Рішення про встановлення ставок орендної плати за оренду земельних ділянок на території Петриківської селищної ради в межах населено - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення «Про встановлення ставок по оплаті за землю, оренду земельних... 1 44.78kb.
Рішення по встановленню ставок орендної плати за видом угідь 1 118.57kb.
Рішення від «28» грудня 2011 року Про затвердження ставок земельного... 3 513.06kb.
Рішення №12 -17/13 26 квітня 2013 року село Малий Кучурів Про затвердження... 1 10.39kb.
Рішення Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними... 1 40.63kb.
Рішення від 05 грудня 2012 року №4 с. ДобраКриниця ХХІІ сесія шостого... 1 14.96kb.
Рішення ХІІ сесії VI скликання Валякузьминської сільської ради Про... 1 25.57kb.
Рішення с. Багна Про встановлення ставок земельного податку та орендної... 1 26.31kb.
Рішення міської ради «Про встановлення розміру орендної плати за... 1 123.5kb.
Рішення від 21 червня 2012 року №1227 Про надходження орендної плати... 1 31.68kb.
Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Краснолиманської... 1 93.82kb.
Державна санітарно-епідеміологічна служба україни 3 733.3kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення про встановлення ставок орендної плати за оренду земельних ділянок на території - сторінка №1/1
Проект РІШЕННЯ

Про встановлення ставок орендної плати за оренду земельних ділянок

на території Петриківської селищної ради в межах населеного пункту смт Петриківка

Відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», Податкового кодексу України з метою економічного регулювання земельних відносин при передачі земель у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, міні, визначенні втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, селищна радаВИРІШИЛА:
1.Затвердити середню (базову) вартість одного квадратного метра земель:
смт Петриківка в розмірі 78,15 грн. кв.м. (розрахунок додається).
с. Червонопартизанське в розмірі 54,03 грн. кв.м. (розрахунок додається).
с. Сотницьке в розмірі 43,04 грн.кв.м. (розрахунок додається).
с. Жовтневе в розмірі 22,54 грн. кв.м. (розрахунок додається).

2. Затвердити ставки орендної плати за оренду земельних ділянок на території Петриківської селищної ради в межах населеного пункту смт Петриківка в такому розмірі згідно додатку №1.

3. Привести діючі договори оренди землі у відповідності до чинного законодавства, а саме: всім землекористувачам (орендарям) підготувати документи для складання Угоди про зміну і доповнення договору оренди земельної ділянки, в якій провести згідно з чинним законодавством перерахування орендної плати та внести відповідні зміни до договорів оренди землі в розділ «Орендна плата» за земельні ділянки, які раніше були надані в оренду, взявши до уваги оновлену нормативно - грошову оцінку землі та оновлені ставки орендної плати.

4. Опублікувати дане рішення в місцевій газеті, на офіційному сайті та на дошці оголошень селищної ради .

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва , агропромислового комплексу та земельних питань.
СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА О.Г.ГАВРИЛЕНКО
смт Петриківка

14 червня 2013 року

№ УІ/23

А Н А Л І З

регуляторного впливу до проекту регуляторного акту - рішення сесії Петриківської селищної ради «Про встановлення ставок орендної плати за оренду земельних ділянок на території Петриківської селищної ради в межах населеного пункту смт Петриківка

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми.

Діючі ставки орендної плати встановлені і застосовуються з 2008 року. За даний період часу відбулися значні зміни в чинному законодавстві, тому положення діючого регуляторного акту не відповідають в повній мірі вимогам чинного законодавства. Зокрема, Податковим кодексом України, Законом України «Про оренду землі» визначено, що розмір річної орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:

- для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України;

- для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України.

Крім того, ст. 288 ПКУ передбачено, що річна орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Розмір орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Відповідні норми чинного законодавства не обумовлені у діючому регуляторному акті, а тому неможливо забезпечити шляхом його подальшого застосування ефективне використання земельного фонду селищної ради.

В результаті проведеного аналізу використання землі на території, надходжень до бюджету від здачі її в оренду, було визначено тенденцію зростання надходжень орендної плати за земельні ділянки, що свідчить про значний попит на земельні ділянки при стабільному розвитку економіки.

У зв’язку з досить стабільним за останні роки розвитком економіки значно зростає попит на земельні ділянки.

З метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у державній та комунальній власності територіальної громади, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та приведення у відповідність із нормами Закону України «Про оренду землі» даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території селищної ради у відповідність до норм чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.

 II. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Повноваження по встановленню розмірів орендної плати за земельну ділянку надані чинним законодавством органам місцевого самоврядування. Змінити розмір податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечить нормам діючого законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту – рішення селищної ради відповідно до норм чинного законодавства.

III. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них.

Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою діючого регуляторного акту, так як всі вони, якраз і виникли із-за тривалого часу застосування ставок орендної плати без урахування змін у діючому законодавстві, при відсутності змін до діючого регуляторного акту по їх встановленню.

Внесення змін до діючого регуляторного акту можливе, але не доцільно. В запропонованому регуляторному акті ставки розподілені по групам цільового використання та місця розташування земельних ділянок відповідно до нормативної грошової оцінки, проведеної за час застосування нині діючого регуляторного акту. Тому для більшої зручності застосування рішення про затвердження ставок, як для податкової інспекції, так і для суб’єктів господарювання, для врахування результатів затвердження нової нормативної грошової оцінки доцільним буде підготувати та прийняти нове рішення у вигляді запропонованого регуляторного акту .

IV. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаслідок дії регуляторного акту.

При прийнятті регуляторного акту будуть визначені розміри орендної плати за земельні ділянки, які будуть відповідати вимогам чинного законодавства, будуть більш соціально справедливі, а додаткові надходження до бюджету дадуть змогу направити більше коштів на соціальний розвиток територіальної громади.

 V. Цілі державного регулювання

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:

- приведення нормативно - правового документу у відповідність до норм чинного законодавства;

- встановлення соціально - справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду селища міського типу Петриківка, села Червонопартизанське, села Сотницьке, села Жовтневе в інтересах територіальної громади Петриківської селищної ради;

- збільшення надходжень до загального фонду селищного бюджету за рахунок перегляду розміру ставок за оренду землі для більшості видів її цільового використання та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток селища міського типу Петриківка, села Червонопартизанське, села Сотницьке, села Жовтневе ;

- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливість вирішення питань оренди землі на території Петриківської селищної ради в межах чинного законодавства України.

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

- удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;

- впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати;

- розробка системи моніторингу ефективності використання земельних ресурсів села в розрізі видів використання і планування використання з урахуванням перспектив розвитку селища міського типу Петриківка, села Червонопартизанське, села Сотницьке, села. Жовтневе .

 VI. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі тих з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні.

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства, вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентує детальний механізм визначення орендних ставок на земельні ділянки, не враховує можливостей та умов селища міського типу Петриківка, села Червонопартизанське, села Сотницьке, села. Жовтневе .

VII. Аргументи переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

Прийняття селищною радою запропонованого регуляторного акту – рішення селищної ради “«Про встановлення ставок орендної плати за оренду земельних ділянок на території Петриківської селищної ради в межах населених пунктів Петриківської селищної ради” дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.VIII. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

1. Визначенням категорії земель, перспектив і цілей їх передачі в оренду, прогнозування разових і постійних надходжень до селищного бюджету, створення привабливого інвестиційного клімату, розвитку підприємництва.

2. Забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди земельних ділянок, для розвитку соціальної сфери, для регулювання земельних відносин на території Петриківської селищної ради.

3. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість спростити, удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм надання земельних ділянок в оренду.

4. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду міста, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.

5. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

6. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.

7. Укладання договорів оренди земельних ділянок.

IX. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства за рахунок:

- відповідності положень даного регуляторного акту нормам чинного законодавства;

- прозорості порядку визначення розміру орендної плати;

- чіткого визначення суб’єктів господарювання, на які розповсюджуються положення зазначеного регуляторного акту, їх прав і обов’язків.

X. Обґрунтування, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

 Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок:

- відповідності в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;

- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку передачі земельних ділянок в оренду;

- забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

XI. Вигоди, які виникають внаслідок дії регуляторного акту.

 

Суб’єкти підприємницької діяльності

Місцева влада

Населення

Вигоди

Орендна плата за землю буде приведена до відповідності згідно з нормами чинного законодавства.

Можливе збільшення надходження до бюджету від орендної плати за землю. Більш ефективне використання земель селища міського типу.

Прозорість дій влади

 

 Витрати

Збільшення розміру орендної плати за користування землею у деяких орендарів.

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу.


Витрат не передбачається.
XII. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат органів місцевого самоврядування з місцевого бюджету. Адміністрування плати за землю проводиться Державною податковою інспекцією. Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку держави також не передбачено.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акту не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.
XIII. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування.XIV. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.XV. Визначення показників результативності цього регуляторного акту.

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть:

- надходження коштів до селищного бюджету від плати за оренду земельних ділянок:

Передбачається збільшення надходжень до селищної бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та визначення справедливих ставок орендної плати.

- кількість суб’єктів господарювання з якими будуть укладені договори оренди земельних ділянок;

- розмір коштів і часу, які будуть витрачатись суб’єктами господарювання на виконання вимог запропонованого регуляторного акту.

Витрати часу будуть відповідати терміну на укладання додаткових угод до договорів оренди в частині зміни розміру орендної плати. Витрати коштів будуть відповідати сумі плати за реєстрацію відповідних додаткових угод.

- рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, на офіційному сайті Петриківської селищної ради та її виконавчого комітету, в селищній бібліотеці.XVI. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою наступних заходів:

- аналіз надходжень до селищного бюджету плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів бухгалтерії селищної ради;

- аналіз інформації відділу з земельних питань щодо кількості укладених договорів на оренду земельних ділянок.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проведено в термін не пізніше 2 років з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні 3 роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акту.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються до 14 червня 2013 року за адресою : смт Петриківка вуу. Леніна,71, Петриківського району Дніпропетровської області, тел.(05634) 2-13-84.

Додаток№1

------------------------------------------------------------------

| Код КВЦПЗ | Назва | Код розділу |

|---------------------| | КВЕД |

| Розділ |Підрозділ | | ( va375202-05 ) |

|----------+----------+-----------------------+------------------|

|

Секція A | |Землі | |6 відсотків

сільськогосподарського | від норматипризначення | |вної грошо

| | | | |вої оцінки

|01 | |Землі | 01 |землі

| | |сільськогосподарського | |

| | |призначення (землі, | |

| | |надані для виробництва | |

| | |сільськогосподарської | |

| | |продукції, здійснення | |

| | |сільськогосподарської | |

| | |науково-дослідної та | |

| | |навчальної діяльності, | |

| | |розміщення відповідної | |

| | |виробничої | |

| | |інфраструктури, у тому | |

| | |числі інфраструктури | |

| | |оптових ринків | |

| | |сільськогосподарської | |

| | |продукції, або | |

| | |призначені для цих | |

| | |цілей; землі, надані | |

| | |для діяльності у сфері | |

| | |надання послуг у | |

| | |сільському | |

| | |господарстві, та інше) | |

| | | | |

| |01.01 |Для ведення товарного | |

| | |сільськогосподарського | |

| | |виробництва | |

| | | | |

| |01.02 |Для ведення | |

| | |фермерського | |

| | |господарства | |

| | | | |

| |01.03 |Для ведення особистого | |

| | |селянського | |

| | |господарства | |

| | | | |

| |01.04 |Для ведення підсобного | |

| | |сільського господарства| |

| | | | |

| |01.05 |Для індивідуального | |

| | |садівництва | |

| | | | |

| |01.06 |Для колективного | |

| | |садівництва | |

| | | | |

| |01.07 |Для городництва | |

| | | | |

| |01.08 |Для сінокосіння і | |

| | |випасання худоби | |

| | | | |

| |01.09 |Для дослідних і | |

| | |навчальних цілей | |

| | | | |

| |01.10 |Для пропаганди | |

| | |передового досвіду | |

| | |ведення сільського | |

| | |господарства | |

| | | | |

| |01.11 |Для надання послуг у | |

| | |сільському господарстві| |

| | | | |

| |01.12 |Для розміщення | |

| | |інфраструктури оптових | |

| | |ринків | |

| | |сільськогосподарської | |

| | |продукції | |

| | | | |

| |01.13 |Для іншого | |

| | |сільськогосподарського | |

| | |призначення | |

| | | | |

| |01.14 |Для цілей підрозділів | |

| | |01.01-01.13 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду

|Секція B | |Землі житлової та | |3 відсотки

| | |громадської забудови | |від нормати

| | | | |вної грошо

|02 | |Землі житлової забудови| 95, 96, 97 |вої оцінки

| | |(землі, які | |землі

| | |використовуються для | |

| | |розміщення житлової | |

| | |забудови (житлові | |

| | |будинки, гуртожитки, | |

| | |господарські будівлі | |

| | |та інше); землі, які | |

| | |використовуються для | |

| | |розміщення гаражного | |

| | |будівництва) | |

| | | | |

| |02.01 |Для будівництва і | |

| | |обслуговування | |

| | |житлового будинку, | |

| | |господарських будівель | |

| | |і споруд (присадибна | |

| | |ділянка) | |

| | | | |

| |02.02 |Для колективного | |

| | |житлового будівництва | |

| | | | |

| |02.03 |Для будівництва і | |

| | |обслуговування | |

| | |багатоквартирного | |

| | |житлового будинку | |

| | | | |

| |02.04 |Для будівництва і | |

| | |обслуговування будівель| |

| | |тимчасового проживання | |

| | | | |

| |02.05 |Для будівництва | |

| | |індивідуальних гаражів | |

| | | | |

| |02.06 |Для колективного | |

| | |гаражного будівництва | |

| | | | |

| |02.07 |Для іншої житлової | |

| | |забудови | |

| | | | |

| |02.08 |Для цілей підрозділів | |

| | |02.01-02.07 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|03 | |Землі громадської | |

