Рішення по встановленню ставок орендної плати за видом угідь - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від «28» грудня 2011 року Про затвердження ставок земельного... 3 513.06kb.
Рішення Гайсинської міської ради «Про затвердження на 2011 рік ставки... 1 66.08kb.
Рішення Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними... 1 40.63kb.
Рішення про встановлення ставок орендної плати за оренду земельних... 1 505.78kb.
Рішення 27 вересня 2012 року Про надання пільги з орендної плати... 1 15.66kb.
Рішення від «14» 07 2011 №272 11 сесії 6 скликання Про внесення змін... 1 59.36kb.
Рішення сільської ради методика розрахунку орендної плати та пропорції... 1 124.79kb.
Рішення 20. 06. 2013 року 19 сесія 6 скликання Про встановлення ставок... 1 41.93kb.
Додаток 1 до проекту рішення Богданівської сільської ради №233-14/vі... 1 128.04kb.
Інструкція по встановленню модуля формування та контролю звітів щодо... 1 11.74kb.
Рішення «Про встановлення ставок по оплаті за землю, оренду земельних... 1 44.78kb.
«Як читати та берегти книжки» 1 24.76kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення по встановленню ставок орендної плати за видом угідь - сторінка №1/1
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту розпорядження голови Єланецької райдержадміністрації

«Про встановлення річного розміру орендної плати за використання земель державної власності на території Єланецького району»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Опис проблеми:

У зв’язку з тим, що в чинному законодавстві України не міститься конкретики з приводу встановлення розміру орендної плати за використання земель державної власності, а ставки орендної плати вказані з досить великими розбіжностями в процентному співвідношенні, виникає необхідність врегулювання питань по встановленню ставок орендної плати, які б були єдиними та однаковими для всіх суб’єктів договірних правовідносин в сфері оренди земель державної власності. Так, в статті 288 Податкового кодексу України зазначено, що розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

В зв’язку з цим виникла необхідність розробити розпорядження, яким би встановлювався річний розмір орендної плати за використання земель державної власності на території Єланецького району конкретизувавши розмір орендної плати по кожному виду угідь.
Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного законодавства:

- вказані питання не конкретизовані в чинному законодавстві, а велика різниця між мінімальною та максимальною ставками орендної плати не дає змогу обґрунтовано приймати рішення по встановленню ставок орендної плати за видом угідь;

- зволікання та очікування законодавчих актів, які б регулювали питання щодо ставок орендної плати, конкретизуючи кожен вид угідь та відсоткове співвідношення щодо них, використання земель державної та комунальної власності може призвести до виникнення конфліктних ситуацій;

- не конкретизованість даного питання може викликати недовіру до органів державної влади з боку орендарів земельних ділянок при встановленні чи перегляді ставок орендної плати.


2. Цілі державного регулювання.

Метою даного регулювання є встановлення конкретизованої, гласної та відкритої процедури нарахування та встановлення ставок орендної плати за використання земель державної власності. Реалізація мети передбачає постановку наступних цілей:

- встановлення можливості заздалегідь знати розмір орендної плати у відсотковому співвідношенні;

- відкритість та гласність в нарахуванні орендної плати земельних ділянок;

- наповнення бюджетів відповідних рівнів від сплати за встановленими ставками орендної плати за використання земель державної власності.
3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу.

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

 • Ускладнює можливість об’єктивного та конкретизованого встановлення розміру орендної плати за видом угідь з офіційним посиланням на нормативно- правовий акт.

 • Не забезпечує належних надходжень до бюджетів відповідних рівнів.

 • Проблема не розв’язується.

 • Невідповідність принципам регуляторної політики: ефективності, доцільності та збалансованості.
Обраний спосіб

 • Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 • Відповідає потребам сьогодення у вирішенні проблеми.

 • Забезпечує гласність та однозначність при встановленні розміру орендної ставки.

 • Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

 • Упорядковує відносини у сфері земельних правовідносин в частині встановлення розміру орендної плати за використання земель державної власності.


4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

- регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики;

- встановлення вичерпного переліку ставок розміру орендної плати за видом угідь;

- встановлення вичерпного переліку мінімальних гранично допустимих ставок орендної плати в грошовому виразі за категоріями земель та видами угідь за використання земель державної власності.


Ефективність способів досягнення цілей:

Запропоновані способи забезпечують досягнення цілей регулювання при:

- неухильному виконанні норм даного розпорядження;

- своєчасному виявленні невідповідності раніше укладених договорів оренди нормам даного розпорядження, що сприятиме додатковому надходженню коштів для наповнення бюджетів відповідних рівнів від оренди земель державної власності.


5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

 • встановлення розміру орендної плати. Зважаючи на те, що Єланецький район є аграрним і основним фондом наповнення бюджетів відповідних рівнів є надходження коштів від орендної плати за використання земельних ділянок, тому встановлення чітких та розграничених за видами угідь та користуванням ставок орендної плати надасть змогу сільгосптоваровиробникам заздалегідь спланувати відрахування за використання земель державної власності;

 • прогнозованість, стабільність, відкритість та гласність в нарахуванні орендної плати земельних ділянок. Даний факт надасть впевненість сільгосптоваровиробникам при заключенні договорів на встановлені даним нормативно-правовим актом розміри орендної плати, які не будуть допускати необґрунтованого завищення оплати.

