Рішення від № Про внесення змін до Методики розрахунку І порядку використання орендної плати - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення 27 вересня 2012 року Про надання пільги з орендної плати... 1 15.66kb.
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської... 1 74.85kb.
Порівняльна таблиця 1 163.17kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Вид та назва... 1 61.19kb.
Рішення про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне... 1 218.77kb.
Аналіз регуляторного впливу Назва регуляторного акта 1 40.21kb.
Аналіз регуляторного впливу Назва регуляторного акту: проект рішення... 1 68.12kb.
Рішення про затвердження порядку передачі в оренду майна спільної... 1 236.38kb.
Додаток 1 до проекту рішення Богданівської сільської ради №233-14/vі... 1 128.04kb.
Рішення сільської ради методика розрахунку орендної плати та пропорції... 1 124.79kb.
Рішення по встановленню ставок орендної плати за видом угідь 1 118.57kb.
В. о. Начальника Криничанського районного управління юстиції С. 1 291.94kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від № Про внесення змін до Методики розрахунку І порядку використання орендної - сторінка №1/1


УКРАЇНА

Смілянська міська рада Черкаської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від _________________________№____________Про внесення змін до Методики розрахунку

і порядку використання орендної плати

за користування комунальним майном м.Сміла
Відповідно до п.1 частини "а" ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні" від зі змінами та доповненнями, п.2 ст.19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 №2269-XII зі змінами та доповненнями, з метою залучення потенційних орендарів та забезпечення збільшення надходжень до місцевого бюджету, виконавчий комітет Смілянської міської ради

В И Р І Ш ИВ:


1. Внести зміни до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування комунальним майном м.Сміла (далі Методика), виклавши її в новій редакції згідно з додатком.
2.Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій:

керуватися Методикою та забезпечити неухильне виконання при передачі в оренду об’єктів нерухомості комунальної власності міста;

внести зміни до діючих договорів оренди комунального майна в частині відрахувань орендної плати за оренду майна до місцевого бюджету.
3.Управлінню економічного розвитку провести аналіз дії Методики протягом 2007 року та подати свої пропозиції щодо внесення змін та доповнень до неї.
4.Рішення підлягає затвердженню на сесії міської ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Далібожака І.С. та начальника управління економічного розвитку Сватуху В.С.
Міський голова А.В.Колесник

ПОГОДЖЕНО:

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради:

Гречаний В.В.

Голубець С.В.

Гончаренко І.В.

Далібожак І.С.

Секретар міської ради Бугайов Ю.М.

Керуючий справами Василенка О.І.

Члени виконкому:

Зацікавлені організації:

Юридичний відділ:

Виконавець: Сватуха В.С.


Додаток


до рішення виконавчого комітету

від _____________ №__________


Методика

розрахунку і порядку використання орендної плати

за користування комунальним майном м.Сміла

 1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна.

 2. Методика визначає механізм нарахування орендної плати, інших платежів, пов’язаних з орендою майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Сміла.

 3. Орендна плата є платежами у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар незалежно від наслідків своєї діяльності.

 4. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

 5. У разі, коли орендодавцем цілісного майнового комплексу структурного підрозділу, а також нерухомого майна є комунальне підприємство (організація), розмір орендної плати погоджується з управлінням економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

 6. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна – комунальні платежі (водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання тощо), які відповідно до укладених угод зобов'язані надавати орендарю комунальне підприємство, організація, на балансі яких перебуває це майно. Крім орендної плати орендар сплачує експлуатаційні витрати стосовно орендованого майна, а саме:

плата за землю (її відшкодування);

витрати на виготовлення технічної документації;

витрати на проведення експертної оцінки об’єкта оренди;

обов’язкові збори і платежі, сплата яких покладена законодавством на орендодавця;

інші накладні видатки орендодавця.

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

 Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

визначається розмір річної орендної плати;

на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди;

з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди з коригуванням на щомісячний індекс інфляції , затверджений Мінстатом України.

 У разі, коли термін оренди менший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

 Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:


О пл = Вз * 0,1,
де Опл.- розмір річної орендної плати, грн.;

Вз – залишкова (за балансом, форма №1) вартість орендованих основних фондів на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

 Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 5 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємства - не менше як 4 відсотки вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати експерту оцінку майна, що передається в оренду.

 У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями та інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування) розмір річної орендної плати визначається за формулою:


О пл.= Вп * Сор.,
де Опл. - розмір річної орендної плати, грн.;

Вп – вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом (незалежна оцінка), грн.;

Сор. – орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 цієї Методики.