| | |забудови (землі, які | |

| | |використовуються для | |

| | |розміщення громадських | |

| | |будівель і споруд | |

| | |(готелів, офісних | |

| | |будівель, торговельних | |

| | |будівель, для публічних| |

| | |виступів, для музеїв та| |

| | |бібліотек, для | |

| | |навчальних та дослідних| |

| | |закладів, для лікарень | |

| | |та оздоровчих | |

| | |закладів), інших | |

| | |об'єктів загального | |

| | |користування) | |

| | | | |

| |03.01 |Для будівництва та | 75 |

| | |обслуговування будівель| |

| | |органів державної влади| |

| | |та місцевого | |

| | |самоврядування | |

| | | | |

| |03.02 |Для будівництва та | 80 |

| | |обслуговування будівель| |

| | |закладів освіти | |

| | | | |

| |03.03 |Для будівництва та | 85 |

| | |обслуговування будівель| |

| | |закладів охорони | |

| | |здоров'я та соціальної | |

| | |допомоги | |

| | | | |

| |03.04 |Для будівництва та | 91 |

| | |обслуговування будівель| |

| | |громадських та | |

| | |релігійних організацій | |

| | | | |

| |03.05 |Для будівництва та | 92 |

| | |обслуговування будівель| (крім 92.6) |

| | |закладів культурно- | |

| | |просвітницького | |

| | |обслуговування | |

| | | | |

| |03.06 |Для будівництва та | 99 |

| | |обслуговування будівель| |

| | |екстериторіальних | |

| | |організацій та органів | |

| | | | |

| |03.07 |Для будівництва та | 50, 51, 52 |12 відсотків

| | |обслуговування будівель| |від норма

| | |торгівлі | |тивної грошової оцінки

| | | | |землі| |

03.08 |

Для будівництва та | 55 |

| | |обслуговування | | |об'єктів туристичної | |

| | |інфраструктури та | |

| | |закладів громадського | |

| | |харчування | |

| | | | |

| |03.09 |Для будівництва та | 65, 66, 67, 70 |

| | |обслуговування будівель| |

| | |кредитно-фінансових | |

| | |установ | |

| | | | |

| |03.10 |Для будівництва та | 71, 72, 74 |12 відсотків

| | |обслуговування будівель| |від норматив

| | |ринкової інфраструктури| |ної грошової | | оцінки землі

|03.11 |Для будівництва та | 73 |

| | |обслуговування будівель| |

| | |і споруд закладів науки| |

| | | | |

| |03.12 |Для будівництва та | 90 |

| | |обслуговування будівель| |

| | |закладів комунального | |

| | |обслуговування | |

| | | | |

| |03.13 |Для будівництва та | 93 |

| | |обслуговування будівель| |

| | |закладів побутового | |

| | |обслуговування | |

| | | | |

| |03.14 |Для будівництва та | 45 |

| | |обслуговування інших | |

| | |будівель громадської | |

| | |забудови | |

| | | | |

| |03.15 |Для цілей підрозділів | |

| | |03.01-03.14 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|Секція C | |Землі природно- | 92 |

| | |заповідного фонду та | |

| | |іншого | |

| | |природоохоронного | |

| | |призначення | |

| | | | |

|04 | |Землі природно- | |

| | |заповідного фонду | |

| | |(природні території та | |

| | |об'єкти (природні | |

| | |заповідники, | |

| | |національні природні | |

| | |парки, біосферні | |

| | |заповідники, | |

| | |регіональні ландшафтні | |

| | |парки, заказники, | |

| | |пам'ятки природи, | |

| | |заповідні урочища), а | |

| | |також штучно створені | |

| | |об'єкти (ботанічні | |

| | |сади, дендрологічні | |

| | |парки, зоологічні | |

| | |парки, парки-пам'ятки | |

| | |садово-паркового | |

| | |мистецтва), що | |

| | |надаються в постійне | |

| | |користування | |

| | |спеціальним | |

| | |адміністраціям | |

| | |територій та об'єктів | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду (крім земельних | |

| | |ділянок під об'єктами | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду, що включені до | |

