Рішенням Наглядової ради пат «дтек добропільська цзф» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформація про зміну складу посадових осіб пат «дтек октябрська цзф» 1 33.24kb.
Рішенням Наглядової ради пат «дтек павлоградвугілля» 1 26.62kb.
Повідомлення: пат "дтек октябрська цзф" 1 12.88kb.
Рішенням Наглядової ради пат «дтек шахта комсомолець донбасу» 1 27.34kb.
Інформація 28. 04. 2012 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента:... 1 31.07kb.
Рішенням Наглядової ради пат «Донбасенерго» 1 60.19kb.
Публічне акціонерне товариство «дтек шахта комсомолець донбасу» Код... 1 43.85kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 1 36.44kb.
Конкурсних торгів пат «дтек «Донецькобленерго» 1 74.55kb.
Інформація 03. 05. 2012 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента:... 1 24.67kb.
Річні Загальні збори пат «київенерго» правомочні 3 380.85kb.
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 1 173.06kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішенням Наглядової ради пат «дтек добропільська цзф» - сторінка №1/1
НАГЛЯДОВА РАДА

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» ____________________________________________________________________________________

Затверджено:

Рішенням Наглядової ради

ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

(Протокол від 15.03.2013 р.)
ЗВІТ Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»
(надалі – «ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» або «Товариство»)


 1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Відповідно до ст. 16.1. Статуту Товариства Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є: 1. визначення стратегії розвитку Товариства;

 2. забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

 3. забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;

 4. забезпечення ефективної діяльності Генерального директора Товариства.

 1. Склад Наглядової ради в 2012 році.

Протягом звітного 2012 року – Наглядова рада Товариства працювала до 25 квітня 2012 року у такому складі:

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (після зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК»);

 • Колдунов Григорій Анатолійович.

З 25 квітня 2012 року Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 25 квітня 2012 року, а саме:

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК»;

 • DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);

 • DTEK Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.).

Рішенням Наглядової ради Товариства у 2011 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Стеценко Ольгу Анатоліївну. Рішенням Наглядової ради Товариства від 13.07.2012 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Тарасенко Катерину Ігорівну.

 1. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2012 році.

За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Протягом 2012 року Наглядовою радою Товариства було проведено 15 засідань, на яких було розглянуто 28 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звітному періоді, були:

 • організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;

 • призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки Товариства;

 • внесення змін до контракту з Генеральним директором Товариства;

 • призначення аудитора індивідуальної фінансової звітності Товариства;

 • затвердження переліку юридичних осіб, з якими Генеральний директор Товариства вправі укладати правочини від імені Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства. 1. Плани діяльності на 2013 рік.

В 2013 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Секретар Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» К.І. Тарасенко