Рішенням Тернопільської районної ради від 2013 року № Програма - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 18 серпня 2011 року №1234 м. Тернопіль Про виконання... 1 13.03kb.
Рішенням двадцять другої сесії районної ради VI скликання від 24... 7 1178.86kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 травня... 1 47.51kb.
Рішенням Чернігівської районної ради 19 червня 2013 року 1 180.67kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 червня... 1 15.56kb.
Рішенням сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання червня... 1 83.14kb.
Додаток до рішення районної ради від 14 грудня 2012 року №841 Зміни... 1 41.11kb.
Програма економічного І соціального розвитку гайсинського району... 3 647.98kb.
Рішення Тернопільської районної ради від 19 березня 2013 року № Програма... 8 1994.5kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 04. 1 54.18kb.
Рішенням Тернопільської обласної ради від 2011 року № 11 2873.47kb.
Програма інноваційного розвитку Львівської області на 2012 2015 роки 3 733.04kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішенням Тернопільської районної ради від 2013 року № Програма - сторінка №1/8
Затверджено

рішенням Тернопільської

районної ради

від _____________ 2013 року №______

Програма

соціально – економічного та культурного розвитку

Тернопільського району на 2013 рік
ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2013 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку району на 2013 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2013 рік розроблена управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами райдержадміністрації, промисловими, сільськогосподарськими, транспортними, будівельними підприємствами та організаціями відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602 –ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 11 грудня 2012 року № 77 та доручення голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2012 року № 91, визначені головна мета та пріоритети розвитку району на 2013 рік.

В основу програми покладені ключові положення Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава ”.


Головною метою програми на 2013 рік є зниження рівня безробіття, зростання добробуту населення району, підвищення якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності в усіх селах і селищах району.Пріоритетні завдання, шляхи досягнення мети та очікувані результати виконання Програми представлені у розділах 3, 4 та 5.
РОЗДІЛ 1.

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2011 – 2012 РОКИ
Промисловість

Тернопільський район займає перше місце з виробництва промислової продукції серед сімнадцяти районів області. Промисловий комплекс району представляють 20 підприємств (з чисельністю працівників – 3853 чоловіки), на яких виробляється 14% промислової продукції Тернопільської області.

За 2012 рік промислова галузь району виробила продукції (в порівняльних цінах станом на 01.01.2012 року) на суму 676725,5 тис.грн., що на 8,9% більше, ніж у 2011 році, або на 55050,2 тис.грн., що дозволило за підсумками року забезпечити виконання програмних завдань з промислового виробництва на 103,4%.

Обсяг виробленої продукції в розрахунку на одну особу по району становить 10427,2 грн. Цей показник є найвищим серед районів області.

За підсумками 2012 року виконання програмних завдань у машинобудівній та металообробній галузі становило 108,2%, у скляній і фарфоро-фаянсовій промисловості - 154,7%, мукомельно-круп’яній і комбікормовій - 100,1%.

Зростання обсягів виробництва промислової продукції в машинобудівній і металообробній галузі забезпечили: ТОВ “СЕ Борднетце – Україна” - (+13,9%), ТОВ «Завод газового обладнання «Альфа-Газпромкомплект» - (+37,7%), ТОВ «Тернопільський автоцентр «КАМАЗ» - (+47,4%).

За результатами виробничої діяльності у 2012 році зростання обсягу виробництва у скляній і фарфоро-фаянсовій галузі забезпечено, насамперед, успішною роботою філії «Склозавод» ТзОВ ВКФ «Декор» - (+40,6%).

У мукомельно-круп’яній і комбікормовій галузі зростання виробництва забезпечили: ДП «Тернопільський «Ветсанзавод» - (+14,7%), ТОВ «Віконт» - (+0,7%).

Серед провідних галузей промислового комплексу - харчова, легка та будівельна промисловості знизили обсяги виробництва.

Харчова промисловість зменшила обсяги виробництва за рахунок: ТОВ «Сапфір» (-13,5%), СПТОВ «М'ясовіта» (-14,0%), ТОВ «Сім-Сім» (-68%), Виробничої галузї РайСТ (-12%), ПП «Хлібодар» (-7,7%), ТОВ «Захід ТМ» (-61,1%), ДП «Укрспирт «Мишковицьке МПД» (-50,6%).

Легка промисловість зменшила обсяги виробництва за рахунок ТОВ «ТЛТ-К» (-11,1%).

Будівельна промисловість зменшила обсяги виробництва за рахунок ПАТ «Комбінат по виробництву ШБМ» (-62,9%). Проте, такі підприємства будівельної галузі, як ПАТ « Комбінат «Будіндустрія» та ТзДВ «Будівельні матеріали» збільшили обсяги виробництва відповідно на 15,6% та 79,0%.

