Рішення міської ради грудня 2011 року (16 сесія 6 скликання) програма зайнятості населення м. Чернігова на 2012 2014 роки Загальні п - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма зайнятості населення Варвинського району на 2012 2014 роки... 1 165.86kb.
Рішення 23. 02. 2012 №416 м. Чернівці Про хід виконання Програми... 1 25.27kb.
Рішення обласної ради від 17 липня 2012 №6-12/2012 програма зайнятості... 5 864.37kb.
Рішення Мелітопольської районної ради № програма зайнятості населення... 2 494.81kb.
Програма зайнятості населення Полтавської області на 2013-2017 роки... 3 752.44kb.
Звіт про виконання у 2012 році програми зайнятості населення Хмельницької... 1 51.07kb.
Рішення 694 " 31 " травня 2012 р. 23 сесія міської ради 6 скликання... 5 881.23kb.
Рішення міської ради № програма зайнятості населення міста Запоріжжя... 2 466.08kb.
Додаток №1 до рішення Іллічівської міської ради від "24"лютого 2012 р. 3 554.03kb.
Рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року №19-7/2011 Програма... 1 157.69kb.
Рішення №471 від 5 грудня 2012 р 28 сесія 6 скликання м. Жмеринка... 1 34.84kb.
Давньоруського угровська 1 165.32kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення міської ради грудня 2011 року (16 сесія 6 скликання) програма зайнятості - сторінка №1/2
ЗАТВЕРДЖЕНО.
Рішення міської ради

______ грудня 2011 року

(16 сесія 6 скликання)

ПРОГРАМА

зайнятості населення м. Чернігова

на 2012 – 2014 роки

Загальні положення та мета Програми.


Програма зайнятості населення м. Чернігова на 2012–2014 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та з метою закріплення позитивних тенденцій до стабілізації на ринку праці, виконання завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада” .

У Програмі враховані загальнодержавні та регіональні заходи щодо мінімізації кризових явищ, зростання добробуту населення, забезпечення продуктивної зайнятості, розвитку трудового потенціалу, виходячи з реальної ситуації на ринку праці м. Чернігова та умов його формування. Вона узагальнює дані аналізу і очікуваного розвитку трудо-ресурсної ситуації у місті, намічає шляхи регулювання зайнятості, визначає напрямки цільового та прозорого використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття (далі – Фонд).

Головною її метою є упередження і подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці міста, сприяння формуванню та розвитку продуктивної зайнятості населення в умовах складної ситуації, що склалася в економіці, недопущення масового безробіття, поліпшення якості обслуговування населення з метою поступового досягнення європейських стандартів надання послуг мешканцям міста, підвищення ефективності системи соціального захисту населення від безробіття.

Досягнення поставленої мети потребує: • збереження ефективно функціонуючих та створення нових робочих місць за рахунок різних джерел фінансування;

 • використання потенціалу вакансій та незайнятих робочих місць;

 • забезпечення державних гарантій працевлаштування найменш соціально захищеним верствам населення, у тому числі молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, надання їй першого робочого місця;

 • зниження тривалості безробіття;

 • невідкладного вирішення питань професійної реабілітації та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 • розвитку трудового потенціалу шляхом удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення відповідно до потреб економіки та ринку праці, впровадження сучасних технологій навчання;

 • залучення всіх суб’єктів ринку праці до виконання завдань, які визначені цією Програмою.

Реалізація заходів Програми зайнятості населення м. Чернігова на 2012–2014 роки забезпечується шляхом скоординованих дій міської ради, її виконавчого комітету, управлінь і відділів, міського центру зайнятості, роботодавців, профспілок та інших зацікавлених організацій міста.

Основні завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості


Основні завдання Програми зайнятості спрямовані на:


 • розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;

 • підвищення життєвого рівня населення;

 • збалансування пропозиції робочої сили з потребою у ній, підвищення якості та ефективності її використання;

 • зменшення обсягів прихованого безробіття та нерегламентованої зайнятості;

 • забезпечення соціального захисту зареєстрованих безробітних;

 • зниження тривалості безробіття шляхом розгортання активних форм сприяння зайнятості;

 • забезпечення державних гарантій працевлаштування найменш соціально захищених верств населення, у тому числі молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, надання їй першого робочого місця;

 • невідкладне вирішення питань професійної реабілітації та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Виконання цих завдань забезпечується шляхом:
 • збереження ефективно функціонуючих та створення нових високопродуктивних робочих місць;

 • економічного стимулювання роботодавців щодо створення нових робочих місць, працевлаштування найменш соціально захищених категорій населення, у тому числі молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, надання їй першого робочого місця, забезпечення безпечних умов праці, працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їхніх особливих потреб;

 • здійснення постійного моніторингу ринку праці, визначення впливу окремих факторів на його формування, забезпечення оперативного аналізу та прийняття відповідних рішень щодо регулювання зайнятості населення та прогнозування ситуації на ринку праці;

 • удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення відповідно до потреб економіки та ринку праці, впровадження сучасних технологій навчання;

 • розширення видів громадських робіт, зокрема соціально-орієнтованих;

 • квотування і бронювання робочих місць та працевлаштування на них громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Очікувані результати від реалізації Програми


Реалізація заходів цієї Програми дозволить забезпечити керованість процесами, що відбуваються на ринку праці м. Чернігова.

