Рішенням Ради уаіб від «10» липня 2008р. із змінами від 30. 08. 2012р. із змінами від 03. 01. 2013р. із змінами від 22. 01. 2014р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення тендерного комітету від 11. 02. 2009 зі змінами та доповненнями... 1 60.32kb.
Рішенням Ради уаіб від 18 січня 2008р. Головуючий Ради уаіб д. 1 177.23kb.
Порівняльна таблиця 1 105.07kb.
Положення (зі змінами) про призначення іменних стипендій (Жовтневої... 1 45.66kb.
Україна херсонська міська рада V скликання 1 63.87kb.
Приватне акціонерне товариство “Страхова група “тас” 1 293.1kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 травня... 1 24.5kb.
Рішення від 30. 12. 2011 №18 94 /vi про затвердження міських програм... 1 19.56kb.
Рішенням виконкому 06. 11. 2012 року №76 положення 1 33.55kb.
Рішення ХХХV сесії VІ скликання від 20 липня 2012 року №316-vі про... 1 31.63kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 26 липня 2011 р. Голова... 5 761.78kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 19. 04. 1 64.98kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішенням Ради уаіб від «10» липня 2008р. із змінами від 30. 08. 2012р. із змінами - сторінка №1/1
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Ради УАІБ

від «10» липня 2008р.

із змінами від 30.08.2012р.

із змінами від 03.01.2013р.

із змінами від 22.01.2014р.


Погоджено Рішенням ДКЦПФР

від 04.08.08 № 877

Погоджено Рішенням НКЦПФР

від 06.11.2012р. №1588

Погоджено Рішенням НКЦПФР

від 19.02.2013р. №213

Погоджено Рішенням НКЦПФР

від 18.02.2014р. №200

Порядок використання інформації, яку отримує Українська асоціація інвестиційного бізнесу при здійсненні саморегулівної діяльності на ринку цінних паперів
1. Поняття, що використовуються в Порядку використання інформації, яку отримує Українська асоціація інвестиційного бізнесу при здійсненні саморегулівної діяльності на ринку цінних паперів

1.1. Інформація – інформація, що надходить до УАІБ від членів УАІБ, державних органів, інших джерел, а також така, що створюється та використовується УАІБ у процесі здійснення діяльності на ринку цінних паперів як саморегулівної організації.

1.2. Інсайдерська інформація – термін використовується у визначенні Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

1.3. Конфіденційна інформація – термін використовується у визначенні Закону України «Про інформацію».

1.4. Співробітник УАІБ – штатний співробітник УАІБ, який виконує постійну роботу і має доступ до конфіденційної інформації в межах, передбачених для виконання ним обов'язків, визначених його посадовою інструкцією.

1.5. Посадова особа УАІБ – керівник та заступники керівника виконавчого органу УАІБ, а також керівники структурних підрозділів, у тому числі керівник юридичної служби.

1.6. Інсайдери – особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв’язку з виконанням трудових обов’язків, члени виборних органів УАІБ, а також працівники державних органів влади, які отримують доступ до інформації, наявної в УАІБ, при здійсненні ними контрольних функцій.

2. Загальні положення

2.1. Цей Порядок використання інформації, яку отримує Українська асоціація інвестиційного бізнесу при здійсненні саморегулівної діяльності на ринку цінних паперів (далі – Порядок) розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про інформацію», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування», нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють діяльність саморегулівних організацій на фондовому ринку, внутрішніх документів Української асоціації інвестиційного бізнесу.

2.2. Цей Порядок направлений на запобігання неправомірному використанню інформації в Українській асоціації інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ) і визначає процедури обігу інформації, наявної в УАІБ, а також відповідальність співробітників, посадових та виборних осіб УАІБ за неправомірне використання інформації.

2.3. До заходів, направлених на запобігання неправомірному використанню в УАІБ інформації при здійсненні саморегулівної діяльності на ринку цінних паперів, відносяться:  • автоматизація процесу введення та обробки даних;

  • розмежування прав доступу при введенні та обробці даних;

  • захист даних від втрати, пошкодження та випадкового знищення;

  • обмеження доступу до результатів обробки інформації.

