Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення Мелітопольської районної ради № програма зайнятості населення... 2 494.81kb.
Додаток до рішення районної ради від 15 серпня 2012 року р №208-15/vі... 3 473.44kb.
Звіт Ширяївської районної державної адміністрації про виконання Програми... 1 181.31kb.
Рішення шістнадцятої сесії шостого скликання від 23 травня 2012 року... 1 532.54kb.
Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського... 4 898.64kb.
Рішення від 05 січня 2012 року №143 селище Гусятин Про виконання... 1 305.3kb.
Рішення 20. 04. 2012 №10 Про внесення змін І доповнень до Програми... 1 31kb.
Рішення від ­­­­­­­05 січня 2012 року №144 селище Гусятин Про програму... 8 1439.67kb.
Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2012 року р №226-19/vі... 3 478.57kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 10. 1 131.41kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 23. 07. 1 118.78kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 23. 01. 1 251.37kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського - сторінка №1/4Затверджено
рішення районної ради
________________ № ____

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2012 РІК

Мелітополь

2011 рік

ЗМІСТ


стор

Паспорт програми

2

Вступ

3

Основні напрями та завдання соціально-економічного розвитку району на 2012 рік

4

Основні показники економічного і соціального розвитку Мелітопольського району на 2012 рік

14


Основні показники економічного і соціального розвитку Мелітопольського району «Охорона природи»

22


Відомість будівництва інвестиційних проектів Мелітопольського району на 2012 рік

23

Перелік природоохоронних заходів по Мелітопольському району на 2012 рік місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища

28

Основні показники соціально-економічного розвитку Мелітопольського району по роках (2010, 2011, 2012)

29

Аналітична довідка соціально-економічного розвитку Мелітопольського району у 2011 році

30

2

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 1. Назва: Програма соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2012 рік (далі – Програма).

2. Підстава для розроблення: Програма розроблена відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 1 ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України від 26.03.2000 № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 907 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2011 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 13.09.2011 № 376 «Про розробку проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2012 рік».

 1. Замовник: Мелітопольська районна державна адміністрація.

 2. Розробник: Управління економіки райдержадміністрації.

 3. Мета: зростання економіки району, підвищення рівня життєзабезпечення місцевого населення, вирішення найгостріших соціальних проблем в районі.

 4. Початок: 2012 рік, закінчення: 2012 рік.

 5. Виконавці Програми: Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районний Центр зайнятості, Мелітопольська об’єднана податкова адміністрація, управління Пенсійного фонду України в м.Мелітополі та Мелітопольському районі; селищна, сільські ради, суб’єкти господарювання району.

8. Фінансування Програми: кошти районного бюджету, субвенції з державного, обласного бюджетів на соціально-економічний розвиток, кошти обласного фонду «Сільське подвір'я», Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, власні кошти суб’єктів господарювання та інвесторів, кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

 1. Очікувані результати виконання: комплексне вирішення питань розвитку всіх галузей економіки району, забезпечення створення нових робочих місць, підвищення активності малого підприємництва щодо легалізації зайнятості населення, збереження об’єктів соціально-культурної сфери, поліпшення стану довкілля.

10. Контроль за виконанням Програми: постійні комісії районної ради з питань бюджету, економічного розвитку, промислової політики, інвестицій; з гуманітарних питань та соціальної політики і праці, охорони здоров’я, материнства та дитинства; з питань агропромислового комплексу, сільськогосподарського виробництва, екології та раціонального природокористування; з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства, регуляторної політики та підприємництва.

3
ВСТУП


Програма соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2012 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 1 ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України від 26.03.2000 № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 13.09.2011 № 376 «Про розробку проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2012 рік».
При розробці програми враховано:

- Програму економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна держава, ефективна влада»;

- реалізацію приоритетних напрямків згідно зі Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2, із змінами, Стратегією сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року, затвердженої рішенням районної ради від 17.09.2008 № 1, із змінами;

- основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2012 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 907 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки»;

- Бюджетний кодекс України, із змінами;

- цільові державні, обласні та районні програми.


