Рішення від № м. Єнакієве Про затвердження міської комплексної Програми „Захист життя - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 21. 03. 2013р. №137/14-vi м. Чернівці Про затвердження... 1 54.33kb.
Рішення 31 сесії міської ради V і скликання від 27. 12. 2012 р №706... 1 24.01kb.
Рішення від 27. 02. 2013 №6/34-1088 м. Єнакієве Про виконання міської... 1 85.64kb.
Рішення 26. 06. 2013 м. Ромни Про хід виконання міської комплексної... 1 127.79kb.
Рішення XIV сесії Харківської міської ради XXІV скликання «Про внесення... 1 54.76kb.
Розпорядження міського голови від 28. 03. 2013 №115 м. Єнакієве Про... 1 19.59kb.
Рішення №0225 від 28 вересня 2006 р. Про затвердження міської Програми... 1 92.14kb.
Рішення від 08. 02. 2013 №975 Про виконання міської комплексної Програми... 1 95.83kb.
Рішення від 16 грудня 2011 року №3 с. Новоолександрівка Про затвердження... 1 58.15kb.
Рішення від 26. 12. 2012 №6/31-1003 м. Єнакієве Про затвердження... 1 114.32kb.
Рішення від № м. Єнакієве Про затвердження Статуту територіальної... 1 403.56kb.
Заходи щодо реалізації середньострокової програми комплексного розвитку... 3 563.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від № м. Єнакієве Про затвердження міської комплексної Програми „Захист життя - сторінка №1/1
ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від _______________________ №__________

м. Єнакієве


Про затвердження міської

комплексної Програми „Захист життя,

здоров'я, свободи і добробуту людини шляхом прозорості, відкритості та публічності” на 2013 рік

Керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з Законом України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, Законом України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки”, Законом України “Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні” та згідно з протоколом засідання Коаліції громадських організацій м.Єнакієве від 23.03.2012, заслухавши інформацію голови Єнакієвської міської молодіжної громадської організації „Фонд розвитку особистості” Р.В. Даниліна про хід виконання програми „Захист життя, здоров'я, свободи і добробуту людини: впровадження досвіду” за 2011-2012 роки та з метою сприяння зростанню позитивного іміджу реформ, підвищення якості обслуговування громадян працівниками житлово-комунального господарства, району електричних мереж, медичних установ в м.Єнакієвому, удосконалення системи надання даних послуг шляхом підвищення прозорості, відкритості та публічності, вдосконалення механізму громадського контролю за якістю отриманих послуг, Єнакієвська міська рада


ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови Єнакієвської міської молодіжної громадської організації „Фонд розвитку особистості” Р.В. Даниліна про хід виконання комплексної Програми „Захист життя, здоров'я, свободи і добробуту людини: впровадження досвіду” за 2011-2012 роки, яка затверджена рішенням Єнакієвської міської ради від 27.04.2011, №6/8-202 взяти до відома (додається).

2. Затвердити міську комплексну Програму „Захист життя, здоров'я, свободи і добробуту людини шляхом прозорості, відкритості та публічності” на період до 2014 року (додається).

3. Начальнику відділу внутрішньої політики міської ради Музальову П.О. забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови-начальника відділу культури та туризму міської ради Крохмалюк В.Г.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії: з питань охорони здоров’я та соціального захисту і з питань планування, бюджету та фінансів (Богинін, Череповський).
Міський голова В.В. Олейник

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішенням міської ради

__________________ №______Міська комплексна Програма

сприяння соціальному розвитку міста


«Захист життя, здоров’я, свободи і добробуту людини

шляхом прозорості, відкритості та публічності»


Зміст Програми


1. Паспорт Програми

2. Анотація

3. Загальна інформація:

3.1. Цільова група, на яку спрямовано проект програми

3.2. Що було зроблено організацією щодо теми

проекту програми?

