Ресторанного господарства І - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма соціально-економічного розвитку по галузі 1 82.26kb.
Особливості ресторанного сервісу 1 206.88kb.
Рішення від „ 2011 року № Про погодження режиму роботи підприємства... 1 13.98kb.
Рішення від „ 2013 року № Про погодження режиму роботи підприємства... 1 20.52kb.
Рішення від „ 2012 року № Про погодження режиму роботи підприємства... 1 26.86kb.
Розпорядження Від " 10 " 07 2012 р. №157 р Про відзначення Почесними... 1 43.96kb.
Підприємств ресторанного господарства 4 835.37kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни... 1 11.95kb.
Підприємства ресторанного господарства у Жидачівському районі 1 120.83kb.
Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової... 5 1285.41kb.
Тематичний план 1 76.92kb.
Програма кандидата в народні депутати України по одномандатному мажоритарному... 1 40.17kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Ресторанного господарства І - сторінка №1/1
Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_10.08.2011_ №_6/10-8_

Порядок

узгодження відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства
І . Загальні положення
1.1. Даний Порядок розроблено відповідно до вимог та норм Господарського та Цивільного кодексів України, Податкового кодексу України, Указу Президента України від 03.07.1998 №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (із змінами та доповненнями), Законів України „Про захист прав споживачів”, „Про благоустрій населених пунктів” „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про оренду землі”, „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”, та інших нормативно-правових актів, що діють у сфері ресторанного господарства.

1.2. Дія Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, як здійснюють діяльність у сфер ресторанного господарства, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

1.3. Порядок є обов’язковим до виконання суб’єктами господарювання, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства на території міста Кіровське.
2. Основні терміни.
Узгодження відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства (далі Узгодження) - це документ встановленого зразка, який підтверджує узгодження функціонування на території міста Кіровське об'єкту, який здійснює діяльність у сфері ресторанного господарства, видача якого передбачена наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, від 24.07.2002 № 219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства» (із змінами та доповненнями),
3. Порядок узгодження відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства
3.2. Об'єктами ресторанного господарства є ресторани, кафе, кав'ярні, бари, їдальні, буфети, літні майданчики та інші пункти ресторанного господарства, відповідно до ДСТУ 4281-2004 „Заклади ресторанного господарства. Класифікація”.

3.1. Суб’єктам господарської діяльності для узгодження відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства необхідно подати заяву, Подання на узгодження за формою, що додається ( форма - додаток 1 до Порядку ) та комплект документів до відділу надання муніципальних послуг міської ради.

3.2. Відповідальність за достовірність копій наданих документів несе суб’єкт підприємницької діяльності за встановленною процедурою.

3.3. До заяви додаються копії наступних документів:

3.3.1. Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;

3.3.2. Документа, що підтверджує право власності на приміщення або документа договірного зобов’язання (договору найму, піднайму, позички, управління майном або інше) на приміщення;

3.3.3. Документа, який доводить право  власності або право користування земельною ділянкою (копія договору оренди земельної ділянки або інший документ, що підтверджує оформлення земельної ділянки у встановленому порядку).
3.3.4. Документа, що підтверджує узгодження відкриття з установою державної санітарно-епідеміологічної служби;

3.3.5. Документа, що підтверджує дозвіл на початок роботи, виданий територіальним або місцевим органом державного пожежного нагляду;

3.3.6. Свідоцтва про сплату єдиного податку або довідка про здійснення діяльності на загальній системі оподаткування.

3.4. Узгодження ( форма - додаток 3 до Порядку) видається безкоштовно. Термін дії Узгодження встановлюється на підставі терміну дії документів, які надаються згідно з п. 3.3 даного Положення або на термін не більше 1 року.

3.5. У випадку закінчення терміну дії, Узгодження втрачає силу та підлягає поверненню до відділу з питань торгівлі та захисту прав споживачів Кіровської міської ради. Отримання Узгодження після закінчення терміну дії здійснюється відповідно до цього Положення на загальних умовах.

3.6. Порядок переоформлення Узгодження на відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства

3.6.1 Переоформлення  Узгодження на відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства здійснюється:

при реорганізації з  правонаступництвом, зміні юридичної адреси суб’єкта господарювання;

при зміні прізвища /або ім’я, по-батькові/, місця приживання фізичної особи;

при зміні типу або класу об’єкта ресторанного господарства;

при зміні назви об’єкта рестораного господарства;

при зміні суб’єкта господарювання у визначеному об’єкті провадження діяльності у сфері ресторанного господарства.