У Програмі зазначений аналіз сучасного стану району, який базується на статистичних даних; передбачені цілі та завдання розвитку згідно макроекономічних показників; охоплені основні напрями розвитку галузей економіки, інвестиційної діяльності, соціального розвитку; наведені доходи населення, загальні риси кон’юктури внутрішнього і зовнішнього ринків, перелік природоохоронних заходів, проблемні питання розвитку району, які планується вирішувати як на місцевому рівні, так і за участю центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Основу проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2012 рік становить прогноз основних показників економічного і соціального розвитку району, досягнення яких передбачається за рахунок реалізації заходів державного регулювання через застосування економічних і організаційно – правових важелів.

Програма закладає основи для зростання економіки району, підвищення рівня життєзабезпечення місцевого населення, вирішення найгостріших соціальних проблем, спрямована на соціально-економічний розвиток територіально-адміністративних одиниць району.

4

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2012 РІК

1. ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ


  1. Фінансові результати


Головна мета на 2012 рік: стабілізація фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання, мінімізація збитків.

Основні завдання та заходи:

проведення системної роботи зі збитковими підприємствами на місцевому рівні, в т.ч. в рамках роботи районної робочої групи з питань збиткової діяльності суб’єктів господарювання;

здійснення аналізу причин збитковості та вжиття заходів, спрямованих на її подолання;

сумісна робота з Мелітопольською об’єднаною державною податковою інспекцією із збитковими суб’єктами господарювання.Очікувані результати:

Зменшення кількості збиткових підприємств та загальної суми збитків, збільшення фінансового результату (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування.
  1. Бюджетна політика


Головна мета на 2012 рік: забезпечення умов для сталої роботи організацій і установ соціально-культурної сфери, економія бюджетних витрат.

Основні завдання та заходи:

забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів;

здійснення контролю за економічно обґрунтованими обсягами доходів при затвердженні та внесенні змін до районного бюджету;

вжиття передбачених законодавством заходів щодо зменшення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів, в т.ч. у судовому порядку;

збільшення надходжень плати за землю шляхом ефективного управління земельними ресурсами, їх переоцінки;

розширення ресурсної бази надходжень податку на доходи з фізичних осіб шляхом легалізації доходів населення;

забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на заробітну плату працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії, послуги з водопостачання та водовідведення, послуги зв’язку, не допускаючи простроченої заборгованості із зазначених платежів;

спрямування коштів на розвиток соціально-культурної сфери району;

скорочення видатків на утримання органів управління;

затвердження і реалізація планів з енергозбереження по кожній бюджетній установі;


5

забезпечення виконання статей 88, 89 Бюджетного кодексу України в частині фінансування установ охорони здоров’я.Очікувані результати:

виконання плану надходжень до бюджетів всіх рівнів;

скорочення податкового боргу;

забезпечення розвитку соціально-культурної сфери.2. ПРОМИСЛОВІСТЬ
Головна мета на 2012 рік: нарощення обсягів виробництва промислової продукції, впровадження заходів інноваційного розвитку виробничої сфери.

Основні завдання та заходи:

активно співпрацювати з підприємствами району з питань:

освоєння виробництва нових конкурентоспроможних видів продукції;

збільшення завантаженості виробничих потужностей підприємств;

сприяння впровадженню інновацій за рахунок розвитку енерго- та ресурсозберігаючих технологій, застосування сучасних науково-технічних розробок.

Очікувані результати:

зростання обсягів промислового виробництва у 2012 році;

збереження та збільшення робочих місць у промисловому секторі.

3. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Головна мета на 2012 рік: створення умов щодо підвищення використання потенціалу сільськогосподарської галузі, забезпечення продовольчої безпеки.

Основні завдання та заходи:


 • збільшення виробництва найбільш конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції (зерна, соняшника);

 • оновлення складу машинно – тракторного парку на основі сучасної

вітчизняної або іноземної техніки;

 • впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій у

виробництві сільськогосподарської продукції;

 • сприяння формуванню інфраструктури аграрного ринку;

 • реалізація державних програм по підтримці сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб у виробництві сільськогосподарської продукції.

Очікувані результати:

оновлення сільськогосподарської техніки;

забезпечення виробництва зернових культур – 96,8 тис. тонн, олійних культур – 30,8 тис. тонн; молока - 4,1 тис.тонн, яєць – 3,1 млн. шт.;

реалізація 1,4 тис.тонн худоби та птиці.