З року в рік зростає середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у промисловому виробництві. Середньомісячна зарплата одного працівника в середньому по району за 12 місяців 2011 року становила 2079грн., за 12 місяців 2012 року - 2783грн. Найвищу середньомісячну заробітну плату зафіксували на: ПАТ «Комбінат по виробництву ШБМ», ПАТ «Комбінат «Будіндустрія», ДП «Тернопільський «Ветсанзавод», ДП «Укрспирт «Мишковицьке МПД», ТОВ «Тернопільський автоцентр «Камаз», ТОВ «Завод газового обладнання «Альфа-газпромкомплект», ТОВ «Се Борднетце – Україна», ТОВ «ТЛТ – К».

Зростає сплата промисловими підприємствами до Пенсійного фонду. За січень-грудень 2012 року до Пенсійного фонду сплачено 51946,7 тис. грн., ріст становить до аналогічного періоду минулого року 24,0%.

Фінансовий результат промислових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування в 2012 році становить 1764,7тис.грн. прибутку (загальна сума прибутку становила – 5124,7тис.грн., збитку – 3360,0тис.грн.). Найбільше прибутку отримали: ТОВ Видавництво «Школярик» (2264,0тис.грн.), ТОВ «Завод газового обладнання «Альфа-Газпромкомплект» (793,0тис.грн.), ТОВ “СЕ Борднетце – Україна” (383,0тис.грн.), ПАТ «Комбінат «Будіндустрія» (497,0тис.грн.). Основна частина збитку припадає на ПАТ «Комбінат по виробництву ШБМ», ДП «Ветсанзавод», ТОВ «Захід ТМ», СП ТОВ «М’ясовіта», ТзДВ «Будівельні матеріали».

Проблемні питання промисловості:

- висока питома вага зношеності основних фондів підприємств та відповідно матеріало- і енергозатратні виробництва;

- недостатня діяльність підприємств щодо впровадження інноваційних технологій, виробництва нових видів продукції у відповідності до світових стандартів якості;


 • недостатні обсяги залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій;

- надмірна посередницька діяльність при реалізації промислової продукції;

- низький рівень механізації (35% робіт виконується ручним способом).Розв'язання проблем промислового комплексу району може бути здійснено шляхом:

 • технічного переоснащення діючих підприємств та освоєння сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій (впровадження нових виробничих ліній);

 • реконструкції підприємств та оновлення асортименту продукції згідно з потребами внутрішнього ринку та вимогами до експортної продукції;

 • впровадження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях промисловості району;

 • скорочення дебіторської заборгованості (обов’язковість передоплати за продукцію підприємств);

 • збільшення обсягів кредитування реального сектора економіки банківськими установами;

 • своєчасного повернення підприємствам-експортерам району ПДВ.


Сільське господарство

По очікуваних розрахунках за 2012 рік валовий сукупний продукт (в порівняльних цінах 2010 року), вироблений всіма категоріями господарств, буде становити 603,2 млн. грн., в тому числі:

- в сільськогосподарських підприємствах – 349,0 млн. грн.

- в населення – 254,2 млн. грн., що на 96,5 млн. грн. більше від прогнозу, або програму буде виконано на 119,5%.

В галузі рослинництва:

У 2012 році всіма категоріями господарств вироблено 127,7тис.тонн зерна, що на 22тис.тонн більше, ніж планувалося, або 127,7% до прогнозу. Такий рекордний валовий збір зерна вдалося зібрати внаслідок відсутності несприятливих погодних умов та завдяки підвищенню ефективності обробки сільськогосподарських посівів, підвищенню якості садивного матеріалу.

На жителя району вироблено більше 2-х тонн зерна, що в повній мірі забезпечує потребу населення в продовольчому зерні, насінні і фуражі.

Найвища врожайність озимого ячменю в ТОВ „Агрокомплекс” - 45цнт/га, ПАТ „РАЙЗ Максимко” – 45цнт/га, ПОП „Золотий колос” – 42,6цнт/га., ярого ячменю в ПАП „Агропродсервіс - 65цнт/га, ТОВ „Дружба” - 48,9цнт/га, ТОВ „Вікторія - 46,5цнт/га.

Найвища врожайність озимої пшениці в ПАП «Агропродсервіс» - 63,8цнт/га, ТОВ „Агрокомплекс” - 55,8цнт/га, ПАТ „РАЙЗ Максимко” - 50цнт/га; ярої пшениці в ПАП „Агропродсервіс 65цнт/га, ТОВ „Дружба” - 50,4цнт/га.

Найвища врожайність вівса в ПАТ „РАЙЗ Максимко” – 35цнт/га,

Озимий ріпак зібрано на площі 1554 га - 3030 тонни, врожайність 19,5цнт/га. Найвища врожайність озимого ріпаку в ПАП „Агропродсервіс” - 27,9 цнт/га.