| | |їх складу без | |

| | |вилучення)) | |

| | | | |

| |04.01 |Для збереження та | |

| | |використання біосферних| |

| | |заповідників | |

| | | | |

| |04.02 |Для збереження та | |

| | |використання природних | |

| | |заповідників | |

| | | | |

| |04.03 |Для збереження та | |

| | |використання | |

| | |національних природних | |

| | |парків | |

| | | | |

| |04.04 |Для збереження та | |

| | |використання ботанічних| |

| | |садів | |

| | | | |

| |04.05 |Для збереження та | |

| | |використання | |

| | |зоологічних парків | |

| | | | |

| |04.06 |Для збереження та | |

| | |використання | |

| | |дендрологічних парків | |

| | | | |

| |04.07 |Для збереження та | |

| | |використання парків- | |

| | |пам'яток садово- | |

| | |паркового мистецтва | |

| | | | |

| |04.08 |Для збереження та | |

| | |використання заказників| |

| | | | |

| |04.09 |Для збереження та | |

| | |використання заповідних| |

| | |урочищ | |

| | | | |

| |04.10 |Для збереження та | |

| | |використання пам'яток | |

| | |природи | |

| | | | |

| |04.11 |Для збереження та | |

| | |використання | |

| | |регіональних | |

| | |ландшафтних парків | |

| | | | |

|05 |05.00 |Землі іншого | |

| | |природоохоронного | |

| | |призначення (земельні | |

| | |ділянки, в межах яких є| |

| | |природні об'єкти, що | |

| | |мають особливу наукову | |

| | |цінність, та які | |

| | |надаються для | |

| | |збереження і | |

| | |використання цих | |

| | |об'єктів, проведення | |

| | |наукових досліджень, | |

| | |освітньої та виховної | |

| | |роботи) | |

| | | | |

| Секція D | |Землі оздоровчого | |

| | |призначення | |

| | | | |

|06 | |Землі оздоровчого | 85 |

| | |призначення (землі, що | |

| | |мають природні | |

| | |лікувальні властивості,| |

| | |які використовуються | |

| | |або можуть | |

| | |використовуватися для | |

| | |профілактики | |

| | |захворювань і лікування| |

| | |людей) | |

| | | | |

| |06.01 |Для будівництва і | |

| | |обслуговування | |

| | |санаторно-оздоровчих | |

| | |закладів | |

| | | | |

| |06.02 |Для розробки родовищ | |

| | |природних лікувальних | |

| | |ресурсів | |

| | | | |

| |06.03 |Для інших оздоровчих | |

| | |цілей | |

| | | | |

| |06.04 |Для цілей підрозділів | |

| | |06.01-06.03 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|Секція E | |Землі рекреаційного | || | | призначення | |

| | | | |

|07 | |Землі рекреаційного | 92 |

| | |призначення (земельні | |

| | |ділянки зелених зон і | |

| | |зелених насаджень міст | |

| | |та інших населених | |

| | |пунктів, навчально- | |

| | |туристських та | |

| | |екологічних стежок, | |

| | |маркованих трас, | |

| | |земельні ділянки, | |

| | |зайняті територіями | |

| | |будинків відпочинку, | |

| | |пансіонатів, об'єктів | |

| | |фізичної культури і | |

| | |спорту, туристичних | |

| | |баз, кемпінгів, яхт- | |

| | |клубів, стаціонарних і | |

| | |наметових туристично- | |

| | |оздоровчих таборів, | |

| | |будинків рибалок і | |

| | |мисливців, дитячих | |

| | |туристичних станцій, | |

| | |дитячих та спортивних | |

| | |таборів, інших | |

| | |аналогічних об'єктів, а| |

| | |також земельні ділянки,| |

| | |надані для дачного | |

| | |будівництва і | |

| | |спорудження інших | |

| | |об'єктів стаціонарної | |

| | |рекреації) | |

| | | | |

| |07.01 |Для будівництва та | |

| | |обслуговування об'єктів| |

| | |рекреаційного | |

| | |призначення | |

| | | | |

| |07.02 |Для будівництва та | |

| | |обслуговування об'єктів| |

| | |фізичної культури і | |

| | |спорту | |

| | | | |

| |07.03 |Для індивідуального | |

| | |дачного будівництва | |

| | | | |

| |07.04 |Для колективного | |

| | |дачного будівництва | |

| | | | |

| |07.05 |Для цілей підрозділів | |

| | |07.01-07.04 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|Секція G | |Землі історико- | |

| | |культурного призначення| |

| | | | |

|08 | |Землі історико- | 92 |

| | |культурного призначення| |

| | |(землі, на яких | |

| | |розташовані: пам'ятки | |

| | |культурної спадщини, їх| |

| | |комплекси (ансамблі), | |

| | |історико-культурні | |

| | |заповідники, історико- | |

| | |культурні заповідні | |

| | |території, охоронювані | |

| | |археологічні території,| |

| | |музеї просто неба, | |

| | |меморіальні музеї- | |

| | |садиби) | |

| | | | |

| |08.01 |Для забезпечення | |

| | |охорони об'єктів | |

| | |культурної спадщини | |

| | | | |

| |08.02 |Для розміщення та | |3 відсотки

| | |обслуговування музейних| |від нормати

| | |закладів | |вної грошової

| | | | |оцінки землі

| |08.03 |Для іншого історико- | |

| | |культурного призначення| |

| | | | |

| |08.04 |Для цілей підрозділів | |

| | |08.01-08.03 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|Секція H | |Землі | |