У результаті виконання Програми очікується досягти таких показників:


На кінець 2012 року:


 • створення 5600 нових робочих місць;

 • збільшення обсягів працевлаштування безробітних до 4635 осіб;

 • організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації для 1100 безробітних;

 • залучення до участі у громадських роботах 1720 осіб;

 • надання 20200 інформаційно – консультаційних та профорієнтаційних послуг .

На кінець 2013 року:
 • створення 5700 нових робочих місць;

 • кількість працевлаштованих безробітних до 4790 осіб;

 • організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації для 1105 безробітних;

 • залучення до участі у громадських роботах 1740 осіб;

 • надання 20500 інформаційно–консультаційних та профорієнтаційних послуг.

На кінець 2014 року:
 • створення 5800 нових робочих місць;

 • кількість працевлаштованих безробітних до 4790 осіб;

 • організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації для 1105 безробітних;

 • залучення до участі у громадських роботах 1740 осіб;

 • надання 20500 інформаційно – консультаційних та профорієнтаційних послуг.

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м. Чернігова на 2010-2011 роки.


Аналіз економічного і соціального розвитку м. Чернігова свідчить, що внаслідок покращання зовнішньоекономічної кон’юнктури, пожвавлення ситуації на внутрішньому ринку, активізації діяльності суб'єктів господарювання міста, а також реалізації міською владою заходів щодо стабілізації економічної ситуації у місті у 2011 році спостерігаються тенденції до відновлення позитивної динаміки економічного зростання, збільшення обсягів виробництва, фінансового оздоровлення економіки міста.

Активізація інвестиційної діяльності в місті є наслідком зусиль в ринкових перетвореннях, піднесення виробництва, що сприяє покращанню фінансового стану підприємств. За І півріччя поточного року обсяг інвестицій в основний капітал склав 233,5 мільйонів гривень, що становить 198,2 % до рівня відповідного періоду минулого року.

Промисловими підприємствами міста упродовж 9 місяців поточного року реалізовано продукції на суму майже 3026,4 мільйонів гривень. Це на 16,8 % більше рівня відповідного періоду 2010 року. Більше, ніж у відповідному періоді минулого року, реалізовано продукції підприємствами машинобудування на 201,5 мільйонів гривень, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – на 103,7 мільйонів гривень, інших галузей промисловості – на 76,5 мільйонів гривень, виробництва готових металевих виробів на 49,9 мільйонів гривень, виробництва будівельних матеріалів – на 24,1 мільйонів гривень, хімічної промисловості – на 12,3 мільйонів гривень та легкої промисловості – на 10,8 мільйонів гривень.

На 5,3 % зросло виробництво тканин на ЗАТ «КСК «Чексіл»: за звітний період їх виготовлено 2343,8 тисяч квадратних метрів. ПрАТ «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня» виготовило 543,6 тисяч пар взуття, що на 6,9 % більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

У квітні 2011 року з конвейєра ЗАТ «Чернігівський автозавод» зійшов перший тролейбус спільного виробництва з ВАТ «Белкоммунмаш» (Республіка Білорусь). Крім того, за 9 місяців 2011 року підприємством було виготовлено 373 автобуси, що в 1,9 рази більше минулорічного періоду.

Певна позитивна динаміка розвитку зберігається у сфері торгівлі. На сьогодні торгова мережа міста Чернігова нараховує 993 магазини, торговою площею понад 102 тисяч квадратних метрів та 365 об'єктів ресторанного господарства на 22 тисяч посадочних місць.

За 9 місяців поточного року торгова мережа збільшилась на 10 магазинів та 7 закладів ресторанного господарства. Найбільші із відкритих об'єктів магазин ПП «Мост-Ріал» загальною площею 2568 квадратних метрів та кафе ТОВ «Штрудель» на 120 посадочних місць.

Приділялась увага реконструкції та переоснащенню діючої торгової мережі. Після реконструкції приміщень відкрито магазин «Сільпо» по вул. Одінцова, 9 та бар по проспекту Перемоги, 73.

У результаті розширення торгової мережі на 12.1 квадратних метрів з початку року збільшилась забезпеченість населення торговою площею і становить на 01.10.2011 – 343.9 квадратних метрів на 1000 мешканців. Це відповідає нормативу забезпеченості торговою площею для Чернігова.

На жаль, на 33,8 % або на 856 тонн менше, ніж у минулому році, було виготовлено яловичини та ковбасних виробів – на 47,2 % (на 126 тонн), хлібобулочних виробів – на 5,8 % або на 960 тонн. Зменшилось на 18,9 % (на 386 тонн) і виробництво кондитерських виробів. Така ситуація виникла в результаті зниження купівельної спроможності, а відтак і попиту населення.