6
4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Головна мета на 2012 рік: забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення населення в районі. Сприяння розвитку житлово-комунального господарства в районі.

Основні завдання та заходи:

забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, їх стабільного фінансового стану шляхом приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з обов’язковим включенням інвестиційної складової та підвищенням якості цих послуг;

зменшення заборгованості учасників ринку житлово-комунальних послуг;

проведення ефективної енергозберігаючої політики;

врегулювання питання нормування витрат енергоресурсів, стимулювання ощадливого їх споживання, оптимізації витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів при формуванні тарифів на комунальні послуги;

приведення в належний технічний стан об’єктів житлово-комунального господарства району;

впровадження заходів з реформування житлово-комунального господарства;

забезпечення благоустрою населених пунктів в районі.Очікувані результати:

підвищення якості наданих комунальних послуг;

економія енергоресурсів не менше 5 %;

поліпшення життєзабезпечення населення.5. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Головна мета на 2012 рік: підвищення рівня доходів мешканців району, забезпечення контролю за додержанням роботодавцями гарантій в оплаті праці, соціального захисту від безробіття.

Основні завдання та заходи:

забезпечення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати та скорочення заборгованості з виплати заробітної плати;

посилення контролю за додержанням роботодавцями мінімальних гарантій розмірів заробітної плати, встановлених законодавством;

продовження сумісної роботи з Мелітопольською об’єднаною податковою інспекцією та правоохоронними органами роботи з легалізації робочих місць та детінізації заробітної плати у суб’єктів господарювання району.

7

Очікувані результати:

підвищення рівня заробітної плати штатних працівників району на 15%;

забезпечення додержання трудового законодавства роботодавцями та найманими працівниками;

забезпечення легалізації робочих місць та детінізації доходів.


6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Головна мета на 2012 рік: забезпечення соціального захисту найбільш уразливих верств населення шляхом виконання державних соціальних програм, недопущення зростання рівня безробіття.

Основні завдання та заходи:

реалізація заходів державних соціальних програм;

здійснення комплексу заходів, спрямованих на ефективне сприяння зайнятості населення, запобігання розвиткові безробіття в районі шляхом:

створення умов для збереження існуючих робочих місць за рахунок проведення профілактичної роботи щодо звільнення працівників на підприємствах району та запобігання масовому вивільненню працівників;

забезпечення додержання трудового законодавства роботодавцями у разі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємств, скорочення чисельності працівників або застосування режимів неповної зайнятості до них;

залучення незайнятого населення до оплачуваних громадських робіт;

підтримка підприємницьких ініціатив громадян;

організації професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і професійного навчання безробітних громадян у відповідності до попиту на ринку праці.Очікувані результати:

забезпечення соціального захисту населення;

створення 700 нових робочих місць;

утримання зареєстрованого рівня безробіття у 2012 році на рівні 1,1 %.


7. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Головна мета на 2012 рік: забезпечення фінансової стабільності солідарної пенсійної системи, впровадження заходів реформування пенсійної системи в ході реалізації Програми економічних реформ в Україні.

Основні завдання та заходи:

забезпечення планових показників надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду, своєчасне призначення (перерахунки) пенсій, стабільне фінансування пенсійних виплат та грошової допомоги;

удосконалення роботи із підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які мають заборгованість із обов’язкових платежів до Пенсійного фонду, насамперед погашення заборгованості економічно активних підприємств та підприємств, які підпадають під дію Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
8

посилення контролю за раціональним використанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

підвищення якості та оперативності обслуговування пенсіонерів та інших громадян управлінням Пенсійного фонду України в м. Мелітополі та Мелітопольському районі;

розвиток сучасних інформаційних технологій в роботі управління Пенсійного фонду України в м. Мелітополі та Мелітопольському районі, зокрема, спрощення доступу громадян до відомостей про розміри їх пенсій, сплату страхових внесків та інших персональних даних, поступове впровадження централізації призначення і виплати пенсій;

збільшення кількості платників єдиного соціального внеску по Мелітопольському району, які звітують до Пенсійного фонду України в електронній формі;

забезпечення відкритості в роботі управління Пенсійного фонду України в м. Мелітополі та Мелітопольському районі, покращення інформування населення про його діяльність;

створення необхідних організаційно-технічних передумов для впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

Очікувані результати:

зростання надходжень до бюджету Пенсійного фонду України від підприємств та підприємців Мелітопольського району на 2 %;

збільшення видатків на виплату пенсій та грошової допомоги пенсіонерам Мелітопольського району на 4 %.
8. ОСВІТА
Головна мета на 2012 рік: забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти, реалізація комплексу заходів у рамках цільових державних, регіональних і районних програм розвитку освіти.

