Рішення Житомирської міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення розмірів земельного податку, орендної плати т - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта про порядок встановлення... 1 178.32kb.
Рішення третя сесія шостого скликання від 03. 03. 11 №84 м. 1 31.2kb.
Рішення шостого скликання 27 квітня 2012 року №285 Про порядок встановлення... 1 82.2kb.
Рішення від «28» грудня 2011 року Про затвердження ставок земельного... 3 513.06kb.
Рішення Гайсинської міської ради «Про затвердження на 2011 рік ставки... 1 66.08kb.
Рішення 26. 04. 2012 №495 м. Чернівці Про встановлення земельних... 1 43.5kb.
Про стан фінансування органами місцевого самоврядування робіт з нормативної... 1 63.34kb.
Рішення Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними... 1 40.63kb.
Рішення по встановленню ставок орендної плати за видом угідь 1 118.57kb.
Рішення Добренської сільської ради 1 52.17kb.
Рішення №691 "26" квітня 2012 року 22 сесія міської ради м. 1 30.11kb.
Рішення Сокирянської міської ради «Про конкурсний відбір суб'єктів... 1 46.02kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення Житомирської міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення - сторінка №1/1
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Житомирської міської ради


«Про затвердження Положення про порядок встановлення розмірів земельного податку, орендної плати та справляння плати за земельні ділянки в м. Житомирі, які перебувають у комунальній власності»
27 серпня 2013 року м. Житомир

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради “Про затвердження Положення про порядок встановлення розмірів земельного податку, орендної плати та справляння плати за земельні ділянки в м. Житомирі, які перебувають у комунальній власності» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (ст.8).

Одним з основних принципів правового забезпечення раціонального використання й охорони земель є платність землекористування. У земельному праві плата за землю розглядається як обов’язок власників землі і землекористувачів, як метод регулювання земельних відносин з боку органів місцевого самоврядування, як основне джерело надходжень місцевого бюджету. Плата за землю справляється відповідно до Закону, а регулювання плати здійснюється на підставі рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх компетенції. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати. Розміри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не затверджено, визначаються згідно вимог чинного законодавства рішенням органів місцевого самоврядування.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про оренду землі", ст. 275.3 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати ставки податку та орендної плати в межах своїх повноважень.

На сьогодні діє та є чинним порядок справляння орендної плати, який був затверджений рішенням Житомирської міської ради від 07.10.11р. № 195 на підставі попередньо прийнятої нормативної грошової оцінки.

В зв’язку з тим, що Житомирською міською радою не прийнято рішення щодо затвердження нової нормативної грошової оцінки землі та введено в дію ставки Податкового Кодексу України щодо плати за земельні ділянки в місті Житомирі, виникла нагальна необхідність у розробленні та прийнятті зазначеного регуляторного акту.
2. Визначення цілі регулювання регуляторного акта.
Метою державного регулювання є:

- забезпечення економічного регулювання земельних відносин, запровадження прозорого підходу, оперативності і спрощення нарахування земельного податку та розміру орендної плати юридичним та фізичним особам за земельні ділянки в м. Житомирі, які перебувають у комунальній власності;

- вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі та плати за землю на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок податку, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки та місця її розташування, приведення діючих договорів оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства;

- забезпечення збільшення надходжень до міського бюджету земельного податку та орендної плати за землю в межах розмірів, передбачених Податковим кодексом та Законом України „Про оренду землі”.

Плата за землю запроваджується з метою формування коштів для фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, здійснення землеустрою, ведення земельного кадастру, розвитку інфраструктури міста Житомира.
3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
Альтернативним способом є:

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- регулювання вищезазначеної проблеми  на державному рівні;

- прийняття міською радою рішення «Про затвердження Положення про порядок встановлення розмірів земельного податку, орендної плати та справляння плати за земельні ділянки в м. Житомирі, які перебувають у комунальній власності».

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства. Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентує детальний механізм визначення орендних ставок на земельні ділянки.

Прийняття третьої альтернативи дасть можливість вирішити визначені проблеми в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

Тому вона є прийнятною.
4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом встановлення економічно обґрунтованих розмірів земельного податку, орендної плати та справляння плати за земельні ділянки в м. Житомирі, які перебувають у комунальній власності.

Запропонованим регуляторним актом чітко визначено:- принципи встановлення розмірів земельного податку та розміру орендної плати за землю;

- процедуру встановлення розмірів земельного податку та орендної плати за землю;- порядок внесення орендної плати за землю;

- порядок укладання договору оренди.

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Запропонований проект рішення не потребує додаткових фінансових витрат як орендарів, так і міської ради.

Запровадження даного регулювання покращить умови започаткування та ведення підприємницької діяльності, сприятиме ефективному використанню земельних ресурсів та вкладанню інвестицій в їх господарське освоєння.

Прийняття запропонованого рішення підвищить інформованість орендарів щодо того, у якій послідовності проводиться розрахунок річної орендної плати.

Зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта є зміни чинного законодавства.
6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям даного регуляторного акта вигоди одержать: міська влада, суб’єкти господарювання, населення.
Суб’єкт

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

- Створення рівних умов конкуренції;

- наповнення доходної частини місцевого бюджету та можливість реалізації соціальних програм міста внаслідок надходжень до міського бюджету;

- прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю.


Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу та можливим веденням договірної роботи з землевласниками.


Суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни

Наповнення доходної частини місцевого бюджету та можливість реалізації соціальних програм міста внаслідок надходжень до міського бюджету

Витрати пов'язані з сплатою розміру орендної плати, податку за користування землею; з необхідністю переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства.

Населення

Прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю

Відсутні


7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.
Запропонований проект рішення Житомирської міської ради триватиме протягом 2014 року та продовжуватиметься до прийняття Житомирською міською радою рішення про затвердження нової нормативної грошової оцінки чи відміни даного рішення.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

- кількість суб’єктів господарської діяльності з якими укладено (переукладено) договори оренди земельних ділянок комунальної власності міста;

- загальна площа земельних ділянок комунальної власності, переданих в оренду;

- розмір надходжень коштів до міського бюджету від укладених договорів оренди, згідно встановлених регуляторним актом розмірів податку, орендної плати.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись шляхом аналізу зазначених кількісних його показників.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання його чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Начальник управління регулюванняземельних відносин Є.В. Лалименко

Вик. Дідовець Ю.П. тел.. 55-10-61