Рішення від 29 грудня 2012 р смт. Воловець №204 Про районний бюджет на 2013 рік Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 24 грудня 2012 року №263 -VI про районний бюджет на 2013 рік 1 65.16kb.
Рішення тринадцятої сесії шостого скликання від " 27 " грудня 2012 р. 1 78.89kb.
Рішення від "25" грудня 2012 року №20-2 /vі м. Умань Про районний... 1 101.98kb.
Рішення від 27 грудня 2012 року №20-2/vі м. Монастирище Про районний... 1 87.93kb.
Рішення від 28 грудня 2011 р. № Про районний бюджет на 2012 рік 1 52.43kb.
Рішення в ід 28. 12. 201 2 №16/5 смт. Любешів Про районний бюджет... 1 58.2kb.
Рішення від " " 2012 року № Про районний бюджет на 2013 рік 1 70.96kb.
Рішення 28 грудня 2012року № Про міський бюджет на 2013 рік 1 58.48kb.
Рішення від 09. 11. 2012 №15/6 смт Любешів Про внесення змін до рішення... 1 31.64kb.
Рішення від 2013 року Проект Про внесення змін до рішення районної... 1 77.2kb.
Рішення від 2013 року Проект Про внесення змін до рішення районної... 1 89.71kb.
Постанова №191-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.45kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від 29 грудня 2012 р смт. Воловець №204 Про районний бюджет на 2013 рік Відповідно - сторінка №1/1

УКРАЇНА

ВОЛОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Дванадцята сесія VІ скликання

РІШЕННЯвід 29 грудня 2012 р.


смт. Воловець № 204Про районний бюджет на 2013 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України районна рада в и р і ш и л а:1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 115919670 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі


115031420грн., спеціального фонду бюджету 888250грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 115919670 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 114645166грн., та видатків спеціального фонду бюджету  1274504грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 386254грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 386254грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

5. Установити розмір оборотного-касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300 000 грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2013 рік, в тому числі за видами:

6.1 дотації вирівнювання місцевим бюджетам району у сумі 8968922 грн.;

6.2 субвенція з районного бюджету обласному бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 48800 грн.;

6.3 субвенція з районного бюджету сільським та селищним бюджетам на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 1113746грн.7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сіл і селищ здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету) (додатком № 4).

8. Установити, що суми недоодержаної дотації вирівнювання з районного бюджету бюджетам сіл, селищ шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань перераховуються у повних обсягах затверджених у бюджетах на рік органами Державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок загального фонду бюджету району в термін до 25 грудня.

9. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 10000 грн.

10. Затвердити капітальні видатки та перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку(додаток № 6).

11. Затвердити обсяг субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським, селищним бюджетам та обласному бюджету (додаток № 7).

12. Затвердити обсяги додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (додаток № 8).

13. Затвердити згідно статті 55 Бюджетного кодексу України перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

14. Розпорядникам коштів районного бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Затвердити перелік регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2013 році у сумі 252500 грн. (додаток № 9).

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 9, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.16. Затвердити розрахунок обсягу субвенції на будівництво, реконструкцію та утримання доріг місцевого значення по Воловецькому району на 2013 рік (додаток 10).

17. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, приватизації та комунальної власності у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

17.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2013 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

17.2.Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2013 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

18. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

19. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати:

19.1 позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду;19.2 середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів районного бюджету на 2013 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та передбачені у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

20. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, приватизації та комунальної власності.

Голова районної ради В. Малильо