Основні завдання та заходи:

розвиток та оптимізація мережі закладів освіти відповідно до потреб населення, соціально-економічної ситуації шляхом реалізації відповідних програми розвитку освіти;

подальша модернізація навчально-методичного процесу, у т.ч. забезпечення загальноосвітніх закладів електронними програмними засобами з предметів інваріантної складової навчальних планів;

продовження навчання педагогічних працівників шкіл основам інформаційно-комунікаційних технологій за програмами «Інтел. Навчання для майбутнього» і «Партнерство у навчанні»;

організація підвозу учнів до навчальних закладів району;

організація гарячого харчування учнів в закладах освіти, де відсутні шкільні їдальні;

реконструкція непрацюючих дошкільних навчальних закладів за рахунок субвенції з державного, обласного бюджетів;

реконструкція систем опалення загальноосвітніх шкіл.

9

Очікувані результати:

оптимізація мережі закладів освіти та збереження основних фондів закладів освіти;


збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до 43 % від загальної кількості дітей в районі дошкільного віку;

охоплення дошкільною освітою 100% дітей 5-ти річного віку.


9. СІМЕЙНА ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
Головна мета на 2012 рік: створення умов для всебічного і повноцінного розвитку дітей та молоді, формування сімейних цінностей, забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.

Основні завдання та заходи:

удосконалення системи роботи з творчою й обдарованою молоддю;

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах із залученням коштів усіх джерел фінансування;

здійснення соціальної роботи з сільською молоддю та населенням;

поширення сімейних форм виховання шляхом створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей під опіку та піклування громадян, усиновлення громадянами України;

захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

розвиток спортивних секцій на базі спортивного клубу «Колос», Мелітопольської районної дитячо-юнацької школи, навчальних закладів району.

Очікувані результати:

охоплення оздоровленням 70 % дітей шкільного віку в період оздоровчого періоду 2012 року;

створення 1 прийомної сім’ї;

зменшення кількості безпритульних, бездоглядних дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування;

залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.

10. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
Головна мета на 2012 рік: забезпечення подальшого розвитку культури, туристичної сфери в районі.

Основні завдання та заходи:

забезпечення реалізації основних операційних цілей, визначених у Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року та спрямованих на поліпшення соціально-культурної сфери в районі;

підтримка творчих колективів, що сприяють популяризації національного і світового театрального, музичного, образотворчого мистецтва;
10

проведення районних конкурсів, оглядів, фестивалів, культурно-мистецьких заходів;

розвиток туристичної сфери.
Очікувані результати:

розвиток самодіяльної народної творчості, формування у суспільстві загальнокультурних цінностей;

збереження пам’яток історії та культури, їх популяризація та включення до туристичних маршрутів.
11. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Головна мета на 2012 рік: реформування та розвиток системи охорони здоров’я з орієнтацією на державні реформи, запобігання захворюванням та забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги населенню.

Основні завдання та заходи:

підвищення якості та доступності медичної допомоги в районі;

укріплення матеріально-технічної бази лікувальних закладів району;

зміцнення кадрового потенціалу районних медичних закладів шляхом підвищення кваліфікаційного рівня працівників медицини;

відкриття закладів загальної практики сімейної медицини на території району;

реалізація на районному рівні заходів, передбачених державними та обласними програмами у сфері охорони здоров’я.Очікувані результати:

забезпечення в районі сталої роботи закладів системи охорони здоров’я;

підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню;

стабілізація рівня захворюваності на соціально небезпечні хвороби.12. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
Головна мета на 2012 рік: забезпечення сприятливих умов для створення і функціонування малого та середнього бізнесу, сприяння підвищенню його інвестиційної активності.

