Рішення про міський бюджет м. Яготин на 2013 рік Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядува - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення 28 грудня 2012року № Про міський бюджет на 2013 рік 1 58.48kb.
Рішення 28. 12. 2012 №734 VI 24 сесія 6 скликання Про міський бюджет... 1 59.59kb.
Рішення 5 березня 2013 року Про внесення змін І доповнень до рішення... 1 16.75kb.
Рішення 16 січня 2012 року 8 сесія 6 скликання «Про бюджет Непедівської... 1 31.59kb.
Рішення №657 від 10 січня 2013 року Про міський бюджет на 2013 рік 1 25.89kb.
Рішення міської ради від 24. 12. 2012 №953 «Про міський бюджет на... 1 13.02kb.
Рішення чотирнадцятої сесії шостого скликання від 28 лютого 2012... 1 165.92kb.
Рішення №232 21 грудня 2012 р. 12 сесія 6 скликання Про районний... 1 76.31kb.
Рішення 20. 12. 2012 р. 12 сесія 6 скликання Про районний бюджет... 1 63.66kb.
Рішення в ід 28. 12. 201 2 №16/5 смт. Любешів Про районний бюджет... 1 58.2kb.
Про затвердження відкоригованих планів робіт управління доріг департаменту... 5 597.89kb.
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів... 2 425.02kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення про міський бюджет м. Яготин на 2013 рік Відповідно до частини 1 пункту 23 - сторінка №1/1


УКРАЇНА


ЯГОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про міський бюджет м. Яготин на 2013 рік

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Яготинська міська рада


ВИРІШИЛА :
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік у сумі 17 749 420 грн., у тому числі субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в сумі 864 896 грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначено у сумі 13 171 864 грн., спеціального фонду бюджету – у сумі 4 577 556 грн., у тому числі бюджет розвитку 2842230 грн., субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в сумі 864 896 грн. згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі 17 749 420 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 13 171 864 грн., з них кошти, що передаються до районного бюджету в сумі 617 815 грн., та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 4 577 556 грн. за функціональною класифікацією згідно з додатком 2 .

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 2000 грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 3) на 2013 рік – коштів, що передаються до районного бюджету, у сумі 617 815 грн.

5. Затвердити перелік об’єктів (додаток 4) фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на зарплату (код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата енергоносіїв (2270);

- трансферти населенню (2730);

7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 5755656 грн. (додаток 5).

8. Дозволити міському голові, в процесі виконання міського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

9. Установити, що планові обсяги тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, в обов’язковому порядку покриваються в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Надати право міському голові укладати, від імені міської ради, в установленому порядку договори про надання зазначених короткотермінових позичок.

10. Дозволити міському голові своїм розпорядженням схвалювати зміни до міського бюджету в частині використання коштів по субвенціях з районного та державного бюджетів, з послідуючим винесенням на затвердження сесії міської ради.

11. Надати право міському голові на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках установ банків, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Передбачити у кошторисах видатків установ, що фінансуються з міського бюджету у повному обсязі асигнування на:

- заробітну плату працівників бюджетних установ, виходячи з умов оплати праці, визначених законодавством;

- нарахування на заробітну плату;

- проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядником бюджетних коштів.

13. Надати право міському голові та першому заступнику міського голови, від імені міської ради, укладати угоди (договори, контракти, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету.

14. Видатки спеціального фонду міського бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право розпоряднику коштів проводити видатки в межах відповідних надходжень до спеціального фонду.

15. Додатки № 1-5 до цього рішення є невід’ємною його частиною.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до функціональних обов’язків та постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів.
Міський голова (підпис) Н.М. Дзюба
м. Яготин

25 грудня 2012 року

1622 -33-VІ