Рішення обласної ради від 17 липня 2012 №6-12/2012 програма зайнятості населення Хмельницької області на 2012-2014 роки - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про виконання у 2012 році програми зайнятості населення Хмельницької... 1 51.07kb.
Програма зайнятості населення Варвинського району на 2012 2014 роки... 1 165.86kb.
Рішення від "27" липня 2012 року №419 Про програму зайнятості населення... 3 430.45kb.
Додаток до рішення обласної ради від 17 травня 2012 року №24-11/2012... 1 72.45kb.
Рішення 23. 02. 2012 №416 м. Чернівці Про хід виконання Програми... 1 25.27kb.
Рішення Мелітопольської районної ради № програма зайнятості населення... 2 494.81kb.
Програма зайнятості населення Полтавської області на 2013-2017 роки... 3 752.44kb.
Рішення міської ради грудня 2011 року (16 сесія 6 скликання) 2 540.89kb.
Додаток №1 до рішення Іллічівської міської ради від "24"лютого 2012 р. 3 554.03kb.
Додаток до рішення обласної ради від 20 грудня 2012 року №25-14/2012... 1 61.33kb.
Рішення обласної ради від 20 грудня 2012 року №49-14/2012 план роботи... 1 166.37kb.
Вступне тестування з математики учня (учениці) 6-го класу 1 20.65kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення обласної ради від 17 липня 2012 №6-12/2012 програма зайнятості населення - сторінка №1/5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 17 липня 2012

№ 6-12/2012

ПРОГРАМА

зайнятості населення Хмельницької області

на 2012-2014 роки
Програму зайнятості населення Хмельницької області на 2012-2014 роки розроблено на підставі статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, наказу Міністерства соціальної політики України від 05 жовтня 2011 року № 383 “Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки”, розпорядження голови облдержадміністрації від 09 листопада 2011 року № 424/2011-р “Про організацію роботи з розроблення проектів обласної і територіальних програм зайнятості населення на 2012-2013 роки” та на виконання доручення Міністерства соціальної політики України щодо доцільності розроблення проектів обласної і територіальних програм зайнятості населення на 2012-2014 роки, з урахуванням завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада” та інших нормативних документів.

Мета Програми – збереження наявних та створення нових робочих місць, сприяння зайнятості та посилення соціального захисту населення від безробіття в умовах впровадження економічних реформ, сприяння забезпеченню економіки області кваліфікованими кадрами та підвищення професійної якості працівників.

Програму розроблено на основі прогнозних показників економічного та соціального розвитку області на 2012-2014 роки з визначенням параметрів розвитку ринку праці та основних напрямів державної політики зайнятості.

У Програмі визначено завдання районам, містам обласного значення та малим містам із збереження існуючих робочих місць, розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць, надання соціальних послуг населенню.

Для розв’язання проблем у сфері зайнятості населення області об’єднуватимуться партнерські зусилля роботодавців та їх об’єднань, органів влади та органів місцевого самоврядування, служби зайнятості, профспілкових організацій. Діятиме обласний Координаційний комітет сприяння зайнятості населення, проводитимуться спільні засідання, круглі столи тощо.


І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Хмельницької області на 2010-2011 роки

За підсумками 2011 року у промисловості області зафіксовано збільшення обсягів промислового виробництва у порівнянні з 2010 роком на 8,4% (у 2010 році у порівнянні до 2009 року - на 4,9 відсотка).

У добувній промисловості обсяги випуску продукції зросли на 35,3%, переробній – на 6,7 відсотків. Також, зросли на підприємствах обсяги виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,4%; хімічної та нафтохімічної промисловості – на 12,2%; машинобудування – на 11,3%; легкої промисловості – на 6,3%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,7 відсотка.

Разом з тим, скоротився обсяг випуску продукції целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності – на 25,3%, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини (крім меблів) – на 15,4%; металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів - на 4,9 відсотка.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води обсяг виробництва збільшився на 10,7 відсотка. Вироблено 14,5 млрд. кВт. годин електроенергії, що на 1,4 млрд. кВт. годин більше ніж у 2010 році.

Промисловими підприємствами за 2011 рік реалізовано продукції (робіт, послуг) на 13,8 млрд. грн., що на 27,0% більше у порівнянні до 2010 року.

В обсязі реалізації найбільшу частку становила продукція підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – 33,9%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 28,5 відсотка.

