Рибалка Ірина Володимирівна - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Срібною медаллю 2010-2011 Кулешова Ірина Володимирівна 2008-2009 1 16.8kb.
Шварц Ірина Володимирівна 2 372.3kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет "львівська... 4 557.68kb.
«Мій рідний край» Пролог. «Дворічна – мій рідний край» театрально-хореографічна... 1 34.43kb.
Затверджено рішенням міської 1 24.3kb.
Методичні рекомендації Чернігів 2011 Матеріали підготувала вчитель... 1 346.84kb.
Сімейний кодекс України у запитаннях та відповідях 1 180.09kb.
Молоді та спорту заводського району запорізька гімназія №46 запорізької... 1 88.32kb.
Лозинська ірина володимирівна + 321. 01 (043. 3) Правотворчість у... 1 382.65kb.
Методика ктд в організації життєдіяльності учнівського колективу... 1 198.14kb.
Інформація про Ізюмську загальноосвітню школу І ііі ступенів №12... 1 65.6kb.
Ігрові технології навчання 1 188.65kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рибалка Ірина Володимирівна - сторінка №1/1


УДК 37.017.4 : 37.032

Рибалка Ірина Володимирівна, завідувач НВО "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр "Лідер" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
ВИХОВАННЯ СПРАВЖНЬОГО ГРОМАДЯНИНА ЧЕРЕЗ ПЕДАГОГІЧНУ СПАДЩИНУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА ЗАНЯТТЯХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ГУРТКА

У статті висвітлюються особливості патріотичного виховання підростаючого покоління через позашкільну освіту,зокрема інтелектуальні гуртки, використовуючи ідеї В.О. Сухомлинського. Стаття розрахована на широкі кола читачів, учителів, батьків, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів.Ключові слова: патріотичне виховання, громадянськість, громадянська відповідальність.

В статье описаны особенности патриотического воспитания подрастающего поколения через внешкольное образование, в частности интеллектуальные кружки, опираясь на идеи В.А.Сухомлинского. Статья рассчитана на широкие круги читателей, учителей, родителей, руководителей кружков внешкольного образования.Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданственность, гражданская ответственность.

The article shows the problem of patriotic education of teenagers through after school activity including intellectual clubs, which use the ideal of V. Sukhomlinski. This article is for wide circle of readers, teachers, parents, the leaders of clubs of after school activity.Keywords: patriotic education, citizenship, civic responsibility.
Патріотичне виховання молоді є одним із важливих завдань, що стоять перед педагогами. Особливо актуальна проблема формування свідомих громадян нині, коли тривають пошуки щодо того, на основі яких фактів, подій і персоналій вітчизняної історії виховувати школярів.

Позашкільна освіта сприяє вільному розвиткові особистості, вчить дитину найголовнішому – життю. Саме позашкільна робота дозволяє дітям не вештатись вулицями, маючи купу невитраченої енергії та часу; саме в гуртках дитина має можливість розвивати свої здібності у прикладній роботі, яка може дуже знадобитись у майбутньому дорослому житті. А ще дитина має цінний досвід спілкування не лише у класному колективі, де «усі місця розподілені та зайняті», де досить мало шансів проявити себе в іншій іпостасі й майже немає шансів на те, щоб змінити стереотип сприйняття дитини колективом однокласників у іншій ролі й на іншому ієрархічному місці. В. О. Сухомлинський писав: «Гуртки – важлива форма виховання підлітків. Цінність гурткової роботи полягає в тому, що кожен може протягом тривалого часу випробувати свої здібності, задатки, пробувати в конкретній справі свої схильності, знайти улюблену роботу. Без гуртків, в яких вирує допитлива думка, не можна уявити ні інтелектуального, ні емоційно-естетичного виховання. Кожен гурток - центр творчої праці і повноцінного інтелектуального життя.» [1, с. 323]

Педагоги-позашкільники мають на дитину більше впливу, ніж учителі -предметники, тому саме під час гурткових занять на керівниках гуртків лежить більше відповідальності за формування свідомості дитини, виховання почуття патріотизму та гордості за свій народ та країну.

У сучасному житті необхідний творчий пошук нових підходів, концептуальних шляхів і змістовних форм у роботі з дітьми та їхніми батьками. Зважаючи на те, постає завдання - допомогти підліткам усвідомити і насправді пропустити крізь серце любов до Батьківщини, стійкий інтерес до минулого, сьогодення і майбутнього рідного краю; почуття любові й поваги до рідного народу, мови, дбайливе ставлення до природи і збільшення її багатств; гордість за вітчизняні досягнення в науці, техніці, культурі; прагнення готуватись до захисту своєї Батьківщини.

Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України. Ставлення педагогів до виховання молоді на кращих зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти та культури, вищих християнських ідеалів є надійною базою для будівництва соборної самостійної держави національного типу. 

Метою національно-патріотичного виховання є формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків. Патріотичне виховання включає у себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти. Головною складовою патріотичного виховання є формування у дітей любові до рідної країни, що здійснюється в першу чергу сім’єю, безпосереднім соціальним оточенням, школою, позашкільними закладами через передавання певних культурних традицій, звичаїв, обрядів, вірувань.

