Рішення №132 28 лютого 2013 року 17 сесія 6 скликання Про порядок оренди комунального майна територіальної громади сіл - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Додаток №1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання... 2 466.12kb.
Рішення україна новоград-волинська міська рада житомирської області... 1 26.4kb.
Рішення №432 17 вересня 2013 року 22 сесія 6 скликання 1 38.83kb.
Рішення №307 02 грудня 2011 року 11 сесія 6 скликання 1 23.39kb.
Рішення 17 вересня 2013 року 22 сесія 6 скликання Про надання згоди... 1 347.11kb.
Рішення 11 грудня 2012 року 17 сесія 6 скликання Про передачу майна... 1 18.93kb.
Рішення Від " 27 " 12 2012 р. №705 Про поновлення договору оренди... 1 13.33kb.
Рішення №2013 року 30 сесія 6 скликання 1 16.72kb.
Рішення одинадцята сесія шостого скликання від 08. 06. 12 №271 Про... 1 42.33kb.
Рішення вісімнадцята сесія шостого скликання від № Про списання майна... 1 91.37kb.
Рішення № від 2012 року сесія міської ради 6 скликання Про надання... 1 16.49kb.
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2013-2014... 1 31.74kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення №132 28 лютого 2013 року 17 сесія 6 скликання Про порядок оренди комунального - сторінка №1/1

УКРАЇНА

Жванська сільська рада

Мурованокуриловецького району

Вінницької області

РІШЕННЯ № 132

28 лютого 2013 року 17 сесія 6 скликання


Про порядок оренди комунального

майна територіальної громади сіл

на території Жванської сільської ради
Відповідно до ч.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.3 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою врегулювання процесу передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 1. Затвердити:

  • положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради, що додається (додаток 1);

  • методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради (далі – Методика), що додається (додаток 2);

  • порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради, що додається (додаток 3);

  • типовий договір оренди комунального майна територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради, що додається (додаток 4).

 2. Визначити орендодавцем майна територіальної громади – виконавчий комітет Жванської сільської ради.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування та бюджету..

Сільський голова Л.С. Марецька

Додаток 1

до рішення 17 сесії

сільської ради 6 скликання

від 28 лютого 2013 № 132ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі в оренду об'єктів

комунальної власності територіальної громади сіл

на території Жванської сільської ради
Положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради (далі - Положення) регулює відносини щодо оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл Жванської сільської ради.

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає порядок та правила передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради і є обов'язковими для виконання всіма суб’єктами підприємницької діяльності, підприємствами, установами та організаціями - орендарями.

1.2. Положення розроблено відповідно до статей 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

1.3. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, передане орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

1.4. Відносини щодо оренди комунального майна територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради регулюються договором оренди, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Об'єкти оренди

2.1. Об'єктами оренди за цим Положенням є: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) і інше окреме, індивідуально визначене, майно. Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений з інженерними комунікаціями. У разі виділення із цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс .


3. Орендодавці

3.1. Від імені територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради повноваження орендодавця здійснює Виконавчий Комітет Жванської сільської ради - щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна і іншого окремого, індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради.4. Орендарі

4.1. Орендарями можуть бути підприємства, установи, організації та підприємці - фізичні особи - громадяни України, юридичні та фізичні особи іноземних держав, міжнародні організації. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна, повинна бути зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності.


5. Порядок реєстрації і розгляду заяв про оренду

5.1. Заява щодо оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради подаються до Виконавчого Комітету Жванської сільської ради.

5.2. У разі оренди нерухомого майна до заяви додаються наступні документи:
Заявник – підприємство, приватний підприємець:


 • свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (копія);

 • довідка з Державної податкової інспекції щодо відсутності заборгованості перед бюджетом та про фінансовий стан підприємства;

 • економічне обґрунтування щодо здійснення певного виду діяльності при використанні цього майна;

 • свідоцтво про внесення до Єдиного реєстру.

Заявник - неприбуткова організація:

 • свідоцтво про реєстрацію об`єднання громадян (копія);

 • свідоцтво щодо неприбутковості організації.

5.3. Пропозиція щодо оренди комунального майна може надходити від орендодавця.

5.4. Орендодавець оголошує конкурс на право оренди комунального майна у порядку, встановленому чинним законодавством України та відповідно до “Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради”, з урахуванням вимог цього Положення, крім комунального майна, що передається в оренду підприємствам, установам, організаціям, для яких конкурс може не проводитись.


