Рішення (п'ятнадцята сесія шостого скликання) 27 березня 2013 року м. Мена - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення п’ятнадцята сесія VІ скликання від 21 грудня 2012 року №... 1 71.42kb.
Рішення ( двадцята сесія шостого скликання) 05 березня 2013 року... 1 25.63kb.
Рішення від 28 листопада 2012 року №4 хуііі сесія шостого скликання... 1 72.95kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія шостого скликання від 24. 01. 2013 №488 м. 1 55.98kb.
Рішення №3 «15» березня 2013 року XХІХ сесія шостого скликання Про... 1 67.58kb.
Рішення від 19 березня 2013 р. №7 м. Баштанка ХХ х сесія шостого... 1 97.38kb.
Рішення (одинадцята сесія шостого скликання) березня 2013 року м. 1 71.13kb.
Рішення Розробник ужкге та кв, Лень В. О., т. 2-04-70 україна новоград-волинська... 1 13.77kb.
Рішення від 19 березня 2013 р. №12 м. Баштанка ХХХ сесія шостого... 1 17.27kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія VІ скликання від 27 вересня 2013 року... 1 12.7kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія VІ скликання від 27 вересня 2013 року... 1 12.37kb.
Розпорядження від «25» жовтня 2011 р. №433 Про внесення змін до розпорядження... 1 15.5kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення (п'ятнадцята сесія шостого скликання) 27 березня 2013 року м. Мена - сторінка №1/1Україна

МЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

(п'ятнадцята сесія шостого скликання)

27 березня 2013 року

м. Мена

Про програму «Ефективне опалення

в Менському районі на 2013 - 2017 роки»
З метою активізації енергоефективності та збільшення обсягів використання альтернативних та поновлюваних джерел енергії, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії в установах району, на виконання Законів України «Про енергозбереження», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії» (555-IV), Указів Президента України від 28.02.2008 №174/2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» від 28.07.2008 №679/2008 «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 №145 та Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2014 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2008 №1446, рішення двадцять шостої сесії п’ятого скликання Чернігівської обласної ради від 11 вересня 2009 року “Про Програму енергоефективності Чернігівської області на 2009-2015 роки”, керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:
1. Затвердити програму «Ефективне опалення в Менському районі на 2013 - 2017 роки» (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити фінансування заходів Програми, які планується реалізувати в 2013 році, шляхом внесення змін до районного бюджету на 2013 рік, а також передбачити кошти на фінансування заходів Програми, які планується реалізувати в 2014-2017 роках, при формуванні проектів районного бюджету на ці роки.

3. Фінансування заходів Програми здійснювати через головних розпорядників бюджетних коштів – Менську районну раду, відділ освіти Менської райдержадміністрації, Менську міську раду.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об'єктами комунальної власності.

Голова районної ради В.М.Невжинський


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення п’ятнадцятої сесії

районної ради

(шостого скликання)

27 березня 2013 рокуПРОГРАМА

«Ефективне опалення в Менському районі

на 2013 - 2017 роки»


м.Мена 2013

Паспорт

програми «Ефективне опалення в Менському районі на 2013 - 2017 роки»1

Ініціатор розроблення       Програми

Менська районна рада


2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від  11.02.2009 № 159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки” зі змінами від 14.07.2010

3

Розробник Програми

КП «Менарайкомунпослуга» Менської районної ради


4

Співрозробники Програми

Менська районна рада, Менська райдержадміністрація

5

Відповідальний виконавець Програми

Менська райдержадміністрація

6

Керівник Програми

Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об'єктами комунальної власності

7

Учасники Програми

Відділ освіти Менської райдержадміністрації, КЗОЗ Менська ЦРЛ, міська, селищні, сільські ради, КП «Менарайкомунпослуга» Менської районної ради

8

Термін реалізації Програми

2013-2017 роки

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,всього,

у тому числі:4446,71 тис. грн.

9.1

кошти державного бюджету2523,71 тис.грн

9.2

кошти бюджету району, та місцевих бюджетів

1923,0 тис. грн.


Зміст
ВСТУП

1. Загальні положення Програми

2. Критерії оцінки досягнення мети Програми

3. Шляхи досягнення поставленої мети4. Фінансове і ресурсне забезпечення Програми

Додаток 1. Фінансове забезпечення виконання завдань програми

«Ефективне опалення в Менському районі на 2013 - 2017 роки
Додаток 2. Відповідальні виконавці заходів програми "Ефективне опалення

в Менському районі на 2013 - 2017 роки", що будуть реалізуватися в 2013

році та фінансуватимуться з місцевих бюджетів.