3.3. Чому саме наша організація береться за розв’язання

зазначеної проблеми

3.4. Як ваша організація інформуватиме громадськість

про хід та результати виконання проекту програми

3.5. Які ще організації братимуть участь у реалізації

проекту програми

3.6. Хто з працівників (членів) організації братиме

участь у реалізації проекту програми

4. Мета Програми

5. Завдання Програми, шляхи і способи вирішення проблеми, термін

виконання

6. Фінансове забезпечення

7. Результативні показники

8. Координація, контроль, моніторинг реалізації Програми

9. Напрямки діяльності та заходи Програми

10. Кошторис на реалізацію Програми

11. Пояснювальна записка

1. Паспорт Програми

Міська комплексна Програма

сприяння соціальному розвитку міста


«Захист життя, здоров’я, свободи і добробуту людини

шляхом прозорості, відкритості та публічності»
Ініціатор розроблення Програми

Коаліція громадських організацій

м. Єнакієвого (20 організацій)


Розробник Програми


Єнакіївська міська молодіжна громадська організація «Фонд розвитку особистості»


Відділ внутрішньої політики Єнакієвської міської ради

Відповідальні виконавці Програми

Єнакіївська міська молодіжна громадська організація «Фонд розвитку особистості»

Основні учасники Програми


Коаліція громадських організацій

м. Єнакієвого
Єнакіївська міська молодіжна громадська організація «Фонд розвитку особистості»
Керівники та підлеглі житлово-комунальних контор управління житлово-комунального господарства міської ради, працівники району електричних мереж, медичних установ міста
Єнакієвська міська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони»


Термін реалізації Програми

Березень – грудень 2013 року

Перелік джерел фінансування ПрограмиМіський бюджетЗагальний обсяг фінансування Програми

48 735,35 гривень – міський бюджет

2. Анотація

Невід’ємними характеристиками здійснення органами державного управління владно-державних функцій на засадах реальної демократії виступають їх відкритість, прозорість і публічність. На противагу закритості, притаманній тоталітарним формам державного правління, наявність та динамічне підвищення рівнів відкритості, прозорості та публічності державної влади перед громадськістю є якісними ознаками демократичних перетворень суспільства на шляху його еволюційного розвитку.

В умовах формування громадянського суспільства, реформування окремих галузей економіки пріоритетного значення набуває встановлення постійного, ефективного і конструктивного діалогу органів влади з громадськістю. Реформування галузей проводиться з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та передбачає широке роз'яснення процесу і результатів реформ.

Відкритість, прозорість і публічність органів державного управління є важливими чинниками демократичного устрою держави, оскільки саме їх реалізація забезпечує реальний, об’єктивний та дієвий вплив суспільства на органи державного управління через громадські об’єднання та організації. Розвиток цих принципів сприяє підвищенню ступеня достовірності, оперативності та повноти інформації щодо управлінських рішень, які зачіпають права та інтереси об’єктів державного управління. Дієва та ефективна реалізація цих принципів органами державного управління здатна не тільки нівелювати напругу в суспільстві, пов’язану з неадекватними діями влади, найбільш повно та якісно враховувати потреби різних соціальних груп, структурованих у громадські угрупування, але й суттєво підвищити ефективність влади та управління за рахунок залучення громадськості до опрацювання управлінських рішень на різних стадіях їх підготовки й прийняття.

В умовах формування громадянського суспільства пріоритетного значення набуває встановлення постійного, ефективного і конструктивного діалогу органів влади з громадськістю.

Складність процесів, що відбуваються в українському суспільстві потребує не лише інформування населення, але й роз’яснення, обґрунтування рішень, що приймаються, залучення людей до обговорення проблем і діяльності органів влади з їх рішення.

Система житлово-комунального господарства, району електричних мереж та медична сфера лише тоді будуть захищені від зловживань та розкрадання, коли їх робота буде повністю прозорою та доступною, зокрема, органам самоорганізації населення, ініціативним групам громадян, громадським організаціям й таке інше. Однією з важливих умов ефективної діяльності цих систем повинна стати відкритість, прозорість і публічність: щомісячні звіти перед громадськістю, інтерв’ю з засобами масової інформації, в тому числі й електронні, відкриті майданчики для спілкування з суспільством. Все це дозволить підвищити довіру суспільства до діяльності комунальних підприємств, примусить керівників діяти більш відкрито з повагою до законодавства України.

З метою підвищення прозорості, відкритості та публічності в діяльності житлово-комунального господарства, району електричних мереж та медичної сфери, удосконалення системи надання ними послуг шляхом підвищення навичок ефективного інформування громадськості, співпраці зі ЗМІ та громадськістю, подальшого використання механізму громадського контролю за якістю отриманих послуг, який був успішно апробований та запроваджений у місті Єнакієвому, Єнакіївська міська молодіжна громадська організація «Фонд розвитку особистості», у партнерстві з Коаліцією громадських організації м. Єнакієве, подають програму «Захист життя, здоров’я, свободи і добробуту людини шляхом прозорості, відкритості та публічності», функціонування якої заплановано на 10 місяців (березень – грудень 2013 року). Дана программа сприятиме зростанню позитивного іміджу реформ, які відбуваються в державі.