Найнижча врожайність зернових в ТОВ „Стимул” – 21,5цнт/га, ТОВ „Мілкіс” – 18,8цнт/га, ПП „Онікс” – 22,7цнт/га.

У 2012 році розширилися площі посівів цукрових буряків – однієї з найбільш економічно вигідних сільськогосподарських культур і доведено до 2779га, що на 449га більше, ніж в минулому році. Вироблено цукрових буряків 126,71тис.тонн, або 174,8% до прогнозу, що більше від минулорічного показника на 54,3тис.тонн. Найвищої урожайності цукрових буряків досягли господарства: ПАП „Агропродсервіс” – 522ц/га, ПМП „Агрон” – 520ц/га,
ФГ „Баворовського” - 457 ц/га.

Господарств, які мали низьку врожайність цукрового буряка, у 2012 році не було.

Валовий збір картоплі в усіх категоріях господарств становить 88,4тис.тонн, що на 27,4тис.тонн більше ніж прогнозувалося, або 144 відсотки.

Овочів вирощено в усіх категоріях господарств 32,14тис.тонн, що на 6,1тис.тонн більше від прогнозу, або 114 відсотків.


В галузі тваринництва

За 2012 рік всіма категоріями господарств району вироблено 20,0 тис. тонн молока, програму виконано на 103 %.

Вироблено м’яса всіма категоріями господарств у 2012 році в кількості 7,3 тис.тонн, або 89,15 % до прогнозу. Недовиконання прогнозного показника відбулось через низьку закупівельну ціну на м’ясо яловичини, відсутність спеціалістів, слабку матеріально-технічну базу у таких господарствах, як: ПАП„Перемога”, ЗАТ „РАЙЗ Максимко”.

Програму по виробництву яєць всіма категоріями господарств виконано на 123,2 %. Поголів’я птиці та виробництво яєць в районі буде нарощуватись по мірі відбудови та реконструкції приміщень у ВАТ „Птахофабрика Тернопільська”, де планується наростити поголів’я протягом 3-х років до 1 млн. голів птиці.

Аналіз стану галузі тваринництва за рік свідчить про позитивні тенденції. Зокрема, зросло поголів’я свиней у всіх категоріях господарств до 62,8 тис. голів, в основному за рахунок корпорації „Агропродсервіс” (ПАП „Агропродсервіс”, ТОВ „Вікторія”)

Збільшення виробництва м’яса до минулого року досягнуто не лише за рахунок поголів’я свиней, а також і за рахунок підвищення продуктивності тварин: середньодобові прирости за 2012 рік на вирощуванні і відгодівлі ВРХ по району склали 484 грам, свиней - 533 грамів; надій молока на фуражну корову становить 4216 кг.

Добре спрацювали у 2012 році по виробництву м’яса господарства: ПАП „Агропродсервіс”, ТОВ „Вікторія”, ВАТ „Птахофабрика Тернопільська”, ПАТ „РАЙЗ Максимко” та ТОВ „Пан Меркурій” та інші, які виробили за 2012 рік всього 5496 тонн.

Найвищих показників продуктивності досягнуто в ПАТ „РАЙЗ Максимко” – 633 грам, ТОВ „Дружба” – 557грам, ПП „Агрофірма „Медобори” - 452 грам середньодобового приросту ВРХ.

У свинарстві найвищих середньодобових приростів досягнуто у ТОВ „Вікторія” – 566 грам, ПАП „Агропродсервіс” – 545 грам, ПП „Агрофірмі „Медобори” – 561 грам.

Найвищої продуктивності в молочному скотарстві одержано в племінних господарствах по розведенню української чорно-рябої породи: ПП „Агрофірмі „Медобори” – 5504 кг молока на корову, ПАТ ”РАЙЗ Максимко” – 4267 кг, а також у ТОВ „Стегниківське” – 4221 кг.
Механізація

Агроформуваннями району у 2012 році придбано 45 одиниць сільськогосподарської техніки, як вітчизняного, так і закордонного виробництва на суму 16,8 млн. грн.

За останні п’ять років сільськогосподарськими підприємствами придбано 42 нових трактори, 24 зернозбиральних та 3 бурякозбиральних комбайни; 237 одиниць високопродуктивної сільськогосподарської техніки, 48 агрегатів передпосівного обробітку ґрунту.

Придбання нових машин, використання сучасних прогресивних технологій в рослинництві дало можливість сільськогосподарським підприємствам зекономити, в порівнянні з минулим роком, 240 тонн дизпалива, 20 тонн бензину, що в перерахунку на умовне паливо складає 376 тонн.


Економіка

За підсумками господарсько-фінансової діяльності за 2012 рік сільськогосподарськими підприємствами району очікується отримати 82млн.грн. чистого прибутку при рентабельності 30,2%.

