Рішення№24 18. 01. 2011р м. Н. Розділ Про місцеві податки та збори - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення №13 від " 17 " червня 2011 року V сесія шостого скликання... 1 14.26kb.
Рішення про місцеві податки І збори 1 241.92kb.
Рішення міської ради від 25. 02. 2011 р. №6/4 «Про місцеві податки... 1 48.21kb.
Рішення міської ради від 05. 01. 2011 р. №6/4/3 "Про місцеві податки... 14 2989.03kb.
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта... 1 22.42kb.
Рішення про те, які встановлювати місцеві податки та збори, як та... 1 58.81kb.
Рішення від «22» вересня 2011р с. Горішне Про місцеві податки та... 1 340.68kb.
Рішення від 14. 07. 2011р м. Буськ Про місцеві податки І збори 1 595.01kb.
Рішення від 11 липня 2012 року №18/1 с. Зеленьків Про місцеві податки... 1 202.92kb.
Додаток №4 до рішення дев’ятої сесії міської ради від 14 липня 2011... 1 22.37kb.
Рішення сільської ради від 07. 07. 2012 №19-3/уі «Про місцеві податки... 1 144.82kb.
Розпорядження 01. 03. 2013 смт Доманівка №34 Про чергування відповідальних... 1 57.64kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення№24 18. 01. 2011р м. Н. Розділ Про місцеві податки та збори - сторінка №1/1

УКРАїНА

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

6 ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ№ 24
18.01.2011р. м. Н. Розділ

Про місцеві податки та збори

З метою зміцнення бюджету міської ради, відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.1998р. N 727/9.8, ст. ст. 266-268 Розділу XII "Місцеві податки і збори" Податкового Кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" II сесія VI демократичного скликання Новороздільської міської радиВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про місцеві збори та ставки зборів на території
Новороздільської міської ради (додається):

 1. Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток №1);

 2. Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток № 2

 3. Положення про туристичний збір (додаток № 3);

2. Встановити з 1 січня 2011 року ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно додатку №4.

3. Встановити з 1 січня 2011 року ставку туристичного збору у розмірі 1% до бази справляння збору. 1. Встановити з 1 січня 2011 року ставки єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва-фізичних осіб м. Новий Розділ, що перебувають на спрощеній системі оподаткування (додаток №5).

 2. Місцеві податки і збори перераховуються до бюджету Новороздільської міської ради. Термін подання податкової звітності проводиться щоквартально протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Аналіз надходжень до бюджету по виду податку ведеться фінансовим управлінням Новороздільської міської ради, а контроль дотримання термінів сплати по окремих платниках веде державна податкова інспекція.

 3. Зайво сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховувати в рахунок майбутніх платежів або повертати їм згідно з чинним законодавством,.

6. Оподаткування іноземних юридичних осіб та громадян проводити на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

7. Від сплати податку може бути звільнено: 1. інвалідів першої і другої групи;

 2. фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

 3. пенсіонерів (за віком);

 4. ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус
  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичних осіб, визнаних законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Рішення про надання пільг приймається на пленарному засідання сесії міської ради за умови наявності заяви громадянина з документами, що підтверджують право на пільгу та попереднього її розгляду і позитивного висновку постійної депутатської комісії з питань соціального захисту. Малозабезпеченими вважати громадян, дохід на кожного члена сім'ї якого не перевищує діючу межу малозабезпеченості, встановлену відповідною урядовою постановою, які особисто ведуть підприємницьку діяльність і орендують не більше одного торгового місця. 1. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів покладається на державну
  податкову інспекцію.

 2. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення та поширює свою дію 3 01.01.2011 року.

 1. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради "Про
  встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва-фізичних осіб м. Новий Розділ, що перебувають на спрощеній системі оподаткування на 2010 рік" від 10.12.2009 року № 770.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
  комісію з питань планування, бюджету, фінансів і регуляторної політики (гол.
  Засанський В.І.).

Міський голова В.М.Туз


Додаток № 1

до рішення сесії

Новороздільської міської

ради

від „18" січня 2011р. №24ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.