Вступ
Програма «Ефективне опалення в Менському районі на 2013 - 2017 роки» розроблена на виконання Законів України «Про енергозбереження» (74/94 ВР), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», Указів Президента України від 28.02.2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», від 28.07.2008 №679/2008 «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 №145 та Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2014 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2008 №1446.

Програма призначена для активізації енергоефективності в районі. Програма являє собою механізм управління ефективністю використання енергії у бюджетній сфері.

Розробка програми дає можливість скоротити бюджетні видатки на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах та комунальних установах і підприємствах за рахунок залучення альтернативних джерел енергії, скорочення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів.

Програма має обраховані показники планових обсягів фінансування на 2013-2017 роки та показники планових обсягів підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) для закладів бюджетної сфери району.
 1. Загальні положення

Забезпечення енергетичної безпеки України в умовах ринкової економіки потребує вирішення певних стратегічних проблем, серед яких чільне місце займає проблема ефективності використання енергії. Україна більше як на 50% залежить від імпорту первинних ПЕР.

Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, його економія, без сумніву, можна вважати головним важелем у подоланні кризи в економіці, досягненні соціальної, психологічної і політичної рівноваги в суспільстві.

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання ПЕР.

Необхідність скорочення питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів є об’єктивно-необхідним фактором розвитку економіки, тобто питання економії є першочерговим у діяльності господарських і владних структур.

Дана Програма визначає засади, обсяги, показники, напрямки та завдання підвищення енергоефективності бюджетних закладів району.Мета Програми – оптимізація паливно-енергетичного балансу району; відносне скорочення  бюджетних видатків на використання ПЕР, зменшення витрат бюджету на енергоносії, підтримування в належному стані території населених пунктів та автомобільних доріг району.

Загальні засади та використані підходи:

 • Переміщення акцентів на органи місцевого самоврядування щодо відповідальності за ефективне споживання енергії та відновлення енергетичного майна бюджетних закладів.

 • Програма побудована за принципом відкритої системи, в яку в будь-який час можна вносити зміни та корективи.

 • Подальший процес виконання Програми зводиться до поступового покращення показників шляхом поетапного здійснення інвестиційних проектів.

 • Програма спрямована на розвиток шляхом здійснення інвестиційних проектів спільного фінансування.
 1. Критерії оцінки досягнення мети Програми

Для пріоритетних об’єктів бюджетної сфери критерієм підходу до реконструкції має виступати надійність теплопостачання разом з енергетичною ефективністю.

Перелік показників та примірні розрахунки, за якими здійснюватиметься кінцева оцінка досягнення мети Програми:


 • зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів;

 • відносне скорочення обсягу бюджетних видатків;

 • обсяг залученого фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансування заходів Програми;

 • забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на утримання бюджетних установ, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів.
 1. Шляхи досягнення поставленої мети

- Переведення існуючих котелень закладів освіти на альтернативні види палива.

- Модернізація діючих котелень, підвищення ефективності діючих систем теплопостачання.

Першочерговими напрямками впровадження енергоефективних заходів є скорочення споживання природного газу шляхом переведення діючих котелень на альтернативні види палива.

Найбільш раціональним паливом є паливо з максимальною теплотворною здатністю, мінімальною ціною та можливістю автоматизації процесу виробництва тепла (спалювання). Але такого палива не існує і нам доводиться зробити вибір на користь мінімальної ціни та збереження деякої автоматизації спалювання палива (автоматична подача палива з паливного бункеру з допомогою шнеку). Таким паливом можна назвати дров’яну щепу. Заготовка та виробництво даного палива дозволить вирішити принаймні ще одну задачу, а саме - розчищення від порослі населених пунктів та узбіччя автомобільних доріг району.
Орієнтовний перелік найбільш затратного обладнання для виробництва та доставки щепи:

1. Деревоподрібнювальна машина DP660T – 55 тис. грн. Призначена для подрібнення відходів деревообробки типу: горбиль, рейка, обапіл, а також гілок і зрізів дерев, а також добре себе зарекомендувала при прибиранні лісопосадок, санітарних зон великих міст, розчистці ліній електромереж в технологічну та паливну тріску. Виготовляються в стаціонарному та навісному (на трактор) варіантах. Максимальний розмір подрібнювальних деревних відходів в діаметрі до 160 мм будь-якої довжини. Продуктивність до 8 куб.м/годину, залежно від типу подрібнювального матеріалу. Можливість регулювання розмірів фракції тріски на виході від 5 до 30 мм. Максимальна висота викиду сировини до 3-х метрів.