 Виховання почуття патріотизму, гордості за свій народ передбачає формування в учнів історичних знань про минуле і сучасне нашого народу, держави. «Патріотизм, - стверджував В.О.Сухомлинський – це не механічна сума знань про Батьківщину. Це, в першу чергу, ставлення до долі Вітчизни, ненависть до її ворогів,готовність віддати за неї своє життя. Патріотичне бачення навколишнього світу і полягає саме в тому , що юний громадянин пізнає живу історію своєї родини, своїх співвітчизників, які мешкали кілька століть або десятиліть тому» [3, с. 205]

На заняттях інтелектуального гуртка саме цій темі приділяється багато уваги. Так, у вересні, коли ми святкуємо День міста, на заняттях гуртка учні дізнаються багато цікавих фактів про історичне минуле Кіровоградщини, граючи у тематичні ігри „Що? Де? Коли?” та „Своя гра” з теми: „Моє місто”, „Райони Кіровограда”, „Вулиці рідного міста”, „Видатні постаті нашого краю”, „Місто Єлисавети ” та інші. Як відомо, інформація з яскравим емоційним забарвленням запам’ятовується краще, тому на під час гри на занятті учні легше запам’ятовують дати або історичні факти, ніж на уроці історії. Основною формою роботи з дітьми під час гурткових занять є гра. « Гра, - писав Василь Олександрович Сухомлинський – це велике світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається яскравий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості та цікавості.» [ 2, с. 9 ]

У листопаді учні гуртка допомагають організувати та проводити шкільні інтелектуальні чемпіонати. Так, в рамках Місячника української писемності та мови та до Дня рідної мови в закладі проводяться такі ігри:


  • гра „Що? Де? Коли?” для 3-4 класів;

  • гра „Мово рідна! Ти ж, як море, - безкінечна, могутня, простора ” для 5-6 класів;

  • гра „З Україною в серці” для 7-8 кл.

  • гра „Український віночок” для учнів 5-7 кл.

У процесі підготовки та організації ігор діти набувають знань про історію української мови, про усну народну творчість, із задоволенням розгадують загадки, продовжують прислів’я про рідну мову, дізнаються цікаві факти про життя видатних українських письменників Т.Шевченка, Лесі Українки, Марка Вовчка, І.Франка та інших. Під час гурткових занять учні дізнаються багато нового про українську мову, історичні особливості деяких слів. Наприклад, у грі «Інтелект – бридж » є цілий розділ «Українська мова», а в грі «Ерудит-лото» - розділ «Маско, я тебе знаю», присвячений псевдонімам українських письменників, та окремий розділ про українські народні пісні. В.О. Сухомлинський вважав : «Слово – духовне багатство народу. Але багатство, втілене у скарбницях мов інших народів, залишається для людини недосяжним, якщо він не оволодів рідною мовою, не відчув її краси. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим тонше його сприйняття до гри відтінків рідної мови, тим більше готовий його розум до оволодіння мовами інших народів, тим активніше сприймає серце красу слова» [ 2,с.196 ]

Невичерпним джерелом патріотичного та морального виховання молоді є історія Великої Вітчизняної війни. Тому під час занять учні грають у гру „Що? Де? Коли?” на запитання про Велику Вітчизняну війну, активно беруть участь в інтелектуально-пізнавальній програмі „Вічна пам’ять жива”, в якій розглядаються теми: „Велика Вітчизняна війна”, „Україна у Великій Вітчизняній війні”, ”Кіровоград у Великій Вітчизняній війні ” ,” Звільнення Кіровограда від німецько - фашистських загарбників ” та інші. Учні із подивом дізнаються, що вулиці мікрорайону Шкільний названі на честь Героїв Радянського Союзу Куроп’ятникова, Фісановіча, Зінченка, і що ці герої поховані на Меморіальному кладовищі біля Фортечних валів. А ще наші учні виготовляють листівки-вітання мешканцям мікрорайону з нагоди річниці Дня Перемоги, є учасниками шкільного концерту, присвяченому 9 Травню, на який запрошуємо учасників війни та ветеранів, беруть участь у живому коридорі на День Перемоги, прибирають Фортечні вали напередодні свята та вшановують пам'ять загиблих квітами. Учні протягом року відвідують ветеранів – мешканців мікрорайону, допомагають їм по господарству, спілкуються із ними, записують спогади про війну. Ми намагаємось зробити все можливе, щоб пам’ять про захисників Вітчизни назавжди залишилася в серцях нашого підростаючого покоління священною, вічною, незрушною. «Розповіді про героїв вчать дітей бачити очима патріотів. Героїчне не тільки розширює горизонт, а й допомагає відчувати, що в житті усіх громадян – і тих, хто пішов із життя, і тих, хто живе нині – є щось спільне, велике, священне, найдорожче, те, що не можна ні з чим порівняти - Батьківщина » - був упевнений В.О.Сухомлинський [ 3, c. 207].

Результатом патріотичного виховання є сформованість почуття патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільної власної долі з долею Батьківщини.

Література

1. Сухомлинський В.О. Народження громадянина / Сухомлинський В.О. – М. : Мол. гвардія, 1979. - 335 с.

2. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / Сухомлинський В.О. – К. : Рад.шк., 1988. – 272 с.

3. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / Укл. О.В. Сухомлинська – М. : Педагогіка, 1990. - 288 с.4. Чупрій Л.В. Патріотичне виховання в Україні: стан і перспективи / Чупрій Л.В. – К. : Навчальна книга, 2006. – 157 с.