Рішення обласної ради «29» 05 2010 р. №36/19 Звіт - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 26. 11. 2010 №1-9/ V і м. Черкаси Про обрання постійних... 1 43.51kb.
Рішення обласної ради 27 грудня 2011 р. №209-10/vi перелік розпоряджень... 1 15.64kb.
Звіт депутата Одеської обласної ради VІ скликання про свою діяльність... 1 24.11kb.
Звіт депутата Одеської обласної ради VІ скликання про свою діяльність... 1 61.09kb.
Звіт депутата Одеської обласної ради VІ скликання про свою діяльність... 1 82.55kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 грудня... 1 21.75kb.
Рішення обласної ради від 19 листопада 2010 року №8-2/vi „Про постійні... 1 18.33kb.
Звіт депутата Одеської обласної ради VІ скликання про свою діяльність... 1 38.04kb.
Рішення від 08. 09. 2010 №36 56 / V м. Черкаси Про прийняття, передачу... 1 58.21kb.
Звіт депутата Одеської обласної ради VІ скликання про свою діяльність... 1 68.88kb.
Рішення обласної ради від 14 серпня 1997 року №1 "Про делегування... 9 1699.33kb.
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері... 1 39.05kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення обласної ради «29» 05 2010 р. №36/19 Звіт - сторінка №1/1


Додаток

до рішення обласної ради

«29» 05 2010 р. № 36/19
Звіт

про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік і соціально-економічне становище Луганської області за результатами роботи у І кварталі 2010 року
Криза, яка розгорталась у світі у 2008-2009 роках, продемонструвала значні дисбаланси розвитку світової економіки та структурну відсталість української економіки, її неготовність до різких коливань попиту та загострення конкуренції на сировинних ринках.

Луганська область разом із всією Україною відчула негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи починаючи з ІV кварталу 2008 року, по-перше, через різке скорочення зовнішнього попиту, по-друге, через неадекватність реакції попереднього уряду на зміну ситуації та нові виклики.

Було допущено один з найбільших у світі спадів виробництва в промисловості та будівництві, виробництві товарів широкого вжитку для внутрішнього ринку. Різко подорожчав імпортований природний газ, що призвело до значних збитків підприємств металургійної, хімічної та інших галузей економіки.

Високими темпами росли ціни на продовольство, падала реальна заробітна плата, знецінювалися державні соціальні гарантії. Держава не виконала свої власні зобов’язання з рекапіталізації проблемних банків, а кредитні ресурси фінансового ринку вимивалися через урядові запозичення.

Все це значно вплинуло на розвиток Луганської області.

Аналіз виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік (далі – Програма 2009) свідчить про необхідність прискорення вирішення проблем та мінімізації наслідків світової фінансової кризи, які стримують соціально-економічний розвиток області.

Узагальнюючим показником, що характеризує рівень розвитку економіки регіону, є валовий регіональний продукт (ВРП). У 2009 році, враховуючи негативний вплив світової фінансової кризи, цей показник очікується на рівні 86,7 %.

За підсумками 2009 року індекс промислового виробництва становив


80,1 % до 2008 року (при запланованому Програмою 2009 – 87,7 %).

Індекси виробництва, вище запланованих на 2009 рік Програмою, забезпечено в таких галузях: целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності – 98,1 % (за Програмою 2009 – 95,0 %), виробництві харчових продуктів та напоїв – 95,4 % (87,6 %), виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення – 104,1 % (101,8 %), металургії та обробленні металу – 73,0 % (68,8 %). За іншими галузями заплановані показники не виконані внаслідок того, що підприємства не мали Програми виробництва на рік, а працювали тільки за умов реальних замовлень на місяць.

При цьому майже двократне згортання машинобудівного виробництва пов’язано перш за все з різким скороченням інвестиційного попиту на внутрішньому ринку. Гальмування розвитку промислової діяльності вплинуло на зменшення виробництва послуг транспорту і торгівлі.

