Рішення від " " р. № м. Маріуполь Про затвердження документів, регу люючих порядок передачі в оренду майна міської комунальної власн - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від № м. Дружківка Про розгляд звернення Дружківської міської... 1 11.28kb.
Рішення 20 червня 2013 року №240 Про надання згоди Товариству з обмеженою... 1 14.08kb.
Положення про порядок передачі майна комунальної власності Левковицької... 1 31.51kb.
Додаток до рішення 23 сесії міської ради 5 скликання № від 12. 1 339.13kb.
Рішення Запорізької міської ради № Порядок передачі житлових приміщень... 1 256.28kb.
Про затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної... 1 29.54kb.
Рішення проект від 2012 року № /2012 Про затвердження Положення про... 1 81.37kb.
Рішення міської ради «Про доповнення до Методики розрахунку плати... 1 60.25kb.
Рішення україна новоград-волинська міська рада житомирської області... 1 26.4kb.
Рішення № від 2012 року сесія міської ради 6 скликання Про надання... 1 16.49kb.
Рішення про затвердження порядку передачі в оренду майна спільної... 1 236.38kb.
Розділ системи транкінгового зв’язку 1 216.73kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від " " р. № м. Маріуполь Про затвердження документів, регу люючих порядок - сторінка №1/3
М А Р І У П О Л Ь С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

РІШЕННЯ


від “___”__________ р. № ___

м.Маріуполь

Про затвердження документів, регу-

люючих порядок передачі в оренду

майна міської комунальної власності

Керуючись ст.9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та ст.26 п.31, ст.29 п.1, ст.54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

міська рада

В И Р І Ш И Л А :


1. Затвердити:  1. “Положення про порядок обліку, передачі в оренду та оплати нежитлових при-

міщень (будівель) Маріупольської міської комунальної власності” (додаток 1).

  1. “Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди міської кому-

нальної власності” (додаток 2)

  1. “Положення про свідоцтво на право довгострокової оренди нежитлових примі-

приміщень (будівель) міської комунальної власності” (додаток 3).

  1. “Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального

майна м.Маріуполя” (додаток 4).

2. Визнати такими, що втратили чинність: рішення Маріупольської міської ради від 15.02.2001 № 927 “Про затвердження “Положення про порядок обліку, передачі в оренду та оплати нежитлових приміщень (будівель) Маріупольської міської комунальної власності”, рішення Маріупольської міської ради від 15.02.2001 № 926 “Про затвердження “Положення проведення конкурсу на право оренди нежитлового приміщення (будівлі) міської комунальної власності”, рішення Маріупольської міської ради від 15.02.2001 № 923 “Про затвердження “Положення про свідоцтво на право довгострокової оренди не- житлових приміщень (будівель) міської комунальної власності та його оцінки”, рішення Маріупольської міської ради від 24.04.2007 № 5/12-1717 “Про затвердження порядку нарахування орендної плати”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реформування житлово-комунального господарства, контролю за комунальною власністю і приватизацією (Хотлубей), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Клименка В.С.

Міський голова Ю.Ю.Хотлубей

Додаток 1

до рішення міської ради

від __.__.2011 № ___

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок обліку, передачі в оренду та оплати нежитлових

приміщень (будівель) Маріупольської міської комунальної власності

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні принципи та порядок на теріторії м.Маріуполя правил обліку, передачі в оренду та оплати нежитлових приміщень (будівель), обов’язкові для виконання управлінням міського майна міської ради, підприємствами, установами, громадськими та іншими організаціями, які входять до складу міської комунальної власності.

1.2. Положення про порядок передачі в оренду та оплати нежитлових приміщень (будівель), належних міській раді розроблено відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

1.3. Оренда нежитлового фонду міської комунальної власності розглядається як одне із джерел поповнення прибуткової частини міського бюджету.