Основні завдання та заходи:

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в сільській місцевості і молодіжного підприємництва;

реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

забезпечення поліпшення бізнес-середовища;

забезпечення ефективного функціонування Центру надання дозвільних та реєстраційних послуг «Єдиний офіс»;

запровадження «гарячої» лінії для звернень суб’єктів підприємництва з питань отримання дозволів, реєстрації та надання адміністративних послуг;

сприяння залученню інвестицій у сферу малого та середнього бізнесу;

Очікувані результати: збільшення кількості:

11

- малих підприємств до 153 одиниць;- фізичних осіб-підприємців до 2458;

- фермерських господарств до 91.13. РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ
Головна мета на 2012 рік: насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами, збільшення обсягу послуг, запобігання безпідставного підвищення цін на основні продовольчі товари, розвиток та удосконалення інфраструктури споживчого ринку.

Основні завдання та заходи:

створення необхідних умов для продажу продукції місцевих товаровиробників на ринках, організація проведення ярмарків на території району;

приймання участі районних суб’єктів господарювання у ярмарках на території області;

проведення активної роботи щодо запобігання виготовленню та реалізації на споживчому ринку неякісної, фальсифікованої та небезпечної для здоров’я та життя людей продукції (товарів);

забезпечення роботи з вивчення цінової ситуації та обґрунтованості підвищення цін на соціально значущі товари на території району, проведення моніторингу цінової ситуації;

посилення контролю за застосуванням торговельних надбавок;

розширення та удосконалення торговельної інфраструктури, формування мережі сучасних об’єктів торгівлі.

Очікувані результати:

забезпечення не перевищення суб’єктами сфери торгівлі торгівельних надбавок на соціально значущі товари;

покращення якості надання послуг на споживчому ринку;

збільшення переліку і обсягів надання послуг у сільській місцевості.


15. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Головна мета на 2012 рік: підвищення рівня використання інвестиційних можливостей району, створення сприятливих умов інвестиційної діяльності у будівництві, залучення інвестицій та бюджетних ресурсів з метою реалізації найважливіших інвестиційних проектів, спрямованих на покращання стану об’єктів соціально-культурної сфери, створення промислової зони в районі.

Основні завдання та заходи:

реалізація заходів, передбачених програмою «Сільське подвір’я»;

створення позитивного інвестиційного іміджу району шляхом активізації інформаційної взаємодії з інвесторами, суб’єктами господарювання, поширення позитивного досвіду залучення інвестицій в район;
12

пошук можливостей щодо реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року;

поетапне обстеження земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які можуть бути використані під будівництво інвестиційних об’єктів, з розробкою паспортів;

підготовка переліків інвестиційних та інфраструктурних проектів Мелітопольського району для залучення коштів з різних джерел фінансування;

участь разом із підприємствами району в інвестиційних конференціях, семінарах, бізнес-форумах, ярмарково-виставкових заходах, в тому числі у міжнародному інвестиційному форумі, за участю потенційних інвесторів, інвестиційних фондів та громадських організацій;

розповсюдження інформації про інвестиційну привабливість району на обласних, всеукраїнських виставках, конференціях, а також у друкованих та електронних виданнях;

вирішення питань залучення і спрямування коштів з державного та обласного бюджетів на реалізацію найважливіших інвестиційних проектів з питань соціально-економічного розвитку району, реформування житлово-комунальної сфери, енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства;

продовження роботи над реалізацією інвестиційних проектів по будівництву вітрової, сонячної електростанцій.Очікувані результати: збільшення обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування;

зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури, комунального господарства за рахунок соціальної спрямованості бюджетного інвестування;

реалізація державної містобудівної політики на районному рівні;

скорочення обсягів незавершеного будівництва;

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням і використання території для будівних потреб, встановлення режиму раціонального використання земель і забудови територій.
16. ОХОРОНА ПРИРОДИ
Головна мета у 2012 році: розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем району шляхом реалізації природоохоронних заходів, передбачених в обласних та районних програмах природоохоронної спрямованості та Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року.

Основні завдання та заходи:

залучення коштів на розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевих екофондів, а також інших джерел для реалізації природоохоронних заходів по напрямкам:

13

Охорона довкілля та раціональне використання водних ресурсів:

будівництво біоінженерних очисних споруд с. Садове;

реконструкція очисних споруд с.Фруктове, смт Мирне.