Фінансово-економічна криза негативно вплинула на зайнятість населення області. Так, у 2011 році у промисловості області середньооблікова кількість штатних працівників становила 53,8 тис. осіб, що у порівнянні до 2010 року зменшилась на 0,5 тис. осіб або 1 відсоток.

У 2010 році щорічний приріст реального наявного доходу становив 14,4%, що з розрахунку на душу населення становило 15480,3 грн., у 2011 році за попередніми даними – 18386,1 гривень. Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у 2010 році становила 1785,9 грн., заробітна плата у 2011 році – 2075,1 гривень. Реальна заробітна плата у 2010 році, у порівнянні до 2009 року, зросла на 11,7%, в 2011 році, у порівнянні до 2010 року – на 7,6 відсотка.

Обсяг продукції сільського господарства за 2011 рік (у порівнянних цінах 2005 року), у порівнянні до 2010 року зріс на 16,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 27,9%, господарствах населення – на 9,6 відсотка. Обсяг валової продукції рослинництва зріс на 22,4% у порівнянні до попереднього року. Обсяг валової продукції тваринництва за 2011 рік зріс на 6 відсотків.

Протягом останніх років намітилася тенденція до збільшення урожайності сільськогосподарських культур, зокрема зернових, соняшнику, сої, цукрових буряків.

Валовий збір ранніх зернових і зернобобових культур становить понад 1,5 млн. тонн при середній урожайності 42 центнера з 1 га, що є найвищим показником у державі. Очікуваний загальний валовий збір зернових вперше після 1990 року складатиме понад 2,5 млн. тонн, середня врожайність зернових – понад 44 центнерів з 1 гектара. Площі цукрових буряків збільшилися удвічі.

Протягом 2011 року чисельність наявного населення в області скоротилась на 6755 осіб та станом на 01 січня 2012 року становила 1320,2 тис. осіб. Зменшення населення відбулось за рахунок природного та міграційного скорочення на 5624 та 1131 особи відповідно. Обсяг природного скорочення у порівнянні з 2010 роком зменшився з 4,9 до 4,2 особи з розрахунку на 1 тис. наявного населення. Обсяг міграційного скорочення населення у 2011 році збільшився у 1,9 раза і у порівнянні до 2010 року становив 0,8 особи на 1 тис. наявного населення.

Протягом 2011 року у порівнянні з 2010 роком чисельність зайнятого населення віком 15-70 років зменшилась на 8,4 тис. осіб або на 1,4% і становила 572,2 тис. осіб, а чисельність безробітних осіб у віці 15-70 років збільшилось на 0,5% і становило 55,4 тис. осіб, відповідно й рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для економічно активного населення у віці 15-70 років, збільшився на 0,2 відсоткових пункти (в. п.) і становив 8,8 відсотка. Рівень зайнятості населення віком 15-70 років у 2010 році становив 59,1%, у 2011 році – 58,7 відсотка.

Протягом 2010 року в області діяли 5393 підприємства, у тому числі 4910 малих, що становить 91,0% від загальної кількості.

У 2010 році кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення становила 37, у 2011 році – 39.

Протягом 2011 року на підприємствах, в установах та організаціях області працювало 243,0 тис. найманих працівників (без врахування найманих працівників з чисельністю працюючих менш як 10 осіб та зайнятих у фізичних осіб-підприємців).

Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості становила 236,7 тис. осіб (або 97,4% до середньооблікової кількості штатних працівників). Окрім того, за зовнішнім сумісництвом та за договорами цивільно-правового характеру на підприємствах було зайнято 11,9 тис. осіб.

Протягом 2011 року на підприємства області прийнято 61,2 тис. осіб, звільнено 66,7 тис. осіб (відповідно 25,2% та 27,4% середньооблікової кількості штатних працівників).

Кількість працівників, які вивільнені у зв’язку із скороченням штатів у минулому році становила 5,6 тис. осіб або 8,3% від загальної кількості тих, які вибули.

Кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення робіт), у 2011 році становила 8,9 тис. осіб (3,7% середньооблікової кількості штатних працівників), що на 41,6% менше у порівнянні до минулого року (15257 осіб або 6,1 відсотка ).

У режимі скороченого робочого дня (тижня) у 2011 році працювало 23,1 тис. осіб (9,5% середньооблікової кількості штатних працівників), що на 38,2% менше у порівнянні до 2010 року.