3. Загальна інформація

Єнакіївська міська молодіжна громадська організація «Фонд розвитку особистості» входить до Ради Коаліції громадських організацій м. Єнакієвого, здійснює просвітницьку діяльність, проводить соціально-розвиваючі заходи, форуми, круглі столи, пропагує свої ідеї та переконання, здійснює видавничу та пропагандистську діяльність, плідно співпрацює з органами державної влади, громадськими установами та об’єднаннями. Структура та чисельність організації становлять: Загальні збори (110 осіб) – всі члени організації; Координаційна рада (4 особи); Правління (3 особи) – голова організації, заступник голови організації з організаційних питань, заступник голови організації з ідейної роботи; Ревізійна комісія (3 особи); актив (60 осіб); волонтери (40 осіб).

Управління організацією здійснюють: Загальні збори; Координаційна рада; Правління; Ревізійна комісія.

Джерела фінансування: • членські внески членів організації;

 • внески засновників та інших благодійників;

 • кошти, отримані від проведення основної статутної діяльності;

 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

 • надходження від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

 • доходи від депозитних внесків та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності організації;

 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

Організація має досвід роботи з фінансами, отриманими з державного бюджету (робота в межах міських програм: «Сприяння розвитку та діяльності молодіжних громадських об’єднань на 2006 рік» – 24000,00 гривень, «Створення та діяльність міського інформаційно-ресурсного центру» – 5000,00 гривень (2007 рік), «Здоров’я молоді – здоров’я нації» – 5000,00 гривень (2007 рік)), «Захист життя, здоров’я, свободи і добробуту людини» – 25 000 гривень (2010 рік), «Захист життя, здоров’я, свободи і добробуту людини: впровадження досвіду» – 25 000 гривень (2011 рік).
3.1. Цільова група, на яку спрямовано проект програми

Цільова група: 1. соціально-незахищена молодь м. Єнакієвого, в тому числі неповносправна та з малозабезпечених сімей, віком від 14 до 35 років;

 2. працездатне населення;

 3. пенсіонери, люди похилого віку.

Загальна кількість цільової групи близько 50 000 осіб.
3.2. Що було зроблено організацією щодо теми проекту програми?

Громадська приймальня Коаліції громадських організацій постійно отримує звернення громадян щодо неетичної поведінки персоналу житлово-комунального господарства, району електричних мереж, медичних установ в м. Єнакієвому в роботі з клієнтами.

Організацією було проведено опитування керівництва даних організацій щодо проблем, з якими стикаються їх підлеглі в процесі своєї діяльності.

Під час проведення засідання Коаліції (протокол № 1 від 23.03.2012) були виявлені найсучасніші проблеми міста та розроблені рекомендації, щодо їх вирішення.

У партнерстві з Коаліцією громадських організацій (20 громадських організацій), до складу Ради якої входить Єнакіївська міська молодіжна громадська організація «Фонд розвитку особистості», ініційовано та розроблено сумісно із відділом внутрішньої політики Єнакієвської міської ради програма «Захист життя, здоров’я, свободи і добробуту людини шляхом прозорості, відкритості та публічності».
3.3. Чому саме наша організація береться за розв’язання зазначеної проблеми?

Єнакіївська міська молодіжна громадська організація «Фонд розвитку особистості» має потрібний досвід щодо створення дієвих системних механізмів, спрямованих на активізацію громадськості в напрямку вирішення соціальних проблем, досвід у менеджменті громадських організацій, роботі з волонтерським рухом.

Організація має орендоване приміщення в центрі міста; матеріально-технічну базу: супутникове обладнання, міський телефон, оргтехніку, мультимедійне обладнання та периферійні пристрої, доступ до мережі Internet, необхідні меблі; інформаційно-ресурсну базу: бібліотека методичної літератури, відеотека.

Постійна науково-методична підтримка надається з боку вищих навчальних закладів, тренерських центрів передових громадських організацій України.


