Рішення 22. 11. 2013 №4 Про районну Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження міського голови 31. 05. 2013 №81 м. Ромни Про проведення... 1 101.87kb.
Інформація про виконання обласної програми поліпшення стану безпеки... 1 129.58kb.
Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації... 1 212.55kb.
До пункту 2 аналітична записка сторони органів виконавчої влади щодо... 1 52.52kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України... 1 150.89kb.
Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого... 1 216.7kb.
Рішення четвертої сесії п’ятого скликання від 18 жовтня 2006 року... 1 120.63kb.
Рішення десятої сесії від 22 лютого 2012 року №14 м. Красилів Звіт... 1 91.1kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35... 1 81.12kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 03. 01. 1 240.15kb.
Законодавство України з охорони праці. Галузеві програми поліпшення... 1 34.57kb.
Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту 3 412.13kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення 22. 11. 2013 №4 Про районну Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці - сторінка №1/1
Оприлюднено 29.11.2013

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

двадцять дев’ята сесія
РІШЕННЯ22.11.2013
№ 4


Про районну Програму

поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого

середовища на 2013-2017 роки


Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 35 Закону України “Про охорону праці”, рішення двадцять восьмої сесії Запорізької обласної ради від 08.08.2013 № 8 “Про обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки”, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:


1. Затвердити районну Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки (далі – Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації здійснити заходи щодо реалізації Програми та інформувати Чернігівську районну раду Запорізької області про хід її реалізації щороку до 31 січня.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Чернігівської районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян.

Голова ради

О.П.Романчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

22.11.2013 № 4Районна програма

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища на 2013-2017 роки

смт Чернігівка

2013 рік
Зміст Програми


з/ п


Розділи

Стор.

1

Загальні положення

3


2

Мета Програми


3

3

Шляхи засоби та основні завдання щодо розв’язання проблеми


3

4

Строки та етапи виконання завданьПрограми


5

5

Заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки


6

6

Фінансове забезпечення заходів Програми


6

7

Організація управління та контролю за ходом виконання завдань Програми


7

8

Очікувані результати, ефективність Програми


8

І. Загальні положення

Районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки (надалі – Програма) розроблено на підставі статей 34 і 35 Закону України “Про охорону праці”, Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та Кодексу законів про працю України.

Відповідно до Концепції Загальнодержавної програми, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 889-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки”, рішення двадцять восьмої сесії Запорізької обласної ради від 08.08.2013 № 8 “Про обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки”, районною Програмою передбачено шляхи та способи комплексного розв’язання проблем охорони праці, забезпечення пріоритету здоров’я працівників, їх соціального захисту, створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві.
ІІ. Мета Програми

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, шляхом виконання конкретних завдань організаційного та матеріально-технічного характеру у сфері охорони праці та промислової безпеки, вдосконалення системи управління охороною праці на районному рівні, що сприятиме сталому економічному розвитку та збереженню трудового потенціалу Чернігівського району.


ІІІ. Шляхи засоби та основні завдання щодо розв’язання проблеми

Розв’язання проблем, на що спрямована Програма, передбачається шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району у сфері промислової безпеки та охорони праці, подальшого вдосконалення системи управління й нагляду за охороною праці та формування її у напрямі керування ризиками у цій сфері.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з охорони праці;

- налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

- забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації;

- започаткування розвитку аудиту охорони праці на виробництві;

- приведення до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом упровадження новітніх безпечних технологій, нових видів, засобів індивідуального та колективного захисту;

- зниження рівня виробничих ризиків, безпека виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки, створення засобів і систем колективного захисту працівників;

- розвиток системи медичного обслуговування працюючих у шкідливих і небезпечних умовах, реалізація функцій профілактики, а також реабілітації потерпілих;

- удосконалення системи навчання, підготовки та перепідготовки кадрів з питань промислової безпеки та охорони праці;

- підвищення якості пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці, інформаційне забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та населення з питань охорони праці;

- підвищення рівня культури безпеки праці шляхом пропагування безпеки праці та способів запобігання виникненню ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, формування відповідального ставлення працівників до особистої безпеки та безпеки оточуючих, а також до виробничого середовища та навколишнього природного середовища.

Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


IV. Строки та етапи виконання завдань Програми

Етапи виконання завдань Програми – щороку, протягом 2013-2017 років, у ході яких передбачається вжити заходів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві, запобігання виробничому травматизму, збереження життя і здоров’я людини в процесі праці на підприємствах, в установах та організаціях району.

Основні завдання та заходи Програми можуть коригуватися у період її дії (як правило – за підсумками року), з урахуванням змін соціально-економічної ситуації в країні та регіоні, шляхом прийняття відповідних рішень обласної та районної рад.

V. Заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки

Програма включає в себе заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки (додаються), запропоновані структурними підрозділами районної державної адміністрації, селищною та сільськими радами, Токмацьким відділенням Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у Запорізькій області, профспілковими організаціями, а також підприємствами, установами та організаціями району.VI. Фінансове забезпечення заходів Програми

Фінансування заходів Програми щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, зменшення випадків виробничого травматизму, мінімізації ризиків професійних захворювань, підвищення ефективності й стабільності соціального захисту в частині безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення ефективності державного управління охороною праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань здійснюється в передбаченому законодавством порядку. Загальні обсяги фінансування, в т. ч. видатки районного бюджету: кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Запорізькій області ( в межах бюджету Фонду на період 2013-2017 років); залучення коштів районного бюджету не передбачено.