1.4. Відчуження об’єктів міського нежитлового фонду здійснюється у встановленому порядку, відповідно до рішення власника.

1.5. Облік нежитлових приміщень міської комунальної власності здійснює управління міського майна спільно з міським бюро технічної інвентаризації, підприємствами та установами міської комунальної власності, які мають на своєму балансі нежитлові приміщення (будівлі).

1.6. Нежитлові приміщення, необґрунтовано не враховані у встановленому порядку, відновлюються в обліку. Безхазяйні нежитлові приміщення приймаються до міської комунальної власності у встановленому чинним законодавством порядку.

1.7. Облік не житлових приміщень (будівель) міської комунальної власності в управлінні міського майна здійснюється по картках обліку і внесення данних до комп’ютера на підставі представлених відомостей від підприємств і організацій міської комунальної власності за підписом керівника й головного бухгалтера підприємства.

За відповідність наданої інформації несуть персональну відповідальність перші керівники й головні бухгалтера.

За порушення терміну звітності й надання в ній свідомо неправильної інформації винні особи несуть цивільно-правову, адміністративну й кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Передача в оренду нежитлових приміщень (будівель) здійснюється управлінням міського майна Маріупольської міської ради виключно на конкурсній основі, окрім комунального майна, що передається в оренду юридичним і фізичним особам, поза конкурсом, передбаченим чинним законодавством.

Передача в оренду оформлюється шляхом укладання договору оренди (додатки 1,2).

1.9. Управління міського майна приймає заяву з додатком до неї: • технічний паспорт, виготовлений міським комунальним підприємством “Міське

бюро технічної інвентаризації” на заявлене приміщення;

- копія свідоцтва про реєстрацію ;

- копія статуту і рішення про реєстрацію ( для юридичних осіб), завірені у встановленому порядку;


 • копія свідоцтва платника податків або довідка про джерело фінансування;

 • матеріали узгодження з балансоутримувачем нежитлового приміщення, міською

санітарно-епідеміологічною станцією, пожежною охороною та головним управлінням містобудування і архітектури міської ради на предмет використання даного нежитлового приміщення для вказаних у заяві цілях;

- копія паспорту, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера і документ про призначення керівника підприємства; • свідоцтво про право власності на нерухоме майно;

 • витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно;

 • витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно;

 • звіт про незалежну оцінку визначення вартості орендної плати з рецензією.

1.10. У разі позитивного розгляду заяви про передачу нежитлового приміщення в оренду, між орендарем і управлінням міського майна укладається договір на оренду даного нежитлового приміщення.

1.11. Термін дії договору визначається за угодою сторін.

1.12. Переукладення договору оренди на новий термін, зміна умов договору здійснюється за угодою сторін.

1.13. Надання приміщення орендареві здійснює управління міського майна спільно з експлуатуючою організацією зі складанням акту прийому-передачі у трьох примірниках, один з яких надається управлінню міського майна для залучення до договору оренди.

1.14. Орендар зобов’язаний укласти договори з експлуатуючими організаціями, комунальними службами, управлінням земельних ресурсів.

1.15. Протягом дії договору оренди орендар зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ службам управління міського майна і експлуатуючих організацій для огляду, перевірки утримання і використання приміщення за призначенням.

1.16. Спори, що виникають у зв’язку з укладанням договорів оренди і оплати, підлягають розгляду у суді у встановленому Законом порядку.

1.17. Нежитлові приміщення (будівлі), передані в оренду, повинні використовуватися за цільовим призначенням, обумовленим договором. При використанні орендарем приміщення (будівлі) не за призначенням, управління міського майна у порядку, встановленому Законом, має право на дострокове розірвання договору і стягнення з орендаря збитків.

1.18. Орендар зобов’язаний приймати заходи щодо захисту орендованого приміщення (будівлі) від передчасного зносу, виконувати всі протипожежні правила, санітарні, екологічні та інші норми.

