Рішення про хід виконання міської Програми забезпечення населення на території Обухівської міської ради якісною питною водою в доста - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма забезпечення населення Ічнянської міської територіальної... 1 214.74kb.
Рішення від 24 червня 2011 року м. Тисмениця Про хід виконання рішення... 1 81.41kb.
Рішення № Проект Від " " 2013 року сесія міської ради 6 скликання 1 13.93kb.
Про затвердження Положення про «Центр надання адміністративних послуг... 1 13.54kb.
Про затвердження цільової соціальної програми розвитку цивільного... 4 810.48kb.
Рішення про внесення змін до міської цільової Програми культурно-мистецьких... 1 51.84kb.
Рішення про перейменування управління праці та соціального захисту... 1 144.35kb.
Рішення про перейменування управління праці та соціального захисту... 1 143.46kb.
Рішення про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 30. 1 40.4kb.
Рішення ( вісімнадцята сесія шостого скликання) Від 25 квітня 2012року... 1 229.13kb.
Про хід виконання програми соціального захисту населення на території... 1 31.77kb.
Коли стало смеркати і почали злітатися комахи, павук вже чекав першу... 1 17.26kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення про хід виконання міської Програми забезпечення населення на території Обухівської - сторінка №1/1
1.проект

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cорок друга сесія шостого скликання

РІШЕННЯ
Про хід виконання міської Програми забезпечення населення на території Обухівської міської ради якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020роки

Заслухавши та обговоривши звіт про хід виконання міської Програми забезпечення населення на території Обухівської міської ради якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020рр., затвердженої рішенням Обухівської міської ради від 26.05.2008 року№116-8-УІ, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, комунального господарства та управління комунальною власністю

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А :


1. звіт про хід виконання міської Програми забезпечення населення на території Обухівської міської ради якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020рр., взяти до відома. (додається) .

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, комунального господарства та управління комунальною власністю територіальної громади міста.

Міський голова О.М.Левченко
м. Обухів № -42-УІ від 26.09. 2013року

вик. Шевченко Л.М
ЗВІТ

Про хід виконання міської Програми забезпечення населення на території Обухівської міської ради якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020роки

Програма забезпечення населення м. Обухова якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію комплексу науково обґрунтованих заходів щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Законів України „Про питну воду та питне водопостачання", „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України" на 2006- 2020 роки".

Забезпечення населення міста питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Виконання Програми передбачає насамперед забезпечення населення м. Обухова якісною питною водою в достатній кількості через підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат і втрат у процесі надання цих послуг.

Програма розрахована на 10 років і виконується у три етапи.

На першому етапі (2011-2013 роки) передбачалося :

стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання та водовідведення шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат здійснення капітальних вкладень;

здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;

створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення;

здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану підземних джерел, розроблення прогнозів їх якості, проведення паспортизації джерел питного водопостачання);

поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних джерел питного водопостачання;

розширити обсяги використання підземних вод у місті.

покращити якість питної води в місті з найбільшою невідповідністю якості питної води державним стандартам та санітарному законодавству;

розпочати реалізацію пілотних проектів з основних напрямів реформування і розвитку підприємств питного водопостачання та водовідведення.

З метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, інформування населення, підготовки професійних кадрів і формування екологічної свідомості і культури спеціалістів підприємств питного водопостачання та водовідведення здійснюється :

перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців сфери управління водопровідно-каналізаційними мережами;

підготовка і підвищення кваліфікації фахівців контрольно-вимірювальних лабораторій;

залучення громадських організацій до участі у заходах, передбачених цією Програмою;

підготовка матеріалів для Національної доповіді про якість води та стан питного водопостачання в Україні;

організація конкурсів і виставок ресурсозберігаючих, енергозберігаючих технологій, засобів підготовки та подачі питної води, систем водовідведення і знезараження стічних вод;,
Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства м. Обухова, якості питної води.

Станом на 01 вересня 2013 року в м. Обухів централізованим водопостачанням забезпечено 92% населення. Питна вода подається споживачам цілодобово.

Для потреб централізованого господарсько-питного водопостачання використовується вода з підземних водоносних горизонтів за допомогою 37 артезіанських свердловин.

Якість питної води у міському водоводі відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» за виключенням центральної частини міста, питна вода подається у мережу з відхиленням від вимог Держстандарту по вмісту заліза.