За підсумками І кварталу 2010 року індекс промислової продукції зріс до відповідного періоду попереднього року на 9 %, посівши 12 місце серед регіонів України.

За підсумками 2009 року область стабільно посідає третє місце в Україні за обсягами реалізованої промислової продукції, що складають майже 56,1 млрд грн, або 8,4 % від загальнодержавного обсягу.

Розвиток економіки, і в першу чергу промисловості, визначається обсягом вкладених інвестицій. Після зростання в 1,5 раза інвестицій в основний капітал у 2007 році в 2008 році вони скоротилися на 27 %.

За підсумками 2009 року інвестиції в основний капітал склали
4377,5 млн грн зі значним скороченням порівняно з 2008 роком – на 55,7 % (за Програмою 2009 – скорочення на 0,9 %). При цьому відбулася структурна зміна джерел інвестування, а саме збільшилась частка власних коштів підприємств та організацій. Крім того, фінансова криза обумовила суттєве скорочення надання банківськими установами кредитних ресурсів на інвестиційні потреби підприємств.

У свою чергу, низька інвестиційна активність реального сектору та відсутність довгострокового кредитування стали основними причинами різкого падіння у будівництві.

На житлове будівництво у 2009 році освоєно 87,0 млн грн, що на 70,5 % менше, ніж у 2008 році. Темпи освоєння інвестицій в будівництво індивідуального житла скоротилися на 84,5 %.

За 2009 рік в економіку області іноземними інвесторами вкладено


263,9 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що у 5,2 раза більше надходжень 2008 року (при запланованому Програмою 2009 – 17,0 млн дол. США, або 33,2 % до рівня 2008 року).

Спрямованість інвестиційних потоків залишається незмінною. Як і у попередні роки, інвестиції направлені в хімічну та нафтохімічну промисловість, будівництво, наземний транспорт, металургію, оптову торгівлю та посередництво в оптовій торгівлі, операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям. Разом з тим інвестицій потребують такі галузі, як машинобудування, житлове будівництво, житлово-комунальне і сільське господарство.

Протягом 2008 року сільськогосподарська галузь нарощувала виробництво, приріст обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції склав 18,7 %. За цим показником область ввійшла до переліку кращих по Україні.

В 2009 році сільськогосподарські підприємства забезпечили виробничу діяльність в складній економічній ситуації, що була спричинена проблемним кредитним забезпеченням, відсутністю державної підтримки аграрного сектору. За підсумками 2009 року обсяг валової продукції сільського господарства скоротився на 12,3 % (за Програмою 2009 – зростання на


0,8 %), основним фактором, що спричинив зменшення виробництва, є посушливі умови 2009 року.

У 2009 році виробництво продукції рослинництва в порівнянні з


2008 роком зменшилось на 21,9 % (за Програмою 2009 – 98,2 %).

Обсяг продукції тваринництва збільшився у порівнянні з 2008 роком і становив 105,7 % (за Програмою 2009 – 105,0 %). Усіма категоріями господарств з початку 2009 року реалізовано на забій худоби та птиці


57,5 тис. т (95,4 %), молока – 316,0 тис. т (99,1 %), яєць – 707,4 млн шт.
(95,4 %).

За підсумками І кварталу 2010 року обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств порівняно з аналогічним періодом 2009 року збільшився на 1,8 % (13 місце по Україні).

За останні роки на споживчому ринку області відбулися позитивні зміни в розвитку матеріально-технічної бази торгівлі. В цілому у 2009 році на споживчому ринку товарів та побутових послуг було забезпечено баланс попиту та пропозиції, відсутність дефіциту на будь-які продовольчі товари. Проте зменшення купівельної спроможності населення через вплив кризових процесів негативно відзначився на розвитку цього сектору економіки: темп зростання обороту роздрібної торгівлі у 2008 році становив 115,3 %, за підсумками 2009 року – 81,4 % від обсягу 2008 року і склав 18274,4 млн грн (за Програмою 2009 – 21697,5 млн грн, або 110 %).