| | |лісогосподарського | |

| | |призначення | |

| | | | |

|09 | |Землі | 02 |

| | |лісогосподарського | |

| | |призначення (землі, | |

| | |вкриті лісовою | |

| | |рослинністю, а також не| |

| | |вкриті лісовою | |

| | |рослинністю, нелісові | |

| | |землі, які надані та | |

| | |використовуються для | |

| | |потреб лісового | |

| | |господарства, крім | |

| | |земель, зайнятих | |

| | |зеленими насадженнями | |

| | |у межах населених | |

| | |пунктів, які не | |

| | |віднесені до категорії | |

| | |лісів, а також земель, | |

| | |зайнятих окремими | |

| | |деревами і групами | |

| | |дерев, чагарниками на | |

| | |сільськогосподарських | |

| | |угіддях, присадибних, | |

| | |дачних і садових | |

| | |ділянках) | |

| | | | |

| |09.01 |Для ведення лісового | |

| | |господарства і | |

| | |пов'язаних з ним послуг| |

| | | | |

| |09.02 |Для іншого | |

| | |лісогосподарського | |

| | |призначення | |

| | | | |

| |09.03 |Для цілей підрозділів | |

| | |09.01-09.02 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|Секція I | |Землі водного фонду | |

| | | | |

|10 | |Землі водного фонду | 41 |

| | |(землі, зайняті морями,| |

| | |річками, озерами, | |

| | |водосховищами, іншими | |

| | |водними об'єктами, | |

| | |болотами, а також | |

| | |островами, не зайнятими| |

| | |лісами; прибережними | |

| | |захисними смугами | |

| | |вздовж морів, річок та | |

| | |навколо водойм, крім | |

| | |земель, зайнятих | |

| | |лісами; | |

| | |гідротехнічними, іншими| |

| | |водогосподарськими | |

| | |спорудами та каналами, | |

| | |а також землі, | |

| | |виділені під смуги | |

| | |відведення для них; | |

| | |береговими смугами | |

| | |водних шляхів) | |

| | | | |

| |10.01 |Для експлуатації та | |

| | |догляду за водними | |

| | |об'єктами | |

| | | | |

| |10.02 |Для облаштування та | |

| | |догляду за прибережними| |

| | |захисними смугами | |

| | | | |

| |10.03 |Для експлуатації та | |

| | |догляду за смугами | |

| | |відведення | |

| | | | |

| |10.04 |Для експлуатації та | |

| | |догляду за | |

| | |гідротехнічними, іншими| |

| | |водогосподарськими | |

| | |спорудами і каналами | |

| | | | |

| |10.05 |Для догляду за | |

| | |береговими смугами | |

| | |водних шляхів | |

| | | | |

| |10.06 |Для сінокосіння | |

| | | | |

| |10.07 |Для рибогосподарських | 05 |

| | |потреб | |

| | | | |

| |10.08 |Для культурно- | |

| | |оздоровчих потреб, | |

| | |рекреаційних, | |

| | |спортивних і | |

| | |туристичних цілей | |

| | | | |

| |10.09 |Для проведення науково-| |

| | |дослідних робіт | |

| | | | |

| |10.10 |Для будівництва та | |3 відсотки

| | |експлуатації | |від нормати

| | |гідротехнічних, | вної грошової

| | |гідрометричних та | |оцінки

| | |лінійних споруд | |

| | | | |

| |10.11 |Для будівництва та | |

| | |експлуатації санаторіїв| |

| | |та інших лікувально- | |

| | |оздоровчих закладів у | |

| | |межах прибережних | |

| | |захисних смуг морів, | |

| | |морських заток і | |

| | |лиманів | |

| | | | |

| |10.12 |Для цілей підрозділів | |

| | |10.01-10.11 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

|

|Секція J | |Землі промисловості, | |10 відсотків| | |транспорту, зв'язку, | |від нормати