1.19. Про припинення використання приміщення, орендар, за місяць, письмово повідомляє управління міського майна та експлуатуюче підприємство і за актом прийому-передачі передає майно, що орендується.

1.20. При залишенні орендарем приміщення (будівлі) без письмового попередження про відмову від такого, а також без складання акту про здачу приміщення (будівлі) у повній справності, орендар несе повну матеріальну відповідальність за заподіяний збиток. При цьому, орендар не звільняється від внесення орендної плати до здачі нежитлового приміщення (будівлі) по акту.

1.21. Поточний ремонт приміщень, що орендуються, здійснюється силами і засобами орендаря.

1.22. Для проведення капітального ремонту нежитлового приміщення орендареві необхідно отримати письмовий дозвіл управління міського майна, висновки проектної організації, організації, що експлуатує та головного управління містобудування і архітектури міської ради на його реконструкцію. Капітальний ремонт проводиться за рахунок орендаря і від орендної плати орендар не звільняється.

1.23. При тимчасовому звільненні орендарем приміщення, що орендується, у зв’язку з проведенням капітального ремонту будівлі балансоутримувачем, орендна плата не стягується.

1.24. Устаткування, встановлене орендарем в приміщенні, що орендується (перегородки, електропроводка, водопровід, каналізація, непереносні стелажі) по закінченню терміну оренди або при достроковому розірванні договору, переходять безоплатно організації, на балансі якої знаходиться дане нежитлове приміщення (будівля). Будь-яке переобладнання нежитлового приміщення орендар здійснює лише за узгодженням з експлуатуючою організацією і після отримання письмового узгодження управління міського майна.

Примітка: До устаткування і перевлаштування приміщення не відноситься

установка стелажів, шаф та прилавків.

1.25. Не допускається передача в оренду нежитлових приміщень в житлових будинках, якщо в цих приміщеннях за технологією виробництва орендареві буде потрібно встановити устаткування, що створює шум, вібрацію, електромагнітні поля, які впливають на мікроклімат житлових приміщень.

1.26. Орендна плата нараховується у відповідності з договором оренди і в терміни, передбачені договором.

1.27. Передача нежитлових приміщень (будівель) в суборенду здійснюється з письмової згоди управління міського майна

1.28. Управлінню міського майна дозволяється:

а) при розгляді питання про передачу в суборенду нежитлового приміщення, збільшення площі, що орендується, збільшення терміну оренди, більш ніж на один рік, стягувати плату за надані послуги у розмірі не менш місячної плати за передані площі в оренду або в суборенду;

б) за надання для ознайомлення з банком даних вільних нежитлових приміщень стягувати плату в розмірі, згідно калькуляції витрат, пов’язаної з цією роботою.

1.29. При встановленні управлінням міського майна або експлуатуючим підприємством, факту здавання орендарем нежитлового приміщення повністю або частково в суборенду без відповідного дозволу, управління міського майна розриває з орендарем договір оренди в установленому порядку.


2. Ставки орендної плати
2.1. Ставки орендної плати за нежитлові приміщення (будівлі) встановлюються рішенням міської ради.

Сума орендної плати підлягає зміні відповідно до індексу інфляції, який встановлюється Мінстатом щомісяця.

Окрім орендної плати, орендар оплачує витрати з його обслуговування в розмірі, передбаченому договором.

2.2. За несвоєчасне внесення орендної плати нараховується пеня в розмірі, передбаченому договором.

2.3. Ставки орендної плати нараховуються за один квадратний метр загальної площі займаного орендарем приміщення.

2.4. Орендна плата за нежитлові приміщення зараховується у повному обсязі в бюджет міста.