Заборгованість з оплати праці в активних сільськогосподарських підприємствах відсутня.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника зайнятого в сільськогосподарському виробництві в середньому по району, за 12 місяців цього року склала 1560 грн., або зросла на 11 % до минулого року.

У 2012 році агроформування району співпрацювали з 14 банками і філіями банків, де отримали майже 38 млн. грн. кредитів на виробничі потреби, придбання техніки та реконструкцію приміщень.

Договірні зобов’язання по оренді земельних паїв виконано на 105%, майнових паїв – на 100 %.

Під загрозою виконання договірних зобов’язань за оренду земельних паїв в господарстві ПП „Онікс”.
Торгівля і послуги

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб за 2012 рік склав 257,3 млн. гривень, виконання річної програми – 110,6%.

Середньомісячний роздрібний товарообіг на одну особу по району складає 330,3 грн. і є найвищим серед районів області.

Обсяг реалізованих послуг у 2012 році склав 61,8 млн.грн., виконання програми – 121,1%.

Середньомісячний обсяг реалізованих послуг на одну особу складає 78,0грн.

В Тернопільському районі забезпечуються стабільні умови розвитку внутрішньої торгівлі, збільшуються обсяги продажу населенню споживчих товарів, у тому числі вітчизняного виробництва.

В районі вжито ряд заходів із розширення та зміцнення мережі торговельних підприємств, впровадження прогресивних методів торгівлі, розвитку системи додаткових послуг і підвищення якості торговельного обслуговування.

Протягом 2012 року в районі, за рахунок нового будівництва, освоєння та реконструкції недіючих торгових підприємств відкрито 12 об’єктів з торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами у смт. В.Бірки, В.Березовиця, с.В.Гаї, Гаї Шевченківські, Івачів Горішній, Біла, М.Ходачків, В.Глибочок і 3 заклади ресторанного господарства у селах Петриків, Довжанка та Смиківці. Також, відкрито 16 об’єктів з побутового обслуговування населення (ремонт та пошиття одягу, перукарні та салони краси, столярні роботи, ритуальні послуги, технічне обслуговування та ремонт авто).

В населених пунктах району сформовано торгову мережу споживчої кооперації під брендом «Теко». Зокрема, у 2012 році нараховувалось 20 магазинів.

Внутрішня торгівля і ресторанне господарство району, як важлива складова внутрішнього ринку, в сучасних умовах розвиваються динамічно. Це підтверджується сталою позитивною динамікою обсягу роздрібного товарообігу, вагомим внеском торгівлі у формування бюджетних надходжень, збільшенням чисельності приватних підприємців, створенням нових робочих місць для працевлаштування населення.


Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність
Протягом 2012 року спостерігалося збільшення надходження в економіку району капітальних інвестицій за рахунок всіх джерел фінансування. Тому, за підсумками 2012 року залучено капітальних інвестицій в сумі 456млн. грн., або 126,2% до відповідного програмного показника, що становить 7029 грн. на одну особу. Найбільша питома вага вкладених капітальних інвестицій у 2012 році надійшла від ТОВ «СЕ Борднетце -Україна», ПАП «Агропродсервіс», ПМП «Імпульс», ПАП «Топільче», ТОВ с/г «Вікторія», ТОВ «ТОМ-Інвест» та ТОВ «Тернопіль Мостобуд».

Також, спостерігається зростання показника вкладених інвестицій в будівництво житла за рахунок всіх джерел фінансування. Завдання програми з введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків виконано на 133%. За 2012 рік введено в експлуатацію 100 тис.кв. метрів загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування.

В 2012 році підрядними будівельними організаціями виконано будівельних робіт на суму 40589 тис.грн., що на 46,0% більше обсягів, освоєних в 2011 році. Найбільше виконали будівельних робіт: ПП «Матла» (16,671млн.грн.), ТзОВ Тернопіль Мостобуд (12,039млн.грн.), ПП «Торговий дім «Газсервіс» (3,964млн.грн.), ПМП «Горизонт» (3,139млн.грн.), ТзОВ Том-Інвестбуд (2,711млн.грн.).

Обсяг прямих іноземних інвестицій вкладених в економіку району за 2012 рік становить 1142 тис. дол. США і станом на 01.01.2013р. їх обсяг по наростаючому підсумку становить 7700 тис. дол. США, завдання програми виконано на 125,0%, та в розрахунку на одну особу становить 118,6 дол. США (121,3%). Найактивнішим інвестором у 2012 році стало ТОВ «Славпродукт».

Транспорт

За 2012 рік автомобільними підприємствами району перевезено 346,9тис.тонн вантажів, що на 3,4% більше, ніж за 2011 рік.

Вантажооборот збільшився на 13,1% і становить 274,22млн. тоннокілометрів.