3.6.2 У разі виникнення хоча б однієї з підстав зазначених у п 3.6.1 суб’єкти господарювання зобов’язані у п’ятнадцятиденний термін повідомити  відділ з питань торгівлі та захисту прав споживачів міської ради про зміни.
Для переоформлення узгодження суб’єкти господарювання подають документи згідно пп. 3.2, 3.3. та оригінал попереднього Узгодження, який підлягає вилученню.
3.6.3 У разі не внесення змін у зазначений термін, Узгодження важається таким, що втратило чинність. Видача нового Узгодження   здійснюється на загальних підставах.

3.7. Узгодження літніх майданчиків ресторанного господарства, які розташовані у стаціонарному приміщенні або під об’єкт відведена земельна ділянка, подовжується у встановленому порядку.

3.8. Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або рекомендованим листом. У разі надання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї. Достовірність інформації, наданої суб’єктом господарювання, може бути перевірена контролюючими органами в ході планових або позапланових перевірок.
Відділ з питань торгівлі та захисту прав споживачів міської ради після надходження заяви та документів, що додаються до неї, готує Акт обстеження підприємства ресторанного господарства на відповідність статусу та типу (форма - додаток 2 до Порядку), формує справу, в якій зберігаються подані заявником документи для видачі чи переоформлення Узгодження, внесення змін, видачі дублікатів, припинення дії або копій Узгодження.

Подані заявником документи про видачу Узгодження на відкриття ресторанного господарства розглядаються на засіданні виконавчого комітету. Суб’єкт господарювання отримує копію рішення виконкому та Узгодження за зверненням до відділу з надання муніципальних послуг міської ради.

У рішенні про відмову у видачі Узгодження зазначаються підстави такої відмови.

Підстави для відмови у видачі  Узгодження :

- недотримання  суб’єктами господарювання  у своїй діяльності вимог та норм  цього Положення, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в України” та Законів України „Про захист прав споживачів”, “Про благоустрій населених пунктів”, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про оренду землі”, „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”, та інших нормативно-правових актів, що діють у сфері ресторанного господарства і є обов’язковим для виконання  фізичними та юридичними особами незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та форми власності ;

- виявлення недостовірних  відомостей в  наданих документах.

Узгодження   підписує міський голова, а у разі його відсутності ( відпустка, хвороби, тощо) посадова особа, яка його заміщює. 

       3.10. Відділом з питань торгівлі та захисту прав споживачів міської ради  проводяться обстеження об’єктів ресторанного господарства щодо відповідності вимогам  цього Положення, чинного законодавства на здійснення  діяльності у сфері ресторанного господарства. До обстеження можуть залучатися представники відповідних служб та організацій до компетенції яких відносяться питання обстеження (за згодою).

3.11. Всі об’єкти ресторанного господарства повинні відповідати вимогам чинного законодавства та дотримуватись встановленого режиму роботи.


4.Порядок організації торгівлі алкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами в закладах (підприємствах) ресторанного господарства.
4.1. Суб'єкти господарської діяльності (юридичні та фізичні особи), які мають право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, та їх працівники зобов'язані дотримуватись вимог Законів України "Про захист прав споживачів", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених Постановою Кабінету міністрів України №854 від 30.07.1996 року (зі змінами та доповненнями), та інших нормативних документів прямо чи/та побічно регламентуючих діяльність у сфері ресторанного господарства, та цього Положення та здійснювати діяльність при наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

4.2. Продавці алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів мають право вимагати у покупця, який купує алкогольні напої та тютюнові вироби документ, що засвідчує його вік, якщо виникли сумніви щодо досягнення 18-річного віку. В разі відмови надати такий документ, продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів такій особі забороняється.

4.3. Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на
місці здійснюється тільки підприємствами ресторанного господарства
та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус
підприємств ресторанного господарства, підприємств з універсальним
асортиментом товарів та з дотриманням обмежень, щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів, передбачених чинним законодавством.

4.4. Забороняється торгівля алкогольними напоями на розлив у


закладах ресторанного господарства за відсутності належних
санітарно-гігієнічних умов та обладнання (забезпеченість проточною
питною водою, посудом, мірними місткостями, одноразовим посудом
тощо, наявність умов для миття посуду) та інших вимог,
передбачених законодавством.