Протягом січня-вересня 2011 року на 74% порівняно з відповідним періодом 2010 року зменшило обсяги виробництва тканин кордних ПАТ «Чернігівське Хімволокно», яке у І півріччі призупинило свою діяльність.

За підсумками 2010 року обсяг капітальних вкладень, освоєних суб’єктами підприємницької діяльності міста становив 519,5 мільйонів гривень, що на 15,8 % менше, ніж у 2009 році.

Складною залишається ситуація із виплатою заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій міста. Станом на 1 жовтня 2011 року заборгованість із заробітної плати склала майже 16,9 мільйонів гривень, що на 4,3 мільйони гривень більше, ніж було на початку року.

Більшу її частину (56,9 %) становить заборгованість на підприємствах-банкрутах – майже 9,6 мільйонів гривень. Хоча порівняно з вереснем поточного року її рівень дещо зменшився – на 740,9 тисяч гривень. На економічно активних підприємствах вона зросла на 337,0 тисяч гривень і склала майже 6,6 мільйонів гривень, на підприємствах, що призупинили свою діяльність, залишилась на рівні минулого місяця – 696,4 тисяч гривень.

У складних умовах підприємства міста продовжували технічно та технологічно оновлювати виробництво. Протягом 2010 року на ЗАТ «Млибор» переобладнано лінію з приймання зерна, на ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат» придбано дві нові ярусні печі для виробництва хлібобулочних виробів, на ПАТ «Продовольча компанія «Ясен» придбані фасувальне обладнання та холодильна установка. ЗАТ ВТФ «Сіверянка» будує магазин непродовольчих товарів, на ТОВ «Пласт-Бокс Україна» введено в експлуатацію цех з виробництва пластмасових виробів, на ТОВ «Ковальський завод» придбано технологічне обладнання, на ТОВ «Полімаш» ведеться будівництво цеху із виготовлення ПЕТ-тари, на ТОВ «Тан» завершено будівництво нових виробничих потужностей та оновлено технологічне обладнання, на КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» проведено комплекс робіт із модернізації технологічного процесу.

Тому, незважаючи на проблеми економічного і фінансового характеру, ринок праці поповнюється новими робочими місцями: за 9 місяців 2011 року їх у місті створено 5357, що становить 109,3 % до річного завдання. Вони створювались в основному фізичними особами – 70,2 % від загальної кількості, і найбільше в сферах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 53,9 % від загальної кількості.

Протягом 2010-2011 років до міського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулося 15046 осіб, у тому числі у 2010 році – 8538 осіб, за 9 місяців 2011 року – 6508 осіб (очікується, що до кінця цього року ця кількість зросте до 8772 осіб). Із загальної кількості зареєстрованих 939 осіб були вивільнені за п.1 ст. 40 КЗпП України (у 2010 році – 551 особа, з початку 2011 року – 388 осіб). Найбільше працівників вивільнили УМНС України в Чернігівській області – 74 особи, ВАТ «Облтеплокомуненерго» - 79 осіб, ЗАТ КСК «Чексіл» – 45 осіб, ВАТ «Чернігівбуд» – 44 особи.

Серед зареєстрованих міським центром зайнятості громадян у 2010-2011 роках 4804 особи були звільнені за згодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України), з них: у 2010 році – 2701 особа (31,6% від усієї кількості зареєстрованих), у 2011 році – 2103 особи (32,3%). Широке використання цієї статті пояснюється нестабільністю роботи деяких підприємств та бажанням адміністрацій уникнути виплати працівникам компенсацій.

Збільшується кількість зареєстрованих громадян, які були звільнені за власним бажанням: їх у 2010-2011 роках зареєстровано 2716 осіб, у тому числі у 2010 році – 1561 особа (18,3% від усієї кількості зареєстрованих), за січень-вересень 2011 року – 1155 осіб (17,7%). Неналежні, а в деяких випадках погані умови праці, відсутність фіксованого рівня заробітної плати, її низький рівень та заборгованість по виплаті підштовхують працівників до звільнення та пошуку нового місця роботи.

Серед зареєстрованих у 2010-2011 роках 1113 осіб складають випускники навчальних закладів усіх типів, з них 672 особи зареєструвались у 2010 році, 441 – за 9 місяців 2011 року. Це свідчить про невідповідність напрямів та обсягів професійної підготовки молоді потребам ринку праці.

Високим залишається рівень безробіття серед осіб, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці та потребують додаткового соціального захисту. З числа зареєстрованих міським центром зайнятості у 2010-2011 роках їх кількість становить 2553 особи, з них 1515 осіб – у 2010 році, 1038 осіб – за січень-вересень 2011 року.

Для вирішення проблеми працевлаштування мешканців міста, що звертаються за допомогою до центру зайнятості, широко застосовуються активні форми зайнятості: у 2010-2011 роках ними було охоплено 12489 осіб, в тому числі працевлаштовані 7848 осіб (у 2010 році – 4123, а за 9 місяців 2011 року – 3725 осіб). До кінця 2011 року ця кількість досягне 4435 осіб.