Перевезено 2220,2тис.пасажирів, що складає 95,7% від показника за 2011 рік. Пасажирооборот збільшився на 3,2% порівняно з 2011 роком і склав 40137,1 тис. пасажирокілометрів.

За 2012 рік перевезено 366,9 тисяч пільгових категорій пасажирів, профінансовано протягом 2012 року 1003,7тис.грн. компенсаційних виплат за безкоштовний проїзд пільгових категорій громадян у 2012 році.

У 2012 році філією «Тернопільський райавтодор» проведено наступні роботи:

- облаштовано одну посадкову площадку, на що використано 7,8 тис.грн.;

- нанесено 33,8 км дорожньої розмітки і шумових полос, використано 146,5 тис.грн.;

- встановлено 201 дорожніх знаків, використано 60,15 тис.грн.;

- проведено ремонт 87 км автомобільних доріг на суму 1654,3 тис.грн.


У 2012 році проведено ремонт районної дороги в с.Петриків по вул.С.Будного та доріг районного значення Байківці-Смиківці, Ступки-Жовтневе, В.Березовиця-Острів-Буцнів-Серединки, по вул.Шептицького в с.Петриків, Тернопіль-Лозова-Стегниківці-Дубівці-Ігровиця, Миролюбівка-Настасів-Йосипівка.

За 2012 рік проведено ремонт:

- вул.Січових Стрільців на суму 4,867 тис.грн. та вул.Корольова на суму 294,23 тис.грн. в с.Байківці;

- вул.І.Франка та вул.Серет в с.Буцнів та вул. Нова в с.Серединки;

- вул. Дружби-Бічна в смт.В.Березовиця (16,330 тис.грн.).

Також проведено ремонт комунальних доріг: • на суму 2,078тис.грн. в с.Кип'ячка;

 • окремих комунальних вулиць на суму 64,0 тис.грн. в с.В.Гаї;

 • вул. Лесі Українки (10,900 тис.грн.) в с.В.Лука;

 • вул. Шевченка в с.Мишковичі (33,204 тис.грн.);

Проведено поточні ремонти:

 • вул. Тернопільська, вул. Словянська, вул. Воїнів УПА, вул. Степана Бандери в с.Петриків,

 • пров.Залізничний на суму 240,0 тис.грн. в с.Ступки,

 • вул.Зелена, вул.Кутянська, вул.Набережна, вул.Польова, вул.Зарічна в с.В.Глибочок (використано 22,319 тис.грн.),

 • вул.Затишна, вул.Сонячна, вул.Тернопільська, вул.Кривоноса в с.Гаї Шевченківські (на суму 27,276 тис.грн.),

 • вул.Набережна та вул.І.Франка в с.Дубівці (8,383 тис.грн.),

 • вул.Шевченка в с.Ігровиця (10,98 тис.грн.),

 • вул.Перше Травня в с.Лозова (9,6 тис.грн.),

 • вул.Загороди, вул.Сонячна, вул.Коренівка в с.Настасів (9,653 тис.грн.),

 • поточний ремонт вул.Шкільна в с.Плотича (30,756 тис.грн.),

 • вул.Шевченка та вул.Франка в с.Романівка (15,16 тис.грн.),

 • вул.Франка в с.Смиківці (12,878 тис.грн.),

 • вул.Шевченка в с.Стегниківці (6,858 тис.грн.),

 • вул.Шевченка в с.Застінка та вул.Шевченка, вул.І.Франка в с.Товстолуг (43,538 тис.грн.),

капітальні ремонти:

- вул.Мостова в с.Підгороднє (212,633 тис.грн.), • вул.Джерельної та поточний ремонт вул.Тернопільської в с.Гаї Гречинські (33,9 тис.грн.).


Зв'язок

За 2012 рік цехом технічної експлуатації засобів електрозв’язку Тернопільського району, який надає послуги електрозв’язку народногосподарському сектору та населенню, виконано наступні обсяги робіт: • встановлено - 193 нових телефонних номери, в тому числі 3 – пільговим категоріям населення;

 • підключено до всесвітньої мережі Інтернет – 1042 абоненти.


Енергетика і енергозбереження

За 2012 рік в районі спожито паливно-енергетичних ресурсів на суму 134,3 млн.грн., з якої оплачено споживачами 133,4 млн.грн., або 99,3 %.

Електроенергії спожито на суму 58,7 млн.грн., оплачено 58,7 млн.грн., відсоток проплати становить 100,0 %, а саме проплата становить:

- по місцевому бюджету – 102,0%;

- населення – 99,6%;

- тепломережа - 100,0%;

- комунальний побут – 99,8%;

- промисловість – 99,7%;

- сільське господарство – 101,1%.

Природного газу спожито на суму 73,8 млн.грн., з якої оплачено 73,1 млн.грн., відсоток проплати становить 99,0 %, а саме:

- по місцевому бюджету – 102,4 %;

- населення – 98,2 %;

- комунальний побут –144,1%;

- промисловість – 87,6%.

