Реєстрація осбб - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Реєстрація осбб - сторінка №1/1


Реєстрація ОСББ
Сьогодні на практиці нерідко виникають проблеми з державною реєстрацією новостворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Чи то законодавча неврегульованість цього питання, чи бюрократія органів, що беруть участь у їх реєстрації, стають на заваді легалізації ОСББ – спірне питання. Ця стаття не для того, щоб відшукати винних, а щоб знайти оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми та «вималювати» план послідовних дій для осіб, які лише збираються здійснити реєстрацію ОСББ.

Проблеми виникають через нормативну «матрьошку», коли реєстрація передбачена в ЗУ «Про ОСББ» (безкоштовно), але є посилання, що оформлення і реєстрація всіх документів, що засвідчують створення ОСББ, здійснюється в порядку, передбаченому ПКМУ.

Згідно п.1 Порядку державна реєстрація ОСББ проводиться виконавчим органом міської (районної у місті, районної) ради за місцем знаходження багатоквартирного будинку. Органи державної реєстрації в установленому ними порядку ведуть реєстри ОСББ. Тобто реєстри також ведуться не за єдиним для всієї країни порядком, а з особливостями, встановленими територіальними органами державної реєстрації.

Відповідно до п.6 Порядку орган державної реєстрації у місячний термін після надходження необхідних документів вносить дані реєстраційної карти до Реєстру та видає свідоцтво про державну реєстрацію об’єднанню із зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ за зразком згідно з додатком 3 до цього Порядку, а у разі відмови у реєстрації – дає вмотивовану письмову відповідь.

Але внесення до цього Реєстру не означає, що ОСББ набуває статусу юридичної особи. Адже згідно з ч.3 ст. 3акону № 755 установи та організації, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому саме Законом №755. Отже, відомості про ОСББ підлягають включенню до ЄДР.

Стисло проаналізувавши зазначені вище нормативно-правові акти, стикаємося із запитанням – якого ж із них дотримуватись?

Не полегшує ситуацію і позиція Держкомпідприємництва, за якою компетентні органи можуть самостійно обирати, як їм реєструвати ОСББ: за Законом №755 чи за законом про ОСББ.

Можна виділити 3 варіанти, за якими нині відбувається реєстрація ОСББ.Варіант 1. Застосовуємо Закон про ОСББ та Порядок

Виконавчий орган відповідної ради або райдержадміністрація доручає своєму підрозділу (наприклад, управлінню чи відділу ЖКГ) здійснювати реєстрацію та вести реєстр.

У цьому випадку ОСББ проходить державну реєстрацію в 2 етапи:

Перший:

а)до визначеного органу уповноважений представник подає документи за переліком, визначеним у постанові;

б) визначений орган вносить запис про реєстрацію ОСББ до Реєстру;

в) визначений орган видає представнику ОСББ свідоцтво про реєстрацію згідно з визначеним у постанові зразком (безплатно).Другий:

а) дані вносяться до ЄДР шляхом подання державному реєстратору Форми №6;

б) державний реєстратор видає представнику ОСББ свідоцтво про держреєстрацію єдиного зразка, встановленого Законом №755 (безплатно).

Отже, за цим варіантом ОСББ отримує два свідоцтва.

Але така схема реєстрації використовується у невеликій кількості населених пунктів.

Варіант 2. Застосовуємо Закон №755.

Виконавчий орган відповідної ради або держадміністрації доручає здійснювати реєстрації ОСББ державним реєстратором.

ОСББ реєструється з дотриманням вимог саме цього закону в 1 етап:

а) державному реєстратору подаються документи за переліком, визначеним Законом №755 (у деяких містах та районах разом з цими документами подають ще й список членів ОСББ, який передбачено Порядком), з Формою №1 та документами про оплату реєстраційного збору;

б) державний реєстратор видає представнику ОСББ свідоцтво про держреєстрацію єдиного зразка, встановленого Законом №755.

Як бачимо, якщо реєстрація здійснюється за цим варіантом, ОСББ минає етап внесення відомостей до Реєстру і отримує одне свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Але за реєстрацію ОСББ як юридичної особи справляється реєстраційний збір – 170 грн.Варіант 3. Для гурманів.

Держкомпідприємництво у своєму листі від 23.04.10р. №5203 «Про надання роз’яснень» передбачило можливість поєднання в особі державного реєстратора функції органу реєстрації ОСББ. Цей лист не є нормативно-правовим актом, але позиція Держкомпідприємництва, висловлена в ньому, має право на існування з наступних підстав.

Частиною 3 ст. 6 Закону № 755 зазначено, що державний реєстратор підпорядковується міському голові (в областях) або голові райдержадміністрації. А згідно з п.1 Порядку державна реєстрація ОСББ проводиться виконавчим органом ради за місцезнаходженням багатоквартирного будинку. Отже, обов’язки зі здійснення державної реєстрації ОСББ можуть бути покладені на державного реєстратора.

Держкомпідприємництво вважає, що в цьому випадку державний реєстратор:

1. Проводить державну реєстрацію ОСББ згідно із Законом про ОСББ та Порядком.

2. Включає відомості про новостворене ОСББ до ЄДР на підставі відомостей з реєстраційної картки (форма №6) з видачею свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

Тобто державний реєстратор спочатку проводить державну реєстрацію ОСББ відповідно до Закону про ОСББ, а потім, виконуючи приписи Закону №755, здійснює включення відомостей про об’єднання до ЄДР.

За цим варіантом ОСББ також отримує два свідоцтва про державну реєстрацію, а оплата реєстраційного збору не передбачена.

Як бачимо, від того, який варіант реєстрації ОСББ обрано у тій чи іншій місцевості, буде залежати, які документи має подати представник створеного об’єднання для здійснення реєстрації, який орган проводитиме реєстрацію та чи буде справлятись реєстраційний збір.

Які документи треба подати для реєстрації?

Варіант 1.

1. Реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об’єднання за зразком згідно з додатком 1 до Порядку.

2. Протокол установчих зборів.

3. 2 примірники оригіналу та 5 копій статуту.

4. Список членів ОСББ.

Варіант 2.

1. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (Форма №1)  1. Рішення засновників або уповноваженим ним орану про створення юридичної особи ( у вигляді протоколу установчих зборів).

  2. 2 примірники установчих документів, засвідчені нотаріально.

  3. Документ про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

Варіант 3.

1. Реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об’єднання за зразком згідно з додатком1 до Порядку.

2. Протокол установчих зборів.

3. 2 примірники оригіналу та 5 копій статуту.4. Список членів ОСББ.

Головний спеціаліст

управління житлового господарства В. Яківців