12. Незалежна оцінка майна передує укладанню договору оренди.

У разі продовження договору оренди та наявності експертної оцінки об’єкта при укладанні договору, розмір орендної плати коригується на коефіцієнт, який визначається наступним чином:

В2

К= -------------,В1

де, В1 – вартість 1 кв.м орендованого приміщення, визначена експертним шляхом на момент укладання договору оренду, грн.;

В2 – середня вартість 1 кв.м нежилого приміщення, що має відповідне місце розташування ( за відповідною довідкою експертів-оцінювачів, або РВ ФДМУ по Черкаській області), грн.

Якщо значення К менше 1, коригування розміру орендної плати не здійснюється.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

13. Якщо орендується частина будівлі (приміщення), то оцінка вартості цієї частини приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб * Пп,
де Вп – вартість орендованої частини будівлі (приміщення), грн.;

Вб – вартість будівлі (приміщення) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, грн.;

Пб – площа будівлі в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.;

Пп – площа орендованого приміщення, кв.м.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

14.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними установами, організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 (одну) гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації ;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

15. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна комунальними підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, для розміщення дитячих дошкільних виховних закладів, закладів освіти, спортивних закладів (для школярів і студентів) а також організації дозвілля дітей та юнацтва в позаурочний час (крім комп’ютерних залів) становить 1 (одну) гривню.

16. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам (установам, організаціям), і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами (установами, організаціями) загальної площі.

17. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою :

Опл.міс. = Опл. : 12 * Іп.р. * Ім.,

де Опл. – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп.р. – індекс інфляції за період з дати проведення експертної оцінки до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім. – індекс інфляції за перший місяць оренди;

18. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

19. Термін внесення орендної плати визначається у договорі.

20. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

21 Нарахування орендної плати за суборенду здійснюється орендарями. У разі, якщо плата за суборенду (у зв’язку із зміною профілю використання приміщення на умовах суборенди) перевищує розмір орендної плати, різниця між ними перераховується на рахунок орендодавця.

22. У разі несвоєчасної сплати орендної плати, орендар сплачує окремо від орендної плати пеню в розмірі подвійної облікової ставки рефінансування Національного банку України. Пеня зараховується на рахунок орендодавця і використовується відповідно до чинного законодавства.

23. У разі, коли орендодавцем майна є управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, орендна плата спрямовується:

за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств - до місцевого бюджету.

за нерухоме майно, яке перебуває на балансі управління та на балансах комунальних підприємств (установ, організацій), - до місцевого бюджету.

24. У разі, коли орендодавцем майна є комунальне підприємство (установа, організація) орендна плата спрямовується:

за окреме індивідуально визначене майно підприємства (установа, організації) (крім нерухомого) – підприємству (установі, організації);

за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу, нерухомого майна – 50 відсотків орендної плати підприємству (організації), на балансі якого знаходиться це майно 50 відсотків - до місцевого бюджету.

25. Орендна плата, що залишається в розпорядженні комунальних підприємств, використовується відповідно до фінансових планів.

Додаток

до Методики розрахунку і

порядку використання орендної

плати за оренду комунальногомайна м.Сміла
Орендні ставки

за використання нерухомого майна


Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотки до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом

 1. Розміщення нічних клубів, казино, інших закладів грального та шоу-бізнесу

40

 1. Провадження концертної діяльності, розміщення туристичних агентств, пунктів обміну валюти, бірж, брокерських, маклерських і рекламних контор, банків, офісів брокерів, дилерів, авторемонтних майстерень (СТО), автозаправних станцій, ресторанів, кафе, барів

40

 1. Розміщення офісів нерезидентів України

25

 1. Надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг

15

 1. Надання стоматологічних послуг

30

 1. Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

20

 1. Здійснення торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами

25

 1. Розміщення перукарень

7

 1. Розміщення громадських організацій

4

 1. Розміщення відділень поштового зв’язку

5

 1. Виключено

-

 1. Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет, багатодітних сімей тощо)

5

 1. Виключено

-

 1. Розміщення благодійних організацій, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, праці, всеукраїнських громадських організацій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю, бюджетних установ (організацій), які утримуються з державного бюджету, та інших неприбуткових організацій

3

 1. Виробництво товарів промислової та продовольчої групи

5

 1. Комісійна торгівля (в т.ч. товарами бувши ми у вжитку)