Промисловими підприємствами району заборговано за природний газ, станом на 5 січня 2013 року, 2054,3 тис.грн. Поряд з цим, звітною датою є 5 число місяця.

Заборгували підприємства:

- ТОВ «Школярик» - борг 20 тис.грн. – станом на 26.01.2013р. погашено повністю;

- ТОВ «Агропродсервіс» - борг 46 тис.грн. – станом на 26.01.2013р. оплачено 44 тис.грн.;

- ТОВ «Хлібодар» - борг 36 тис.грн. – станом на 26.01.2013р. оплачено повністю;

- ТОВ «Комбікорм» - борг 325 тис.грн. – станом на 26.01.2013р. оплачено 225 тис.грн.;

- ТОВ «Декор» - борг 263 тис.грн. – станом на 26.01.2013р. оплачено 95 тис.грн.;

- ТОВ «Будіндустрія» - борг 57 тис.грн. – станом на 26.01.2013р. оплачено повністю;

- ДП «Ветсанзавод» - борг 73 тис.грн. – станом на 26.01.2013р. оплачено 2 тис.грн.

Теплоенергії спожито на суму 1764,7 тис.грн., оплачено – 1597,2 тис.грн., відсоток проплати склав 90,5%, а саме проплата становить:

- по місцевому бюджету – 89,7%;

- населення – 97,4%.

Станом на 1 січня 2013 року залишається заборгованість у сумі 326,4 тис.грн. за спожиті енергоресурси, у зв’язку із недостатнім фінансуванням із районного бюджету пільг воїнам ОУН-УПА та реабілітованим згідно ст.3 Закону України «Про реабілітацію».

Енергозбереження

У 2012 році проведено ряд заходів по енергозбереженню, зокрема в закладах освіти району проведено:

- заміну двох котлів та поточний ремонт паливної у Великогаївській ЗОШ І-ІІІ ст.;

- заміну одного котла на енергозберігаючий та відремонтовано систему опалення у НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»;

- влаштовано систему опалення та встановлено котел на альтернативні види палива в корпусі №2 Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.;

- капітальний ремонт із встановленням двох енергозберігаючих котлів у НВК «Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.- дошкільний заклад»;

- заміну котла у паливній Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.

- заміну 108 вікон (ЗОШ І-ІІІ ст. с.Буцнів – 14 шт., ЗОШ І-ІІІ ст. смт.В.Березовиця – 3 шт., ЗОШ І-ІІ ст. с.Ігровиця – 3 шт., ЗОШ І-ІІІ ст. с.Малий Ходачків – 3 шт., ЗОШ І-ІІІ ст. с.Мишковичі – 14 шт., ЗОШ І-ІІІ ст. с.Острів – 2 шт., ЗОШ І-ІІ ст. с.Плотича – 10 шт., ЗОШ І-ІІІ ст. с.Почапинці – 19 шт., ЗОШ І-ІІ ст. с.Прошова – 1 шт., ЗОШ І-ІІ ст. с.Смиківці – 1 шт., ЗОШ І-ІІ ст. с.Жовтневе – 2 шт., ЗОШ І-ІІІ ст. с.В.Гаї – 3 шт., ЗОШ І-ІІ ст. с.Білоскірка – 13 шт., ЗОШ І ст. с.Романівка – 6 шт., ЗОШ І-ІІ ст. с.Дубівці – 1 шт., ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім..С.Балея смт.В.Бірки – 3 шт., ЗОШ І ст. с.Чернелів-Руський – 2 шт,, ЗОШ І ст. с.Серединки – 1 шт., ЗОШ с.Грабовець – 6 шт., ЗОШ І-ІІ ст. с.Йосипівка – 1 шт.) та 10 дверей в загальноосвітніх навчальних закладах та 73 вікна (дитячий садок с.В.Лука – 1 шт., дитячий садок с.Шляхтинці- 7 шт., дитячий садок с.Смиківці – 13 шт., дитячий садок смт.В.Бірки – 5 шт., дитячий садок смт.В.Березовиця – 5 шт., дитячий садок с.Настасів – 18 шт., дитячий садок с.М.Ходачків – 18 шт., дитячий садок с.Скоморохи – 6 шт.) і 9 дверей в дошкільних навчальних закладах району.

На проведення робіт по закладах освіти використано 160,1 тис.грн. бюджетних коштів та 264,2 тис.грн. позабюджетних (спонсорських) коштів.