6. Порядок прийняття рішення про передачу об'єкта в оренду

6.1.Об`єкти комунальної власності територіальної громади сіл Жванської сільської ради передаються в оренду на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Заяви та документи, зазначені у п.5 цього Положення, розглядаються Виконавчим Комітетом Жванської сільської ради в термін відповідно до чинного законодавства, погоджуються з Постійною комісією Жванської сільської ради з питань планування та бюджету, та передачу в оренду.

6.3. У разі надходження пропозицій від державних установ щодо розміщення бюджетної установи, перевага надається бюджетній установі з урахуванням реальних потреб.

6.4. Передача в оренду об'єктів на конкурсних засадах здійснюється відповідно до “Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради”, з урахуванням вимог цього Положення.

6.5. У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень), питання передачі в оренду виноситься Виконавчим Комітетом Жванської сільської ради на розгляд Постійної комісії Жванської сільської ради з питань планування та бюджету, яка потім виносить дане питання на пленарне засідання чергової сесії Жванської сільської ради. Виконавчий Комітет готує проект рішення Жванської сільської ради щодо умов передачі в оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу та про передачу в оренду нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень).

6.6. Якщо орендар протягом 30 днів з моменту прийняття рішення про оренду не подав документи на укладання договору оренди, рішення стосовно погодження передачі в оренду або пролонгації вважається таким, що втратило чинність. Орендодавець не відшкодовує витрати орендаря, що виникли в процесі підготовки документів, необхідних для укладання договору оренди.
7. Порядок укладення договору оренди.

Оцінка об`єкта оренди. Орендна плата.

7.1. Оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Постановою КМУ від 10.08.95 №629 із змінами і доповненнями.

7.2. Договір оренди індивідуально визначеного майна комунальної власності укладається Виконавчим Комітетом Жванської сільської ради на підставі рішення пленарного засідання сесії Жванської сільської ради у разі наявності відповідної документації на об'єкт оренди та експертної оцінки.

7.3. Договір оренди укладається в письмовій формі.

7.4. Договір оренди повинен містити істотні та особливі умови, передбачені Законом України “Про оренду державного та комунального майна”. До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов`язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

7.5. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору. Збільшення цін та тарифів, затверджених Жванською сільською радою, є підставою для внесення змін на вимогу орендодавця до договору оренди щодо орендної плати.

7.6. Оцінка об`єкта оренди передує укладенню договору оренди об’єкта комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради.

7.7. Експертна оцінка об'єкта нерухомості проводиться за домовленістю сторін відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

7.8. Орендна плата розраховується відповідно до Положення про розрахунок та порядок використання плати за оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради, затвердженого рішеннями пленарного засідання сесії Жванської сільської ради. Річна орендна плата та користування цілісним майновим комплексом підприємства, його структурним підрозділом не може перевищувати 10% вартості орендованого майна. Розмір орендної ставки за користування комунальним майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати. Сума орендної плати оподатковується податком на додану вартість.

7.9. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

7.10. Термін оренди визначається у договорі оренди і становить, як правило, три роки. Термін оренди комунального майна може бути встановлений менше ніж на три роки, за згодою сторін.

7.11. Передача об’єкта оренди здійснюється актом прийняття-передачі, що підписується орендодавцем, балансоутримувачем та орендарем.

7.12. Спори, які виникають у ході укладення договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

7.13. Надання об`єкта комунальної власності в суборенду без погодження з власником (Жванської сільською радою) не дозволяється. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

7.14. Дія договору оренди припиняється: внаслідок закінчення строку, на який його було укладено, або за письмовою заявою орендаря, який повинен повідомити орендодавця про припинення оренди за 60 календарних днів. Орендар, який бажає продовжити термін користування об'єктом оренди, зобов'язаний письмово повідомити про це орендодавця за 60 календарних днів до закінчення строку дії договору оренди, в іншому випадку договір не буде переукладено. Питання переукладання договору оренди виноситься Виконавчим Комітетом Жванської сільської ради на розгляд органів, визначених в розділі 6 цього Положення. У разі позитивного вирішення питання щодо переукладання договору, орендар повинен укласти договір на новий термін.

