Річний план закупівель із змінами на 2012 рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Річний план закупівель із змінами на 2012 рік - сторінка №1/1

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

ІЗ ЗМІНАМИ


на 2012 рік

відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02145487


Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джерело фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки 

Продукти нафто- перероблення рідкі

1131

Кошти місцевого бюджету

177750,00 (сто сімдесят сім тисяч сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ 29625,00 грн. (двадцять дев’ять тисяч шістсот двадцять п’ять грн. 00 коп.)

Запит цінових пропозицій

І квартал

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

1161

Кошти місцевого бюджету

1118689,00 (один мільйон сто вісімнадцять тисяч шістсот вісімдесят дев’ять грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ 186448,17 (сто вісімдесят шість тисяч чотириста сорок вісім грн. 17 коп.)

Закупівля в одного учасника

І квартал

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Послуги з постачання електроенергії

1163

Кошти місцевого бюджету

515023,20 (п’ятсот п'ятнадцять тисяч двадцять три грн. 20 коп.), в т. ч. ПДВ

85837,20 (вісімдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять сім грн.

20 коп.)


Закупівля в одного учасника

І квартал

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Газ природний

1164

Кошти місцевого бюджету

2590090,80 (два мільйони п’ятсот дев’яносто тисяч дев’яносто грн. 80 коп.), в т. ч. ПДВ

431681,80 (чотириста тридцять одна тисяча шістсот вісімдесят одна грн. 80 коп.)
Закупівля в одного учасника

І квартал

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

1161

Кошти місцевого бюджету

216376,00 (двісті шістнадцять

тисяч триста сімдесят шість грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ 36062,67 (тридцять шість тисяч шістдесят дві грн. 67 коп.)Закупівля в одного учасника

Березень

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Газ природний

1164

Кошти місцевого бюджету

1648239,60 (один мільйон шістсот сорок вісім тисяч двісті тридцять дев’ять грн. 60 коп.), в т. ч. ПДВ

274706,60 (двісті сімдесят чотири тисячі сімсот шість грн.

60 коп.)


Закупівля в одного учасника

Квітень

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Вугілля кам’яне

1166

Кошти місцевого бюджету

441360,00 (чотириста сорок одна тисяча триста шістдесят грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 73560,00 (сімдесят три тисячі п’ятсот шістдесят грн. 00 коп.)


Відкриті торги

Листопад

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Продукти нафто- перероблення рідкі

1131

Кошти місцевого бюджету

199860,00 (сто дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот шістдесят грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ 33310,00 (тридцять три тисячі триста десять грн.

00 коп.)Запит цінових пропозицій

Грудень

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

1161

Кошти місцевого бюджету

1322087,00 (один мільйон триста двадцять дві тисячі вісімдесят сім грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ 220347,83 (двісті двадцять тисяч триста сорок сім грн. 83 коп.)


Закупівля в одного учасника

Грудень

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Послуги з постачання електроенергії

1163

Кошти місцевого бюджету

535304,43 (п’ятсот тридцять п’ять тисяч триста чотири грн. 43 коп.), в т. ч. ПДВ

90717,41 (дев’яносто тисяч сімсот сімнадцять грн. 41коп.)

Закупівля в одного учасника

Грудень

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Газ природний

1164

Кошти місцевого бюджету

3296479,20 (три мільйони двісті дев’яносто шість тисяч чотириста сімдесят дев’ять грн. 20 коп.), в т. ч. ПДВ

549413,20 (п’ятсот сорок дев’ять тисяч чотириста тринадцять грн. 20 коп.)Закупівля в одного учасника

Грудень

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

1161

Кошти місцевого бюджету

504040,00 (п’ятсот чотири тисячі

сорок грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ 84006,67 (вісімдесят чотири тисячі шість грн. 67 коп.)Закупівля в одного учасника

Грудень

2012 рокуГосподарська група,

керівник господарської групи

Антонов Василь Олексійович

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10 грудня 2012 року № 30

Голова комітету з конкурсних торгів Бігун Н.О. _______________


      (підпис)    М. П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів Антонов В.О. _______________
        (підпис)