Оборот роздрібної торгівлі за січень-березень 2010 року становив 4384,1 млн грн, склавши 97,9 % від обсягу січня-березня 2009 року. До кінця 2010 року прогнозується збільшення темпів до 102 %.

За 2009 рік підприємствами транспорту області перевезено 32,9 млн т вантажів, що на 9,5 % менше, ніж у 2008 році (за Програмою 2009 – 34,1 млн т, або на 6,3 % менше), в тому числі залізничним транспортом – 24,2 млн т, що становить 88,3 % до рівня 2008 року (за Програмою 2009 – 25,5 млн т, або
93,1 %), автомобільним – 8,7 млн т, або 97,1 % до 2008 року (за Програмою 2009 – 8,6 млн т, або 95,6 %).

Зменшення обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом є наслідком впливу економічної кризи, зокрема через зниження виробничої активності та навіть призупинення діяльності деяких промислових підприємств.

Громадським транспортом за 2009 рік відправлено
367,5 млн пасажирів, що на 20,2 % менше, ніж у 2008 році, в тому числі залізничним транспортом – 11,2 млн осіб, що становить 92,4 % до рівня
2008 року (за Програмою 2009 – 11,9 млн осіб, або 98,5 %), автомобільним –
260,1 млн осіб, або 78,6 % до рівня 2008 року (за Програмою 2009 –
332,1 млн осіб, або 100,3 %), міськелектротранспортом – 96,1 млн осіб –
82,1 % (за Програмою 2009 – 118 млн осіб, або 100,8 %), авіаційним –
24,5 тис. осіб – 96,1 % (за Програмою 2009 – 23 тис. осіб, або 88,1 %).

За січень-березень 2010 року підприємствами транспорту області перевезено 7,9 млн т вантажів, що на 13,6 % більше, ніж у січні-березні 2009 року. Вантажооборот збільшився на 18,9 % і становив 1000,9 млн т км.

Залізничним транспортом у І квартал 2010 року перевезено 6,1 млн т вантажів, що на 10,5 % більше обсягу перевезень за аналогічний період 2009 року. Підприємствами автомобільного транспорту
(з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 1,8 млн т вантажів, що на 25,9 % більше, ніж у січні-березні 2009 року. Громадським транспортом відправлено 67,1 млн пасажирів, що
на 34,6 % менше, ніж у І кварталі 2009 року.

Зовнішньоекономічна діяльність у 2009 році характеризується значним падінням товарообігу та зменшенням кількості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Проте область продовжує утримувати п’яте місце серед регіонів, які формують експортну політику держави. Зовнішньоторговельні операції здійснюють 795 підприємств та фізичних осіб області з партнерами зі 110 країн світу.

Зовнішньоторговельний оборот товарів Луганської області у 2009 році становив 4466,5 млн дол. США і скоротився порівняно з 2008 роком у


2,5 раза. Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу регіону за
2009 рік становило 626,3 млн дол. США (за 2008 рік – сальдо позитивне
1864,1 млн дол. США).

У зв’язку із світовою фінансово-економічною кризою на світовому ринку різко знизився попит на металопродукцію та продукцію хімічної галузі, тому обсяг експорту за підсумками 2009 року становить


1886,4 млн дол. США, що складає 29,7 % до показника 2008 року. Обсяг імпорту товарів досяг рівня 2454,1 млн дол. США і склав 55 % від обсягів попереднього року.

За січень-лютий 2010 року оборот зовнішньої торгівлі товарами збільшився у 1,9 раза по відношенню до аналогічного періоду 2009 року і становив 917,5 млн дол. США. Обсяг експорту – 445,7 млн дол. США


(збільшився на 46,4 %), імпорту – 471,8 млн дол. США (у 2,6 раза більше).

Фінансово-економічна криза погіршила фінансовий стан підприємств і організацій області. Наприкінці 2008 року фінансовий стан підприємств значно погіршився у зв’язку з падінням темпів промислового виробництва й за підсумками 2009 року сальдо фінансових результатів було


від’ємним – 3980,4 млн грн, що у 19,5 раза більше, ніж за 2008 рік.