7.15. У переукладанні договору оренди може бути відмовлено в разі: • неналежного виконання орендарем істотних умов договору оренди;

 • погіршення орендованого майна внаслідок не проведення ремонту орендованого майна, з інших причин;

 • несплати орендарем орендної плати більше ніж три місяці;

 • використання об'єкта оренди не за цільовим призначенням;

 • неналежного виконання орендарем узятих на себе зобов'язань;

 • невиконання інших інвестиційних зобов’язань, передбачених договором;

 • передачі орендованого майна в суборенду, без погодження з власником (Жванської сільською радою).


8. Основні обов'язки орендаря

8.1. За договором оренди, орендар зобов'язаний використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням.

8.2. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню.

8.3. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі.

8.4. Орендар зобов'язаний проводити ремонт орендованих основних засобів протягом дії договору оренди за рахунок власних коштів, якщо інше не передбачено договором оренди.

8.5. Орендар зобов'язаний виконувати інші вимоги встановлені договором оренди.


9. Поліпшення комунального майна.

Використання амортизаційних відрахувань

9.1. Орендар може здійснювати поліпшення орендованого майна. Здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства, з дозволу Виконавчого Комітету Жванської сільської ради та згодою власника (Жванської сільської ради) на підставі кошторису, погодженого з головним бухгалтером Жванської сільської ради.

9.2. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

9.3. Якщо Орендар за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця провів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець не зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає.

9.4. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні балансоутримувач. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні комунальне підприємство, на балансі якого знаходиться це майно. Дані кошти використовуються за цілісним призначенням під контролем орендодавця.

9.5. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів.


10. Контроль за дотриманням прав та інтересів територіальної

громади сіл на території Жванської

сільської ради при виконанні договорів оренди

10.1. Контроль за виконанням зобов`язань за договорами оренди об`єктів комунальної власності в інтересах територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради покладається на Виконавчий Комітет Жванської сільської ради та на постійну комісію Жванської сільської ради з планування та бюджету.

10.2. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов`язань за договором оренди об`єкта комунальної власності, орендодавець повинен оперативно вживати заходів щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради згідно з чинним законодавством.

10.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе орендар. Орендар страхує орендоване майно, після укладення договору оренди в місячний термін.

10.4. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов'язань за договором оренди, Виконавчий Комітет Жванської сільської ради вправі звернутися до господарського суду щодо розірвання договору оренди.
11. Припинення договору оренди

11.1. Договір оренди може бути розірвано за згодою сторін. На вимогу орендодавця, договір оренди може бути достроково розірваний (за рішенням суду) з підстав: • орендар використовує об'єкт оренди не за призначенням;

 • передачі орендованого майна в суборенду, без погодження з власником ( Жванської сільською радою);

 • орендар не виконує взятих на себе зобов’язань, зазначених в договорі оренди;

 • не внесення орендної плати більше 3 місяців.

11.2. Договір оренди припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;

 • відчуження, приватизації об'єкта оренди;

 • банкрутства орендаря;

 • загибелі об'єкта оренди.

11.3. У разі припинення договору оренди за обставин, зазначених вище, орендар зобов'язаний в 30-денний термін повернути об'єкт оренди Виконавчому Комітету Жванської сільської ради за актом прийняття-передачі.

11.4. Якщо орендар не виконує обов'язки щодо повернення об'єкта оренди, орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування об'єктом за час прострочення.

11.5. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

11.6. Порядок повернення орендованих цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів визначається відповідно до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 07.08.97 № 847.


12. Заключні положення
12.1. У випадках, не передбачених цим Положенням, суб`єкти орендних відносин керуються чинним законодавством України.

Додаток 2

до рішення 17 сесії

сільської ради 6 скликання

від 28 лютого 2013 № 132

Методика
розрахунку та порядок використання плати за оренду майна,

що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл

на території Жванської сільської ради
1. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради (далі – Методика), визначає порядок розрахунку та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації) і належить до цієї власності (далі – майно).

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які орендарю зобов’язується надавати балансоутримувач, відповідно до укладених угод, а також плата за комунальні послуги та плата за землю. Ці витрати сплачуються орендарем окремо згідно зі встановленими розрахунками відповідними підприємствами, організаціями. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, установам та утримання прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявної кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання та водовідведення і сплачуються згідно з рахунками за надані відповідні послуги, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями, установами загальної площі.