Джерела фінансування заходів Програми (за кошти Фонду та інших джерел, не заборонених законодавством) передбачені положеннями Законів України “Про охорону праці” (статті 4 і 19) та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (ст. 25).
VII. Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми
Програма виконується шляхом реалізації заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки. Координацію та організаційне забезпечення виконання завдань Програми здійснює районна державна адміністрація.

Забезпечення реалізації заходів і завдань Програми безпосередньо покладається на відповідальних виконавців, які контролюють їх виконання у встановлені терміни, організовують ефективну взаємодію органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності.

Інформацію про стан виконання заходів Програми відповідальні виконавці подають райдержадміністрації щороку, до 10 січня, починаючи з 2014 року.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання заходів Програми виконавці інформують райдержадміністрацію про фактори, які стали причиною.

До 31 січня року, що наступає за звітним періодом, райдержадміністрація надає інформацію про стан реалізації Програми районній раді.

VIII. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу сформувати сучасне безпечне та здорове виробниче середовище, мінімізувати ризики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що забезпечить скорочення соціальних і економічних втрат від їх негативних наслідків і в кінцевому результаті сприятиме збереженню та оздоровленню трудового потенціалу, підвищенню працездатності та функціональних можливостей працівників, сталому зростанню економіки району.

Ефективність виконання Програми буде забезпечуватися шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці.

Крім цього, зниження кількості нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві сприятиме зменшенню видатків з бюджету на їх ліквідацію та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві.

Додаток

до районної Програми

поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничогосередовища на 2013-2017 роки

Заходи щодо реалізації Програми поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки

№ з/п

Найменування заходів

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Забезпечити створення та функціонування системи управління охороною праці в структурних підрозділах райдержадміністрації на підприємствах, установах та організаціях району


Управління соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку

2013-2017 роки

2.

Здійснювати організаційно-методичне забезпечення та контроль за розробкою та впровадженням систем управління охороною праці на підприємствах, установах та організаціях району


Управління соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку

2013-2017 роки

3.

Сприяти розвитку соціального діалогу на місцевому рівні та рівні підприємств щодо удосконалення змісту колективних договорів, надання сторонам переговорного процесу організаційно-методичної допомоги


Управління соціального захисту населення, виконком селищної, та сільських рад


2013-2017 роки

4.

Сприяти виконанню положень Територіальної угоди між Чернігівською районною державною адміністрацією та Чернігівською районною радою, представниками від роботодавців та представниками від профспілок на 2013-2015 роки, колективних договорів та угод, насамперед в частині заходів з охорони праці та здоров’я працюючих


Структурні підрозділи райдержадміністрації


2013-2017 роки

5.

Забезпечити при повідомній реєстрації моніторинг за наявністю в колективних договорах підприємств відображення небезпечних умов праці, стану засобів колективного та індивідуального захисту працівників, санітарно-побутових умов, а також пільг і компенсацій за шкідливі умови праці


Управління соціального захисту населення, селищні та сільські ради

2013-2017 роки

6.

Актуалізувати Положення про систему управління охороною праці та безпечною життєдіяльністю населення Чернігівського району

Управління соціального захисту населення


2014 рік

7.

Проводити аналіз стану охорони праці на підприємствах, установах, організаціях району


Управління соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку

2013-2017 роки

8.

Проводити всебічні перевірки додержання законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, де допущено зростання рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності


Управління соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку

2013-2017 роки

9.

Координувати діяльність з проведення атестації робочих місць та обґрунтування віднесення їх до категорії з важкими та шкідливими умовами праці. Надання методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям щодо її проведення


Управління соціального захисту населення


2013-2017 роки

10.

Забезпечити додержання власниками вимог законодавства про обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій (відповідно до вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону праці», а також наказу Міністерства охорони здоров'я України № 246 від 21.05.2007 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»


Керівники підприємств, установ та організацій, Токмацьке міжрайонне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Запорізькій області


2013-2017 роки

11.

Забезпечити контроль за додержанням власниками вимог законодавства з охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів


Управління соціального захисту населення


2013-2017 роки

12.

Організувати роботу зі створення (відновлення) куточків (кабінетів) з охорони праці та укомплектування їх необхідною нормативно-правовою документацією з питань охорони праці, відповідними технічними засобами


Управління соціального захисту населення

2013-2017 роки

13.

Забезпечити обстеження технічного стану і паспортизації будівель і споруд, які мають ознаки аварійності на об'єктах комунальної власності


Районна державна адміністрація, КП Чернігівське ВУЖКГ, виконкоми селищної та сільських рад


2013-2017 роки

14.

Організувати через місцеві засоби масової розповсюдження інформації щодо безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві, причин та наслідків аварій, пожеж, нещасних випадків на виробництві, отруєнь та професійних захворювань


Управління соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку

2013-2017 роки

15.

Проводити заходи до Всесвітнього дня охорони праці (28 квітня)

Управління соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку.

Щороку