2.5. Плата за передані в суборенду нежитлові приміщення повинна перелічуватися на рахунок орендаря з подальшим перерахуванням до місцевого бюджету. Якщо орендар звільнений від сплати орендної плати або йому надані пільги, то на площі, передані в суборенду пільга не надається. Якщо розмір плати за суборенду перевищує розмір орендної плати, то різниця підлягає перерахуванню до місцевого бюджету.
3. Витрати орендаря
3.1. Орендарі, крім внесення орендної плати і оплати за центральне опалення, комунальних послуг за встановленими ставками, тарифами приймають участь в загальних для всього експлуатуючого підприємства витратах, по управлінню,експлуатації житлового фонду, на що з експлуатуючим підприємством повинен бути укладений договір.

3.2. Всі умови участі суб’єктів підприємницької діяльності, бюджетних організацій у розрахунках за утримання будинку, при будинкової території повинні передбачуватися відповідним договором між орендарем (власником) нежитлового приміщення та підприємством, яке обслуговує цей будинок.

3.3. Якщо суб’єкти підприємницької діяльності окремі види робіт з утримання будинку та прибудинкової території виконують за свій рахунок, вартість цих робіт із загальної суми їх експлуатаційних витрат вираховується.

3.4. Розрахунок вартості послуг з утримання будинків та при будинкових територій проводиться житлово-комунальними підприємствами в кожному будинку окремо.

3.5. При визначені розміру експлуатаційних платежів, які підлягають відшкодуванню орендарями (власниками) нежитлових приміщень, враховуються витрати згідно з “Переліком робіт, які виконуються підприємствами, обслуговуючими житловий фонд, згідно затверджених тарифів на утримання будинків та при будинкових територій”, затвердженим відповідним рішенням виконавчого комітету Маріупольської міської ради.

3.6. У разі посиленого забруднення домоволодіння або місць загального користування, викликаного специфічною діяльністю підприємства-орендаря (торгівля овочами, сіном, будівництво або ремонт та інше) додаткові витрати з прибирання та очищення здійснюються повністю за рахунок орендаря.

3.7. Орендар оплачує витрати за комунальні послуги або за розрахунковими книжками, виданими відповідними організаціями (міськводоканал, Маріупольгаз, Маріупольтепломережа, ВПЕМ, міськвузол зв’язку та ін.), або за договорами експлуатуючих організацій. Орендарі, які користуються водою, електроенергією та газом для своїх потреб, повинні мати спеціально встановлені для цього прилади обліку.

Якщо, орендоване приміщення зайняте підприємством із тривалим перебуванням відвідувачів (ресторан, закусочна, поліклініка та ін.), то оплата витрат по очищенню вигрібних ям здійснюється за договором між орендарем та експлуатуючим підприємством.

3.8. На орендарів будинків з відособленою земельною ділянкою, крім внесення плати за оренду, покладають наступні зобов’язання, які не підлягають зміні в договорі:

а) утримання будівель та присадибних ділянок у стані, який відповідає санітарним та протипожежним правилам;

б) проведення необхідного капітального і поточного ремонтів.

3.9. Орендарі будівель, не виділених у відособлені садиби, крім здійснення капітального і поточного ремонтів, беруть участь у покритті витрат експлуатуючою організацією по фактичних витратах, пропорційно займаній частині домоволодіння.

Орендарі окремих будівель, при наявності самостійної садиби і свого обслуговуючого персоналу, що здійснює прибирання території, зайнятої орендованими будинками і відповідної частини тротуарів, беруть участь в адміністративно-управлінських витратах експлуатуючого підприємства.

3.10. Звільнення від орендної плати або надання пільг по орендній платі може бути тільки на підставі рішення міської ради. Надлишки орендної площі повинні оплачуватися у повному обсязі.

3.11. Орендар повинен відшкодувати, шляхом перелічування на рахунок управління міського майна, фактичні витрати за підготовку і укладання договору оренди нежитлового приміщення, а також за передачу і оформлення акту прийому-передачі нежитлового приміщення.

Секретар ради А.О.Федай

Додаток 2

до рішення міської ради

від __.__.2011 № ___наступна сторінка >>