4. Укладенню договору оренди передує оцінка вартості об’єкта оренди. Проведення експертної оцінки майна, що передається в оренду, забезпечується орендодавцем. Експертна оцінка вартості об`єкта оренди повинна враховувати стан об’єкта, його місцезнаходження, забезпеченість інженерними мережами, наявність доріг, громадського транспорту та іншої інфраструктури.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у наступній послідовності: спочатку визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди. Відповідно до розміру орендної плати за перший місяць оренди, розраховується розмір орендної плати за наступні місяці.

6. Річний розмір орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, не може перевищувати 10% вартості орендованого майна, визначається за формулою:

Опл = Вз х Сор.ц., де

Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;

Вз – вартість, визначена шляхом експертної оцінки;

Сор.ц. – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств комунальної власності територіальної громади сіл на території Великоолександрівської сільської ради, визначена з додатком до Методики.

У разі визначення Орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), встановлюється за згодою сторін, але не менш як 5 відсотків вартості орендованого майна, визначеної шляхом експертної оцінки.

У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор, де

Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом експертної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп, де

Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом експертної оцінки, грн.;

Пп – площа орендованого приміщення, кв.м;

Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.


Опл.міс. = 12 х Іп.р. х Ім., де

опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп.р. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення експертної оцінки) до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім. – індекс інфляції за перший місяць оренди.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший, ніж визначений цією Методикою, розмір орендної плати. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними установами та відділами підприємств поштового зв’язку, які займаються розповсюдженням періодичної преси, становить одну гривню в рік.

Терміни внесення орендної плати встановлюються не пізніше 5 числа наступного місяця, за який проводиться оплата. Штрафні санкції щодо порушення термінів визначається договором у відповідності до чинного законодавства. У договорі оренди цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5-ти денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за ІV квартал – в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

Суми орендної плати, помилково перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви. У разі здачі в оренду нерухомого майна одночасно кільком орендарям, орендна плата приміщень загального користування встановлюється пропорційно займаній площі кожним орендарем.

Орендодавцем нерухомого майна виступає Виконавчий Комітет Жванської сільської ради. Орендна плата повинна зараховуватися на окремий рахунок, відкритий орендодавцем у Бориспільському відділенні державного казначейства для обліку надходжень від орендної плати та повинна спрямовуватися щомісячно у розмірі 30% балансоутримувачу на капітальний ремонт та розвиток житлового господарства (по затвердженому кошторису на рік) та 70% до сільського бюджету.

Часткове звільнення від орендної плати та надання пільг з орендної плати, а також зміна порядку використання плати за оренду майна для окремих категорій фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності чи юридичних осіб проводиться на підставі рішення пленарного засідання сесії Жванської сільської ради. Орендарі, які здійснюють за згодою орендодавця реконструкцію або капітальний ремонт орендованого майна, визначеного проектно-кошторисною документацією на такі роботи, здійснюють орендну плату в розмірі, встановленому умовами договору оренди.


Додаток
до Методики розрахунку
і порядку використання
плати за оренду майна
ОРЕДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна


№ п/п

Використання нерухомого майна

Орендна ставка, відсотків до вартості майна, визн. експертним шляхом

Пропозиції

1

Розміщення нічних клубів, казино, інших закладів грального та шоу-бізнесу

30

 

2

Провадження концертної діяльності

5

 0,1

3

Організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час

1

 

4

Розміщення закладів культури, кінотеатрів

5

 

5

Розміщення туристичних агентств

20

 

6

Пунктів обміну валюти, бірж, брокерських, маклерських і рекламних контор, комерційних банків, офісів, брокерів, дилерів

20

 

7

Ресторанів, кафе, барів

20

 

8

Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів)

10

 

9

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім товарів дитячого асортименту)

15

 0,1

10

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту

5

 

11

Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи

25

 

12

Здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)

10

  0,1

13

Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет, багатодітних сімей тощо, розміщення бібліотек, архівів, телекомпаній).