Фонд робочого часу у 2011 році становив 453264,0 людино-годин, з них відпрацьовано – 87,6%, невідпрацьовано 12,4%, у тому числі невідпрацьовано за причинами щорічних відпусток – 7,8%, тимчасової непрацездатності – 2,0%, відпусток без збереження заробітної плати – 0,3%, переведення на неповний робочий день (тиждень) – 1,4 відсотка.

У 2011 році сільськогосподарськими підприємствами області продовжувалася робота з будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів і ферм, впроваджувалися передові технології у годівлі та утриманні. Відкрито першу чергу птахівничого комплексу ПАТ Агрофірма „Авіс” (с. Гуменці, Кам'янець-Подільський район) по виробництву харчових яєць, в СГК “Летава” (Чемеровецький район) реконструйовані два корівники та вмонтовано холодильне обладнання. Реконструйовано молочно - товарні комплекси в ТОВ „Подільський господар 2004” (с. Саверці, Шепетівський район) на 1200 голів з доїльним залом, у ТОВ “Новий двір” (Городоцький район) з будівництвом 2-х доїльних залів на 500 голів, у ТОВ НВА “Перлина Поділля” (Білогірський район) - доїльного залу на 300 голів Введено в дію приміщення молочно - товарної ферми з побудованим доїльним залом на 330 голів у ПОП “Росія” (Віньковецький район).

З метою збільшення чисельності поголів’я свиней продовжуються роботи у Ізяславському (ТОВ “Камчатка”) та Старокостянтинівському (ТОВ “Подільський бекон”) районах з будівництва репродуктивних ферм на 3 тис. свиноматок, що дасть змогу додатково одержувати щорічно майже 100 тис. голів поросят. Розширює свої потужності ФГ “Бастіон” с. Лисогірка (Летичівський район) та Теофіпольська філія “Зернопродукт МХП” с. Новоставці. Проводять реконструкцію свинокомплексів ПП “Аграрна компанія 2004” (Волочиський район).

У 2011 році на ТОВ “Тін Імпекс” (м. Хмельницький - єдине спеціалізоване металургійне підприємство на Поділлі, що займається переробкою алюмінію і виготовляє вторинні сплави європейського зразка), відкрито нову сучасну виробничу лінію з ливарного виробництва.

На ЗАТ “Славутський “Будфарфор” (м. Славута) у 2011 року введено в дію новий цех № 6 (українськими та фінськими партнерами спільно інвестовано 450 млн. грн.), який спеціалізується на виготовленні санітарно-технічної кераміки.

На ВАТ “Подільський цемент” (Кам'янець - Подільський район) завершена реалізація інноваційного проекту по переходу з „мокрого” способу виробництва цементу на „сухий”. Загальна вартість проекту - 2,158 млрд. гривень.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в економіку області станом на 01 січня 2012 року становив 189,6 млн. доларів, що на 3,6% більше ніж на початок 2011 року.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу у 2010 році становив 138,3 доларів США, у 2011 році - 143,6 доларів США.

Поліпшення інвестиційного клімату та сприяння розвитку підприємництва в області дозволили розширити сферу прикладання праці шляхом створення робочих місць: у 2010 році створено 27,7 тис. робочих місць, що становить 131,8% до річного завдання визначеного програмою зайнятості населення області на 2010-2011 роки, у 2011 році – 27,4 тис. робочих місць (128,2 відсотків). Водночас, у економіці області ліквідовано за 2010 рік 22,4 тис. робочих місць, у 2011 році 24,6 тис. робочих місць.

Співвідношення кількості створених та ліквідованих робочих місць за видами економічної діяльності у 2011 році у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві становить 469,1%, добувній промисловості (325,0%), переробній промисловості (159,3%), будівництві (123,1%), діяльності готелів та ресторанів (116,4 відсотка).

Для підвищення зайнятості населення та створення нових робочих місць у сільській місцевості проводиться робота по створенню кластерних моделей економічного розвитку, зокрема сільського зеленого туризму.

Ефективно функціонує кластер сільського зеленого туризму “Оберіг” (селище Гриців, Шепетівський район), туристичний кластер “Кам'янецький дивокрай” (Кам'янець-Подільський район), туристичний кластер “Кам'янець” (м. Кам'янець-Подільський), громадська організація “Екокласт “Зелені Товтри” (Кам'янець-Подільський район). Створено осередки зеленого туризму у Городоцькому, Деражнянському, Кам'янець-Подільському, Летичівському, Новоушицькому, Старокостянтинівському, Славутському, Шепетівському та Ярмолинецькому районах.