В закладах культури району проведено:

- встановлено газовий конвектор в сільському клубі с.Драганівка та 3 газових конвектори в будинку культури с.Жовтневе (вартість заходів 14 тис.грн.);

- в будинку культури с.Товстолуг встановлено тепловий генератор «Балер'ян», який працює на твердому паливі (дрова, тирса) (вартість заходу – 15 тис.грн.);

- заміну 74 віконних блоків (районний Будинок культури – 11 шт., бібліотеці-філії смт.В.Березовиця – 6 шт., бібліотеці-філії с.Настасів – 2 шт., бібліотеці-філії с.Драганівка – 1 шт., бібліотеці-філії с.Дичків – 2 шт., бібліотеці-філії с.Довжанка – 1 шт., БК смт.В.Бірки – 13 шт., БК с.Жовтневе – 6 шт., БК с.Буцнів – 5 шт., клуб с.Серединки – 3 шт., клуб с.Почапинці – 3 шт, БК с.Настасів – 6 шт., БК с.Товстолуг – 7 шт., клуб с.Дичків – 3 шт. клуб с.Драганівка – 4 шт. ) та 7 дверей (БК с.Жовтневе – 2 шт., клуб с.Серединки – 1 шт., клуб с.Грабовець – 1 шт., клуб с.Івачів Горіщній – 1 шт., бібліотека-філія с.Петриків – 1 шт., Острівська музична школа – 1 шт.) (вартість проведених заходів – 141,4 тис.грн.).

В поліклінічно-стаціонарному комплексі в м.Тернополі Тернопільського районного територіального медичного об’єднання проведено заміну 8 віконних блоків та 16 дверей на загальну суму 50,4 тис.грн.

У 2012 році виділено Великобірківською селищною радою 140,6 тис.грн. на ремонт каналізаційно-насосної станції.

Для налагодження роботи комунального підприємства «Аква-сервіс» Великоберезовицькою селищною радою виділено кошти в сумі 82,0 тис.грн., які використано для модернізації водопровідно-каналізаційної мережі.

Комунальне підприємство «Великоглибочецьке» в 2012 році закупило два насоси на водонапірні башні (вартість насосів 8,4 тис.грн.), ліквідовано прорив центральної магістралі водогону та замінено 150 м.п. труб.

Для зменшення витрат пов’язаних з оплатою електроенергії в 2012 році в с.Великі Гаї на водонапірній башті було встановлено багатотарифний лічильник. Встановлення нового лічильника дасть можливість зекономити 20% коштів при орієнтовному щомісячному споживанні 2000-2500 кВт електроенергії (ціні 1,15 грн/кВт).

Вжиті заходи дадуть можливість зменшити втрати води у водопровідно-каналізаційній мережі а відповідно і зменшити витрати електроенергії (щороку вжиті заходи дадуть економію 35,5 тис.грн.).

У 2012 році сільськогосподарськими підприємствами району придбано 32 одиниці високопродуктивної, енергозберігаючої техніки та агрегатів на загальну суму 9,6 млн.грн. Завдяки вжитим заходам дасть можливість зекономити щороку 1,92 млн.грн. на закупівлю паливно-мастильних матеріалів.


Житлово-комунальне господарство

У сфері житлово-комунального господарства району діють підприємства в смт.В.Бірки, с.В.Гаї, смт.В.Березовиця, с.В.Глибочок.

В районі розроблено і затверджено на сесії Тернопільської районної ради Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства в Тернопільському районі на 2011-2014 роки, якою передбачено ряд заходів щодо модернізації галузі та покращення надання житлово-комунальних послуг населенню району.

На сесії Великобірківської селищної ради 10 листопада 2011 року затверджено програму розвитку житлово-комунального господарства смт.В.Бірки. Аналогічні програми розроблено в с.В.Глибочок, в с.В.Гаї.

Сільськими, селищними радами надається відповідна допомога жилого-комунальним підприємствам. Так, у 2011 році Великобірківською селищною радою виділено із власного бюджету 11 тис.грн. для ремонту та повірки засобів обліку. У 2012 році виділено 140,6 тис.грн. на ремонт каналізаційно-насосної станції. На реалізацію заходів для відновлення очисних споруд необхідно ще 108,0 тис.грн.

Комунальне підприємство Великоберезовицької селищної ради «Аква-сервіс» надає послуги з 2 серпня 2012 року. Для налагодження роботи підприємства Великоберезовицькою селищною радою виділено кошти в сумі 82,0 тис.грн.

Крім цього Великоберезовицькою селищною радою разом із ПП„Березовиця-водоканал” в жовтні-листопаді 2011 року проведена відповідна робота з покращення роботи каналізаційної мережі:

- проведено гідродинамічне очищення 875 м.п. системи самоплинної фекальної каналізації по вул. Микулинецька та вул. Енергетична;

- почищено 39 оглядових колодязів;

- проведено поточний ремонт напірної каналізаційної мережі (замінено 240 м.п. труби) в районі авторинку.

На даний час проблемним залишається питання взяття в оренду артсвердловини від Львівської залізничної колії через неоплату боргу за спожиту електричну енергію ПП «Березовиця-водоканал» в сумі 36 тис.грн.