Збір за місця для паркування автотранспорту встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податкового Кодексу України, (ст.266 розділ XII)

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ.


 1. Платниками збору є юридичні особи, філії (відділення, представництва),
  фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сесії міської ради організовують та
  провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на
  майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

 2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та
  провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому
  зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування,
  кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням
  міської ради про встановлення збору (додаток №1 до цього положення).

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається міською радою Миколаївській державній податковій інспекції.

3. ОБЄКТІ БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ 1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням
  міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних
  засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або
  відведених місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди,
  їх частини), які побудовані за рахунок коштів міського бюджету за винятком площі
  земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних
  засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної
  захищеності інвалідів в Україні»

 2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для
  паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель,
  споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів міського бюджету.

4. СТАВКИ ЗБОРУ.

Ставка збору встановлюється рішенням сесії Новороздільської міської ради в розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

5. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ

5.1 Збір сплачується до міського бюджету авансовими внесками до ЗО числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28(29) включно). Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітній) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

6. КОНТРОЛЬ.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за місця для паркування транспортних засобів здійснює Миколаївська державна податкова інспекція.


В.М.ТУЗ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Додаток№2

до рішення сесії

Новороздільської міської ради від „18" січня 2011р. №24ПОЛОЖЕННЯ

про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п.24 ст.26) та Податкового Кодексу України.( ст. 267 розд. XII).

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ.

2.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та
фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в
установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види
підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та


діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства
та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства
робітничого постачання;

в) фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах


ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в


особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній
ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у
живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної
переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів,
які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю
виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією,
виготовленою на підприємствах "Українського товариства сліпих", "Українського
товариства глухих", а також фізичними особами-інвалідами, зареєстрованими
відповідно до закону як підприємці.

є) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;

молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домйнками і без ; них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню;

є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;

ж) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

3. СТАВКИ ЗБОРУ.

3.1. Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюються рішенням сесії Новороздільської міської ради у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата).

3.1.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг на календарний місяць встановлюється у розмірі до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.

3.1.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах на календарний місяць встановлюється у розмірі до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.


 1. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

 2. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

 3. для використання грального автомата (грального автомата «кран-машина»,грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата,призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінгу, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домйнками і без ; них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню;

є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;

ж) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

3. СТАВКИ ЗБОРУ.

3.1. Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюються рішенням сесії Новороздільської міської ради у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата).

3.1.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг на календарний місяць встановлюється у розмірі до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.

3.1.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах на календарний місяць встановлюється у розмірі до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати. 1. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

 2. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

 3. для використання грального автомата (грального автомата «кран-машина», грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата,призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінгу, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особі уповноваженій юридичною особою під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому вище.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, що не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаваються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаваються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбаває короткотерміновий торговий патент.

Для здійснення діяльності у сфері розваг, торговий патент придбавається дг" кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежний гральних місць, торговий патент придбавається окремо для кожного з них.

Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

5. ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗБОРУ. 4.1. Платниками збору, які провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту надання платних послуг. 1. Платникам збору, які здійснюють торгівлю валютними цінностями збір
  сплачується за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти.

 2. Платниками збору, що здійснюють діяльність у сфері розваг збір сплачується за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг.

4.4. Платниками збору, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу збір сплачується за місцем реєстрації таких платників.

4.5. Платниками збору, що здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів збір сплачується за місцем провадження такої діяльності.

6. СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ.

5.1. Строки сплати збору.

5.1.1.3апровадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніше, ніж за один календарний день до початку провадження такої діяльності.

5.1.2.3а провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісячно не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.

5.1.3.3а здійснення діяльності у сфері розваг - щокварталу не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особТ уповноваженій юридичною особою під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому вище.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, що не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаваються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаваються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбаває короткотерміновий торговий патент.

Для здійснення діяльності у сфері розваг, торговий патент придбавається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежний гральних місць, торговий патент придбавається окремо для кожного з них.

Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

5. ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗБОРУ.4.1. Платниками збору, які провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту надання платних послуг.

 1. Платникам збору, які здійснюють торгівлю валютними цінностями збір сплачується за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти.

 2. Платниками збору, що здійснюють діяльність у сфері розваг збір сплачується за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг.

4.4. Платниками збору, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельн мережу збір сплачується за місцем реєстрації таких платників.

4.5. Платниками збору, що здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів збір сплачується за місцем провадження такої діяльності.

6. СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ.

5.1. Строки сплати збору.

5.1.1.3а провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового
торгового патенту - не пізніше, ніж за один календарний день до початку провадження
такої діяльності. г,

5.1.2.3а провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісячно не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.

5.1.3.3а здійснення діяльності у сфері розваг - щокварталу не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.


 1. Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 2. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.4. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до міського бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.

7. КОНТРОЛЬ.Контроль за правильністю, повнотою та своєчасністю сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснює Миколаївська державна податкова інспекція.
Міський голова В.Туз

Додаток № З

до рішення сесії

Новороздільської міської

ради від „18" січня 2011р. №24
ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Туристичний збір встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податкового Кодексу України (ст. 268 Розділ XII).

1. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Новий Розділ та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі,
селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або
дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати".

2. СТАВКА ТА БАЗА СПРАВЛЯННЯ ЗБОРУ.

Ставка встановлюється рішенням сесії Новороздільської міської ради у розмірі від 0,5 до 1% до бази справляння збору.

Базою справляння є вартість всього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених п.4 даного положення за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

3. ПОДАТКОВІ АГЕНТИ

Згідно з рішенням міської ради справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та
іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють


неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним
особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.

5. ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ЗБОРУ

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

6. ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗБОРУ

Туристичний збір сплачується до міського бюджету авансовими внесками до ЗО числа (включно) кожного місяця ( у лютому до 28 (29) включно):

Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний(податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органи державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету покладається на:

а) адміністрацію готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та
інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих


осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві
власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються


міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною
радою.

8. КОНТРОЛЬ.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати туристичного збору здійснює Миколаївськадержавна податкова інспекція.
Міський голова В.М.Туз

Додаток № 4 до рішення сесії Новороздільської міської ради від „18" січня 2011р. №24Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

(у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року ) 1. Стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправочні
  станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафто­
  продуктами та стиснутим газом 0.25

 1. Магазин, інша торговельна точка, що розташовані

в окремому приміщенні, будівлі або їх частині, і мають

торговельний зал для покупців або використовують для

торгівлі його частину 0.18


 1. Ресторани, бари, кафе, кафетерії, буфети, міні-бар 0.2

 2. Фабрика- кухня, фабрика-заготівельня, їдальня, кіоск,

інший пункт ресторанного господарства 0,1

5. Для пунктів роздрібної торгівлі газетами, журналами,

книжковою продукцією; 0,08

торгівля більше 50% україномовної продукції - 0,06

6. Оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що
використовуються для здійснення оптової торгівлі за

готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням

платіжних карток 0,2


 1. Для інших пунктів роздрібної торгівлі 0,2

 2. На здійснення діяльності з наданням побутових послуг 0,13

 3. На здійснення торгівлі валютними цінностями 1,2

10. За здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

 1. для використання грального автомата (грального автомата «кран-машина»,
  грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата,
  призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної
  заробітної плати ;

 2. для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінгу, що
  вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них - розмір мінімальної
  заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

 3. для використання столів для більярду, що вводяться в дію за допомогою
  жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що використовуються для
  спортивних аматорських змагань - розмір мінімальної заробітної плати, за кожний
  стіл для більярду ;

 4. для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної
  заробітної плати, за кожне окреме гральне місце ;

11. Ставка збору за провадження торговельної діяльності

із придбанням пільгового торгового патенту, за весь строк дії

такого патенту 0,05

12. Ставка збору за провадження торгівельної діяльності із


придбанням короткотермінового торгового патенту за один

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.М. ТУЗ

день 0,02