Рішення від 05 січня 2011 року м. Тисмениця Про програму розвитку освіти Тисменицького району на 2011÷2015 роки Заслухавши та обгово - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 05 січня 2011 року м. Тисмениця Про районну програму... 1 72.17kb.
Рішення від 05 січня 2011 року м. Тисмениця Про програму національно-патріотичного... 1 108.16kb.
Рішення сесії Глибоцької районної ради від 08. 02. 2011 року «Про... 1 23kb.
Рішення від 22. 12. 2011 №196-10/2011 м. Долина Про Програму соціально-економічного... 6 1135.56kb.
Рішення сімнадцята сесія VI скликання від 29 березня 2013 року Про... 1 54.77kb.
Рішення від 24 червня 2011 року м. Тисмениця Про хід виконання рішення... 1 81.41kb.
Рішення від 06 липня 2011 року №94 Про програму соціальної реабілітації... 1 136.66kb.
Програма розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011-2015... 1 109.29kb.
Рішення 11 січня 2012 року №9 "Про схвалення Програми розвитку комунального... 1 113.04kb.
Рішенням Чернігівської районної ради від 27 грудня 2011 року "Про... 17 1146.61kb.
Рішення від 10 листопада 2011 року №5 6/2011 смт. Нова Ушиця Про... 1 120.7kb.
Рішення Ради національної безпеки І оборони України від 9 грудня... 1 31.95kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від 05 січня 2011 року м. Тисмениця Про програму розвитку освіти Тисменицького - сторінка №1/9

УКРАЇНА

ТИСМЕНИЦЬКА РАЙОННА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія 6 демократичного скликання

РІШЕННЯ

від 05 січня 2011 року

м. Тисмениця

Про програму розвитку освіти

Тисменицького району

на 2011÷2015 роки

Заслухавши та обговоривши програму розвитку освіти на 2011÷2015 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації №926 від 27.12.2010, керуючись рекомендаціями постійних комісій районної ради з питань освіти та з питань бюджету та статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна радав и р і ш и л а:

1. Затвердити районну програму розвитку освіти Тисменицького району на 2011÷2015 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні районного бюджету на 2011 та наступні роки передбачати кошти на виконання Програми.

3. Заслухати звіт про хід виконання заходів програми у ІV кварталі 2011 року.

4. Рішення районної ради від 22 квітня 2003 року "Про програму розвитку освітньої галузі в Тисменицькому районі на 2003÷2015 роки" вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради і постійну комісію районної ради з питань освіти.
Голова районної ради Володимир Семенів

Додаток

до рішення районної ради

від 05 січня 2011 року

«Про Програму розвитку освіти Тисменицького району

на 2011-2015 роки»
ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТИСМЕНИЦЬКОГО РАЙОНУ
на 2011–2015 роки

За останні роки в районі здійснено ряд практичних заходів, спрямованих на структурну перебудову і стабільне функціонування освітянської галузі та її розвиток.

Із прийняттям Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про охорону дитинства” практично завершено формування нормативно-правової бази освіти, визначено основні засади її демократичного функціонування і розвитку. На їх виконання діє ряд Державних програм. Зокрема, “Шкільний автобус”, “Вчитель”, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, про роботу з обдарованою молоддю. Їх реалізація вимагає на всіх рівнях системних послідовних дій, радикальних змін у структурі, змісті та управлінні освітою, здійснення відповідних заходів щодо організаційно-методичних та матеріально-технічного і кадрового забезпечення освітянської галузі.

Програма розвитку освіти Тисменицького району на 2011-2015 роки передбачає реалізацію системного реформування галузі та перспективи її вдосконалення і враховує особливості району, демографічну ситуацію та соціальні потреби населення.

Пріоритетами розвитку освітньої галузі в районі визначено:

– особистісну орієнтацію освіти;

– створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти;

– удосконалення системи безперервної освіти;

– впровадження сучасних інформаційних технологій;

– створення умов для професійної самореалізації педагогічних працівників;

– модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази.