| | |енергетики, оборони та | |вної грошової

| | |іншого призначення | |оцінки

| | | | |

|11 | |Землі промисловості | |

| | |(землі, надані для | |

| | |розміщення та | |

| | |експлуатації основних, | |

| | |підсобних і допоміжних | |

| | |будівель та споруд | |

| | |промислових, | |

| | |гірничодобувних, | |

| | |транспортних та інших | |

| | |підприємств, їх | |

| | |під'їзних шляхів, | |

| | |інженерних мереж, | |

| | |адміністративно- | |

| | |побутових будівель, | |

| | |інших споруд) | |

| | | | |

| |11.01 |Для розміщення та | 10-14 |

| | |експлуатації основних, | (крім 14.1, |

| | |підсобних і допоміжних | 14.2) |

| | |будівель та споруд | |

| | |підприємствами, що | |

| | |пов'язані з | |

| | |користуванням надрами | |

| | | | |

| |11.02 |Для розміщення та | 15-37 |

| | |експлуатації основних, | |

| | |підсобних і допоміжних | |

| | |будівель та споруд | |

| | |підприємств переробної,| |

| | |машинобудівної та | |

| | |іншої промисловості | |

| | | | |

| |11.03 |Для розміщення та | 45 |

| | |експлуатації основних, | |

| | |підсобних і допоміжних | |

| | |будівель та споруд | |

| | |будівельних організацій| |

| | |та підприємств | |

| | | | |

| |11.04 |Для розміщення та | 40, 41 |

| | |експлуатації основних, | |

| | |підсобних і допоміжних | |

| | |будівель та споруд | |

| | |технічної | |

| | |інфраструктури | |

| | |(виробництва та | |

| | |розподілення газу, | |

| | |постачання пари та | |

| | |гарячої води, збирання,| |

| | |очищення та | |

| | |розподілення води) | |

| | | | |

| |11.05 |Для цілей підрозділів | |

| | |11.01-11.04 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|

12 | |Землі транспорту | |10 відсотків| | |(землі, надані | |від нормати

| | |підприємствам, | |вної грошової

| | |установам та | |оцінки землі

| | |організаціям | |

| | |залізничного, | |

| | |автомобільного | |

| | |транспорту і дорожнього| |

| | |господарства, | |

| | |морського, річкового, | |

| | |авіаційного, | |

| | |трубопровідного | |

| | |транспорту та міського | |

| | |електротранспорту для | |

| | |виконання покладених | |

| | |на них завдань щодо | |

| | |експлуатації, ремонту і| |

| | |розвитку об'єктів | |

| | |транспорту) | |

| | | | |

| |12.01 |Для розміщення та | 60 |

| | |експлуатації будівель і| |

| | |споруд залізничного | |

| | |транспорту | |

| | | | |

| |12.02 |Для розміщення та | 61 |

| | |експлуатації будівель і| |

| | |споруд морського | |

| | |транспорту | |

| | | | |

| |12.03 |Для розміщення та | 61 |

| | |експлуатації будівель і| |

| | |споруд річкового | |

| | |транспорту | |

| | | | |

| |12.04 |Для розміщення та | 60 |

| | |експлуатації будівель і| |

| | |споруд автомобільного | |

| | |транспорту та | |

| | |дорожнього господарства| |

| | | | |

| |12.05 |Для розміщення та | 62 |

| | |експлуатації будівель і| |

| | |споруд авіаційного | |

| | |транспорту | |

| | | | |

| |12.06 |Для розміщення та | 60 |

| | |експлуатації об'єктів | |

| | |трубопровідного | |

| | |транспорту | |

| | | | |

| |12.07 |Для розміщення та | 60 |

| | |експлуатації будівель і| |

| | |споруд міського | |

| | |електротранспорту | |

| | | | |

| |12.08 |Для розміщення та | 63 |

| | |експлуатації будівель і| |

| | |споруд додаткових | |

| | |транспортних послуг та | |

| | |допоміжних операцій | |

| | | | |

| |12.09 |Для розміщення та | 60 |

| | |експлуатації будівель і| |

| | |споруд іншого наземного| |

| | |транспорту | |

| | | | |

| |12.10 |Для цілей підрозділів | |

| | |12.01-12.09 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|13 | |Землі зв'язку | 64 |12 відсотків

| | |(земельні ділянки, | |від нормати

| | |надані під повітряні і | |вної грошової

| | |кабельні телефонно- | |оцінки

| | |телеграфні лінії та | |

| | |супутникові засоби | |

| | |зв'язку) | |

| | | | |

| |13.01 |Для розміщення та | |

| | |експлуатації об'єктів і| |

| | |споруд телекомунікацій | |

| | | | |

| |13.02 |Для розміщення та | |

| | |експлуатації будівель | |

| | |та споруд об'єктів | |

| | |поштового зв'язку | |

| | | | |

| |13.03 |Для розміщення та | |

| | |експлуатації інших | |

| | |технічних засобів | |

| | |зв'язку | |

| | | | |

| |13.04 |Для цілей підрозділів | |

| | |13.01-13.03 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|14 | |Землі енергетики | |12 відсотків