Серед працевлаштованих 557 осіб знайшли роботу шляхом надання службою зайнятості фінансових дотацій роботодавцям. У цьому році таким чином працевлаштовані 229 безробітних, а до кінця року їх кількість збільшиться до 289 осіб. Ще 226 осіб перейшли до категорії зайнятого населення за рахунок отримання одноразової допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці у 2010-2011 роках міським центром зайнятості проводилась професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, до якої було залучено 1733 осіб. У 2010 році навчалося 900 осіб, у січні-вересні 2011 року – 833 особи (до кінця 2011 року ця кількість повинна становити 1010 осіб). У 2010-2011 роках до виконання оплачуваних громадських робіт залучалось 2909 громадян, з них у 2010 році –1278 осіб, за 9 місяців 2011 року – 1631 особа (до кінця 2011 року їх буде 1670 осіб). Незважаючи на вплив негативних факторів на економіку міста, ситуація на ринку праці залишатиметься керованою та стабільною.

ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку ринку праці

у 2012-2014 роках


Основною метою в економіці міста на 2012-2014 роки є стабільне зростання для подальшого її розвитку, що стане базою для розв’язання соціальних проблем та підвищення добробуту населення. Для реалізації мети необхідно створити умови для забезпечення сталого економічного росту на основі ефективного функціонування реального сектору економіки, в тому числі через залучення інвестицій, підтримки розвитку підприємництва, розвитку транскордонного співробітництва та формування сучасної інфраструктури.

Аналіз соціально-економічної сфери міста свідчить, що вона розвивалась під впливом складних і не завжди передбачуваних процесів, зумовлених наслідками фінансово-економічної кризи. Але позитивні тенденції, що проявились у господарському комплексі останнім часом, дають підстави позитивно оцінювати потенційні можливості розвитку економіки.

У 2012 – 2014 роках пріоритетними завданнями будуть:


 • сприяння структурній перебудові промислового комплексу міста з урахуванням зміни в попиті на продукцію, яка виробляється;

 • виконання заходів з підтримки вітчизняних виробників, розвитку малого і середнього підприємництва, створення сучасної ринкової інфраструктури;

 • стабільна робота комунальних підприємств міста із наданням якісних житлово-комунальних послуг у повному обсязі;

 • залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста;

 • розвиток соціальної інфраструктури;

 • підтримка та соціальний захисту соціально-вразливих верств населення засобами ефективного адресного соціального захисту;

 • розбудова транспортної інфраструктури;

 • сприяння розвитку підприємницької ініціативи в середовищі соціально незахищених категорій громадян;

 • забезпечення всебічної підтримки місцевого товаровиробника.

Протягом 2012-2014 років підприємства промислового комплексу міста будуть продовжувати розвивати свою діяльність. За розрахунковим показником планується зростання обсягів виробництва промислової продукції порівняно із 2011 роком на 1,4% у 2012 році та 1,6% у 2013 і 2014 роках.

У сфері споживчого ринку, яка є однією з найважливіших структурних складових економічного потенціалу міста, буде продовжено виконання заходів, які сприятимуть розширенню інфраструктури сфери торгівлі та послуг, нарощенню обсягів товарообігу, покращанню якості обслуговування та захисту прав споживачів. На 2012 рік роздрібний товарообіг планується збільшити на 1,8% у порівняних цінах і він складе 5488 мільйонів гривень. Абсолютний приріст на одного мешканця становитиме 295,7 гривень. У 2013 та 2014 роках оборот роздрібної торгівлі збільшиться на 2% у кожному році.

Важливим важелем до пом’якшення ситуації на ринку праці м. Чернігова буде створення 5600 нових робочих місць у 2012 році, 5700 нових робочих місць у 2013 році та 5800 нових робочих місць у 2014 році. Розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць буде базуватися на розробці та запровадженні системи економічного заохочення підприємств; на наданні населенню державної підтримки для організації підприємницької діяльності, перетворенні самостійної зайнятості населення у високоефективний малий та середній бізнес; на використанні потенціалу вакансій та вільних робочих місць; детінізації відносин у сфері зайнятості населення тощо.

Зростання буде досягнуто за рахунок відкриття нових і реконструкції діючих об’єктів торгівлі. Прогнозується ввести в експлуатацію 25 об’єктів, що дасть можливість створити нові робочі місця. Створенню додаткових робочих місць сприятиме введення нових потужностей на ТОВ «ПЭТ Технолоджис». На ЗАТ «Чернігівський автозавод» завдяки впровадженню інноваційних технологій та реконструкції виробничих потужностей планується створити 122 нових робочих місця. На ВАТ «Базис» планується ведення в дію нового цеху, що дасть змогу створити 10 нових робочих місць. На ТОВ «фабрика «Аврора» буде введено 10 нових робочих місць завдяки відкриттю цеху обробки вторинної сировини. Після введення в експлуатацію виробничого цеху з виготовлення пластмасових виробів на ТОВ «Пласт-Бокс Україна» буде створено у 2012 році 45 нових робочих місць.