7

 

14

Виконання ремонтно-будівельних робіт

10

 

15

Авторемонтних майстерень, автозаправних станцій

15

 

16

Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім автосервісу)

1

 0,1

17

Розміщення фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств, окрім тих, що виробляють товари підакцизної групи

15

 

18

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

5

 

19

Розміщення офісів резидентів України

20

 

20

Розміщення офісів нерезидентів України

25

 

21

Надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг

20

 

22

Надання стоматологічних послуг

15

 1

23

Підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я провадження

5

 

24

Розміщення закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (з частковим самофінансуванням)

5

 

25

Розміщення виставок (крім книжкових та образотворчих)

10

 

26

Видання газет, розміщення радіокомпаній, інформаційних агентств

8

 

27

Виготовлення, розповсюдження книг, виданих українською мовою, та торгівля шкільним приладдям (в частині площ, які використовуються з цією метою)

3

 

28

Розміщення громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, відділення поштового зв’язку, розміщення закладів науки (крім бюджетних), майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок

1

 

29

Розміщення відділень ощадбанку, що приймають платежі від населення.

5

 

30

Видання літературно-художніх, науково-технічних, дитячих газет і журналів (крім тих, для видання яких встановлено орендну ставку у розмірі 1%)

5

 

31

Розміщення благодійних організацій, фондів, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, праці, які не займаються комерційною діяльністю (в частині площ, які використовуються з цією метою)

1

 

32

Розміщення благодійних організацій, фондів, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, праці, які не займаються комерційною діяльністю (в частині площ, які використовуються з цією метою)

1

 0,1

33

Видання дитячих газет і журналів, співзасновником яких є органи державної влади, видання літературно-художніх, науково-технічних журналів, що виходять українською мовою

1

 

34

Здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, розміщення молочних кухонь

1

 

35

Розміщення дитячих дошкільних виховних закладів, закладів освіти, спортивних закладів (для школярів і студентів)

1

 0,1

36

Інше використання нерухомого майна

10

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Жванської сільської ради

«Про порядок оренди комунального майна

територіальної громади сіл на території

Жванської сільської ради»
28.02.2013р.

с.Жван
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Жванської сільської  ради «Про порядок оренди комунального майна територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради», як регуляторного акту. 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується

врегулювати шляхом прийняття регуляторного акту
Відповідно до п.1 ч. а ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради покладено на виконавчий комітет сільської ради.

На виконання зазначеного обов’язку виконавчий комітет Жванської сільської ради розробляє та вдосконалює заходи ефективного використання майна, спрощення процедури передачі нерухомості в оренду.

Також, підготовка проекту Порядку оренди комунального майна спричинена ч.7 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», оскільки ним встановлено, що передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Прийняття регуляторного акту «Про порядок оренди комунального майна територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради» врегулює принципи проведення конкурсів на право оренди  нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади, надасть можливість виключення ситуацій, пов'язаних з розбіжностями в тлумаченні Порядку з актами чинного законодавства, створить прозору систему прийняття рішень щодо передачі в оренду майна переможцям конкурсу. Крім того, прийняття зазначеного порядку додатково забезпечить можливість оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних повноважень.

 

2. Визначення цілей державного регулювання
Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання майнових відносин (оренди майна територіальної громади) між органами місцевої влади та суб’єктами господарювання.

Цілі видання регуляторного акту «Про порядок оренди комунального майна територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради»:

а) затвердження єдиного Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади;

б) здійснення виконавчим комітетом повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, організація ефективного використання та контролю за надходженням платежів за оренду майна;

в) сприяння подальшому розвитку інфраструктури шляхом передачі в довгострокову оренду об'єктів комунальної власності з подальшим поліпшенням комунального майна за рахунок коштів орендарів;

г) підвищення ефективності використання об'єктів нерухомого майна що належить до комунальної власності територіальної громади шляхом передачі в оренду об'єктів на конкурентних засадах;

д) підтримання та подальший розвиток населених пунктів за рахунок коштів, що надходять від оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади.

Передача в оренду майна на конкурентних засадах вирішує завдання по створенню ринкової економіки, а також забезпечує досягнення таких цілей, як створення конкуренції при визначенні найкращих пропозицій з боку фізичних або юридичних осіб.

Переважна кількість об'єктів знаходяться у незадовільному стані та потребують проведення капітальних ремонтів. Учасники конкурсу надають письмові пропозиції щодо підвищення ефективності використання експлуатації об'єктів оренди майна комунальної власності територіальної громади, використання об'єктів оренди при найбільшому розмірі орендної плати, дотримання вимог проведення капітального ремонту, реконструкції, модернізації орендованих основних фондів. 

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу


У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості як: 

- пропозиція відмови від затвердження Порядку  проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади;

- затвердження Порядку  проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади.

У разі відмови від затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади не слід очікувати на підвищення ефективності діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, на подальший розвиток населеного пункту  за рахунок коштів, що надходять від оренди об'єктів комунальної власності.

