Рішення про хід виконання Програми правової освіти населення міста Обухів та сіл міської ради на 2011-2015 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення про хід виконання Програми правової освіти населення міста... 1 67.26kb.
Про затвердження Положення про «Центр надання адміністративних послуг... 1 13.54kb.
Інформація про хід виконання Програми правової освіти населення області... 1 259.07kb.
Рішення міської ради " Про хід виконання Прогрми енергоефективності... 1 40.73kb.
Інформація про роботу Головного та територіальних управлінь юстиції... 2 389.92kb.
Інформація про виконання Програми правової освіти Полтавської області... 1 154.32kb.
Рішення 23. 02. 2012 №416 м. Чернівці Про хід виконання Програми... 1 25.27kb.
Рішення № Проект Від " " 2013 року сесія міської ради 6 скликання 1 13.93kb.
Рішення від 18. 06. 2013 №1118 Про хід виконання у 2012 році Програми... 1 90.89kb.
Рішення про хід виконання Обухівської міської комплексної Програми 1 38.09kb.
Рішення №3 «27» жовтня 2011 року ХІІ сесія шостого скликання Про... 1 66.71kb.
Світайло Ніна Дмитрівна, к філос н., доц., Павленко Володимир Петрович... 1 33.2kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення про хід виконання Програми правової освіти населення міста Обухів та сіл - сторінка №1/1
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять дев’ята сесія шостого скликання
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми правової освіти населення міста

Обухів та сіл міської ради на 2011-2015

Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради про хід виконання Програми правової освіти населення міста Обухів та сіл міської ради на 2011-2015 роки( надалі Програми), керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії Обухівської міської ради з питань законності та правопорядку,-МІСЬКА РАДА В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради про виконання Програми правової освіти населення міста Обухів та сіл міської ради на 2011-2015 роки взяти до відома.

2. Керівникам структурних підрозділів- виконавцям Програми :

2.1. Проаналізувати правоосвітню та правовиховну роботу у навчальних закладах міста та інших підрозділах виконавчого комітету, надати пропозиції щодо нових напрямків даної сфери діяльності.  

2.2. Підвищити рівень висвітлення змін до чинного законодавства у засобах масової інформації міста, продовжувати розповсюдження цікавих та нових форм правоосвітньої роботи у навчальних закладах та закладах культури міста.

2.3.Координувати роботу фахівців із соціальної роботи, з метою надання правової допомоги соціально незахищеним категоріям громадян.

3.Про хід виконання заходів Програми інформувати юридичний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Шимоненко В.О.Міський голова О.М. Левченко
м. Обухів,

№533-39-VІ

від 27 червня 2013 року

вик. Пушенко Н.В.

Інформація про виконання Програми правової освіти населення на 2011-2015 р.р.

Відповідно до Національної програми правової освіти населення при виконавчому комітеті Обухівської міської ради діє міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, яка створена 03.11.2011 року рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № 1095 та затверджено Положення та ії склад.

Міська Програма правової освіти населення на 2011-2015 р.р. затверджена рішенням міської ради 28.04.2011 року № 93.

Діяльність міської МКМР з правової освіти населення здійснюється на підставі щорічних планів роботи. План роботи міської МКМР з правової освіти населення на 2013 рік був затверджений на засіданні МКМР у лютому 2013 року, з урахуванням рекомендацій Всеукраїнської МКМР.

1. З часу створення міської МКМР з правової освіти населення проведено 1 засідання, на якому розглянуті наступні питання:

- затвердження плану роботи міської МКМР з правової освіти населення на 2013 рік;

-реалізація Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року;

- про організацію роботи з надання правової допомоги соціально-незахищеним верствам населення;

- організація роботи щодо профілактики злочинності серед учнів;

-стан надання роз’яснень чинного законодавства в громадській правовій приймальні виконавчого комітету Обухівської міської ради;

- про участь ЗМІ щодо забезпечення правової освіти населення;

- про розгляд рекомендацій Київської обласної МКМР з правової освіти населення;

2. Діловодство міської МКМР з правової освіти населення з правової освіти населення ведеться юридичним відділом виконавчого комітету Обухівської міської ради спільно з міськрайонним управлінням юстиції..

3. Власних видань міська МКМР з правової освіти населення не має, висвітлення правових питань здійснюється через місцеві ЗМІ – Телестудія «Бард», редакція газети «Обухівські вісті», веб – сайт виконавчого комітету Обухівської міської ради.

4. Членами міської МКМР з правової освіти населення постійно проводиться методична робота. Готуються переліки нормативних актів, які пропонуються до уваги трудових колективів, інформаційні матеріали, лекційні матеріали, матеріали до Єдиних днів інформування тощо. Основна методична робота, відповідно до плану, покладається на міськрайонне управління юстиції. В зв'язку з тим, що управління юстиції координує діяльність і міської, і районної МКМР, посібники видаються управлінням без посилання на координаційно-методичні ради, але поширюються на підприємства, навчальні заклади і міста, і району.