 • зростання додаткових надходжень до бюджетів. В даному випадку встановлюється вичерпний перелік мінімальних гранично допустимих ставок орендної плати в грошовому виразі за категоріями земель та видами угідь за використання земель державної власності.


Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:

На даний час акт забезпечує гласну та відкриту процедуру нарахування та встановлення ставок орендної плати за використання земель державної власності. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні.Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта визначається планами контрольної роботи відділу Держкомзему у Єланецькому районі, Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель у Єланецькому районі та Єланецького відділення Вознесенської об’єднаної державної податкової інспекції.
6. Вигоди та витрати.
Опис прогнозованих вигід та витрат від регулювання, яке запроваджується:


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Підвищення іміджу влади, як такої, що проводить політику в сфері земельних правовідносин гласно та відкрито.

Тривалий процес адміністрування регуляторного акта.
Збільшення надходжень до бюджетів за рахунок підняття ставок орендної плати.

Тривалий процес приведення у відповідність чинних договорів оренди нормам регуляторного акту.
Забезпечення вчасного надходження орендної плати за рахунок налагодження контролю за її справлянням

Зростає обсяг контролю Єланецького відділення Вознесенської об’єднаної державної податкової інспекції.

Сільгосптоваровироб

ники

(СГТВ)

- Прогнозованість, стабільність, відкритість та гласність в нарахуванні орендної плати земельних ділянок;

- гарантії щодо однакових ставок орендної плати в відсотковому співвідношенні з будь-якими сільгосптоваровиробниками.Додаткове витрачання коштів при приведенні чинних договорів оренди нормам регуляторного акту.


Населення

Підвищення рівня життя населення та розвиток соціально-економічної сфери.

-


Розрахунок прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується::

Статистичні показники:

Вихідні дані для проведення розрахунків:п/п

Категорія земель

Розмір орендної плати в процентному співвідношенні (вираховується від нормативної грошової оцінки)

Мінімально гранично допустима ставка орендної плати (грн./га)

1.

Землі сільськогосподарського призначення:

рілля

3,5% - 5%

400 грн.


2.

Землі сільськогосподарського призначення:

пасовища та поліпшені пасовища


1% - 3%

30 грн.


3.

Землі сільськогосподарського призначення:

несільськогосподарські угіддя


1% - 12%


1700 грн.4.


Землі сільськогосподарського призначення:

-сільськогосподарські угіддя багаторічні насадження (сади); • несільськогосподарські угіддя

полезахисні лісові смуги (горіхові лісо полоси)

2%-12%

2500грн.


5.


Землі водного фонду

2%-12%

130 грн.


7. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:


1)статистичні показники:

- кількість заключених договорів оренди землі за фіксований період часу;

- кількість приведених у відповідність договорів оренди землі з даним нормативно-правовим актом за фіксований період часу;

- сума надходжень до бюджетів відповідних рівнів від орендної плати за використання земельних ділянок (щорічно) за фіксований період часу, грн.;
2)показники соціологічних досліджень:

- загальна тривалість процедури одержання права на оренду земельної ділянки від моменту подання заяви на ім’я голови райдержадміністрації до моменту укладання договору оренди, днів;

- загальна сума витрат суб’єктами господарювання на оформлення права оренди земельної ділянки;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта.


Прогнозні значення статистичних та соціологічних показників:


Назва показника

Прогнозні значення показників на:

на 2013 р.

на 2014 р.

на 2015р.

Кількість заключених договорів оренди землі за фіксований період часу, шт.


90

90

90

Кількість приведених у відповідність договорів оренди землі з даним нормативно-правовим актом за фіксований період часу, відсоток.

100

100

100

Сума надходжень до бюджетів відповідних рівнів від орендної плати за використання земельних ділянок (щорічно) за фіксований період часу, тис.грн.

720

800

880

Загальна тривалість процедури одержання права на оренду земельної ділянки від моменту подання заяви до моменту укладання договору оренди, днів.

30

30

30

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта, відсоток.

100

100

100

Щодо загальної суми витрат суб’єктами господарювання на оформлення права оренди земельної ділянки, то ця послуга є безкоштовною.


 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься за допомогою базового та повторного відстеження.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності регуляторного акта. Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу , відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися двома методами: статистичним та соціологічним.

У рамках статистичного методу відстеження проводиться аналіз офіційної статистичної інформації щодо:

- сум надходжень до бюджетів відповідних рівнів від орендної плати за використання земельних ділянок (щорічно) за фіксований період часу;

- кількості заключених договорів оренди землі за фіксований період часу;

- кількості приведених у відповідність договорів оренди землі з даним нормативно-правовим актом за фіксований період часу.

Також буде проведено соціологічне опитування щодо реального стану та можливостей виконання вимог регуляторного акта (за визначеними у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу показниками результативності). Цільовою групою опитування є суб’єкти господарювання, які отримали право на оренду земельної ділянки.

Соціологічне опитування буде проведено представниками розробника цього регуляторного акта.
Строки проведення відстеження:

Базове відстеженнядо набрання актом законної чинності.

Повторне відстеженнячерез рік з дня набрання актом законної чинності.
Вид даних:


 • дослідження статистичних та соціологічних показників;

 • інформація податкового органу про отриманий доход від сплати орендної плати.


9. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки питання щодо орендної плати за використання земель державної власності мають перманентний характер.


Дата
Заступник голови

райдержадміністрації О.А.Зайзбург