2.4. Цей Порядок поширюється на співробітників, посадових та виборних осіб УАІБ.

Доступ до інформації, наявної в УАІБ, інших інсайдерів, визначених у п.1.6. цього Порядку, здійснюється відповідно до чинного законодавства.3. Режим доступу до інформації і контроль за її дотриманням

3.1. Способом забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу і неправомірного використання є розмежування і контроль прав доступу до інформації.

3.1.1. Система розмежування доступу призначена для надання кожному співробітнику і посадовій особі УАІБ лише тих даних і прав, які йому необхідні для роботи, і захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Для захисту інформації від несанкціонованого доступу застосовується система паролів і розмежування доступу до автоматизованої системи УАІБ на основі засобів, закладених в операційні системи, і апаратних засобів, що використовуються в УАІБ.

3.1.2. Співробітник або посадова особа УАІБ отримує доступ до інформації після реєстрації в системі і введення пароля. Реєстрація здійснюється за допомогою стандартних засобів операційної системи і баз даних, що забезпечує достатню надійність за рахунок шифрування паролів і їх централізованої перевірки.

3.2. Усі сервери баз даних УАІБ і мережеве устаткування розміщені в спеціальних приміщеннях, допуск до яких має обмежене коло осіб (адміністратори мережі і баз даних УАІБ).

3.3. Контроль за дотриманням режиму обігу інформації здійснюється керівником виконавчого органу УАІБ.

3.4. Керівник виконавчого органу УАІБ зобов’язаний провести відповідний інструктаж серед співробітників, посадових та виборних осіб УАІБ шляхом ознайомлення з Порядком, про що робиться відповідна відмітка в журналі обліку проведеного інструктажу.

Інструктаж серед співробітників та посадових осіб УАІБ проводиться:


  • при прийомі на роботу;

  • періодично (не рідше одного разу на рік).

Інструктаж серед членів виборних органів УАІБ проводиться протягом місяця після їх обрання.

4. Повноваження співробітників та посадових осіб УАІБ

щодо надання та використання інформації

4.1. Керівник виконавчого органу УАІБ має право отримувати та використовувати будь-яку інформацію, у тому числі конфіденційну.

4.2. В порядку та обсягах, визначених чинним законодавством, керівник виконавчого органу УАІБ на вимогу органів державної виконавчої влади має право надавати інформацію, в тому числі конфіденційну.

4.3. Посадові особи та співробітники УАІБ використовують інформацію в межах, необхідних для здійснення ними своїх безпосередніх обов'язків.

4.4. Члени виборних органів УАІБ можуть отримувати інформацію, необхідну для виконання ними своїх обов'язків, за письмовими запитами до виконавчого органу УАІБ.

4.5. Використання інсайдерської інформації здійснюється інсайдерами з урахуванням вимог статті 45 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

4.6. Співробітники, посадові та виборні особи УАІБ не мають права використовувати інформацію в особистих цілях.

4.7. Оприлюднення узагальнених аналітичних даних здійснюється співробітниками УАІБ за дорученням керівника виконавчого органу УАІБ або за рішенням Ради УАІБ.

4.8. Передача інформації на вимогу органів державної влади здійснюється в порядку та обсягах, визначених чинним законодавством.

5. Відповідальність співробітників і посадових осіб УАІБ за порушення режиму обігу та використання інформації і порядок накладення стягнення

5.1. Відповідальність за порушення режиму обігу та використання інформації інсайдерами визначається у відповідності до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про інформацію», та внутрішніх документів УАІБ

5.2. До співробітників і посадових осіб УАІБ, що порушили режим обігу інформації, в тому числі конфіденційної, можуть застосовуватися такі види стягнень:


  • попередження;

  • догана;

  • штраф;

  • звільнення з роботи.

5.3. Стягнення на співробітника або посадову особу УАІБ накладається керівником виконавчого органу УАІБ на виконання рішення Ради УАІБ або за власним рішенням з урахуванням вимог чинного законодавства.

6. Заключні положення
6.1 Даний Порядок затверджується Радою УАІБ та вступає в силу з дати прийняття рішення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку про його погодження.

6.2. Зміни та доповнення до цього Порядку затверджуються Радою УАІБ та погоджуються в установленому порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.