2 Трактор МТЗ-80(82) – 170 тис. грн.

Разові витрати таким чином становитимуть 225 тис.грн.

Поточні витрати при заготовці щепи повинні перекриватися через реалізацію її споживачам. При реалізації можливе отримання прибутку в розмірі до 25% від вартості реалізованої щепи по ціні 200 грн/м3 . Собівартість виробництва щепи складе орієнтовно 160-180грн/м3 Можливі поточні витрати: оплата праці працівникам при заготовці щепи, витрати на паливо-мастильні матеріали, витрати на обслуговування та запчастини.


Розрахунок економічного ефекту

Проведемо аналіз витрат на природній газ по деяким ЗОШ Менського району. Для наочності та простоти обрахунку порівняємо співвідношення витрат на енергоносій (природній газ) до опалювальної площі по конкретному об’єкту теплоспоживання. Таке співвідношення буде відображати вартість опалення одного м2 протягом року:

Таб 1.

Місцезнаходження ЗОШ

Витрати на закупівлю природного газу за 2012 рік, грн

Річне споживання м3

Опалювальна площа, м2

Вироблено теплової енергії

за рік, Гкал
Вартість опалення за1м2

Стольне

187359

39723

2577

306

72,7

Дягова

119604

25358

2274

195

52,6

Жовтневе

266693

56634

2430

436

109,7

Данилівка

59754

12672

638

97

93,65

Як бачимо, найдорожче опалення для відділу освіти по Жовтневській ЗОШ - майже 110грн/м2 , а найдешевше по Дягівській ЗОШ -52,6 грн/м2 .

Зменшення витрат на опалення можна досягнути зменшенням втрат тепла (наприклад встановлення сучасних вікон зі склопакетами) або зменшенням витрат на виробництво тепла шляхом заміни теплогенеруючого обладнання та енергоносія на значно дешевший. Максимальної економії коштів на опалення можливо досягнути, якщо йти двома шляхами.

Для прикладу обрахуємо можливі орієнтовні витрати по переводу на альтернативне опалення загальноосвітнього навчального закладу району (ЗОШ) площею 2430м2 з використанням котла, що працює на щепі.

Разові витрати орієнтовно складуть:

1. Витрати на розробку проектно-кошторисної документації - 15000 грн.

2. Витрати на придбання котла з автоматичною подачею палива – 73000 грн.

3.Витрати на встановлення, обв’язку, підключення включаючи вартість матеріалів та допоміжного обладнання - 37000грн.

4. Витрати на реконструкцію теплотраси та приміщення для зберігання запасу палива (ангар, навіс, можливо існуюче приміщення) – 80 м2 висотою близько 3м. – 75000 грн

Загальні витрати по переводу на альтернативне опалення ЗОШ таким чином становитимуть 200 тис. грн.

Річна потреба в тепловій енергії – це середнє споживання тепла за опалювальний період, тому виконаємо приблизний розрахунок по аналогії зі схожими по своїх характеристиках приміщеннях з централізованим опаленням, що обладнані тепловими лічильниками:

155Гкал, 1453м2  - 155/1453=1,066Гкал в рік на 10м2 адмінприміщення по вул. Червона Площа, 6

338Гкал, 5261м2  - 338/5261=0,642Гкал в рік на 10м2 школа-гімназія

676Гкал, 4430м2  - 676/4430=1,526Гкал в рік на 10м2 школа ім. Шевченка

Приймемо до розрахунку значення, близьке до максимального – 1,5Гкал в рік на 10м2

1,5 Гкал/10м2 *Площа (2430м2)=1,5*2430/10=365 Гкал.

2.Приймемо усереднену теплотворну здатність щепи – 3000 Ккал/кг, її насипну щільність – 300 кг/м3 , КПД котла приймемо за 80 % (заявлений КПД виробником - 90%), втрати на теплотрасі 12 % (максимально допустиме значення), таким чином маса щепи, яка необхідна для забезпечення річної потреби в тепловій енергії:

(365 гкал/3000 ккал/кг)*106 *1,12/0,8=170 т. Об’єм щепи складе 70000 кг/300 кг/м3 =568 м3 . Слід зазначити що, при потребі в 365Гкал з урахування КПД котла та втрат на трубопроводах опалення вироблено буде : 365 Гкал*1,12/0,8=511 Гкал

Приблизна тривалість опалювального сезону 6 міс*30днів*24год= 4320 годин.