Активного розвитку набули такі форми обслуговування міських жителів, як агрооселі, яких станом на 01 січня 2012 року в області функціонує 95. Найбільша їх кількість діє у Кам'янець-Подільському районі. Успішно працюють агрооселі у Білогірському, Волочиському, Городоцькому, Ізяславському, Новоушицькому Славутському та Шепетівському районах.

З метою легалізації зайнятості населення області у 2010 році проведено інвентаризацію та обстеження 41,8 тис. торговельних місць, за результатами перевірок контролюючих органів легалізовано 2,6 тис. осіб. Загальна сума донарахованих податків становила 11,6 млн. гривень. У 2011 році в результаті проведених заходів легалізовано 1,3 тис. осіб.

Протягом 2011 року на підприємствах, в установах, організаціях посадовими особами територіальної державної інспекції праці в області перевірено 851 підприємство області, з них на 176 підприємствах (20,7% від загальної кількості перевірених) встановлено порушення щодо укладення з працівниками трудових договорів.

Надання освітніх послуг у сфері підготовки робітничих кадрів здійснюють 34 державних професійно-технічних навчальних закладів, серед яких: 8 аграрних, 2 промислово-аграрних, 11 промислових ліцеїв, 7 вищих професійних училищ, 2 центри професійно-технічної освіти та 4 навчальних центри при установах виконання покарань. Первинна професійна підготовка та професійно-технічне навчання робітників у державних професійно-технічних навчальних закладах області здійснюється для 6 галузей економіки за 18 напрямами і видами господарської діяльності з 80 професій.

У 2011 навчальному році у професійно-технічних навчальних закладах області підготовлено 8,2 тис. кваліфікованих робітників, у тому числі 5,6 тис. випускників, які навчались за державним замовленням, з них 77,3% працевлаштовано на підприємствах області. Протягом 2011 року у професійно-технічних навчальних закладах області навчання пройшли 2,2 тис. осіб, підготовлено 0,6 тис. осіб за професіями, що характеризуються самозайнятістю.

Кількість випускників, що навчались за державним замовленням у 2011 році і яких не працевлаштовано, становить 0,7 тис. осіб або 12,6% від випуску.

У 2011 році з обласного бюджету виділено близько 2 млн. грн. для оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості у 2011 році, зменшилася на 1,3% у порівнянні з 2010 роком та становила 70,2 тис. осіб або 97,4% до прогнозованого. Статус безробітного мали 51,6 тис. осіб, що на 0,7% менше ніж у 2010 році, з них одержували допомогу по безробіттю – 46,1 тис. осіб.

У 2011 році працевлаштовано 33,9 тис. осіб, що на 2,3% більше ніж у 2010 році і становить 104,3% до прогнозованого обсягу, з них 15,6 тис. осіб із числа молоді, 0,6 тис. осіб з обмеженими фізичними можливостями, 3,3 тис. інших неконкурентоспроможних на ринку праці громадян.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян зріс з 39,2% у 2009 році, до 46,6% у 2010 році та у 2011 році – до 48,4 відсотка

Шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2010 році працевлаштовано 1,6 тис. осіб, у 2011 році – 1,1 тис. осіб. Здійснювалося надання дотацій роботодавцям для забезпечення молоді першим робочим місцем. Завдяки чому мали можливість працевлаштуватися 115 випускників вищих і професійно-технічних учбових закладів за 22 професіями та спеціальностями.

Служба зайнятості у 2010 році здійснила одноразову виплату допомоги для організації підприємницької діяльності 533 безробітним, у 2011 році – 728 безробітним. Особливо важливе значення така допомога має для мешканців сільської місцевості, оскільки сприяє розвитку інфраструктури, а також сфери побутових послуг та сільськогосподарського виробництва.

Станом на 01 січня 2012 року на обліку в центрах зайнятості перебувало 17,3 тис. незайнятих громадян, що на 19,8% менше, ніж на відповідну дату 2011 року, з них статус безробітного мали 16,6 тис. осіб, одержували допомогу по безробіттю 13,5 тис. осіб.