3.4. Як ваша організація інформуватиме громадськість про хід та результати виконання проекту Програми?

Інформування громадськості про хід та результати виконання проекту Програми відбуватиметься через випуск (проведення): 1. плакатів, телефонного опитування;

 2. статей в регіональній пресі, виступів на радіо, Інтернет;

 3. тематичних матеріалів тренінгів та конференції, круглих столів тощо.


3.5. Які ще організації братимуть участь у реалізації проекту Програми?

У реалізації проекту програми братимуть участь наступні організації: Єнакіївська міська молодіжна громадська організація «Фонд розвитку особистості»; Єнакієвська міська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони» та інші організації – члени Коаліції громадських організацій (20 громадських організацій).


3.6. Хто з працівників (членів) організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту Програми (прізвища, посади)? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту Програми?

Данилін Р.В., голова правління організації (спеціаліст: економіст-менеджер, практичний психолог). В межах плану реалізації проекту програми: контроль і відповідальність за хід реалізації проекту, підпис документів, фінансова звітність, творча та аналітична звітність перед розпорядником бюджетних коштів.


Бєлая О.О., економіст організації (спеціаліст з фінансів). В межах плану реалізації проекту програми: керування проектом (ставить завдання та контролює їх виконання), координація роботи за проектом, творча та аналітична звітність перед керівником організації.
Тренер Агатій В.В., залучений фахівець (магістр з менеджменту; володіє сертифікатом із наданням права ведення тренінгів). В межах плану реалізації проекту програми: розробка та проведення тренінгів із прозорості та публічності.
Актив організації та ініціативні групи з числа волонтерів та члени організацій, які входять до складу коаліції громадських організацій. В межах плану реалізації проекту програми: складання інформаційних матеріалів та їх розповсюдження, участь в організації та проведенні заходів за проектом.

4. Мета Програми

Головна мета Програми – сприяння зростанню позитивного іміджу реформ, які відбуваються в державі, підвищення якості обслуговування громадян працівниками житлово-комунального господарства, району електричних мереж, медичних установ в м. Єнакієвому, удосконалення системи надання даних послуг шляхом підвищення прозорості, відкритості та публічності, комунікативних навичок, вдосконалення механізму громадського контролю за якістю отриманих послуг, який був успішно апробований та запроваджений у м. Єнакієвому.


5. Завдання Програми, шляхи і способи вирішення проблеми, термін виконання

Основними завданнями Програми є:

1. Реалізувати систему комплексних програмних заходів стосовно дітей, молоді та різних категорій сімей спрямованих на досягнення головної мети Програми.

2. Впровадити універсальну систему соціального моніторингу, яка давала б можливість аналізувати ефективність реалізації Програми та її вплив на становище молоді, сімей, дітей у місті.

3. Сприяти удосконаленню системи надання послуг працівниками житлово-комунального господарства, району електричних мереж, медичних установ в м. Єнакієвому шляхом підвищення прозорості, відкритості та публічності, комунікативних навичок, вдосконалення механізму громадського контролю за якістю отриманих послуг, який вже був успішно апробований та запроваджений у м. Єнакієвому.
Також:


 • підвищення якості обслуговування громадян робітниками вищеозначених установ;

 • розширення можливостей та активізація участі молодого покоління в усіх сферах життєдіяльності територіальної громади, сприяння розвитку ділової активності та ініціативи молоді;

 • покращення стану здоров’я дітей та молоді;

 • сприяння досягненню рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації, як основного права людини;

 • оптимізація системи надання послуг працівниками ЖКГ, РЕМ, медичних установ в м. Єнакієвому і допомоги тим, хто потребує цього, а особливо перебуває у складних життєвих обставинах;

 • профілактика антигромадських, негативних проявів у молодіжному середовищі;

 • підтримка дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій;

 • формування молодіжного інформаційного простору та інтеграція молоді до міжнародної спільноти.

Передбачається:

1. Проведення аналізу процедур та процесів, в яких виникають прояви не прозорості, не відкритості, не публічності та неетичної поведінки, інші непорозуміння; вивчення нормативно-законодавчої бази цих процесів; проведення емпіричного дослідження (соцопитування, опитування-анкетування споживачів послуг, проведення фокусних груп). Організація роботи робочої групи з розробки та впровадження рекомендацій. Розробка та впровадження стратегії реалізації рекомендацій. Проведення консультаційних зустрічей із споживачами даних послуг для визначення найгостріших проблем, з якими вони стикаються у взаємодії з персоналом житлово-комунального господарства, району електричних мереж, медичних установ в м. Єнакієвому. Підготовка аналітичної записки.

