Робоча навчальна програма циклу тематичного удосконалення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Дипломної освіти кафедра терапії №1 " Затверджую" Голова Вченої ради... 1 132.88kb.
Дипломної освіти кафедра терапії №1 " Затверджую" Голова Вченої ради... 1 242.1kb.
Дипломної освіти кафедра терапії №1 " Затверджую" Голова Вченої ради... 1 300.95kb.
Дипломної освіти кафедра терапії №1 " Затверджую" Голова Вченої ради... 1 248.4kb.
Методичні вказівки "Лікувальна фізкультура в терапії" (для лікарів-курсантів... 2 482.55kb.
Дипломної освіти лнму ім. Данила Галицького доц. О.Є. Січкоріз „... 1 99.32kb.
Тематичний план лекцій циклу тематичного удосконалення 1 74.81kb.
Робоча навчальна програма вибіркового курсу 1 199.61kb.
Робоча навчальна програма вибіркового курсу 1 200.15kb.
Робоча навчальна програма 1 219.21kb.
Робоча навчальна програма 1 132.43kb.
Програма з клінічної трансфузіології для інтернів 1 56.28kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча навчальна програма циклу тематичного удосконалення - сторінка №1/1
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Данила Галицького ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

"Затверджую "

Декан ФПДО

Доцент О.Є.Січкоріз

„ „ 2009 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

циклу тематичного удосконалення.

"Актуальні проблеми трансфузіології"

(для лікарів трансфузіологів, хірургів,

анестезіологів, акушер-гінекологів)

КАФЕДРА ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

Тривалість навчання 0,75 міс. ( 116 год.)

Форма занять Години

Лекції - 24

Групові практичні заняття. - 72

Семінарські заняття - 20

РАЗОМ: 116

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА складена на підставі Навчального плану і уніфікованої програми циклу спеціалізації з спеціальності "Трансфузіологія", затверджених МОЗ України 11.12.2007 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА обговорена на засіданні кафедри ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ ФПДО ЛДМУ „ „ 2009 р., протокол № 10.

Зав.кафедри ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
ФПДО ЛДМУ, д.м.н, проф. В.Л.НОВАК


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА схвалена Методичною комісією

факультету післядипломної освіти ЛДМУ " " 2009 р.,

протокол №__

Голова МК ФПДО ЛДМУ,

доцент О. Є. СІЧ КОРІ З

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма складена на підставі навчального плану і уніфікованої програми циклу спеціалізації з спеціальності "Трансфузіологія" затвердженого МОЗ України 11.12.2007 р. При складанні програми були враховані сучасні досягнення медичної науки в ділянці трансфузіології, хірургії, акушерства-гінекології, анестезіології і реаніматології, коагулології, імуногематології, а також особливості роботи лікарів згідно сучасних вимог практичної охорони здоров'я.

Тематичний цикл "Актуальні проблеми трансфузіології" спрямований на підвищення професійної кваліфікації лікарів - трансфузіологів, хірургів, анестезіологів, реаніматологів, акушер-гінекологів, педіатрів.

Робоча програма охоплює найважливіші питання трансфузіологічного забезпечення хворих хірургічного профілю. У розділи включені заняття по вивченню тактики трансфузійно-інфузійної терапії різних станів хворих з хірургічною акушерською, гінекологічною патологією.


Робочий навчальний план циклу

тематичного удосконалення

Актуальні проблеми трансфузіологїі

(для лікарів трансфузіологів, хірургів,анестезіологів, акушер-гінекологів)

Термін навчання 0,75 місяця. Кількість навчальних годин - 116.Розрахунок учбових годин


Код

курсу


Назва курсу

Разом

Кількість учбових годин

Лекції

Практ. заняття

Семінари
Актуальні проблеми трансфузіологїі

116

|22

72

22


Всього: 116 години

Зав. кафедри, д.м.н., проф. В.Л.Новак

Тематичний план лекцій циклу

тематичного удосконалення

Актуальні проблеми трансфузіології”

(для лікарів трансфузіологів, хірургів,анестезіологів, реаніматологів, акушер-гінекологів, педіатрів)


п/п

,НАЗВА ТЕМИ

К-ть годин


ЛЕКТОР

1

Основи організації та управління служби крові в Україні. Національна програма розвитку донорства та служби крові.