Вартість опалення на щепі складатиметься з вартості самої щепи, електричної енергії (витрачається на автоматичну подача палива, вентилятори, насоси,освітлення 4320год*4квт*1,14грн/кВт*год=19000грн), вартості утримування кочегарів (мінімум 4 чоловіки з мінімальною заробітною платою 1570*4*6=37680грн).

Необхідно близько 570 м3 щепи, при середній її вартості 200 грн./м3, тобто: 570 м3*200 грн./м3=114000 грн.

При умові застосування котлів-утилізаторів можливе використання в якості палива також тирси, торфу кам’яного вугілля, дров.

Вартість енергоносія (природного газу) протягом 2012 року склала 266693 грн.(без урахування витрат на технічне обслуговування). Якщо припустити, що витрати на електроенергію та зарплату кочегарам не зміняться, то економія на енергоносії в порівнянні з використанням природного газу складе:

266 тис. грн. – 114 тис грн. = 152 тис грн. в рік. Варіант значного здешевлення природного газу на враховується. Витрати на паливо обраховувались із застосуванням лише щепи, яка б заготовлялась при розчищенні придорожніх смуг доріг місцевого значення. Звісно затрати на паливо можуть бути зменшені в 2 рази, якщо виробляти щепу з готових відходів деревини, заготовляти тирсу чи відходи деревообробки із деревообробних підприємств.

Таким чином разові витрати мають окупитися протягом 1 -1,5 року.

Максимально можлива вартість складової енергоносія в 1Гкал спожитого тепла становитиме відповідно 114 тис.грн./365 Гкал=312 грн, а вартість складової енергоносія в 1 Гкал виробленого тепла становитиме: 114 тис. грн/511 Гкал=223 грн./Гкал

Для вироблення 1 Гкал тепла необхідно спалити близько 130 м3 природного газу (при КПД котла 90 %) Простим порівнянням вартостей виробленого тепла при використанні різних енергоносіїв отримуємо:


Таб. 2


Місце

знаходження

ЗОШ


Витрати на закупівлю природного газу за 2012 рік, грн

Вироблено теплової енергії

за рік, Гкал
Вартість одиниці

тепла при

використанні газу

грн./ГкалВартість одиниці тепла при використанні щепи грн./Гкал

Витрати на тверде паливо, грн

Економія в рік, грн

с.

Стольне

187359


306

613

223


68140

119219

с. Дягова

119604


195

613

223


43499

76105

с. Данилівка

59754


97

613

223


97149

169544

Економічна доцільність переходу на альтернативне опалення з газового очевидна. Що стосується такого твердого палива, як вугілля, то наприклад споживання по Бірківській ЗОШ І-ІІ ст. становить 177147 грн протягом 2012 року, тобто складова енергоносія у вартості опалення 1м2 становитиме: 177147грн./2705м2=65,5грн/м2. Економія в рік: (65,5грн./м2-23,4грн/м2)*2705м2=113880 грн.

Наведені вище приклади доводять економічну доцільність переходу на альтернативне опалення будь-якого об’єкту, де в якості опалення застосовується природній газ, або застарілий твердопаливний котел для спалювання вугілля. При цьому термін окупності переведення на альтернативне опалення буде завжди в межах 1-2 років, все залежатиме від конкретної котельні та застосованого обладнання, виконаного обсягу заходів по реконструкції існуючих систем опалення та організації поставки твердого палива.

4. Фінансове і ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок загального обсягу асигнувань районного бюджету, передбачених головними розпорядниками коштів, які визначені виконавцями програми та інших джерел, не заборонених законодавством

Визначення джерел і напрямів фінансового забезпечення виконання завдань, передбачених у заходах Програми, буде визначатись та уточнюватись при затвердженні районного бюджету, Програмою економічного і соціального розвитку району, а також при щорічному формуванні переліку об’єктів, фінансування яких відбуватиметься за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету. При цьому обсяг коштів визначається органами виконавчої влади та місцевого самоврядування під час формування бюджету з урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватися при внесенні змін до бюджету.

Загальні обсяги коштів для реалізації Програми складатимуть 4446,71 тис. грн.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

По кожному із заходів Програми планується закріпити відповідальних виконавців за впровадженням заходів, що будуть реалізуватися в 2013 році та фінансуватимуться з місцевих бюджетів (додаток 2).План заходів на виконання Програми «Ефективне опалення в Менському районі на 2013 - 2017 роки наведено в додатку 1 - «Фінансове забезпечення виконання завдань Програми «Ефективне опалення в Менському районі на 2013 - 2017 роки».