2. Проведення «круглого столу» (у складі: секретар міської ради Богданова Т.М., заступник міського голови – начальник відділу культури і туризму міської ради Крохмалюк В.Г., заступник міського голови Стрельцова О.Г., в.о. заступника міського голови Плікус Т.О., начальник відділу з питань захисту прав споживачів Лига А.І., начальник відділу внутрішньої політики Музальов П.О., начальник управління житлово-комунального господарства Божик С.О., міські громадські організації міста – члени Коаліції, представники засобів масової інформації) з метою ознайомлення учасників із результатами досліджень, цілями та завданнями програми.

3. Розробка матеріалів (випуск плаката «Позитивні реформи шляхом прозорості, відкритості та публічності» – 500 шт., статті в газету – 10 шт.) щодо просвіти населення та службовців за пріоритетними темами.

4. Проведення тренінгів: загальна кількість тренінгів «Прозорість, відкритість та публічність – шляхи удосконалення системи надання послуг» – 1; груп – 3; учасників в кожній групі – 20осіб (випуск та видача роздаткових матеріалів тренінгу – 100 прим.).

5. Продовження роботи в напрямку розташування та обробки бланків анкет для відгуків (1000 шт.) відносно рівня отриманих послуг.


   1. Моніторинг виконання стандартів «Етичного кодексу».

   2. Розробка карти послуг організацій та доведення до споживачів — 1000 шт.

   3. Допомога в створенні інтернет-сторінок організацій.

   4. Проведення соцопитування серед споживачів послуг (500 осіб) – контроль позитивної (негативної) динаміки.

   5. Проведення «круглого столу» » (у складі: секретар міської ради Богданова Т.М., заступник міського голови – начальник відділу культури і туризму міської ради Крохмалюк В.Г., заступник міського голови Стрельцова О.Г., в.о. заступника міського голови Плікус Т.О., начальник відділу з питань захисту прав споживачів Лига А.І., начальник відділу внутрішньої політики Музальов П.О., начальник управління житлово-комунального господарства Божик С.О., міські громадські організації міста – члени Коаліції, представники засобів масової інформації) з метою ознайомлення учасників з результатами проведеного моніторингу програми, надання матеріалів щодо подальшої стратегії ефективної роботи організацій в напрямку етики спілкування.

Термін реалізації програми передбачається строком на 10 місяців (березень – грудень 2013 року).
6. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених на відповідний рік в міському бюджеті, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми складає 48 735,35 грн. – за рахунок міського бюджету.

7. Результативні показники

Очікувані результати виконання програми: • підвищення ефективності реалізації державної політики стосовно дітей, молоді та різних категорій сімей у місті;

 • підвищення якості обслуговування громадян;

 • підвищення рівня життя дітей, молоді та різних категорій сімей;

 • підвищення економічної активності молоді, позитивні зрушення у вирішенні проблеми зайнятості молоді, залучення молоді до громадських робіт у вільний від навчання час;

 • формування активної громадянської патріотичної позиції молодого покоління, залучення його до участі в житті територіальної громади регіону і держави;

 • покращення основних показників здоров'я дітей та молоді завдяки проведенню програм, спрямованих на формування здорового способу життя, активізацію занять фізкультурою та спортом;

 • формування позитивно орієнтованих культурних потреб молоді, підтримка професійних та самодіяльних творчих колективів та об’єднань;

 • наближення соціальних послуг до молоді, сімей та дітей, які їх потребують;

 • забезпечення якісно нового рівня інформації для молоді.

Зроблено:

1. Проведено перше соцопитування, складено звіт – викладено результати аналізу в формі дослідницького звіту про проведення соцопитування.

2. Удосконалення діючого механізму громадського контролю якості надання послуг працівниками житлово-комунального господарства, району електричних мереж, медичних установ в м. Єнакієвому.

3. Розроблено, ухвалено та поширено «Карта послуг організації» - 1000 шт.