8

 1. Організація гарячого харчування в освітніх закладах міста

1

 1. Виключено
 1. Виключено
 1. Використання під склади (на першому і вище поверхах та у напівпідвалах та підвалах)

10

 1. Інше використання нерухомого майна

8

 1. Здійснення торгівлі шкільним приладдям та книжковою продукцією вітчизняного виробництва

8

 1. Використання гаражів

3

 1. Надання послуг з виготовлення землевпорядної, проектно-планувальної та кадастрової документації

6

 1. Надання побутових послуг з виготовлення та ремонту взуття, швейних, шкіряних, хутрових, текстильних виробів та головних уборів, шкіряних галантерейних та дорожніх виробів, годинників

4

 1. Надання послуг з виготовлення та ремонту меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури електропобутової техніки, побутових приладів, музичних інструментів та металовиробів

4

 1. Інші послуги у сфері побутового обслуговування та надання житлово-комунальних послуг

6

 1. Надання платних медичних послуг

6

Примітки:

1. При передачі в оренду нежилих приміщень під різне цільове використання орендні ставки беруться окремо для кожного виду діяльності.

3. При розрахунку орендної плати за оренду частини площі приміщень загального користування (коридори, санвузли тощо), яка розподіляється між декількома орендарям, застосовується орендна ставка відповідно до мети оренди орендаря.

4. У разі передачі в оренду об’єкта, який потребує здійснення капітального ремонту, при нарахуванні орендної плати застосовується коефіцієнт 0,7 на весь термін робіт згідно з графіка будівельних робіт.

5. Проведення в закладах освіти разових культурно-масових заходів для дітей та школярів здійснюється на підставі угоди про спільну діяльність.


Аналіз регуляторного впливу

Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування комунальним майном м.Сміла (Методика) 1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Проект рішення виконавчого комітету "Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування комунальним майном м.Сміла" розроблений з метою підвищення ефективності використання комунального майна, збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 1. Цілі державного регулювання.

Методикою передбачалося підвищення ефективності використання комунального майна, створення системи розрахунків орендної плати, яка б задовольнила б не тільки орендодавців, а й орендарів – суб’єктів підприємницької діяльності.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей - застосування Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 (із змінами та доповненнями), але обраний спосіб є найефективніший для досягнення цілей, оскільки запропонована Методика передбачає в першу чергу збільшення надходжень до місцевого бюджету та розширення і конкретизації переліку видів підприємницької діяльності, до яких застосовується певна орендна ставка, а також направлена на всебічну підтримку тих суб’єктів підприємницької діяльності, праця яких пов’язана з вихованням дітей та молоді міста.4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи.

Розв’язання такого питання, шляхом затвердження Методики (в новій редакції) передбачено п.2 ст.19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна, а саме: методика розрахунку та порядок використання орендної плати щодо об’єктів, які перебувають у комунальній власності, визначається органами місцевого самоврядування. До моменту затвердження запропонованої Методики, розрахунок орендної плати здійснювався відповідно до методики, затвердженої рішенням міськвиконкому від 27.10.2005 №1027 "Про впорядкування Методики розрахунку і порядку використання комунальним майном м.Сміла".5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Затвердження виконавчим комітетом проекту рішення дозволить збільшити надходження від оренди комунального майна майже у 1,3 рази, яка буде розподілятися нарівно – до місцевого бюджету та орендодавцю по 50 відсотків, а також розширити перелік видів підприємницької діяльності, до яких застосовуються певні орендні ставки.6. Очікувані результати прийняття акта.

Прийняття цього проекту рішення дозволить:

збільшити надходження до місцевого бюджету;

залучити більше орендарів;

підтримати малий бізнес в його розвитку.

7. Термін дії акта.

Постійно. Термін дії регуляторного акта може бути обмежений лише втратою чинності Законів України "Про оренду державного та комунального майна" та "Про місцеве самоврядування в Україні."8. Показники результативності акта.

Надходження до місцевого бюджету в 1,3 рази (в основному тільки за рахунок зростання вартості майна), тобто приблизно на 9,0 тис.грн. за місяць.9. Заходи, за допомогою яких здійснюється базове відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту рішення буде здійснюватися шляхом внесення змін до договорів оренди на підставі проведення експертної оцінки та здійсненням контролю за сплатою орендної плати орендарями та перерахуванням 50 відсотків - до місцевого бюджету орендодавцями.У разі виявлення проблемних питань, буде розглянута можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акту.


Начальник управління

економічного розвитку В.С.Сватуха