (non-permanent payment)


In the case of placing of active (hyper) links to Your site on new pages a cost will make a price for placing of the article (see p.2. "Text advertising") + $5 for a hyperlink.
Also possible writing for you of the publicity or informative article. A cost concernes from a calculation $3/1000 symb.