2

Проф.

Новак В.Л.2

Сучасні принципи гемокомпонентної терапії.

2

Проф. Новак В.Л. Орлик В.В.

3

Антигенна структура клітин крові. Методи визначення антигенів та антитіл крові.


2

Доцент Гриза П.В.

4

Засоби трансфузійної терапії їх класифікація. Механізм дії, показання та протипоказання до застосування.

2

Доцент Орлик В.В.

5

Еритроцитні трансфузійні середовища. Дія, показання, протипоказання, особливості застосування, реакції та ускладнення.

2

Доцент Орлик В.В.

6

Препарати плазми крові. Механізм дії. Показання та протипоказання до застосування.

2

Доцент Орлик В.В.

7

Гостра масивна крововтрата. Особливості надання трансфузіологічної допомоги.

2

Доцент Орлик В.В.

8

Аутогемотрансфузія

2

Доцент Орлик В.В.

9

ДВЗ - синдром, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

Лікування2

Доцент Орлик В.В.

10

Гемаферез. Показання та протипоказання до застосування. Ускладнення при виконанні гемаферезу та їх профілактика.

2

Доцент Гриза П.В.

11

Кровозамінники. Механізм дії. Показання та протипоказання до застосування.

2

Проф.

Новак В.Л.Всього 22 годин


Зав. кафедри, д.м.н. проф. В.Л. Новак

Тематичний план семінарських занять циклу

тематичного удосконалення "Актуальні проблеми трансфузіології "

(для лікарів трансфузіологів, хірургів,анестезіологів,реаніматологів, акушер-гінекологів, педіатрів)

п/п
НАЗВА ТЕМИ

К-ть годин

Вид семінарсько-го заняття

1


Імунологічна безпека гемокомпонентної терапії.

2

Семінар-конференція

2


Принципи організації проведення трансфузійної терапії в лікувально-профілактичних установах та закладах.

2

Семінар-конференція

3

Трансфузійна терапія при геморагічному, травматичному, опіковому, анафілактичному шоках.

2

Семінар-конференція

4


Імуноглобуліни спрямованої дії. Показання та протипоказання. Реакції та ускладнення при застосуванні

2

Семінар-конференція

5


Препарати гемостатичної дії та їх характеристика. Особливості застосування.

2

Семінар-конференція

6


Трансфузійна терапія порушень гемостазу.

2

Семінар-конференція

7

Парентеральне харчування. Препарати парентерального харчування. Механізм дії. Показання та протипоказання до застосування.

2

Семінар-конференція

8

Особливості трансфузійної терапії у дитячому, похилому та старечому віці.

2

Семінар-конференція

9

Гемотрансмісивні інфекції та їх

профілактика2

Семінар-конференція

10

Гемотрансфузія та біологічна безпека. Загальні правила дотримання біологічної безпеки. Попередження професійного інфікування. Постконтактна профілактика.

2

Семінар-конференція

10


Підсумковий семінар

2
РАЗОМ: 22 годин


Зав. кафедри, д. м. н., проф.
В.Л. Новак

Тематичний план практичних занять циклу

тематичного удосконалення " Актуальні проблеми трансфузіології "

(для лікарів трансфузіологів, хірургів,анестезіологів,реаніматологів, акушер-гінекологів, педіатрів)

п/п

НАЗВА ТЕМИ

К-ть

годин

Примітка

1

Відділення трансфузіології лікувального закладу. Штати. Організація роботи. Порядок забезпечення лікувального закладу гемотрансфузійними засобами.

2

Заняття у від. трансфузіології

ЛМКЛШД


2


Методи визначення груп крові за системою антигенів АВО. Причини помилок та їх упередження.

2

Заняття в лабораторії ізосерології ІПКтаТМ

3


Методи визначення груп крові за системою антигенів Резус. Причини помилок та їх упередження.

2

Заняття в лабораторії ізосерології ІПКтаТМ

4


Антигенні системи клітинних елементів крові. Антигени білків та ферментів плазми крові.