За січень-лютий 2010 року фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування склав 1046,1 млн грн збитку, що у


1,6 раза більше, ніж за січень-лютий 2009 року.

Відповідно до розвитку негативних тенденцій у реальному секторі економіки погіршується й ситуація з наповненням бюджетів усіх рівнів. Так, протягом 2009 року збори, у порівнянні з 2008 роком, скоротилися на 5,1 % і становили 6080,9 млн грн. Скоротилися обсяги мобілізації таких основних податків, як податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб тощо. Значно скоротилися надходження від митниць, що пов’язано зі скороченням обсягів імпортних операцій, завезенням промислової сировини майже по всій товарній номенклатурі, меншою кількістю комплексних об’єктів інвестиційного призначення.

За січень-березень 2010 року до бюджетів усіх рівнів сплачено
1397,5 млн грн податків та зборів, що менше, ніж за відповідний період
2009 року на 120,4 млн грн, або на 7,9 %. За березень п. р. зібрано на
195,9 млн грн менше, ніж торік.

Застійні процеси в реальному секторі економіки та банківській сфері у 2009 році супроводжувались збереженням відносно високих показників інфляційної динаміки, що не відповідало фазі депресії: від’ємний приріст грошової маси не перешкоджав високій динаміці споживчих цін, які за підсумками року зросли на 12,8 %. Лише за перші 4 місяці через «ефект переносу» девальвації національної валюти було «вибрано» більше, ніж половину річного індексу (107,2 %), у той час як за травень-грудень інфляція уповільнилась (105,6 %).

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у березні 2010 року становив 101,0 %, що на 0,1 в. п. більше загальнодержавного індексу, з початку року – 105,0 %.

Чинниками зростання цін були: збільшення внеску адміністративної складової (зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, акцизів на алкоголь), монополізація економіки (через обмеженість конкуренції у деяких галузях економіки зменшення обороту покривалось підвищенням цін), тенденція зростання цін на енергоресурси на світових ринках.

Низькі макроекономічні результати та інфляція відобразились на динаміці індикаторів соціальної сфери.

Заробітна плата, соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти є основними джерелами доходів населення області. В структурі доходів у 2008 році питома вага заробітної плати становила 44,3 %. Луганська область за рівнем середньомісячної заробітної плати протягом останніх 3 років посідає 5-6 місця серед регіонів України. У 2008 році середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, зросла на 33,7 % і становила
1769 грн.

Незважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати у середньому


на 20,8 % за рік, адекватного збільшення рівня середньої заробітної плати не відбулося, оскільки підприємства вимушені були коригувати операційні витрати, у тому числі за рахунок скорочення витрат на оплату праці (через зменшення надбавок, премій та інших заохочувальних виплат для працівників). За таких умов номінальне зростання середньої заробітної плати штатних працівників становило лише 5,9 %, а з урахуванням показника інфляції падіння реальної заробітної плати було зафіксовано на рівні 9,4 %. В умовах обмеженості фінансових ресурсів роботодавці наростили заборгованість із заробітної плати, яка на 01.01.2010 становила 132,4 млн грн.

Слід зазначити, що абсолютне зростання розміру середньої заробітної плати відбувалося на фоні скорочення фонду оплати праці на 0,7 %, що пов’язане із скороченням штатної чисельності працівників.

В області зберігається тенденція до зменшення населення. Станом
на 1 січня 2009 року на Луганщині проживало 2331,8 тис. осіб. Упродовж
2009 року чисельність наявного населення області зменшилася
на 20177 осіб, або на 8,7 особи у розрахунку на 1000 населення та склала
2311,6 тис. осіб. У загальному зменшенні населення природне скорочення становило 17555 осіб, а міграційне – 2622 особи.

За 2009 рік середньорічна кількість наявного населення зменшилася


на 1 %. Цей показник за 2009 рік дорівнює 2321,7 тис. осіб.