4.5. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, які затверджені Постановою Кабінету міністрів України №854 від 30.07.1996 року (зі змінами та доповненнями, це Положення, а також виписки із статей 18 і 19 Закону України "Про захист прав споживачів" повинні знаходитися в підприємстві громадського харчування в доступному для ознайомлення споживачів місці.

4.6. Суб'єкти господарської діяльності (юридичні та фізичні особи), які мають право на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, та їх працівники зобов'язані дотримуватись вимог Закону України „ Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення” у частині обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових виробів.
7. Порядок організації роботи

літніх майданчиків ресторанного господарства

7.1. Літні майданчики ресторанного господарства здійснюють сезонне обслуговування відвідувачів з 01 травня по 01 листопада, і до них належать:

7.1.1. Тимчасовий літній майданчик – пункт ресторанного господарства, який розташовується виключно біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, магазину в теплий період року, без відповідного облаштування робочих місць, підлягає щоденному демонтажу.

7.1.2. Відкритий літній майданчик – стаціонарний пункт ресторанного господарства, який розташовується біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, магазину, в межах орендованої земельної ділянки, в теплий період року.

7.2. Літні майданчики ресторанного господарства здійснюють свою діяльність при наявності Узгодження, відповідного патенту, у разі продажу алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці та тютюнових виробів – ліцензії, а також довідки про здійснення діяльності на загальній системі оподаткування або свідоцтва про сплату єдиного податку.

7.3. Робочі місця повинні бути обладнані холодильним, торгово – технологічним обладнанням, мати електроенергію, холодну і гарячу проточну воду, каналізацію.

Майданчик для обслуговування відвідувачів повинен бути огородженим, естетично оформленим, мати необхідні меблі (столи, стільці, парасолі), посуд, інвентар тощо.

7.4. На видному місці на літньому майданчику ресторанного господарства розміщується вивіска з визначенням типу та назви суб’єкта господарювання. В куточку споживача розміщується інформація про режим роботи, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, торговий патент, у разі торгівлі алкогольними напоями на розлив для споживання на місці та тютюновими виробами – ліцензії.

7.5. Працівники літніх майданчиків ресторанного господарства, які безпосередньо пов’язані з приготуванням і реалізацією кулінарної продукції, повинні мати спеціальну професійну підготовку, регулярно проходити медогляд в установленому порядку, результати якого відображаються в особистих медичних книжках. Суб’єкти господарювання забезпечують персонал літніх майданчиків ресторанного господарства фірмовим одягом і спецодягом відповідно до діючих норм.

7.6. На всі види продукції, що реалізуються на літніх майданчиках ресторанного господарства, повинні бути документи, що засвідчують їх якість та безпеку, відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Керівник повинен забезпечити розміщення туалету, контейнерів, урн для збору побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно – технічному стані згідно з санітарними нормами і правилами.

7.8. Без дотримання вимог встановлених пунктами 7.2.- 7.7. робота літніх майданчиків не дозволяється.8. Обов’язки суб’єктів господарювання.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства повинні: • дотримуватись правил та норм чинного законодавства у сфері ресторанного господарства;

 • забезпечити відповідність об’єкту ресторанного господарства необхідним екологічним, санітарно-гігієнічним, протипожежним нормам, охорони праці вимогам нормативних документів щодо господарської діяльності у сфері ресторанного господарства;

 • розмістити на фасаді вивіску із зазначенням назви об’єкта, типу закладу (підприємства) ресторанного господарства, класу ресторану або бару та інформацію про режим роботи;

 • розмістити на видному та доступному місці „Куточок споживача” з інформацією про власника, книгу відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;

 • забезпечити наявність у кожному об’єкті ресторанного господарства відповідного патенту, при необхідності – ліцензії, контрольного журналу для перевірок, асортиментного переліку продукції, затвердженого відповідно до типу та класу даного закладу ( підприємства) керівником підприємства, а також наявність продукції, зазначеної у меню, прейскуранті, чинних санітарних і ветеринарних правил, Закону України „Про захист прав споживачів”, „Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства” та іншої необхідної документації, відповідно до спеціалізації суб’єкта господарювання;

 • використовувати площу залу об’єкту ресторанного господарства лише за призначенням;

 • утримувати об’єкт ресторанного господарства та прилеглу територію згідно Правил благоустрою, санітарних та протипожежних норм і правил;

 • не виносити самовільно столи та стійки на вулицю за межі ресторанного господарства;

 • не здійснювати самовільне приготування їжі на відкритому повітрі з використанням відкритого вогню;

 • забезпечити права споживачів, визначених Законом України „Про захист прав споживачів”, знати і виконувати це Положення, наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 24.07.2002 №219 „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”, Зміни №1 до ДСТУ № 3862-99, Національний стандарт ДСТУ України 4281:2004 та інші нормативні документи, що регулюють роботу закладів (підприємств) ресторанного господарства.