Протягом 2010 року 11,5 тис. незайнятих осіб брали участь в оплачуваних громадських роботах, що майже на третину більше ніж у 2009 році. У 2011 році до оплачуваних громадських робіт залучено 12,9 тис. осіб, що на 11,8% більше ніж у 2010 році.

У рамках дерегуляції підприємницької діяльності у 2011 році проведено прискорений перегляд регуляторних актів органів місцевого самоврядування. З 4080 регуляторних актів органів місцевого самоврядування, які підлягали перегляду, скасовано 2092 рішення (51,3% загальної кількості), внесено зміни до 179 актів (4,4% загальної кількості).

Впроваджувалися заходи з оптимізації дозвільних процедур для започаткування та ведення бізнесу. При всіх райдержадміністраціях та виконкомах міських (міст обласного значення) рад працюють дозвільні центри. У 2011 році місцевими дозвільними центрами видано 13,7 тис. дозволів. Декларативним принципом здійснення господарської діяльності скористалися 3234 суб’єкти, що у 3,9 рази більше ніж у 2010 році (у 2010 – 820 декларацій).

Гострими залишаються проблеми наявності вимушеної неповної зайнятості працівників на підприємствах, низької вартості робочої сили, низької ефективності діяльності особистих селянських господарств, наявності нелегальних відносин у сфері зайнятості. Особливої уваги потребує підвищення соціального статусу робітників і популяризація робітничих професій.

Подальшого розвитку потребуватиме соціальний діалог та посилення відповідальності всіх сторін соціального партнерства в напрямку попередження безробіття та забезпечення гідної зайнятості населення.


ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку області

та розвитку обласного ринку праці

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів фонду підтримки підприємництва, асигнувань державного бюджету, коштів підприємств для створення нових робочих місць та організації оплачуваних громадських робіт, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у межах його фінансових можливостей, і Фонду соціального захисту інвалідів та інших не заборонених чинним законодавством джерел.

За розрахунками валовий регіональний продукт у фактичних цінах становитиме у 2012 році 20,1 млн. грн., 2013 році – 21,5 млн. грн., у 2014 році - 22,4 млн. гривень. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у порівнянних цінах до попереднього року в 2012 році становитиме 106,0%, 2013 році – 107,0%, 2014 році - 104,2 відсотка.

У 2012-2014 роках прогнозується стабільний приріст виробництва продукції промисловості на 8,1%, 7,4% і 9,3%, відповідно збільшення кількості підприємств, які сертифікували власну систему якості на відповідність державному стандарту ISO 9001- 2000 (до 40 підприємств).

Потенціал для покращення ситуації має переробна та харчова промисловість, але майже у кожній галузі є позитивні перспективи розвитку, успішна реалізація яких залежить від економічної ситуації у державі в цілому, чинного законодавства та адаптації підприємств в умовах членства в СОТ.

У розрахунку на душу населення наявний дохід, за прогнозом, у 2012 році становитиме 18446,8 грн., 2013 році – 20291,5 грн., 2014 році - 22350,0 гривень.

За прогнозом, у 2012 році середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника досягне 2400,0 гривень. Зростання реальної заробітної плати у 2012 році прогнозується на 8,5%, у 2013 році – 8,7%, у 2014 році – 9,0 відсотка.

У 2012-2014 роках прогнозується стабільне збільшення валової продукції сільського господарства на 5,6%, 5,5% та 5,0%, відповідно. Зростання валової продукції відбудеться за рахунок збільшення виробництва продукції рослинництва та тваринництва.

Враховуючи цілі, пріоритети, завдання та заходи державної політики на найближчі роки, для сфери зайнятості населення області актуальними будуть такі заходи: недопущення високого рівня безробіття шляхом створення нових робочих місць, стимулювання роботодавців до збереження кадрового потенціалу, забезпечення економіки кваліфікованими кадрами, сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості, розвиток обслуговуючих сільськогосподарських структур, легалізація трудових відносин, сприяння тимчасовій зайнятості, зокрема шляхом організації громадських робіт.

Реалізація визначених напрямів розглядається з урахуванням тенденції скорочення чисельності населення області (з 1330,4 тис. осіб у 2010 році, очікується до 1317,3 тис. осіб у 2012 році, до 1315,5 тис. осіб у 2013 році, до 1313,0 тис. осіб у 2014 році), впливу наслідків фінансово-економічної кризи на усі сфери життєдіяльності регіону.