Станом на 01.03.2010 на Луганщині, за оцінкою, проживало


2307,8 тис. осіб. Упродовж січня-лютого 2010 року чисельність населення області зменшилася на 3817 осіб, або на 10,2 особи у розрахунку на
1000 наявного населення. У загальному зменшенні населення природне скорочення становило 3666 осіб, а міграційне – 151 особу.

Динаміка безробіття протягом 2008-2010 років формується під впливом негативних економічних чинників та зростанням вимог роботодавців до якості робочої сили. Чисельність безробітного населення у віці 15-70 років, визначеного за методологією МОП, за 2008 рік збільшилась у порівнянні з


2007 роком на 7,6 тис. осіб і склала 75,2 тис. осіб, у 2009 році – 85,4 тис. осіб. Рівень безробіття працездатного населення, визначений за методологією МОП, у 2008 році становив 6,6 %, у 2009 році – зріс до 7,7 %.

У гуманітарній сфері, незважаючи на обмеження обсягів фінансування з усіх джерел, вдалося не тільки зберегти рівень функціонування закладів, але й досягнути позитивних зрушень.

У сфері охорони здоровя продовжувалася оптимізація мережі лікарняних закладів. У стаціонарах у 2009 році ліжковий фонд скорочено на 265 ліжок та додатково відкрито 122 ліжка у денних стаціонарах, що дозволить оздоровити в амбулаторних умовах понад 127,4 тисяч хворих.

Отримав подальший розвиток інститут сімейних лікарів. Цю форму медичного обслуговування у 2008 році запроваджено 95 лікувально-профілактичними закладами області, у 2009 році – 106.

Завдяки реалізації державної політики стосовно сприяння народжуваності та у сфері охорони здоров’я відбулося збільшення загальної народжуваності.

Рівень смертності дітей у віці до 1 року в області поступово скорочується і в 2009 році склав 11,28 ‰ на 1000 новонароджених (2008 рік – 14,42 ‰).

Завдяки виконанню заходів обласної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, затвердженої рішенням обласної ради від 01.06.2007 № 13/16, первинна захворюваність населення на туберкульоз
у 2009 році скоротилася до 91,0 на 100 тис. населення. Для боротьби з цим захворюванням триває реконструкція та будівництво обласної туберкульозної лікарні у с. Трьохізбенці Слов’яносербського району.

В області на диспансерному обліку у 2009 році перебувало


3227 ВІЛ-інфікованих, що на 7,6 % більше, ніж у попередньому році.

Система освіти області в основному відповідає потребам населення, враховуючи існуючу демографічну ситуацію. Триває процес оптимізації мережі загальноосвітніх закладів. Дошкільну освіту у 2009 році здійснювали
419 дошкільних закладів всіх форм власності, в яких виховувалося
45,5 тис. дітей.

У школах області протягом 2005-2009 років вставлено 152 сучасних навчальних комп’ютерних комплекси та 21 кабінет з природничо-математичних дисциплін забезпечений сучасними технічними засобами навчання.

За рахунок місцевих бюджетів у 2008 році придбано 5 автобусів, у
2009 році – 2 автобуси (за 2006-2007 придбано 18 автобусів). За рахунок державного бюджету у 2008 році придбано 2 автобуси. В області у сільській місцевості забезпечено стовідсоткове перевезення учнів до місць навчання та додому.

У 2009 році для якісного проведення зовнішнього незалежного оцінювання було здійснено ряд організаційних заходів та залучено значні кадрові ресурси.

Продовжується процес удосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ). У 2009 році підготовку кваліфікованих працівників для підприємств різних форм власності забезпечували
73 державних ПТНЗ, з яких два (Луганський професійний машинобудівний ліцей та Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту) стали структурними підрозділами Луганського національного університету імені Т.Г.Шевченка, три малокомплектних ПТНЗ (Луганський професійний агарний ліцей, ПТУ № 58 м. Красного Луча, Сєвєродонецький професійний хіміко-технологічний ліцей) – ліквідовані шляхом приєднання до більш потужних.

