Рішення про місцеві податки І збори - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення №13 від " 17 " червня 2011 року V сесія шостого скликання... 1 14.26kb.
Рішення№24 18. 01. 2011р м. Н. Розділ Про місцеві податки та збори 1 277.77kb.
Рішення міської ради від 25. 02. 2011 р. №6/4 «Про місцеві податки... 1 48.21kb.
Рішення міської ради від 05. 01. 2011 р. №6/4/3 "Про місцеві податки... 14 2989.03kb.
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта... 1 22.42kb.
Рішення про те, які встановлювати місцеві податки та збори, як та... 1 58.81kb.
Рішення від 11 липня 2012 року №18/1 с. Зеленьків Про місцеві податки... 1 202.92kb.
Додаток №4 до рішення дев’ятої сесії міської ради від 14 липня 2011... 1 22.37kb.
Рішення сільської ради від 07. 07. 2012 №19-3/уі «Про місцеві податки... 1 144.82kb.
Рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення ІІІ пленарного... 1 89.07kb.
Рішення від «22» вересня 2011р с. Горішне Про місцеві податки та... 1 340.68kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника... 1 45.38kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення про місцеві податки І збори - сторінка №1/1

КРАСНООКНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРАСНООКНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про місцеві податки і збори

на території Красноокнянської селищної ради на 2012 рік та внесення змін до рішення селищної ради від 6 січня 2011 року № 28-УІ “Про місцеві податки і збори на території Красноокнянської селищної ради”
Відповідно до п.24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 266, 267 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, Указу Президента України від 03.07.1998 року № 727/98 “про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб*єктів малого підприємництва”, з метою приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства ставок місцевих податків і зборів і додаткового надходження коштів до селищного бюджету, Красноокнянська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Встановити на території селищної ради такі місцеві податки і збори на 2012 рік:

  • єдиний податок;

  • фіксований податок;

  • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

  • збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

  • збір за місця для паркування транспортних засобів.

2.Встановити з 1 січня 2012 року ставки єдиного податку для суб*єктів підприємницької діяльності:  • які займаються підприємницькою діяльністю поза територією селищної ради - у розмірі 200 грн.;

  • які займаються підприємницькою діяльністю на території населених пунктів селищної

ради – згідно з переліком видів підприємницької діяльності (додається).

3. Встановити з 1 січня 2012 року розмір фіксованого податку: по Україні – 100 грн.; по селам – 50 грн.; по смт Красні Окни – 70 грн. за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно або з використанням найманої праці чи за участю у підприємницької діяльності членів їх сімей.


4. Затвердити положення про податок на нерухоме майно згідно з переліком видів підприємницької діяльності (додаток 2).

5. Затвердити положення про збір за паркування транспортних засобів (додаток 3).


6. Встановити ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток 4).
7. Встановити, що суми стягнутих місцевих податків і зборів повністю зараховуються до селищного бюджету.
8. Внести зміни до рішення селищної ради від 06.01.2011 р. № 28-УІ “Про місцеві податки і збори на території Красноокнянської селищної ради”: перший абзац розділу “Порядок обчислення та строки сплати збору” викласти в такій редакції:

“сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду”.


9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з економічних питань і бюджету.

Красноокнянський селищний голова В.А.Євтуховський

6 вересня 2012 року

№ 128 – VI

Додаток 1

до рішення селищної радивід 06.09.2011 р. № 128-УІ

РОЗМІРИ


ставок єдиного податку на здійснення торговельної діяльності та надання побутових
послуг населенню на території Красноокнянської селищної ради


Види підприємницької діяльності


Ставка пропоно вана до затвердж ення (грн.)

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур

60

01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

60

01.13.0 Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

60

01.21.0 Розведення великої рогатої худоби

70

01.22.0 Розведення овець, кіз, коней

60

01.23.0 Розведення свиней

60

01.24.0Розведення птиці

60

01.25.0 Розведення інших тварин

60

01.30.0 Змішане сільське господарство

60

01.41.0 Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

60

01.42.0 Надання послугу тваринництві

60

01.50.0 Мисливство

60

02.01.1 Лісівництво та лісозаготівля

60

02.01.2 Одержання продукції лісового господарства

60

02.02.0 Надання послуг у лісовому господарстві

60

05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальстві

60

05.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництві

60

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
14.21.0 Добування піску та гравію

70

14.22.0 Добування глини та каоліну

70

Переробна промисловість
15.11.0 Виробництво м 'яса

80

15.12.0 Виробництво м'яса свійської птиці та кролів

80

15.13.0 Виробництво м 'ясних продуктів

120

15.32.0 Виробництво фруктових та овочевих соків

70

15.33.0 Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань

70

15.41.0 Виробництво нерафінірованих олії та жирів

70

15.42.0 Виробництво рафінованих олії та жирів

70

15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру

50

15.61.0 Виробництво продуктів борошно-мельно-круп 'яної промисловості

80

15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

50

15.82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання

50

15.83.0 Виробництво цукру

60

15.85.0 Виробництво макаронних виробів

80

15.89.0 Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань

100

15.91.0 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв

140

15.93.0 Виробництво виноградних вин

100

15.94.0 Виробництво сидру та інших плодово-

140

15.98.0 Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

120
Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра
17.72.0 Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів

70

18.21.0 Виробництво робочого одягу

70

18.24.0 Виробництво іншого одягу та аксесуарів

70

18.30.0 Виробництво хутра та виробів з хутра

70

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

80

20.20.0 Виробництво фанери, плит та панелей, шпону

80

20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів

80

20.51.0 Виробництво інших виробів з деревини

80

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
22.12.0 Видання газет

90

22.21.0 Друкування газет

90

Хімічне виробництво
24.30.0 Виробництво лаків та фарб

100

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
26.31.0 Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів

100

26.30.0 Виробництво керамічних плиток та плит

100

26.40.0 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
26.52.0 Виробництво вапна

100

26.70.0 Оброблення декоративного та будівельного каменю

100

Металургійне виробництво та виробництво
28.75.0 Виготовлення інших готових металевих виробів

100

Виробництво машин та устаткування
29.12.2 Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем

70

29.24.4 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення

100

29.32.1 Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства

100

29.32.4 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства

100

29.43.2 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж; верстатів

100

Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування
32.30.2 Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

100

32.30.3 Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

100

Інші галузі промисловостіІнші галузі промисловості
36.11.0 Виробництво меблів для сидіння

100

36.12.0 Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі

100

36.13.0 Виробництво кухонних меблів

100

36.14.0 Виробництво інших меблів

100

Будівництво

45.11.0 Розбирання та знесення будівель; земляні роботи

80

45.21.1 Будівництво будівель

100

45.21.6 Будівництво інших споруд

100

45.25.1 Інші спеціалізовані будівельні роботи

100

45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондециювання повітря

80

45.33.2 Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи

100

45..33.3 Інші монтажні роботи

100

45.42.0 Столярні та теслярські роботи

80

45.43.0 Покриття підлог та облицювання стін

80

45.44.0 Малярні роботи та скління

80

45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва

90

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями

200

50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

100

50.30.2 Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям

120

50.30.3 Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям

100

51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

100

51.13.0 Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами

120

51.15.0 Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами

110

51.16.0 Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами

100

51.17.0 Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

100

51.18.0 Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами

120

51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту

120

51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин

150

51.22.0 Оптова торгівля квітами та іншими рослинами

150

51.31.0 Оптова торгівля фруктами та овочами

150

51.32.0 Оптова торгівля м'ясом та м 'ясопродуктами

150

51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами

150

51.36.0 Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

150

51.38.0 Оптова торгівля іншими продуктами харчування

150

51.43.1 Оптова торгівля електропобутовими приладами

150

51.47.9 Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.

150

52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

120

52.12.0 Роздрібна торгівля, в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

120

52.21.0 Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю

100

52.22.0 Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами

120

52.27.0 Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями

100

52.33.0 Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами

100

52.41.0 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами

100

52.42.0 Роздрібна торгівля одягом

100

52.44.1 Роздрібна торгівля меблями

100

52.45.0 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою

120

52.47.0 Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами

60

52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

90

52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.

90

52.71.1 Ремонт взуття

50

52.71.2 Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів

70

52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури

70

52.72.2 Ремонт інших побутових електричних товарів

70

52.73.1 Ремонт годинників

40

52.74.1 Ремонт і перероблення одягу

50

52.74.9 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

60

Діяльність готелів і ресторанів
55.10.0 Діяльність готелів

80

55.30.1 Діяльність ресторанів

120

55.30.2 Діяльність кафе

120

55.40.0Діяльність барів

120

55.51.0 Діяльність їдалень

80

Діяльність автомобільного регулярного

транспорту
60.22.0 Діяльність таксі

90

60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирсь­кого транспорту

80

60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

80

Фінансова діяльність

65.22.0 Надання кредитів

90

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

90

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
71.10.0 Оренда автомобілів

60

71.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

60

71.31.0 Оренда сільськогосподарських машин та устаткування

60

72.10.0 Консультування з питань інформатизації

60

72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення

60

72.30.0 Оброблення даних

60

72.50.1 Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки

60

72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації 73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук

60

74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

60

74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу

60

74.40.0 Рекламна діяльність

60

74.60.0 Проведення розслідувань та забезпечення безпеки

60

74.81.0 Діяльність у сфері фотографії

60

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
82.12.0 Медична практика

70

85.14.0 Інша діяльність у сфері охорони здоров 'я людини

70

85.20.0 Ветеринарна діяльність

60

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси

60

93.03.0 Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг

60

Діяльність домашніх господарств
95.00.0 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

50

97.00.0 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання

50

Додаток 2

до рішення селищної ради

від 06.09.2011 р. № 128-УІПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Платники збору
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об*єктів житлової нерухомості.

