Результати перевірки знань завідувачами Червонозаводському районі нормативних вимог щодо Змін до Інструкції з організації харчування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних... 1 21.16kb.
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних... 11 1012.29kb.
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних... 11 1411.26kb.
Про затвердження Інструкції з о рганізації харчування дітей у дошкільних... 5 997.46kb.
Пам’ятка для вихователя щодо організації харчування дітей у дошкільному... 1 22.64kb.
Пам’ятка для помічника вихователя щодо організації харчування дітей... 1 41.6kb.
Про безкоштовного харчування учнів 5-11 класів з сімей пільгового... 1 23.92kb.
Наказ №259 Про вивчення стану організації харчування вихованців дошкільних... 3 350.82kb.
Виховання культурно – гігієнічних навичок під час вживання їжі 1 29.62kb.
Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей... 1 23.14kb.
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних... 1 93.58kb.
Рішення ХХVІ сесії квітня 2013 року 1 40.1kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Результати перевірки знань завідувачами Червонозаводському районі нормативних вимог - сторінка №1/1
Результати перевірки знань завідувачами Червонозаводському районі

нормативних вимог щодо Змін до Інструкції з організації харчування дітей

у дошкільних навчальних закладах
варі-анта

Критерії оцінювання рівня знань

13

24

31

44

50

52

67

72

96

122

253

345

349

353

391

417

420

441

СК

І

Назвіть дату видання Змін до Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ55

5
5

5

55

5
5
1

В

ІІ

Яким має бути режим харчування для дітей, народжених від батьків, які постраждали під час аварії на ЧАЕС

4

4
5

44


5

34
4

0,82

Д

І, ІІ

Орієнтовний об’єм їжі для дітей, віком від 1 до 3 років, від 3 до 5 років

1

5

3

3

4

4

3

4

4

3

3

4

5

5

3

3

4

4

0,72

С

І

Підкресліть правильну назву:

1. територіальна установа держ. сан.-епід. служби України;

2. територіальний орган Держ. сан.-епід. служби України
55

5
5

1

55

1
5
0,82

Д

ІІ

Підкресліть правильну назву:«…які мають позитивний висновок державної сан.-епід. експертизи».

«…дозволених Міністерством охорони здоров’я України»5

1
5

55


1

55
5

0,93

ДКритерії оцінювання рівня знань

13

24

31

44

50

52

67

72

96

122

253

345

349

353

391

417

420

441

СК

І

Які приправи і спеції дозволяється викорис-товувати у літній періоди?44

4
5

4

44

4
4
0,82

Д

І

Напишіть текст заяв про харчування працівника ДНЗ55

4
5

5

54

4
5
0,93

Д

І

У якому об’ємі, при якій температурі зберігають добові проби44

5
5

5

54

4
5
0,91
Д


І, ІІ

Якими продуктами можна замінити ці продукти

4

4

3

5

5

4

4

5

5

4

4

4

5

4

4

4

5

4

0,85

Д

І

Які мийні засоби дозволяється вико рис-товувати в ДНЗ?15

5
5

5

44

4
5
0,84

Д

ІІ

Які документи склада-ють у разі суттєвого збільшення або зменше-ння кількості дітей

5

5
5

55


5

55
5

1

В

І

Що включає в себе кулі-нарна обробка продуктів?55

5
3

4

55

3
3
0,84

Д

І, ІІ

Питома вага неїстівної частини харчових продуктів при їх холод-ній кулінарній обробці

1

1

1

4

1

3

2

5

4

4

2

4

5

4

4

2

4

2

0,58

С

І, ІІ

Вкажіть назви наказів з харчування, які Ви складаєте впродовж року

5

5

5

3

5

5

5

5

4

4

5

3

5

3

3

5

5

4

0,87

Д

ІІ

Які напої та приправи заборонено використо-вувати в ДНЗ?