2

Заняття в лабораторії ізосерології ІПКтаТМ

5

Методи та техніка проведення

трансфузійної терапії.2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

6


Клінічне застосування концентрату еритроцитів. Показання та протипоказання.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

7


Застосування концентрату тромбоцитів у клінічній практиці. Показання та проти показання.

2

Заняття у відділенні гематології 5- МКЛ


8


Застосування СЗП в хірургічній практиці. Особливості лікувальної дії, показання, протипоказання, ускладнення, лікування, профілактика.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

9

Забезпечення сумісності крові при переливанні. Проби на сумісність. Обов'язки лікаря при проведенні трансфузії.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

10

Післятрансфузійна імуносупресія та її профілактика.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології | ІПКтаТМ

11

Особливості проведення трансфузійної терапії у передопераційному та післяопераційному періодах.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

12

Вибір адекватних гемотрансфузійних середників при проведення різних видів анестезії під час оперативного втручання.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

13

Трансфузійно-інфузійні засоби при проведенні операцій із застосуванням екстракорпорального кровообігу.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

14


Трансфузіологічна тактика при хірургічній патології у хворих на гемофілію

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

15


Аутогемотрансфузія. Методи заготівлі аутологічних компонентів крові.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

16

Особливості проведення гемотрансфузійної терапії в акушерстві і гінекології.

2

Заняття в аудиторії №1 кафедри


17

Реінфузія крові. Методи проведення реінфузії.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

18

Післятрансфузійні реакції

та ускладнення і їх профілактика.2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

19

Елімінація лейкоцитів із компонентів донорської крові. Лейкофільтри, методика застосування.

2

Заняття в ОЦСК, ВТ ЛМКЛШМД.

20

Альтернативи переливанню крові.

2

Заняття в аудиторії №1 кафедри


21

Карантинізація донорської плазми.

2

Заняття у відділенні карантинізації ОЦСК, ВТ ЛПЗ.

22

Відмиті еритроцити. Показання до застосування.

2

Заняття в ОЦСК, ВТ ЛМКЛШМД.

23

Інформаційні системи (комп’ютерні технології) в закладах служби крові.

2

Заняття в Обласному центрі служби крові

24

Синдром масивних гемотрансфузій. Синдром гомологічної крові

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ

25

Препарати для корекції порушень водно-електролітного обміну. Особливості дії. Показання та протипоказання до застосування. Реакції та ускладнення.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ. Від. реанімації 5 МКЛ

26

Гіперімунна доноська плазми. Показання та протипоказання до застосування.

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ.

27

Синдром масивної гемотрансфузії

2

Заняття у від. хірургії та трансфузіології ІПКтаТМ.

28

ЦМВ, герпевіруси, ін. вірусні захворювання, що можуть передаватись під час гемотрансфузій та їх профілактика.

2

Заняття в аудиторії №1 кафедри.

29

Особливості дитячого організму. Основні принципи проведення гемотрансфузійної терапії в педіатрії

2

Заняття в лікарні ОХМАДИТ.

30

Обмінні гемотрансфузії у новонароджених дітей.

2

Пологовий будинок №1.

31

Ускладнення при проведенні гемотрансфузійної терапії в педіатрії та їх запобігання.

2

Заняття в лікарні ОХМАДИТ.

32

Клінічне значення антигенного диференціювання тканин та клітин

2

Заняття в аудиторії №1 кафедри.

33

Цитологічний контроль за якістю заготовлених клітинних компонентів донорської крові в ЗСК, ВТ ЛПЗ.

2

Заняття в Обласному центрі служби крові

34

Етично-правові аспекти в трансфузіології.

2

Заняття в аудиторії №1 кафедри.

35

Порядок і вимоги до проведення гемотрансфузійної терапії. Спостереження за хворим під час і після переливання компонентів донорської крові.

2

Заняття в Обласному центрі служби крові

36

Методи стерилізації та знезараження відпрацьованих матеріалів у закладах службі крові, ВТ, кабінетах переливання крові.

2

Заняття в Обласному центрі служби крові

Всього: 72 годинЗавідувач кафедри,

д.м.н., проф. В.Л.Новак