Рішення від 2011 року № Про внесення змін та доповнень до Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення Кіровоградської міської ради «Про внесення змін та доповнень... 1 68.78kb.
Рішення Кіровоградської міської ради „ 2012 року № перелік рішень... 4 593.84kb.
Рішення від " " 2012 року № Про внесення змін до Регламенту Кіровоградської... 1 17.24kb.
Пояснювальна записка до проекту рішення сесії Запорізької міської... 1 83.47kb.
Рішення від 29 червня 2011 року. №124 М. Мала Виска Про внесення... 3 566.33kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта Про внесення... 1 69.72kb.
Рішення Чернігівської міської ради " Про внесення змін і доповнень... 1 100.88kb.
Рішення від 2011 року № Про внесення змін до рішення Кіровоградської... 1 8.81kb.
Рішення 30 листопада 2011 року Про внесення змін І доповнень до рішення... 1 28kb.
Рішення від 2011 року № Про внесення змін та доповнень до рішення... 1 34.53kb.
Рішення 31 липня 2012 року Про внесення змін І доповнень до рішення... 1 25.49kb.
У нас єдина держава і ми єдиний народ 22 січня в районній бібліотеці... 1 25.77kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від 2011 року № Про внесення змін та доповнень до Регламенту Кіровоградської - сторінка №1/1
вносить депутат

Кіровоградської міської ради Горбунов О.В.

УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА


_____________ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від ____ _____________ 2011 року № ____Про внесення змін та доповнень

до Регламенту Кіровоградської

міської ради шостого скликання

щодо приведення окремих положень

Регламенту Кіровоградської

міської ради у відповідність з положеннями

Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до статей 3, 34 Конституції України, статі 9 Закону України «Про інформацію», статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в інтересах територіальної громади м. Кіровограда,

Кіровоградська міська рада вирішила: 1. Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання (далі – Регламент):
  1. Доповнити статтю 31 Регламенту окремим абзацом у такій редакції:

“Відкритість та гласність роботи Ради забезпечується завчасним оприлюдненням проектів рішень Ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій ”.


  1. Доповнити статтю 31 Регламенту окремим абзацом у такій редакції:

“З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, проекти рішень Ради підлягають оприлюдненню не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на черговій сесії Ради.

Вказані проекти рішень підлягають обов’язковому розміщенню на офіційному сайті Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет, опублікуванню в інформаційному віснику Кіровоградської міської ради «Вечірній газеті» або інших засобах масової інформації”.
  1. Статтю 49 Регламенту викласти у такій редакції:

“Рішення міського голови про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів міської ради і населення не пізніше як за 20 календарних днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та з проектом порядку денного, який передбачається винести на розгляд ради, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до проведення сесії міської ради шляхом розміщення на офіційному сайті Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет та опублікування в інформаційному віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» або іншому друкованому засобі масової інформації, визначеному рішенням сесії міської ради ”.


  1. Доповнити статтю 51 Регламенту окремим абзацом у такій редакції:

“Пропозиції щодо формування порядку денного вносяться не пізніше як за 25 днів до пленарного засідання сесії”.
1.5 Доповнити статтю 51 Регламенту окремим абзацом у такій редакції:

“Пропозиції до порядку денного, внесені після прийняття рішення міським головою про скликання сесії, або під час чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням міської ради”.


1.6 Останній абзац статті 51 Регламенту викласти у такій редакції:

“У разі внесення пропозицій депутатами, постійними комісіями, депутатськими фракціями та групами міськради або загальними зборами громадян за місцем проживання відповідні виконавчі органи протягом п’яти робочих днів складають аргументований висновок про доцільність підготовки проекту рішення міськради із зазначеного питання, у разі позитивного висновку оформляють проект рішення у встановленому цим Регламентом порядку ” .
  1. Другий абзац статті 104 Регламенту викласти у такій редакції:

“Рішення міської ради оприлюднюються не пізніше ніж у десятиденний термін з дня їх прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет та опублікування в інформаційному віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» або іншому друкованому засобі масової інформації, визначеному рішенням сесії міської ради”.  1. Доповнити Регламент окремим розділом XV «Порядок розгляду запитів на інформацію», виклавши її у такій редакції:

“Запит на інформацію - це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту ” . 1. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова О.Саінсус