Сприятиме створенню нових робочих місць і зростання кількості економічно активних малих підприємств. Їх кількість у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення становитиме 69 одиниць проти 68 у 2011 році. Середньорічна чисельність зайнятих працівників на цих підприємствах збільшиться на 155 осіб і становитиме майже 17,1 тисяч осіб. Серед них середньорічна кількість найманих працівників у 2012 році складатиме 16,3 тисяч осіб, у 2013 та 2014 по 16,5 тисяч протягом кожного року. Середньомісячна зарплата одного найманого працівника малого підприємства складе 1320 гривень, що на 5,6% більше, ніж у 2011 році, у 2013 та 2014 – 1400 гривень (ріст до рівня 2011 року – 12%).

Пріоритетом у роботі служби зайнятості міста у 2012-2014 роках залишатиметься розгортання активних програм зайнятості населення. Цьому сприятиме удосконалення та розширення форм і методів роботи з безробітними громадянами і роботодавцями, а також розвиток трудового потенціалу шляхом удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення відповідно до потреб ринку праці, впровадження сучасних технологій навчання. Передбачено забезпечити режим найбільшого сприяння працевлаштуванню на вільні та новостворені робочі місця безробітних громадян з числа молоді.

Все це дозволить влаштувати на роботу за допомогою служби зайнятості у 2012 році 4635 осіб і у 2013 та 2014 роках по 4790 осіб. Планується залучити до процесу трудової діяльності через професійну підготовку і перепідготовку 1100 осіб у 2012 році та 1105 осіб у 2013 та 2014 роках. Навчання безробітних буде організовано за затребуваними на ринку праці міста професіями, у тому числі за конкретними замовленнями роботодавців та шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях за індивідуальними планами.

З метою посилення мотивації до працевлаштування безробітних будуть організовані оплачувані громадські роботи, до яких прогнозується залучити у 2012 році 1700 осіб, у 2013 та 2014 роках по 1710 осіб. Особливої уваги набудуть соціально орієнтовані громадські роботи з благоустрою міста, допомоги хворим тощо.

Окремим напрямком роботи стане вирішення питань професійної реабілітації та працевлаштування людей з особливими потребами. Планується активізувати спільну роботу міського центру зайнятості, відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області, управлінь соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад щодо вирішення цих проблем.

Визначаючи основні напрямки роботи на наступні 3 роки, треба зазначити, що тільки шляхом скоординованих дій місцевих органів виконавчої влади, міського центру зайнятості, роботодавців, профспілок та інших організацій міста можливе досягнення головної мети Програми зайнятості населення м. Чернігова на 2012-2014 роки і подолати негативні тенденції у сфері зайнятості населення, сприяти формуванню та розвитку продуктивної зайнятості населення в умовах складної ситуації, що склалася в економіці, упередити масове безробіття, поліпшити якість обслуговування населення з метою досягнення європейських стандартів послуг, підвищити ефективність системи соціального захисту населення від безробіття.


ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку м. Чернігова

Найменування

показника2010 рік

(звітні дані)2011 рік


2012

рік


(прог-нозні дані)

2013

рік


(прог-нозні дані)

2014

рік


(прог-нозні дані)

перше півріч-чя


у цілому

за рікперше півріч-чя

(звітні дані)у цілому

за рік


(очіку-вані дані)

1.Інвестиції в ос-новний капітал на одну особу, гривень

549,2

1788,1

807,7

1794,7

1936,5

2056,6

2056,6

2.Індекси інвести-цій в основний капітал, у % до попереднього періоду

103,5

84,6

105,4

100,4

107,9

106,2

106,2

3. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, доларів США

56,7

84,8

89,2

94,7

102,1

109,6

109,6

4. Кількість малих підприємств на 10 тисяч осіб наявно-го населення, одиниць

х

67

х

68

69

70

70

5.Чисельність наявного населен-ня (у середньому за період), тисяч осіб

х

297,1

х

296,6

296,1

295,6

295,6

IV. Основні показники ринку праці

Найменування

показника2010 рік

(звітні дані)2011 рік


2012 рік


(прог-нозні дані)

2013 рік


(прог-нозні дані)

2014 рік


(прог-нозні дані)

перше півріччя


у ціло-му

за рікперше півріч-чя

(звітні дані)у ціло-му

за рік


(очіку-вані дані)

1.Чисельність за-йнятого населення віком 15-70 років (у середньому за період), тисяч осіб – усього117,0

117,5

117,5

117,6

117,7

117,8

117,8

з неї: зайнятого населення праце-здатного віку

101,0

101,4

101,5

101,6

101,6

101,7

101,7

2. Рівень зайня-тості, у % до чисе-льності населення:

віком 15-70 років49,3

49,3

49,4

49,5

49,5

49,6

49,6

працездатного віку

50,4

50,2

50,6

50,7

50,8

50,9

50,9

3.Чисельність безробітного насе-лення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньо-му за період), тисяч осіб – усього