Якщо взяти інтереси громадян, мешканців сіл, у тому числі представників малого та середнього бізнесу, фізичних осіб - підприємців, то у першому випадку (відмова від затвердження Порядку) не буде забезпечено зростання відповідного рівня життя мешканців сіл, створення для них нових робочих місць, підвищення добробуту їх родин. 

Таким чином, видно усі переваги затвердження Порядку оренди комунального майна територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради. Також перевага обраного виду правового регулювання над іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень Жванської сільської ради для виконання на території сільської ради, що передбачено Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать вирішення визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту
У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам місцевого самоврядування, від імені та в інтересах громади, надано право на володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконання усіх майнових операцій та передача їх в оренду. 

Проект Порядку  передбачає здійснення заходів по передачі в оренду на конкурентних засадах об'єктів комунальної власності. Передача в оренду по конкурсу організовується, як складовий елемент підвищення ефективності використання та розпорядження майном, спрямована на оптимізацію структури комунального майна, збільшення надходжень до місцевого бюджету у вигляді податків, дивідендів, орендних платежів тощо, а також скорочення бюджетних видатків на утримання окремих об'єктів права комунальної власності. 

Прийняття нового Порядку:

- забезпечить приведення Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади у відповідність до законодавчої та нормативно-правової бази, діючої на сьогодні;

- усунення суперечливих ситуацій між учасниками конкурсу та представниками уповноваженими управляти відповідним майном.

Порядок  включає в себе комплекс заходів щодо фінансового, інформаційного та законодавчого забезпечення виконання Порядку.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту
Прийняття проекту рішення Жванської сільської ради "Про порядок оренди комунального майна територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради" забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення досконалої, чіткої нормативної бази з питань передачі в оренду майна на конкурентних засадах.

Запровадження запропонованого проекту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей. 

Прийняття нового Порядку забезпечить:

- виконання завдань з надходження грошових коштів до місцевого бюджету від оренди;

- залучення широких верств населення до процесу використання майна та розвиток завдяки цьому малого та середнього бізнесу при передачі в оренду об'єктів комунальної власності по конкурсу;

- застосування конкурентних способів передачі в оренду об'єктів комунальної власності;

- підвищення прозорості передачі в оренду майна на конкурентних засадах.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, зокрема, розрахунок витрат та вигод суб'єктів господарювання громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту


Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту, буде наведена таблиця за результатами прийняття зазначеного проекту.

 


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси суб’єктів

господарюванняСтворення прозорої системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування при передачі в оренду об’єктів, що належать до комунальної власності на конкурентних засадах;  стабілізація та розширення малого та середнього бізнесу.

Підготовка технічної

документаціїІнтереси громадян

Прозорість процесу передачі в оренду об’єктів комунальної власності на конкурентних засадах; Утворення нових робочих місць.

Не має

Органи місцевого

самоврядуванняНормативне забезпечення механізму передачі в оренду об’єктів комунальної власності на конкурентних засадах; отримання грошових коштів від оренди спільної власності.

Підготовка технічної

документації та

адміністративно-господарчі витрати


 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту


Даний проект рішення Жванської сільської ради "Про порядок оренди комунального майна територіальної громади сіл на території Жванської сільської ради", як і будь-який інший нормативно-правовий акт є загальнообов'язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він, як і інші регуляторні акти запроваджується без встановлення обмежень по часу, тому що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту передбачається до моменту настання фактів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його ціль, що призведе до необхідності внесення змін в його окремі Положення або скасування діючого та затвердження  в новій редакції Порядку про проведення конкурсів на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної  громади.

 

8. Результативність регуляторного акту


Показниками результативності впровадженої Порядком передачі в оренду майна є посилення контролю за ефективним використанням майна, прозорість та простота механізму надання в оренду майна комунальної власності, збільшення надходження коштів до сільського бюджету. 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту


Відстеження результативності дії акту буде здійснюватись виконавчим комітетом сільської ради за результатами аналізу інформації від установ та організацій, що є балансоутримувачами, про стан використання нерухомого майна, про фактичні надходження платежів за оренду  майна спільної власності.

Строки проведення базового відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання чинності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності.

Базове та повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься на підставі статистичних даних та шляхом опитувань цільових груп.Секретар сільської ради В.В. Атаманюк