Стабілізації ситуації у промисловості у 2012-2014 роках сприятиме проведене протягом останніх років технічне переоснащення багатьох виробництв, введені у дію нові виробничі потужності, формування ефективної маркетингової політики, запровадження енергозберігаючих технологій та інше.

У 2012-2014 роках прогнозується приріст інвестицій в основний капітал на рівні 0,3-1,7 відсотка. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу у 2012 році становитиме 181,4 дол. США, 2013 році – 205,2 дол. США, 2014 році - 232,2 дол. США. Значну частину інвестицій буде зосереджено у сільському господарстві.

Збільшення обсягу інвестицій в основний капітал, що забезпечить збереження діючих та створення нових робочих місць, очікується завдяки реалізації таких інвестиційних проектів, як:

будівництво нового комбікормового заводу ПАТ агрофірма “Авіс” (Кам’янець-Подільський район - 40-50 робочих місць - 2012–2014 роки);

будівництво насіннєвого заводу ТОВ “Лотівка - Еліт” (Шепетівський район);

будівництво ТОВ “Каскад Продакшн” (м. Старокостянтинів), заводу з виробництва згущеної сироватки, потужністю 1,5 тис. тонн на добу (розвиток промислового виробництва в місті сприятиме створення 150 нових робочих місць, вирішенню питання утилізації молочної сировини та покращення екологічної ситуації);

будівництво цеху з виробництва сиров’ялених м’ясних виробів, ТОВ “Верест” (м. Дунаївці);

будівництво нового цеху по виготовленню залізобетонних виробів на ДП “Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал” (сприятиме нарощуванню обсягів виробництва у 3 рази, створення 50 нових робочих місць);

виробництво акумулятивних водонагрівачів із системою сонячного теплопостачання “Корді-1”, “Корді-2” (ДП “Красилівський агрегатний завод”);

введення в експлуатацію виробничого корпусу ТОВ “Аква-Родос”, м. Славута (впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання);

реконструкція та введення в експлуатацію готелю “Україна” (120 робочих місць), створення екстремального атракціону “Банджі-джампінг” обсяг інвестицій 30,0 тис. доларів США., будівництво “Оглядова канатна дорога” та супутня інфраструктура (20-30 робочих місць), обсяг інвестицій 12,5 млн. євро (м. Кам’янець-Подільський).

Передбачається вагоме розширення сфери прикладання праці за рахунок створення робочих місць на таких промислових підприємствах області, як: ТОВ „Преттль - Кабель Україна” (м. Кам’янець-Подільський, 300 робочих. місць - 2012-2014 роки), корпорація “Сварог Вест Груп” (Шепетівський район, 408-420 робочих місць - 2012-2014 роки), будівництво ТОВ “Мегатекс індастріал”, (м. Старокостянтинів, 300 робочих місць – 2012-2014 роки), ПП ВКФ “Велес –Агро” (м. Шепетівка, 100 робочих місць – 2012-2014 роки), ПП “Городоцький цукровий завод” (60 робочих місць - 2012–2014 роки).

Усього на підприємствах різних галузей економіки області передбачається створити у 2012 році – 23,6 тис., 2013 році – 23,9 тис. та у 2014 році - 24,0 тис. робочих місць, з яких більше половини – в економічній діяльності “торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”.

З метою забезпечення підприємств робітничими кадрами передбачається щорічно здійснювати моніторинг потреб роботодавців у кадрах, визначати пріоритетний спектр професій за яким доцільно формувати державне замовлення на підготовку робітничих кадрів та його обсяги. У 2012 році прогнозується підготовити 6,3 тис. випускників професійно-технічних навчальних закладів, 2013–2014 роках по 6,0 тис. осіб щорічно. Здійснюватиметься перегляд структури напрямів підготовки та спеціальностей у вищих навчальних закладах відповідно до потреб регіонального ринку праці щорічно.

Механізм працевлаштування на основі двосторонніх та багатосторонніх договорів між професійно-технічним навчальним закладом, підприємством, установою, організацією – замовником робітничих кадрів та учнем створить умови для залучення роботодавців до процесу підготовки кваліфікованого робітника через наявність певних зобов’язань кожної зі сторін договору щодо якості професійного навчання та подальшого соціального захисту майбутнього працівника. Професійно-технічними навчальними закладами укладено біля 1,5 тис. багатосторонніх договорів (професійно-технічний навчальний заклад - підприємство – учень), які надають гарантоване працевлаштування 30% випускників 2012 року.