8,5

8,6

8,4

8,4

8,3

8,2

8,2

з неї: без робіт-ного населення працездатного віку

8,4

8,4

8,3

8,3

8,1

8,0

8,0

4. Рівень безробі-ття, визначений за методологією МОП, у % до чисельності еконо-мічно активного населення: віком 15 - 70 років

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,1

працездатного віку

5,4

5,3

5,3

5,2

5,1

5,0

5,0

V. Показники професійної підготовки

та використання робочої силиНайменування

показника2010 рік

(звітні дані)2011 рік


2012


рік

(прог-нозні дані)2013 рік


(прог-нозні дані)

2014 рік


(прог-нозні дані)

перше півріч-чя


у ціло-му

за рікперше півріч-чя

(звітні дані)у цілому

за рік


(очіку-вані дані)

1.Кількість навчальних зак-ладів, одиниць – усього

х

21

х

18

18

18

18

у тому числі:


- вищих навча-льних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації;

х

6

х

3

3

3

3

- вищих навча-льних закладів

І – ІІ рівнів акредитації;х

7

х

7

7

7

7

- професійно-технічних навча-льних закладів.

х

8

х

8

8

8

8

2.Кількість ви-пускників навча-льних закладів, тисяч осіб – усього

х

5,5

х

5,2

4,8

5,3

5,3

у тому числі:


- випускників вищих навча-

льних закладів

ІІІ − ІV рівнів акредитації;


х

2,2

х

2,1

2,1

2,1

2,1

- випускників вищих навча-льних закладів

І − ІІ рівнів акредитаціїх

1,3

х

1,1

1,2

1,2

1,2

- випускників професійно-тех-нічних навчаль-них закладів

х

2,0

х

2,0

1,5

2,0

2,0
3. Середньооб-лікова кількість штатних праців-ників (без ураху-вання найманих працівників ста-тистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців),

тисяч осіб87,3

86,9

85,3

85,0

85,2

85,5

85,5

4.Кількість працівників, які знаходяться у вимушених нео-плачуваних від-пустках з ініціа-тиви роботодав-ців, тисяч осіб

3,6

3,9

2,9

2,5

2,2

2,0

2,0

у % до серед-ньооблілікової кількості штат-них працівників

4,2

4,5

3,4

2,9

2,6

2,3

2,3

5.Кількість працівників, які працюють у ре-жимі неповного робочого дня (тижня), тисяч осіб

10,3

11,4

9,3

9,0

8,8

8,6

8,6

у % до серед-ньооблікової кількості штат-них працівників

11,8

13,1

10,9

10,6

10,3

10,1

10,1

6.Кількість най-маних праців-ників на малих підприємствах, тисяч осіб

х

16,2

х

16,1

16,3

16,5

16,5

7.Середньоміся-чна заробітна плата найманих працівників ма-лих підприємств, гривень

х

1193,6

х

1250,0

1320,0

1400,0

1400,0

VІ. Розширення сфери застосування праці шляхом

створення робочих місць

Найменування

показника2010 рік

(звітні дані)2011 рік

2012 рік


(прог-нозні дані)

2013 рік


(прог-нозні дані)

2014 рік


(прог-нозні дані)

перше пів-річчя


у цілому

за рікперше пів-річчя

(звітні дані)у цілому

за рік


(очіку-вані дані)

Створено робо-чих місць, осіб – усього

3172

6220

3360

6950

5600

5700

5800

з них:

- юридичними особами (на під-приємствах, в установах і орга-нізаціях незале-жно від форм власності та ор-ганізаційно-пра-вових форм гос-подарювання):291

861

676

2000

1900

1950

2000

осіб у % до за-гальної кількості створених робочих місць

9,2

13,8

20,1

28,8

33,9

34,2

35,5

- фізичними особами-підпри-ємцями та інши-ми фізичними особами – плат-никами податку з доходів фізич-них осіб (вклю-чаючи робочі мі-сця для найма-них працівників):

2881

5359

2684

4950

3700

3750

3800

осіб у % до за-гальної кількості створених робочих місць

90,8

86,2

79,9

71,2

66,1

65,8

65,5
2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб:


- сільське госпо-дарство, мислив-ство та лісове господарство

9

11

12

16

10

10

10

- рибальство, рибництво

0

0

0

1

0

0

0

- добувна промисловість

0

0

0

0

0

0

0

- переробна промисловість

227

398

265

540

490

500

525

- виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

0

4

58

100

20

20

20

- будівництво

86

154

80

260

155

160

160

-торгівля; рем-онт автомобілів, побутових виро-бів та предметів особистого вжитку

1996

3903

1903

4020

3200

3250

3300

діяльність готе-лів та ресторанів

78

153

94

285

180

190

200

- діяльність тран-спорту та зв’язок

288

645

490

750

720

730

735

- фінансова діяльність

18

44

21

50

40

40

45

- операції з неру-хомим майном, оренда, інжині-ринг та надання послуг підприємцям

295

573

249

540

550

560

560

- державне управління

3

22

43

110

15

15

15

- освіта

12

27

5

10

5

5

5

- охорона здоро-в'я та надання соціальної допомоги

16

27

11

63

10

10

10

- надання кому-нальних та інди-відуальних пос-луг; діяльність у сфері культури та спорту