Програма складається з 8 підпрограм:


  • підпрограма розвитку системи дошкільної освіти

  • підпрограма розвитку загальної середньої освіти

  • підпрограма «Обдаровані діти»

  • підпрограма “Шкільний автобус”

  • підпрограма інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти

  • підпрограма розвитку позашкільних навчальних закладів

  • підпрограма “Вчитель”

  • підпрограма впровадження в закладах освіти профільного навчання

Кожна підпрограма охоплює стратегічні напрямки розвитку освіти. Вона базується на сучасних теоретичних положеннях та концепціях новітньої вітчизняної й зарубіжної педагогіки, в її основі – визнання пріоритетної ролі особистості та забезпечення її індивідуальних освітніх потреб.

Збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо в сільській місцевості, забезпечить підпрограма розвитку дошкільної освіти. Вона сприятиме підготовці педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій з галузі, науково-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог.Підпрограма розвитку загальної середньої освіти має забезпечити оптимізацію мережі навчальних закладів усіх типів з метою приведення їх у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей району. Нею також передбачається здійснення цілого ряду заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Підпрограма “Обдаровані діти” на 2011–2015 роки має за мету продовжувати створення сприятливих умов для відбору, навчання і виховання цих дітей, забезпечити цілісність процесу розвитку дитячої обдарованості, систематизувати та пропагувати досвід педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми.

Заходи підпрограми “Шкільний автобус” спрямовані на забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня сільського населення, раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

Значне місце у Програмі посідає проблема інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів, розширення мережі класів, під’єднаних до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, та впровадження комп’ютерно-орієнтованих технологій у навчальний процес.

Особливістю підпрограми розвитку позашкільних навчальних закладів є зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних закладів, збереження та відновлення мережі, їх навчально-методичне забезпечення.

Оскільки дієвість та якість освітньої системи визначає учитель: від його професійного рівня, морально-етичних якостей залежить реалізація освітньої політики, то у підпрограмі “Вчитель” міститься ряд заходів, спрямованих на зменшення відтоку педагогічних кадрів із системи освіти, поповнення закладів молодими спеціалістами, якнайповніший соціальний захист педагогічних працівників, створення умов для їх творчого та професійного самовираження.

Особливістю Програми в цілому є врахування реальних фінансових можливостей, раціональне й ефективне використання бюджетних асигнувань, залучення до реалізації її окремих заходів коштів спонсорів, меценатів, фондів, інвестицій, надання додаткових освітніх послуг населенню за принципом “Громада для школи, школа для громади”.Підпрограма
розвитку системи дошкільної освіти
на 2011–2015 роки

Вступ


Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.

На даний час у 8-и дошкільних навчальних закладах (місто-3, село-5) виховується 871 дитина (місто - 347, село - 524). Фактичне число груп при дошкільних закладах становить 37. З них 4 групи ясельного віку (88 дітей), 37 груп дошкільного віку ( 871 дітей).

У системі дошкільної освіти працюють 89 педагогічних працівників, серед яких 56 мають вищу освіту (63%), 37 - середню спеціальну (33%).

Крім того, працює 35 груп при 33 загальноосвітніх школах для дітей дошкільного віку (447 дошкільнят). Всього в районі дошкільним вихованням охоплено 1318 дітей, що складає 35 % від загальної кількості дітей віком від 2 до 6 років ( по місту – 54%, по селу -27%).Відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільним вихованням складає – 90% ( місто - 94%, село - 68%).

На даний час не всі дошкільні навчальні заклади можуть забезпечити освітні послуги для всіх бажаючих. Кількість дітей, які стоять на черзі по влаштуванню у дошкільні заклади 236 ( Тисменицький – 101, Лисецький – 70, Єзупільський – 65 дітей).

Слід розширити мережу дошкільних закладів.

Особливу турботу викликає матеріально-технічне забезпечення дошкільних закладів, зокрема технічний стан будівель (Лисецький ДНЗ, Єзупільський ДНЗ). За останні роки дошкільні заклади недостатньо забезпечуються твердим та м’яким інвентарем, технологічним обладнанням. Зокрема, придбання навчально-ігрового обладнання та дидактичного матеріалу в останні роки майже не здійснюється.наступна сторінка >>