   1. Виготовлено та розповсюджено: плакат «Позитивні реформи шляхом прозорості, відкритості та публічності» – 500 шт., роздаткові матеріали тренінгу «Прозорість, відкритість та публічність – шляхи удосконалення системи надання послуг» – 100 шт., статті в міські газети – 10 шт., матеріали круглих столів, аналітичні записки та рекомендації.

   2. Продовження роботи в напрямку розташування та обробки бланків анкет для відгуків (1000 шт.) відносно до рівня отриманих послуг.

   3. Проведено друге соцопитування, складено звіт – викладено результати аналізу в формі дослідницького звіту про проведені соцопитування.

   4. Поширено інформацію про результати Програми.


8. Координація, контроль, моніторинг реалізації Програми

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює «Фонд розвитку особистості» – організація, якій довірили розробку та впровадження програми у місті.

Відділ з питань внутрішньої політики міської ради, управління житлово-комунального господарства Єнакієвської міської ради, заступник міського голови – начальник відділу культури і туризму міської ради Крохмалюк В.Г., район електричних мереж, відділ охорони здоров'я Єнакієвської міської ради, забезпечують належне сприяння виконанню програми.

Внутрішній моніторинг проводиться щомісячно відповідальними виконавцями програми та основними учасниками програми. На робочих нарадах, які є головним інструментом внутрішнього моніторингу, будуть обговорюватися проміжні результати програми, визначатися та вирішуватися тактичні завдання, вноситимуться корегування до плану програми та заходів для підсилення Програми та досягнення головної мети.

За підсумками щомісячних робочих зустрічей у триденний строк міському голові, депутатам міської ради буде подаватися аналітичний звіт про хід виконання Програми, який міститиме проміжні оцінки ходу виконання Програми, коментарі фахівців, залучених до виконання програми, виконавців Програми. Відповідальний за якість та своєчасне надання аналітичного звіту – керівник організації, що впроваджує програму.

Зовнішній моніторинг та загальну оцінку Програми здійснює Коаліція громадських організацій, як головний ініціатор підвищення якості обслуговування громадян м. Єнакієве працівниками житлово-комунального господарства, району електричних мереж, відділу охорони здоров'я міської ради.


9. Напрямки діяльності та заходи Програми

Протягом строку реалізації Програми:

Єнакіївська міська молодіжна громадська організація «Фонд розвитку особистості»

Єнакієвська міська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони»

Відділ внутрішньої політики Єнакієвської міської ради

Коаліція громадських організацій м. Єнакієвого (20 організацій)
Етапи реалізації

Опис заходів

для здійснення етапуТермін реалізації етапу

Результати

здійснення етапу1

2

3

4

Проведення аналізу процедур та процесів

- засідання робочої групиБерезень


координація зусиль, відповідні рішення, звітність, моніторинг

Вивчення нормативно-законодавчої бази цих процесів

 1. обробка інформації
Березень


розробка матеріалів


Проведення емпіричного дослідження, соцопитування

діяльності роботи робочої групи з розробки та впровадження рекомендацій- опитування споживачів послуг, проведення фокусних групБерезень


концептуалізація, схематизація, підготовка інструментарію, планування, будування вибірки, інструктування, соцопитування, телефонне опитування, обробка, аналіз результатів опитувань, розробка рекомендацій, стратегії їх впровадження та їх безпосереднє впровадження

Проведення консультаційних зустрічей із споживачами даних послуг

- інформування щодо прав та обов’язків обох сторін

Березень


виявлення найгостріших проблем, підготовка аналітичної записки, звіту

Проведення

першого


«круглого

столу»


- підготовка та проведення заходу


Березень

ознайомлення учасників з результатами проведеної аналітичної роботи

1

2

3

4

Інформування громади

- випуск плаката – 500 шт.


Травень

виготовлені плакати для просвіти населення, розповсюджено – 500 шт.

- статті в газету – 10 шт.Березень-груденьпідготовка та подача до преси інформаційних матеріалів.