Передбачається, що послугами служби зайнятості у 2012-2014 роках скористається близько 70,0 тис. незайнятих громадян щорічно, серед яких значну частину становитимуть мешканці сільської місцевості.

У програмі визначений комплекс заходів направлений на сприяння у працевлаштуванні безробітних. Як результат, на вільні та новостворені робочі місця передбачається працевлаштувати щорічно понад 33 тис. незайнятих громадян.

Очікується, що для оперативного задоволення кадрових потреб підприємств, організацій, установ до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб із числа безробітних буде щорічно залучено не менше 8,3 тис. осіб.

У 2012-2014 роках планується організувати оплачувані громадські роботи не менше ніж для 11,0 тис. незайнятих громадян щорічно.

В області, і надалі, значна увага приділятиметься профорієнтаційній роботі з молоддю, яка навчається у закладах різних типів. Основні акценти при наданні профорієнтаційних послуг школярам, учням професійно-технічних, студентам вищих навчальних закладів, спрямовуватимуться на орієнтацію молоді на робітничі професії, що необхідні на підприємствах області, підвищенню їх престижу, а також переконання щодо можливості працевлаштування в Україні та формування стійкої мотивації до легальної зайнятості.

Подальший розвиток підприємництва планується за рахунок підтримки заходів з удосконалення регуляторних процесів, спрощення дозвільних процедур, удосконалення державної реєстрації суб’єктів підприємництва за принципом “єдиного вікна”, впровадження практики конструктивного діалогу між владою та бізнесом. Прогноз кількості діючих малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2012 році становитиме 40, 2013 році – 41, у 2014 році - 42 малих підприємства.

За прогнозом, очікується, що кількість малих підприємств у 2012-2014 роках зросте до 5335 - 5520. У 2012 році планується збільшення кількості зайнятих працівників у малому підприємництві до 135,4 тис. осіб; що дасть можливість забезпечити збільшення питомої ваги надходжень від суб’єктів малого підприємництва (до загальних надходжень) до 20,9%; збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого підприємництва до 480,0 млн. гривень.

Передбачається, що чисельність зайнятого населення віком 15-70 років щорічно збільшуватиметься і становитиме у 2012 році – 573,0 тис. осіб, 2013 році – 575,0 тис. осіб, 2014 році – 580,0 тис. осіб з урахуванням найманих працівників статистично малих підприємств, підприємців, зайнятих у підприємців громадян та самостійно зайнятих, рівень зайнятості зросте до 59,0% у 2012 році, 59,5% - 2013 році, 60,5% - 2014 році. Чисельність безробітного населення у віці 15-70 років, визначена за методологією МОП, у 2012-2014 роках передбачається зменшення від 55,2 до 54,7 тис. осіб. Прогнозується, що рівень безробіття у 2012 році зменшиться до 8,7%, 2013 році – 8,6%, 2014 році – 8,5 відсотка.

Координація та оперативний контроль за реалізацією заходів програми зайнятості населення Хмельницької області на 2012-2014 роки покладаються на Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та обласний центр зайнятості, які забезпечуватимуть щоквартальну оцінку стану ринку праці в районах, містах і в цілому по області та інформують обласну державну адміністрацію.ІІІ. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

Найменування показника


2010 рік

(звітні дані)2011 рік


2012 рік

(прогнозні дані)2013 рік

(прогнозні дані)2014 рік

(прогнозні дані)перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

(звітні дані)у цілому

за рік

(звітні дані)1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

16900,0

х

18500,0

20060,0

21470,0

22370,0

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

х

94,0

х

100,5

106,0

107,0

104,2

3. Темпи зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

100,4

99,6

107,3

103,5

105,6

105,5

105,0

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

829,3

2194,0

х

2388,0

2584,0

2796,0

2936,0

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

89,6

92,8

х

100,9

100,3

101,0

101,7

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

121,8

138,3

149,1

143,6

181,4

205,2

232,3

7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

37

х

39

40

41

42

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

1330,4

х

1323,5

1317,3

1315,5

1313,0

9. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

х

15480,3

х

18386,1*

18446,8

20291,5

22350,0


наступна сторінка >>