Об*єкт і база оподаткування зборомОб*єктом оподаткування є об*єкт житлової нерухомості.

Не є об*єктом оподаткування:

- об*єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

- будівлі дитячих будинків сімейного типу;

- об*єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов,язкового) відселення,визначених законом;

- садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об*єкту на одного платника податку;

- об*єкти житлової нерухомості,які належать родинам,що виховують трьох і більше дітей (включаючи усиновлених),але не більше одного такого об*кта на родину;

- гуртожитки.

Базою оподаткування є загальна площа об*акта житлової нерухомості.

Базою оподаткування об,єктів житлової нерухомості,які перебувають у власності фізичних осіб.обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об*єктів житлової нерухомості,що перебувають у власності юридичних осіб обчислюється такими особами самостійно, виходячи з загальної площі об,акта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об,єкт.

У разі наявності у платника податку кількох об,єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об*єктів.Пільги за сплату податку

База оподаткування об*єкту житлової нерухомості,у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв.м

б)для житлового будинку - на 250 кв.м


Повністю звільнити від оподаткування:
а) прибудови до житлових будинків, які використовуються для утримання свійських тварин і птахів;

б) прибудови до житлових будинків, які використовуються для зберігання садово господарського інвентарю;

в) гаражі - вбудовані у підвальні приміщення житлових будинків або прибудовані до них;

г) горища;

д) ветхі та аварійні будинки.

Ставки податку

Встановити такі ставки податку за 1 кв.м загальної площі об*єкту житлової нерухомості:

- для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв.м та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв.м., ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного \податкового\ року;

- для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв.м та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500кв.метрів,ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного \податкового\ року.Податковий період

Базовий податковий \звітний\ період дорівнює календарному року.


Порядок та строки сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об*єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Податкове зобов*язання за звітний період з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображені ,у звітній податковій декларації.

Додаток 3

до рішення селищної ради

від 06.09.2011 р. № 128-УІ

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за паркування транспортних засобів
Платники збору
Платниками збору є юридичні особи та громадяни, які припарковують автомобілі у відведених для цього місцях.

Згідно з рішенням Красноокнянської селищної ради від 6 січня 2011 року № 27-1-УІ “Про відведення земельних ділянок для паркування автотранспорту” в смт Красні Окни для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів відведено дві земельні ділянки загальною площею 100 кв.м.: на при ринковій території (від долини) та на пров. Базарному.Об*єкт і база оподаткування


Об'єктом оподаткування є земельні ділянки, яка згідно з рішенням селищної ради спеціально відведені для забезпечення паркування транспортних засобів у смт Красні Окни: на при ринковій території (від долини) та на пров. Базарному.

Базою оподаткування є площа двох земельних ділянок 100 кв. м. в смт Красні Окни: на при ринковій території (від долини) та на пров. Базарному. Кількість місць для паркування – 18.Ставки збору

Ставки збору на території селищної ради встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.Особливості встановлення та збирання збору

Ставка збору та порядок сплати збору до селищного бюджету встановлюється Красноокнянською селищною радою.Порядок обчислення та строки сплати збору

Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Розрахунки збору за базовий податковий (звітний) період, що дорівнюється календарному кварталу, подається платниками до податкового органу за місцем податкового обліку протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за формою згідно наказу ДПА України “Про затвердження форм податкового розрахунку збору за паркування автотранспорту”.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Кошти, сплачені від цього збору, перераховуються до селищного бюджету протягом 10 календарних днів після подання звітності.

Відповідальність

Платники несуть відповідальність за повноту і своєчасність сплати збору до бюджету селища, а також за неподання, несвоєчасне подання розрахунку збору до державної податкової інспекції району відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ і Закону України від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ “Прол державну податкову службу в Україні”, інших законодавчих та нормативно-правових актів.Контроль

Контроль за своєчасністю подання розрахунку збору за паркування автотранспорту до органу податкової служби, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснює державна податкова інспекція району.Джерело сплати збору

Збір за паркування автотранспорту, внесений за рахунок коштів юридичних осіб, відноситься до собівартості продукції (робіт, послуг). Фізичні особи – підприємці сплачують збір за рахунок власних коштів.

Додаток № 4

до рішення селищної ради

від 06.09.2011 р. № 128-УІ

Ставки збору за провадження торговельної діяльності

1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг становлять:

а) на території смт Красні Окни - ,15 розміру мінімальної заробітної плати;

б) на території інших населених пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.


2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
3. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

4.Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал встановлюється у розмірі мінімальної заробітної плати:

- для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор);

- для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

- для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

5. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.6. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.