| | |(землі, надані в | |від норматив

| | |установленому порядку | |ної грошової

| | |для розміщення, | |оцінки землі

| | |будівництва і | |

| | |експлуатації та | |

| | |обслуговування об'єктів| |

| | |енергогенеруючих | |

| | |підприємств, установ і | |

| | |організацій (атомні, | |

| | |теплові, гідро- та | |

| | |гідроакумулюючі | |

| | |електростанції, | |

| | |теплоелектроцентралі, | |

| | |котельні), об'єктів | |

| | |альтернативної | |

| | |енергетики | |

| | |(електростанції з | |

| | |використанням енергії | |

| | |вітру, сонця та інших | |

| | |джерел), об'єктів | |

| | |передачі електричної та| |

| | |теплової енергії | |

| | |(повітряні та кабельні | |

| | |лінії електропередачі, | |

| | |трансформаторні | |

| | |підстанції, розподільні| |

| | |пункти та пристрої, | |

| | |теплові мережі), | |

| | |виробничих об'єктів, | |

| | |необхідних для | |

| | |експлуатації об'єктів | |

| | |енергетики, в тому | |

| | |числі баз та пунктів) | |

| | | | |

| |14.01 |Для розміщення, | 40 (40.11) |

| | |будівництва, | |

| | |експлуатації та | |

| | |обслуговування будівель| |

| | |і споруд об'єктів | |

| | |енергогенеруючих | |

| | |підприємств, установ і | |

| | |організацій | |

| | | | |

| |14.02 |Для розміщення, |40 (40.12, 40.13) |

| | |будівництва, | |

| | |експлуатації та | |

| | |обслуговування будівель| |

| | |і споруд об'єктів | |

| | |передачі електричної та| |

| | |теплової енергії | |

| | | | |

| |14.03 |Для цілей підрозділів | |

| | |14.01-14.02 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|15 | |Землі оборони (землі, | 75 |

| | |надані для розміщення | |

| | |і постійної діяльності | |

| | |військових частин, | |

| | |установ, військово- | |

| | |навчальних закладів, | |

| | |підприємств та | |

| | |організацій Збройних | |

| | |Сил України, інших | |

| | |військових формувань, | |

| | |утворених відповідно | |

| | |до законодавства | |

| | |України) | |

| | | | |

| |15.01 |Для розміщення та | |

| | |постійної діяльності | |

| | |Збройних Сил України | |

| | | | |

| |15.02 |Для розміщення та | |

| | |постійної діяльності | |

| | |органів МВС | |

| | | | |

| |15.03 |Для розміщення та | |

| | |постійної діяльності | |

| | |Державної прикордонної | |

| | |служби України | |

| | | | |

| |15.04 |Для розміщення та | |

| | |постійної діяльності | |

| | |органів Служби безпеки | |

| | |України | |

| | | | |

| |15.05 |Для розміщення та | |

| | |постійної діяльності | |

| | |Державної спеціальної | |

| | |служби транспорту | |

| | | | |

| |15.06 |Для розміщення та | |

| | |постійної діяльності | |

| | |органів Державного | |

| | |департаменту України з | |

| | |питань виконання | |

| | |покарань | |

| | | | |

| |15.07 |Для розміщення та | |

| | |постійної діяльності | |

| | |органів МНС | |

| | | | |

| |15.08 |Для розміщення та | |

| | |постійної діяльності | |

| | |органів Державної | |

| | |служби спеціального | |

| | |зв'язку та захисту | |

| | |інформації України | |

| | | | |

| |15.09 |Для розміщення та | |

| | |тимчасового перебування| |

| | |іноземних військових | |

| | |формувань | |

| | | | |

| |15.10 |Для розміщення та | |

| | |постійної діяльності | |

| | |інших, створених | |

| | |відповідно до закону, | |

| | |військових формувань | |

| | | | |

| |15.11 |Для цілей підрозділів | |

| | |15.01-15.10 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |

| | | | |

|Секція K | |Землі запасу, | |

| | |резервного фонду та | |

| | |загального користування| |

| | | | |

|16 |16.00 |Землі запасу (земельні | |

| | |ділянки кожної | |

| | |категорії земель, які | |

| | |не надані у власність | |

| | |або користування | |

| | |громадянам чи юридичним| |

| | |особам) | |

| | | | |

|17 |17.00 |Землі резервного фонду | |

| | |(землі, створені | |

| | |органами виконавчої | |

| | |влади або органами | |

| | |місцевого | |

| | |самоврядування у | |

| | |процесі приватизації | |

| | |сільськогосподарських | |

| | |угідь, які були у | |

| | |постійному користуванні| |

| | |відповідних | |

| | |підприємств, установ та| |

| | |організацій) | |

| | | | |12 відсотків

|18 |18.00 |Землі загального | |від норматив

| | |користування (землі | |ної грошової

| | |будь-якої категорії, | |оцінки

| | |які використовуються | |

| | |як майдани, вулиці, | |

| | |проїзди, шляхи, | |

| | |громадські пасовища, | |

| | |сіножаті, набережні, | |

| | |пляжі, парки, зелені | |

| | |зони, сквери, бульвари,| |

| | |водні об'єкти | |

| | |загального | |

| | |користування, а також | |

| | |інші землі, якщо | |

| | |рішенням відповідного | |

| | |органу державної влади | |

| | |чи місцевого | |

| | |самоврядування їх | |

| | |віднесено до земель | |

| | |загального | |

| | |користування) | |

| | | | |

|19 |19.00 |Для цілей підрозділів | |

| | |16.00-18.00 та для | |

| | |збереження та | |

| | |використання земель | |

| | |природно-заповідного | |

| | |фонду | |------------------------------------------------------------------