Комунальне підприємство «Великоглибочецьке» в 2012 році закупило два насоси на водонапірні башти (вартість насосів 8,4 тис.грн.), ліквідовано прорив центральної магістралі водогону та замінено 150 м.п. труби.

Протягом 2012 року питання роботи комунальних підприємств неодноразово розглядалося на сесіях та виконкомах сільських, селищних рад, на яких проаналізовано роботу та намічено заходи щодо покращення надання послуг населенню.

Вживалися заходи щодо зменшення затрат на виробничі потреби, зокрема, для зменшення витрат, пов’язаних з оплатою електроенергії. Так, у 2012 році в с.Великі Гаї на водонапірній башті було встановлено багатотарифний лічильник. Встановлення нового лічильника дасть можливість зекономити 20% коштів при орієнтовному щомісячному споживанні 2000-2500 кВт електроенергії (за ціною 1,15 грн/кВт).


Екологія

Із 40 сільських рад на сесії 37 виділено земельні ділянки під місця видалення відходів для складування твердих побутових відходів. За сприяння Тернопільської районної державної адміністрації на даний час паспортизовано 22 місця видалення твердих побутових відходів (в області 34), що є найвищим показником серед усіх районів області і складає більше 60% від усіх паспортизованих сміттєзвалищ області. Зокрема паспортизовано місця видалення відходів в таких населених пунктах: с.Баворів, с.Байківці, с.Буцнів, смт.В.Березовиця, с.В.Лука, с.Грабовець, с.Довжанка, с.Дубівці, с.Ігровиця, с.Йосипівка, с.Козівка, с.Лозова, с.Мар'янівка, с.Миролюбівка, с.Мишковичі, с.Настасів, с.Почапинці, с.Романівка, с.Скоморохи, с.Ступки, с.Чернелів-Руський, с.Шляхтинці.

Такими населеними пунктами, як: с.В.Гаї, с.Гаї Шевченківські, с.Плотича, с.Петриків, смт.В.Березовиця, с.Смиківці укладена угода із ПП «Катруб», а с.Шляхтинці, смт.В.Бірки, с.В.Глибочок, с.Біла, с.Чистилів, с.Плотича, с.Лозова, с.Курники, с.Гаї Шевченківські, с.Великі Гаї, с.Смиківці, с.Острів, с.Петриків, смт.В.Березовиця, с.Скоморохи, с.Смолянка, с.Прошова, с.Теофілівка – із ДПФ «Альтфатер».

У 2012 році укладено договори жителями с.Настасів, с.Чернелів-Руський, с.Жовтневе, с.Велика Лука, с.Миролюбівка, с.Лучка, с.Мишковичі, с.Ступки, с.Романівка з спеціалізованим підприємством ПП «Катруб» (ТОВ «Еко-Баланс») на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів. Встановлено 30 контейнерів для твердих побутових відходів в с.Настасів, 15 - в с.Чернелів-Руський та 15 - в с.Жовтневе, 20 - в с.Велика Лука, 6 – в с.Миролюбівка та с.Лучка, 5 – в с.Мишковичі, 24 – в с.Романівка, 15 – в с.Ступки. У 2011 році у селах Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка встановлено 43 великих і малих контейнерів для побутових відходів. Придбано 100 контейнерів для сміття для сіл Лозова та Курники. В с.В.Глибочок встановлено 30 контейнерів для сміття та 20 - для відходів з поліетилену.Зовнішньоекономічна діяльність
У звітному періоді зовнішньоторговельний оборот Тернопільського району склав 187,6 млн. дол. США, або 124,9% до відповідного програмного показника; в тому числі: експорт 95,9 млн. дол. США (113,3%) та імпорт 91,7 млн. дол. США (140%).


За результатами аналізу показників зовнішньої торгівлі району спостерігаються позитивні тенденції. Зокрема темпи росту експорту переважають темпи росту імпорту та зберігається позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу.

Основу товарної структури експорту Тернопільського району складають товари, які відносяться до 84-90 товарних груп за УКТ ЗЕД «Машини, устаткування та транспорт» (98,1%). Товари експортувалися до Польщі, Росії, Німеччини тощо. Найбільшими експортерами Тернопільського району за підсумками 2012 року були ТзОВ «СЕ БОРТНЕТЦЕ-УКРАЇНА» (питома вага в загальному експорті району – 97,8%) та ТОВ «ТЛТ-К» (питома вага – 1,4%).

Основу структури імпорту в район складає продукція таких товарних груп: «котли, машини, апарати і механічні пристрої», «електричнi машини і устаткування», «наземні транспортні засоби, крім залізничних», «полімерні матеріали, пластмаси». Основними імпортерами у 2012 році були Польща, Росія, Німеччина, Китай.
наступна сторінка >>