Вода, що використовується в місті, з підземних джерел Бучанського, Четвертинного, Синоманського та Юрського водоносних горизонтів характеризується в більшості випадків надмірним вмістом заліза, сірководню. Для покращення якості води здійснюються заходи із знезалізання та зменшення вмісту сірководню.

Якість питної води за мікробіологічними показниками в місті відповідає ГОСТу після проведення комплексу заходів по її обеззараженню із застосуванням гіпохлориту та ультрафіолетових ламп.

Зметою енергозбереження підприємство здійснює заміну насосних агрегатів на енергозберігаючі , установлює на насосні агрегати частотні перетворювачі.
Фінансування програми :

Орієнтовні обсяги фінансування у 2011-2013роках планувалося здійснювати здійснюється за рахунок: • коштів Державного бюджету України-5535,0тис.грн;

 • коштів місцевих бюджетів 855,0тис.грн;

 • коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програми їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом;

 • інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків, удосконалення механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування тощо-430,0тис.грн

Фактично фінансування у 2011-2013 роках здійснювалося за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства, інвесторів. • Виконання Програми обсягів фінансування будівництва реконструкції та модернізації систем водопостачання та водовідведення населення м. Обухова ( І етап 2011 – 2013рр) за кошти державного бюджету не виконано по причині не виділення коштів;

За кошти місцевого бюджету виконані наступні роботи:

 • капітальний ремонт водопостачання з встановленням пожежних гідрантів в м. Обухові 28 шт. на суму 98,1 тис. грн..;

 • капітальний ремонт каналізаційного колектору на мк/р-ні Лікарня 120м.на суму 57,6 тис.грн;

 • Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 8 Листопада, м. Обухова 290м. на суму – 120 тис. грн.;

Виготовлення проектної документаціх КНС м-н Петровський-104,2 т.грн

За власні кошти підприємства «Обухівводоканал»:

Встановлено фільтра очистки води на водопроводі «Автопарк» - 20 тис.грн;


 • Виконано ремонт бойлерних – установка на насосні агрегати частотних перетворювачів 3 шт – 29 тис.грн;

 • замінено два насосних агрегата – 14 тис.грн;

 • замінено 5 насосних агрегатів на свердловинах – 18 тис. грн..

в тому числі:

у 2011р. відремонтовані мережі водопостачання протяжністю більше 7,0 км на суму 185,7 тис. грн. та мережі водовідведення протяжністю 19,1 км (промивка та очищення) на суму 47,4 тис. гривень.

У 2012 році році Обухівським водопровідно - каналізаційним підприємством проведено технічну експлуатацію 72 км водопровідної мережі, 30,2 км – каналізаційної, підготовлено 4 насосні станції, 2 каналізаційні насосні станції; 37 свердловин, замінено 16 насосних агрегатів, 22 шт. запірно-регулюючої арматури; очищено водопровідних колодязів, проведено ревізію запірної арматури в кількості 136 шт., герметизація водопровідних колодязів в кількості 109 шт., ремонт та герметизацію 132 шт. каналізаційних колодязів, замінено кришки люків в кількості 49 шт., очистку та промивку 10 шт. РЧВ, поточний ремонт 15 павільйонів свердловин.

Проведена пересипка та промивка водоочисних фільтрів на насосній станції мікрорайону Петровський, впорядкування санітарних зон на свердловинах та насосних станціях.

Протягом 2012 року проведено ліквідацію 23 аварій на водопровідних мережах, ліквідовано 307 заторів на каналізаційних мережах

За рахунок коштів інвесторів прокладено 307 м водонапірної мережі.

У 1 півріччі 2013року Обухівським водопровідно-каналізаційним підприємством проведено технічну підготовку каналізаційних мереж - 4,1 км, підготовлено 2 каналізаційні насосні станції, проведено ремонт 8 свердловин, замінено 1 насосний агрегат, відремонтовано запірно-регулюючу арматуру в кількості 11 шт., очищено водопровідні колодязі, проведено ревізію запірної арматури - 52 шт., проведений ремонт та герметизація водопровідних колодязів – 79 шт., каналізаційних колодязів – 137 шт., замінено кришки люків – 21 шт., ліквідовано 11 поривів на водопровідній мережі.

Виготовлено проектну документацію на водопровід по вул. Жовтнева.


Таким чином Програма виконується частково через відсутність фінансування з державного бюджету, а також обмеженого фінансування з місцевого бюджету.

Секретар Обухівської міської ради Т.П.Макаренко


Начальник відділужитлово-комунального

господарства, транспорту та благоустрою Л.М.Шевченко