144

259

129

205

205

210

215

- діяльність домашніх господарств

0

0

0

0

0

0

0

-діяльність екс-територіальних організацій

0

0

0

0

0

0

0

VІІ. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості ( осіб)Найменування

показника2010 рік

(звітні дані)


2011 рік

2012 рік

(прог-нозні дані)


2013 рік


(прог-нозні дані)

2014 рік


(прог-нозні дані)

перше півріч-чя


у цілому

за рікперше півріч-чя

(звітні дані)у цілому

за рік


(очіку-вані дані)

1. Чисельність незайнятих гро-мадян, які пере-бували на обліку в державній службі зайнято-сті протягом звітного періоду

8361

12847

8784

13000

13000

13100

13100

з рядка 1:


1.1. На початок періоду

4309

4309

4228

4228

3500

3500

3450

1.2. Звернеться протягом періоду

4052

8538

4556

8772

9500

9600

9650

2. Чисельність незайнятих гро-мадян, працев-лаштованих про-тягом періоду

2044

4123

2612

4435

4635

4790

4790
3. Чисельність безробітних гро-мадян, які прохо-дитимуть профе-сійну підготовку, перепідготовку

та підвищення кваліфікації426

900

584

1010

1100

1105

1105

4. Чисельність незайнятих гро-мадян, залучених до участі в опла-чуваних громад-ських роботах

628

1278

1095

1670

1720

1740

1740

5. Чисельність незайнятих і зай-нятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнта-ційні послуги

15586

24803

13673

20000

20200

20500

20500

6. Чисельність незайнятих гро-мадян, які пере-буватимуть на обліку станом на кінець періоду

3811

4228

3397

3500

3500

3450

3400

VІІІ. Показники сприяння зайнятості інвалідів(осіб)

Найменування

показника


2010 рік


(звітні дані)

2011 рік


(очіку-вані дані)

2012


рік

(прог-нозні дані)


2013 рік


(прог-нозні дані)

2014 рік


(прог-нозні дані)

1. Чисельність працюючих інвалідів *

4628

4536

4586

4636

4636

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

24

13

10

10

10
3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

93

90

103

108

108

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

18

23

27

30

30
-

1

2

2

2

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів
18

22

17

20

20

4.2. За направленням державної служби зайнятості

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам і громад-ських організаціям інвалідів, фізичним особам, які використовують

найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалі-дів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайня-тості як безробітні
1

1

1

1

1

ІХ. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2012 - 2014 рокиНайменування

заходу


Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)Термін

виконання1

2

3

Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами
Налагодити більш ефективну співпрацю міського центру зайнятості та управління освіти з питань інформування учнівської молоді з метою визначення їхніх інтересів щодо вибору професії, виходячи з потреб регіону

Відділ шкіл управління освіти міської ради

2012-2014 роки

З метою формування високо-кваліфікованого кадрового потен-ціалу розробити та рекомендувати керівникам підприємств заходи щодо удосконалення системи підвищення кваліфікації праців-ників з робітничих професій, а саме: рекомендувати керівникам визначити заходи щодо заохочення робітників до підвищення ними професійного рівня впродовж трудової діяльності.

Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад

2012-2014 роки

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

Розширити сферу прикладання праці за рахунок створення у 2012 році – 5600, а у 2013 році – 5700 нових робочих місць та забезпечити щорічне збереження ефективно діючих робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці в усіх сферах економічної діяльності.

Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад

2012-2014 роки
З метою посилення соціального захисту працюючих громадян та сприянню детінізації економіки проводити заходи щодо легалізації робочих місць, запобігання нерегламентованій зайнятості, порушенню трудового та податкового законодавства.

Територіальна державна інспекція праці у Чернігівській області (за погодженням), державна податкова інспекція у м. Чернігові, міський центр зайнятості


2012-2014 роки

Забезпечити виконання основних показників економічного та соціа-льного розвитку міста.

Управління економіки міської ради, відділи та управління міської ради

2012-2014 роки

Надання інформаційно-консуль- таційних послуг інвалідам та роботодавцям, проведення семіна-рів та круглих столів стосовно працевлаштування інвалідів.

Відділення Фонду соціального захисту інвалідів в Чернігівській області (за погодженням)

2012-2014 роки

Розширити сферу прикладання праці для осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом створення нових робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Відділення Фонду соціального захисту інвалідів в Чернігівській області (за погодженням), міський центр зайнятості

2012-2014 роки

Проводити інформаційно-роз’яс-нювальну, профорієнтаційну роботу спрямовану на вибір професії випускниками загально-освітніх навчальних закладів та сприяння їх зайнятості.

Управління освіти міської ради, міський центр зайнятості

2012-2014 роки

Надання Чернігівському міському центру зайнятості інформації про роботодавців, які не виконали нормативу створення робочих місць для інвалідів.

