Рішення ««Про затвердження скоригованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у м. Ізяслав, що надає кп «Ізяславводока - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Загальні дані про підприємство, що надає послуги з водопостачання... 1 121.19kb.
Рішення смт Софіївка №6 «18» січня 2013 року Про затвердження кп... 1 24.82kb.
Рішення міськвиконкому "Про встановлення тарифів на послуги водопостачання... 1 50.9kb.
Рішення Виноградівської сільської ради «Про затвердження тарифів... 1 59.41kb.
Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування... 1 120.58kb.
Рішення про затвердження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення... 1 42.91kb.
Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення... 1 22.98kb.
Яготинське ву вкг 1 18.38kb.
Рішення від 3 липня 2008 року №185 м. Вишгород Про затвердження тарифів... 1 14.04kb.
Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються кп «Дніпроміськпроект»... 1 154.44kb.
Рішення 04 квітня 2013 року 28 сесія 6 скликання Про затвердження... 1 166.72kb.
Розпорядження від 18. 03. 2013 м. Харків №79 Про утворення комісії... 1 69.25kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення ««Про затвердження скоригованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення - сторінка №1/1
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
на рішення ««Про затвердження скоригованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у м. Ізяслав, що надає КП «Ізяславводоканал».
Регуляторний орган – виконавчий комітет Ізяславської міської ради
Розробник документа – комунальне підприємство «Ізяславводоканал»
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, "Про житлово-комунальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
1. Проблема, яку пропонується розв’язати
Об’єктивно назріла ситуація, яку можна вирішити лише шляхом коригування тарифів для бюджетних установ та інших споживачів. Запропоновані тарифи розраховані виходячи з скоригованих індивідуальних складових витрат, за якими відбулися цінові зміни у розрахунку планових витрат на виробництво житлово-комунальних послуг, а саме з урахуванням підвищення цін на статті витрат «Паливно-мастильні матеріали», «Електроенергія», «Рівень мінімальної зарплати», «Нарахування на зарплату»,що дасть можливість стабільно працювати підприємству.
Невідповідність діючих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення привела до важкого фінансового стану підприємства, відсутності обігових коштів для оплати за спожиту електроенергію ,пальне, виконання ремонтних робіт на мережах та спорудах водопостачання та водовідведення, що приводить до зношеності і аварійності основних засобів.


Найменування Ціна в діючому тарифі (без ПДВ) Індекс зміни ціни Ціна у проектованому тарифі (без ПДВ)

2011 2012

Електроенергія 0,686 1,38 0,9467


Бензин А-80 5,88 1,445 8,50
Дизпаливо 5,83 1,372 8,0
Заробітна плата 922 1,195 1102
Нарахування на зарплату - 1,195 -

2. Цілі регулювання
Прийняття даного рішення повинно привести тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються КП «Ізяславводоканал» до рівня, що забезпечить:
- отримання споживачами міста більш якісних послуг водопостачання та водовідведення;
- стабільної роботи комунального підприємства «Ізяславводоканал»;
- реконструкцію, ремонт споруд, мереж та обладнання з метою підвищення якості послуг;
- своєчасні розрахунки за спожиту електроенергію, податки до бюджету, сплату заробітної плати працівникам підприємства;
- приведення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються КП «Ізяславводоканал» споживачам міста до рівня економічно обґрунтованих;
- стабілізація фінансово-економічного стану КП «Ізяславводоканал».

3. Механізм регулювання та заходи досягнення мети

Дану проблему можливо вирішити шляхом приведення у відповідність доходів підприємства витратам на надання послуг. Це можливо зробити двома шляхами:


1. Для покриття витрат підприємства можливе виділення коштів з міського бюджету у вигляді дотації на покриття різниці між вартістю послуг для населення та діючим тарифом, але кошти міського бюджету, не покривають в повному обсязі витрати підприємства.
2. Підвищення економічно обґрунтованих тарифів, яке пропонується для розгляду.

4. Альтернативи та їх оцінка
Якщо проблему не вирішувати і залишити тарифи без змін, то підприємство може збанкрутувати. Такий варіант не прийнятний. Відсутність коштів не дасть змоги підприємству забезпечити місто безперебійним централізованим водопостачанням та водовідведенням, оновлювати основні засоби, впроваджувати енергозберігаючі заходи та підвищити якість надання послуг.
Таблиця витрат та вигод


Сфера впливу Вигоди Витрати


Орган місцевого

самоврядування Відсутнє додаткове навантаження Часові витрати, пов’язані з підготовкою та

на місцевий бюджет оприлюдненням проекту рішенняБюджетні установи Покращення якості надання послуг Збільшення витрат на оплату послуг

Інші споживачі з водопостачання та водовідведення. з водопостачання та водовідведення


5. Очікувані результати

Реалізація рішення по підвищенню тарифів на питну воду для бюджетних установ та інших споживачів повинно забезпечити своєчасні розрахунки за енергоносії, забезпечити стабільне водопостачання та водовідведення всіх підприємств та установ міста, суб’єктів підприємницької діяльності та стабілізувати фінансовий стан підприємства.


Це дозволить вирішити проблему підвищення платоспроможності підприємства, дохідності, забезпечення стабільної роботи, проведення розрахунків за паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, своєчасність виплат заробітної плати працівникам.


6. Строк чинності регуляторного акта
Строк дії регуляторного акту необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, до регуляторного акту можна вносити зміни та доповнення.
7. Показники результативності регуляторного акта

Показниками ефективності регуляторного акту будуть:


- надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення організаціям м.Ізяслав;
- спроможність підприємства своєчасно сплачувати за паливно-енергетичні ресурси та матеріали;
- забезпечення вчасної виплати заробітної плати та розгляд можливості її підвищення;
- забезпечення своєчасної сплати податків до бюджету;
- впровадження енергозберігаючих технологій, проведення ремонту мереж водопостачання та водовідведення.


8. Заходи з відстеження регуляторного акта
Періодичне відстеження результативності вказаного рішення буде проведено через рік після набрання чинності даного акту.

Директор КП «Ізяславводоканал» М.О.Поліщук