5. Члени міської МКМР з правової освіти населення постійно проводять спільні правоосвітні заходи. Зокрема, у 2013 р. проводилися рейди, супроводи осіб з девіантною поведінкою, консультування малозабезпечених та осіб, що повернулися з місць позбавлення волі – за участю міського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представника опікунської ради, служби у справах дітей, управління юстиції. Управлінням освіти спільно з бібліотечною системою, керівник якої є членом міської МКМР з правової освіти населення, проводяться "години виховання" в бібліотеках міста учнів різних вікових категорій на правову тематику. Проведено цілий ряд заходів для дітей на базі шкільних літніх таборів (спільно з працівниками лікарні, центру зайнятості, управління юстиції тощо).

Спільно з членами міської МКМР з правової освіти населення проведено круглий стіл - «Запобігання підліткової злочинності». Підготовлено та проведено курсів за вибором за тематикою «Права дитини», «Практичне право», «Вчимося бути громадянами», які формують в учнів навички здорового способу життя та відповідальної поведінки.

В закладах освіти учні залучаються до позаурочної діяльності, соціальних проектів, програм. Проводяться правові брейн-ринги, заняття з шдготовки волонтерів по роботі з профілактики шкідливих звичок, уроки на тему прав людини.

Загальноосвітні заклади міста беруть участь у проектах щодо боротьби зi СНІДом, за здоровий cпoci6 життя, а також у роботі Micькoї організації учнівського самоврядування.

З метою реалізації міської програми правової освіти населення, закладами освіти проведені ряд заходів.

6. В закладах освіти членами міської МКМР з правової освіти населення постійно здійснюються виступи, різноманітні заходи – конкурси, лекції, «круглі столи». У закладах освіти міста організована система правової освіти. Стан правоосвітньої роботи та правового виховання вивчається в дошкільних та загальноосвітніх закладах. – в напрямках проведення роботи з педагогічним колективом, батьками, учнями. Результати розглядаються на засіданнях міської МКМР з правової освіти населення та управлінням освіти. За результатами поширюється позитивний досвід, напрацювання вихователів, педагогів, розробляються рекомендації по усуненню недоліків.

У закладах освіти міста спільно з працівниками міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділом у справах сім'ї, дітей та молоді, представниками опікунської ради, служби у справах дітей проводяться щороку Тижні права та правоосвітня робота серед населення та учнівської молоді з питань протидії насилля у сім’ї, торгівлі людьми та злочинам. Управлінням освіти проводилася робота з викладачами правознавства, а також з вихователями стосовно правової освіти та правовиховної роботи у вигляді семінарів, зборів методоб"єднання вчителів.

7. Співпраця з закладами культури проводиться в напрямку правової освіти населення та полягає в організації та проведенні „книжкових поличок”, виставок на правову тематику.

На базі міських бібліотек функціонують інформаційні куточки, тематичні полички і викладки, які інформують і висвітлюють законодавство України.

8.Співпраця з об’єднаннями громадян відбувається через проведення правороз’яснювальної та правоосвітньої роботи, надання методичної допомоги у складанні правових документів . Надається правова допомога і Громадській раді, що працює при Виконавчому комітеті Обухівської міської ради.

Об'єднання громадян залучаються до проведення правоосвітньої та правовиховної роботи в рамках тижнів правових знань до державних та міжнародних свят - до Дня матері, Дня сім’ї, Дня захисту дітей, Дня прав людини тощо.

9. Рекомендації Всеукраїнської та обласної МКМР розглядаються на засіданнях міської МКМР правової освіти населення. На виконання конкретних завдань приймаються рішення щодо їх виконання. Зокрема, в поточному році особливу увагу приділено виступам у ЗМІ, співпраці з закладами культури, об’єднаннями громадян тощо.

У виконавчому комітеті Обухівської міської ради створена Громадська приймальня. Юридичним відділом виконавчого комітету постійно здійснюється прийом громадян з правових питань та надається безоплатна правова допомога для різних верств населення щодо роз’яснення положень законодавства України. До громадської приймальні протягом звітного періоду звернулися 674 особи особи, яким було надано консультації з цивільного, земельного, спадкового, сімейного, трудового права, а також роз’яснені деякі аспекти соціального захисту. Також роз’яснення положень законодавства надаються для оприлюднення у редакцію газети «Обухівські вісті». На веб-сайті Обухівської міської ради на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Кошти на реалізацію міської програми правової освіти населення не виділяються. За наявністю коштів будемо мати можливість в достатній мірі виконувати планові завдання.Начальник юридичного відділу Н.В. Пушенко