 • забезпечити під час роботи об’єкту ресторанного господарства таких рівнів звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщенні, а також рівнів шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами.

 • оформити договір з відповідною організацією на збір та вивезення сміття, не допускати пошкодження дорожнього покриття, газонів, фасадів будинків, споруд в місцях, де розміщені об’єкти ресторанного господарства.

9. Контроль за дотриманням Порядку

9.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює відділ з питань торгівлі та захисту прав споживачів міської ради шляхом проведення обстежень об’єктів ресторанного господарства. До проведення обстежень можуть залучатися фахівці відповідних служб, організацій, до компетенції яких відносяться питання обстеження.

За результатами обстежень при виявленні порушень, суб’єкт господарювання попереджається про необхідність їх усунення у визначений термін.

9.2. За порушення правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, санітарних норм і правил, законодавства про захист прав споживачів, цього Порядку суб’єкти господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Секретар ради Л.В.Гречушкіна


Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів С.В.Полисюк

Додаток розроблений відділом

з питань торгівлі та захисту

прав споживачів міської ради

Начальник відділу О.В.Янченко


Додаток 1 до Порядку

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

____________ ___________

(підпис )

“___”__________200_ року

ПОДАННЯ

на відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства ____________________________________
Найменування підприємства ресторанного господарства, його відомча належність, ідентифікаційний номер суб’єкту підприємницької діяльності

Кількість

місць в торговель-

ному залі


Адреса підприємства, телефон, прізвище, ім’я

та по батькові керівникаТип підприємства ресторанного господарства після обстеження

Коротка характеристика підприємства

(друкованим шрифтом)


Зовнішній вигляд підприємства:____________

_______________________________________

Інтер’єр торговельного залу, наявність меблів, забезпеченість столовим посудом та прибора-ми: ____________________________________

Наявність виробничих та складських приміщень: _____________________________

Торговельно-технологічне та холодильне обладнання:_____________________________

Асортимент продукції: ___________________

_______________________________________

Форма організації обслуговування споживачів _______________________________________

Музичне обслуговування: _________________

Класифікація обслуговуючого персоналу: кухарі______; офіціанти_____; бармени________________________

З вимогами наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219 “Про затвердження правил роботи закладів (підприємств громадського харчування), а також Змінами № 1 до ДСТУ № 3862-99, Національним стандартом ДСТУ України 4281:2004 ознайомлений та зобов’язуюсь виконувати

Керівник підприємства (підприємець) __________________________________________________

(підпис, печатка)

Додаток 2 до Порядку


АКТ

обстеження закладу (підприємства) ресторанного господарства

на відповідність статусу та типу

“___”_____________200_ року


Нами, спеціалістами відділів Кіровської міської ради ______________________
__________________________________________________________________________

обстежено підприємство ресторанного господарства на відповідність статусу та визначення типу і класу_____________________________________________________

розташованого за адресою___________________________________________________

Надана консультативна допомога з питань організації виробництва та культури обслуговування споживачів в присутності керівника ____________________________

__________________________________________________________________________
Для відкриття підприємства типу _______________________________________

в відповідності з вимогами наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219 “Про затвердження Правил роботи підприємств громадського харчування”, Національним стандартом України ДСТУ 4281:2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”,


РЕКОМЕНДОВАНО:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ВИСНОВОК:
Підпис

Додаток 3 до ПорядкуКІРОВСЬКА МІСЬКА РАДА


ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ТОРГІВЛІ

У З Г О Д Ж Е Н Н Я

на відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства

_______________________________________

тип підприємства

__________________________________________________

клас підприємства

__________________________________________________

приналежність, підпорядкованість

_______________________________

місце розташування

___________________________________________________

власник підприємства

Підстава: подання підприємства

ресторанного господарства

від “___” _________200__ року№ ______


Кіровський міський голова ____________