Відділення Фонду соціального захисту інвалідів в Чернігівській області (за погодженням)

2012-2014 роки

Сприяти діяльності міських моло-діжних громадських організацій з питань підтримки та розвитку молодіжного підприємництва, започаткування жінками власної справи.

Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради

2012-2014 роки

Надавати інформаційну, методич-ну, організаційну та фінансову підтримку міським молодіжним громадським організаціям у реа-лізації проектів і програм та проведення заходів міських моло-діжних громадських організацій з питань профорієнтації учнів.

Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради

2012-2014 роки

Передбачати під час проведення конкурсів проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей та молоді міста, одним із напрямків тему «Профорієнтаційні заходи для молоді міста»

Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради

2012-2014 роки

Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин
Здійснювати контроль за дотри-манням чинного законодавства з питань оплати праці та трудових відносин щодо забезпечення прав і гарантій працівників.

Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської район- них у м. Чернігові рад

2012-2014 роки

Проводити моніторинг стану виплати заробітної плати та погашення існуючої заборгованості із заробітної плати суб’єктами господарювання.

Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської район- них у м. Чернігові рад

2012-2014 роки

Вивчати стан укладення колек-тивних договорів та сприяти розвитку колективно-договірних відносин.

Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської район- них у м. Чернігові рад

2012-2014 роки

Проводити консультативну та роз’яснювальну роботу у трудових колективах стосовно включення до колективних дого-ворів зобов’язань щодо забезпе-чення рівних можливостей жінок і чоловіків у сфері праці.

Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської район- них у м. Чернігові рад

2012-2014 роки

Проводити перевірки стану атес-тації робочих місць за умовами праці суб’єктів господарювання, надання відповідних пільг та компенсацій.

Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської район- них у м. Чернігові рад

2012-2014 роки

Підвищення професійної якості працівників

Організувати проведення ярмар-ків вакансій і професій, семінарів для незайнятих громадян та учнівської молоді. Продовжити надання профконсультаційної допомоги школярам безпосе-редньо в навчальних закладах та на базі профорієнтаційного класу центру зайнятості шляхом проведення «Днів професій», професіографічних зустрічей, екскурсій та уроків, акцій «Випу-скник», днів відкритих дверей навчального закладу тощо.

Міський центр зайнятості, управління освіти міської ради, відділи міської ради, підприємства, організації та установи міста

2012-2014 роки

Проводити інформаційно-роз’яс-нювальну роботу з метою фор-мування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, формування активної життєвої позиції у молоді.

Управління освіти міської ради, міський центр зайнятості

2012-2014 роки

Для підвищення професійної май-стерності залучати до перепід-готовки до 20 відсотків педагогіч-них працівників закладів освіти.

Науково-методичний центр управління освіти міської ради

2012-2014 роки

Вивчати стан професійного навча-ння та підтвердження кваліфікації кадрів на підприємствах міста.

Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської район- них у м. Чернігові рад

2012-2014 роки

Проводити роз’яснювальну робо-ту у трудових колективах з питань колективно-договірного регулю-вання соціально-трудових відно-син, зайнятості, оплати праці, профнавчання кадрів на виробни-цтві, посилення їх мотивації до легальної продуктивної зайнято-сті.

Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської район- них у м. Чернігові рад

2012-2014 роки

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праціДля працевлаштування у 2012-2014 роках найменш соціально захищених верств на­селення щорічно бронювати на підприємствах, організаціях міста не менше 5% від наявної загальної кількості робочих місць.

Виконавчий комітет міської ради, міський центр зайнятості, підприємства, організації міста

2012-2014 роки

Сприяти працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можли-востями на вакантних посадах та вільних робочих місцях, у тому числі шляхом створення робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області (за погоджен-ням), міський центр зайнятості


2012-2014 роки

З метою сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можли-востями, підвищення їх конку-рентоспроможності на ринку праці здійснювати обмін інформацією, проводити спільні засідання “круглого столу”, “ярмарки вакансій”, тематичні семінари для роботодавців та для цільових груп населення з особливими потребами, надавати індивідуальні консультації, у т.ч. із залученням соціальних партнерів та громадських організацій інвалідів, проводити діагностичні обстеження для опрацювання заходів індивіду-альної програми реабілітації особи з інвалідністю, тренінги з формування навичок впевненої поведінки.

Відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області (за погоджен-ням), міський центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, медико-соціальні експертні комісії (за погодженням)

2012-2014 роки

Здійснювати постійний моніто-ринг і забезпечити режим найбільшого сприяння праце влаштуванню безробітних із числа соціально незахищених верств населення, осіб з обмеженими фізичними можливостями, молоді, випуск-ників шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дітей-сиріт, дітей військовослужбовців та праців-ників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, під­літків, що залишили навчання.

Міський центр зайнятості, підприємства, організації міста

2012-2014 роки

Продовжити ефективну спів-працю міського центру зайнятості та управління освіти з питань інформування учнівської молоді з метою визначення їхніх інтересів щодо вибору професії, виходячи з потреб міста, регіону.

Управління освіти міської ради, міський центр зайнятості

2012-2014 роки


наступна сторінка >>