3

1
5

55


4

53
3

0,75

ДКритерії оцінювання рівня знань

13

24

31

44

50

52

67

72

96

122

253

345

349

353

391

417

420

441

СК

ІІ

Як часто проводиться генеральне прибирання приміщень харчоблоку:

5

5
5

55


2

52
5

0,86

Д

ІІ

Скільки років зберігаються Книга складського обліку продуктів харчування, Журнал обліку відходів продуктів харчування

5

1
3

35


3

55
3

0,62

С

ІІ

Назвіть правила проведення вітамінізації в ДНЗ

5

1
4

35


4

50
3

0,66

С

Фактична кількість балів

38

33

41

49

45

49

47

53

50

44

47

39

53

45

39

38

50

42

СК

0,82

Коефіцієнт

0,69

0,6

0,74

0,89

0,81

0,89

0,85

0,96

0,9

0,8

0,85

0,7

0,96

0,81

0,7

0,69

0,9

0,76

Рівень обізнаності

С

С

С

Д

Д

Д

Д

В

Д

Д

Д

С

В

Д

С

С

Д

Д

Д

Максимальна кількість балів: 55


19.05.2013 було проведено перевірку знань завідувачів дошкільних навчальних закладів щодо нормативних вимог організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах в рамках семінару з організації харчування. Було розроблено критерії оцінювання відповідно до Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджених спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165.

Знання перевірялися через організацію тестування, максимальний бал за правильну відповідь по кожному критерію – 5.

Середній рівень обізнаності вимог нормативних, інструктивних, розпорядчих документів виявили 33,3% (слухачів семінару (завідувачі 6 ДНЗ №№ 13, 24, 31, 345, 391, 417);

Достатній рівень — 55,5% (завідувачі 10 ДНЗ №№ 44, 50, 52, 67, 96, 122, 253, 353, 420, 441);

Високий рівень — 11,1% (завідувачів 2 ДНЗ №№ 72, 349);

Середній коефіцієнт по району складає 0,82, що відповідає достатньому рівню.


Найгірші знання виявили завідувачі з таких питань:

1. Орієнтовний об’єм їжі для дітей, віком від 1 до 3 років, від 3 до 5 років (СК ≈ 0,72 середній рівень);

2. Питома вага неїстівної частини харчових продуктів при їх холодній кулінарній обробці (СК ≈ 0,58 середній рівень);

3. Скільки років зберігаються Книга складського обліку продуктів харчування, Журнал обліку відходів продуктів харчування (СК ≈ 0,62 середній рівень);

4. Правила проведення вітамінізації в ДНЗ (СК ≈ 0,66 середній рівень).
На підставі викладеного вище, рекомендації:
1. Управлінню освіти:

1.1. Оприлюднити результати тестування завідувачів. Надати результати до Департаменту освіти Харківської міської ради.

27.05.2013

1.2.Проводити семінари практикуми для завідувачів, сестер медичних старших, працівників харчоблоків дошкільних навчальних закладів з питань дотримання вимог нормативних, інструктивних, розпорядчих документів, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів щодо організації харчування вихованців у дошкільних навчальних закладах.

Впродовж 2013 року

1.3. Здійснювати контроль за ходом вивчення Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних

навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства

охорони здоров’я України 26 лютого 2013 року № 202/165, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України

20 березня 2013 року за № 440/22972.

Травень 2013 року

1.4. Провести повторне тестування завідувачів з метою виявлення знань про Зміни до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

До 20.06.2013.

2. Завідувачам дошкільних навчальних закладів:

2.1. Привести у відповідність до нормативних вимог обов’язкову ділову документацію з питань організації

харчування.

До 20.06.2013.

2.2. Опрацювати Зміни до Інструкції з організації харчування дітей у підпорядкованих дошкільних навчальних

закладах, провести семінари з даного питання, обговорити на нарадах при завідувачеві, матеріали нарад надати

до управління освіти.

До 30.05.2013.

2.3. Проводити практичні заняття, перевірку знань щодо вимог нормативних, інструктивних, розпорядчих документів, які

регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів щодо організації харчування вихованців у дошкільних навчальних закладах через проведення тестування, практичних занять.

Щоквартально.

2.4. Зобов’язати сестер медичних старших:

- опрацювати матеріали результатів тестування сестер медичних старших, внести, за необхідності,

корективи у власну діяльність.

До 30.06.2013

- підвищувати рівень обізнаності вимог щодо організації харчування, ведення відповідної ділової

документації шляхом самоосвіти.

Постійно.

- вести підрахунки вартості харчування однієї дитини на день під час складання меню – розкладки.

Щодня.


- забезпечити виконання натуральних норм харчування через дотримання норм заміни продуктів за енергоцінністю.

Щодня.