- розробка та виготовлення матеріалів тренінгів

Березень -вересень


роздача матеріалів учасникам заходів

Проведення тренінгів

(3 групи по 20 осіб)- проведення заходів

Квітень

учасники набудуть необхідні знання щодо прозорості, відкритості та публічності, комунікативних навичок, проведено оцінку особистісних якостей персоналу трьох рівнів

Продовження роботи щодо розміщення, подальшого вилучення з ящиків для відгуків анкет у лікарнях, житлово-комунальних конторах, районах електричних мереж та їх обробка

- розміщення анкет в спеціальних лотках на ящиках

- вилучення анкет

- обробка даних


Березень-грудень

(один раз на місяць)відгуки населення щодо отриманих послуг (оцінка динаміки змін)

Виготовлення та розповсюдження «Карти послуг»

- розробка, ухвалення та випуск


Квітень -

листопадполіпшено діючий механізм громадського контролю якості надання публічних послуг

- розповсюдження «Карти послуг»

Листопад

розповсюджено «Карту послуг» - 1000 шт.

1

2

3

4

Проведення емпіричного дослідження,

діяльності роботи робочої групи з розробки та впровадження рекомендацій- опитування споживачів послуг, проведення фокусних груп


Жовтень-листопад

моніторинг, контрольна перевірка, підготовка аналітичної записки, звітування

Проведення другого «круглого столу»

- підготовка

- проведення заходуЖовтень

висвітлено результати програми, надано подальших рекомендацій щодо стратегії ефективної роботи даної організації в напрямку етики спілкування

Звіт про хід виконання програми

- обробка інформації, аналіз

- звітуванняГрудень

висвітлено результати програми


10. Кошторис на реалізацію Програми

з/п


Назва статті витрат на реалізацію проекту програми

Розрахунок витрат

Сума коштів, яка запитуєть-ся

(з міського бюджету), грн.Сума коштів, яка залу-

чати-меться з інших джерел, грн.Влас-ний внесок орга-нізації

грн.


Загальна сума коштів на

реаліза-цію проекту програ-ми,

грн.


1

2

3

4

5

6

7

1

Консульта-ційні послуги залученого фахівця (тренера):

585,69

грн. х 5 днів (тривалість)= 2928,45 грн. (вартість 1 тренінгу)

1

2

3

4

5

6

7
Агатій В.В.

2928,45

грн. х 3 групи =

8 785,35 грн.

8 785,358 785,35

Всього

8 785,35 грн.

8 785,358 785,35

2

Нараху-ванняВсього
3

Відряджен-ня і службові роз’їздиХарчування (добові)ПроїздПрожи-ванняВсього
4

Оренда приміщеньВсього
5

Оренда обладнання, оргтехнікиВсього
6

Витрати на обслугову-вання і експлуата-цію обладнанняВсього
7

Художнє оформлення місць проведення заходівВсього1

2

3

4

5

6

7

8

Поліграфічні послуги:

Плакат (полноцвет-авсет) А2


Карта послуг, матеріали круглих столів
Анкети-відгуки
Матеріали тренінгу

10,00 грн. х

500 прим.

2,20 грн. х

1000 прим.
0,50 грн. х

1000 прим.


10,00 грн. х

100 прим.5000,00
2200,00

500,00


1000,005000,00
2200,00

500,00


1000,00
Всього

8 700,00 грн.

8 700,008 700,00

9

Оплата інформаційних послугВсього
10

Канцеляр-ські витрати:

Папір


Ватман А1

Ручки


Маркер

50,00 грн. х

10 пач.
5,00 х

100 шт.
3,50 х

100 шт.
5,00 х 40 шт.


500,00

500,00


350,00
200,00500,00

500,00


350,00
200,00
Всього

1550,00грн.

1550,001550,00

11

Придбання призів, сувенірів
Всього1

2

3

4

5

6

7

12

Інші витрати (вказати конкретно)

Придбання

обладнання:

Комп’ютер із опера-ційною системою Windows7 – 2шт.
Фотоапарат – 1 шт.
Відеокаме-ра – 1 шт.

16 000,00

5000,00

8 700,0016 000,00

5000,00


8 700,00


16 000,00

5000,00

8 700,00

Всього

29700,00 грн.

29700,0029700,00
Разом витрат за коштори-сом

48 735,35

грн.


48 735,35
48 735,35


Секретар міської ради Т.М. Богданова

Міську комплексну програму сприяння соціальному розвитку міста «Захист життя, здоров’я, свободи і добробуту людини шляхом прозорості, відкритості та публічності» розроблено за дорученням Коаліції громадських організацій м.Єнакієвого Єнакіївською міською молодіжною громадською організацією «Фонд розвитку особистості»

Голова правління

Єнакіївської міської молодіжної

громадської організації«Фонд розвитку особистості» Р.В.Данилін