Систему вищої освіти регіону у 2009 році представляли 38 вищих навчальних закладів, з них 10 – III-IV рівнів акредитації (6 університетів, зокрема 3 національних, 4 інститути (з них один приватний) та 28 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. За всіма формами навчання у вищих навчальних закладах області навчалося 116,2 тис. студентів, що на


0,6 % менше у порівнянні з 2008 роком.

У сфері культури в області проводиться робота щодо збереження культурної спадщини, розвитку духовності населення, задоволення його культурно-освітніх потреб. У 2009 році культурне обслуговування населення здійснюють 588 державних публічних бібліотек, з них 373 – на селі, 526 клубних закладів, серед яких 385 – у сільській місцевості, 5 театрів, обласна філармонія, обласний будинок творчої інтелігенції «Світлиця»,


27 музеїв, 79 шкіл естетичного виховання, 9 парків культури і відпочинку. При клубних закладах області та школах естетичного виховання працює більше 3 тис. творчих колективів (167 мають звання «народний»), що об’єднують понад 40 тис. учасників.

У 2009 році обласним бібліотекам на поповнення фондів книжковою продукцією та передплату періодичних видань виділені асигнування в сумі


920 тис. грн.

Для взяття на державний облік по області запропоновано 4618 пам’яток історії та культури. Особлива увага приділяється збереженню пам’ятників, встановлених у 50-70 роки ХХ століття.

У 2009 році на виплату стипендій обласної ради діячам мистецтв та творчій молоді в обласному бюджеті передбачено 178,8 тис. грн, що на 39,9 тис. грн, або на 28,7 %, більше, ніж у 2008 році.

Обласними театрами у 2009 році показано більше 800 вистав, які відвідало понад 198 тис. глядачів, з них 212 були виїзними, їх відвідало


60 тис. глядачів.

Протягом 2009 року в області проведено понад 35 тисяч масових культурно-мистецьких заходів та акцій.

Продовжується робота з фізичного виховання молоді та втілення здорового способу життя. За 2009 рік проведено 158 чемпіонатів області,
151 навчально-тренувальний збір. Збірними командами області взято участь у 361 чемпіонаті України з 60 олімпійських та неолімпійських видів спорту.

На чемпіонатах, кубках світу та Європи в олімпійських видах спорту здобуто 2 золотих, 6 срібних і 6 бронзових медалей.

Тренерським складом області за 2009 рік підготовлено 7 майстрів спорту України міжнародного класу, 73 майстри спорту України.

Ведеться будівництво спортивного комплексу з плавальним басейном СК «Старт» Луганської телефонної компанії, спортивно-видовищного комплексу на 2 тис. місць для глядачів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Актуальними напрямами роботи в області є розвиток масової фізичної культури і підтримка спорту вищих досягнень. Приділяється значна увага розвитку дитячо-юнацького спорту як підґрунтю для виховання фізично міцного молодого покоління. В області збережено мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У 2009 році встановлено ще 62 дитячих спортивних майданчики. Вирішуються питання забезпечення житлом провідних спортсменів регіону.

Підбиваючи основні підсумки 2009 року, можна констатувати, що він закінчився падінням: ВВП – на 15,1 %, обсягів промислового виробництва – на 19,9 %, будівництва – на 46,8 %, інвестицій в основний капітал на – 51,4 %, експорту товарів та послуг – на 70,3 %, імпорту – на 45,0 %, реальної середньомісячної заробітної плати – на 9,4 %. Індекс споживчих цін становив 112,8 %. Збитки підприємств перевищили прибутки майже на 11,7 млрд грн.

За підсумками І кварталу 2010 року отримано приріст: обсягів виробництва промислової продукції – на 9 %, експорту товарів та послуг – на 46,4 %, імпорту – у 2,6 раза, реальної середньомісячної заробітної плати –
на 8 %.

Керівник секретаріату

виконавчого апарату

обласної ради О.Г.Пашенцев