Поводження з відходами:

видалення на знешкодження непридатних і заборонених хімічних засобів захисту рослин з двох безхазяйних складів;

придбання 3 машин для збору та транспортування твердих побутових відходів;

продовження роботи щодо залучення інвестицій на будівництво сміттєпереробного заводу твердих побутових відходів.Запобігання та ліквідація наслідків підтоплення населених пунктів:

вирішення питання щодо проектних розроблень з захисту від підтоплення с. Удачне;

залучення коштів на завершення будівництва інженерних споруд захисту від підтоплення с.Костянтинівки.

Формування екологічної мережі, збереження природно-заповідного фонду:

розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду с. Мордвинівка;

проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій ботанічних заказників с. Світлодолинське «Цілинна ділянка по балці Курушана».

Очікувані результати:

запобігання забруднення складових довкілля, збереження природних комплексів в районі.


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК


Показники

Одиниця виміру

2010 рік

звіт


2011 рік

2012 рік

програма

9 місяців факт

очікуване виконання

%

програма

% до

очікуваного

2011 року


до

програми


до

2010 рокуРОЗВИТОК СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Обсяг продукції промисловості в порівняних цінах у % до попереднього року - всього

%
у тому числі по галузях:Добувна промисловість

%
Переробна промисловість

%
з неї:виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

%
легка промисловість

%
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

%
хімічна та нафтохімічна промисловість

%
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

%
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

%
машинобудування

%
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

%хОбсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств - всього

млн. грн.

171,7

182,0

67,0


89,5

49,2

52,1

102,5

114,5
у тому числі по галузях:Добувна промисловість

млн. грн.
Переробна промисловість

млн. грн.
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

млн. грн.

136,2

130

14,3

18,4

14,2

13,5

19,7

107,1
легка промисловість

млн. грн.
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

млн. грн.
хімічна та нафтохімічна промисловість

млн. грн.
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

млн. грн.
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

млн. грн.
машинобудування

млн. грн.

35,5

46,47

52,7

71,1

153,0

200,3

76,1

107,0
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

млн. грн.

Виробництво найважливіших видів продукції виробничо-технічного призначення у натуральному виглядіелектроенергія

млрд.кВт годин
сталь

млн. тонн
феросплави

тис. тонн
трансформатори електричні

шт.
реактори електричні, котушки індуктивності та перетворювачі статичні електричні

шт.
апаратура електрична високовольтна

шт.
апаратура електрична низьковольтна

шт.
провід ізольований обмотувальний

тис. тонн
автомобілі легкові

шт.
автомобілі вантажні

шт.
взуття

тис. пар

Виробництво найважливіших видів продукції харчової та переробної промисловостіяловичина і телятина свіжі (парні) чи охолоджені

тис. тонн

0,024

0,01

0,01

0,01

100

41,7

0,01

100

свинина свіжа (парна) чи охолоджена

тис. тонн

0,024

0,02

0,01

0,02

100

83,3

0,02

100
субпродукти харчові І категорії

(без субпродуктів м’яса свійської птиці)тис. тонн
ковбасні вироби

тис. тонн
олія нерафінована

тис. тонн
олія рафінована

тис. тонн
маргарин і продукти аналогічні

тис. тонн
молоко оброблене рідке

тис. тонн
масло вершкове, жирністю 85%

тис. тонн
сири жирні

тис. тонн
борошно

тис. тонн

3,579

4,2

2,6

3,6

85,7

100,6

3,7

102,8
крупи

тис. тонн

0,379

0,6

0,3

0,4

66,7

105,5

0,4

100
вироби хлібобулочні

тис. тонн

0,192

0,13

0,098

0,13

100

67,7

0,14

107,7
кондитерські вироби

тис. тонн
вироби макаронні (без начинки, не піддані тепловому обробленню)

тис. тонн

0,004

0,004

0,005

0,005

125

125

0,005

100
безалкогольні напої

млн. дал.

1,379

1,4

1,102

1,307

93,4

94,8

1,4

107,1
Інноваційна діяльністьКількість підприємств, які займаються впровадженням інновацій

один.

наступна сторінка >>